Агрегати для приготування вітамінного борошна 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Агрегати для приготування вітамінного борошна1. Мета роботи: вивчити роботу, принцип дії та правила експлуатації агрегатіїв для приготування вітамінного борошна.

2. Обладнання: агрегат АМВ – 0,65.

3. Зміст роботи. Для виробництва кормів шляхом штучного сушіння застосовують високотемпературні пневмобарабанні агрегати АВМ призначені для сушіння трав і приготування з них білково-вітамінного борошна, а також для сушіння і подрібнення всього біологічного врожаю зернових культур, гички та жому цукрових буряків, вичавок, соломи. Сучасні АВМ працюють на рідкому, газоподібному і твердому паливі.

До складу агрегатів входять бункер-живильник, завантажувальний транспортер, тепло-генератор, сушильний барабан, циклон висушеної маси, молоткова дробарка, система відведення і затарювання готового борошна, електрообладнання.

Бункер-живильник приймає і нагромаджує попередньо подрібнену сировину, а також забезпечує рівномірну подачу її в сушильний барабан.

Теплогенератор включає топку, камеру газифікації, фор­сунку і вентилятор. Він призначений для підігрівання теплоносія за рахунок спалювання палива в топцi.Теплогенератор через ущільнувальне кільце з'єднаний з сушильним барабаном, який обертається в процесі роботи.

Сушильний барабан різних агрегатів виконаний з конструктивними відмінностями: в АВМ-0,65 він являє собою єдину систему із трьох концентричне розміщених циліндрів, на внутрішній поверхні кожного з яких приварені вигнуті лопаті.; АВМ-1,5 має прямоточний барабан. Зовнішньою поверхнею барабан опирається на чотири котки.

Циклон сухої маси забезпечує відокремлення від потоку відпрацьованого теплоносія висушеної маси за рахунок зниження її швидкості.У верхній частині розташований вентилятор, у нижній—шестилопатевим шлюзовий затвор.

Молоткова дробарка подрібнює висушену масу на борошно. Ступінь подрібнення регулюють змінними решетами. Дробарка комплектується решетами з діаметром отворів 4, 6, 8мм.

Система відведення і затарювання борошна складається з трубопроводу, циклона з вентилятором та шлюзовим затвором і розвантажувального шнека.

До електрообладнання агрегату входять електродвигуни, підігрівальний елемент та пульт керування.

Теплоносій з топки (400 – 1000°С) надходить до сушильного барабана. Теплоносій-суміш повітря з продуктами горіння. Сюди ж з бункера живильника завантажувальним транспортером подається попередньо подрібнена до 10–30 мм зелена маса. За рахунок обертання барабана зелена маса перевертається і переміщується в напрямку теплоносія. При цьому забезпечується відбірковий принцип сушіння. Частки, що висихають, раніше, стають легшими і швидше виносяться теплоносієм з сушильного барабана. Суха маса разом з теплоносієм потрапляє до великого циклона, в якому відокремлюється від теплоносія і через шлюзовий затвор надходить до молоткової дробарки. В ній висушена маса подрібнюється до розмірів, що визначаються встановленим решетом. Одержане борошно по пневмопроводу надходить до малого циклону, відокремлюється від повітря, і через шлюзовий затвор потрапляє в шнековий розподільник і затарюється в мішки або подається на гранулювання. Температуру теплоносія і експозицію сушіння маси встановлюють з таким розрахунком, щоб вологість висушеної маси була в межах 10–14 % при подрібненні її на вітамінне борошно або 15–18 % для вітамінної січки.

Технічна характеристика

Показники АВМ-0,65 АВМ-1,5
Продуктивність, т/год 0,68 1,7
Потужність, кВт    
Витрата палива: Рідкого, кг/год Газу, м3/год   до 120 70-180   до 450 254-265
Питома енергомісткість, Вт*год/т    
Маса, кг    

Конструктивно-функціональна схема агрегату

АВМ-0,65Р:

1 – система підігрівання іподачі палива; 2 – теплогенератор;

3 – завантажувальний лотік; 4 – сушильний барабан; 5 – уловлювач важких включень; 6 – циклонсухої маси; 7 – шлюзовий затвор;

8 – молоткова дробарка; 9 – розподільний шнек; 10 –циклон охолодження борошна; 11 – циклон відведення борошна;

12 – вихлопний трубопровід; 13 – регулятор кратності рециркуляції; 14 – пристрій рециркуляції: 15 – perулювальний бітер;

16 – завантажувальний конвеєр; 17 – живильник зеленої маси;

18 – приймальній лотік; 19 – гідросистема піднімання

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональна схема агре­гату.

4.2 Робота, будова, основні регулювання.

4.3 Технічна характеристика.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Основні елементи агрегату, призначення.

2. Технологічний процес роботи.

3. Чому необхідно щоб барабан обертався?

4. Від яких факторів залежать витрати палива?

5. Чому борошно після дробарки проходить через два циклони?

6.Регулювання температури теплоносія.

 

Можливі варіанти виставлення оцінок

Загальна оцінка за семестр Кількість балів за семестр Кількість балів за іспит Загальна кількість балів
5 (відмінно) 54 – 60 36 – 40 90-100
4 (добре) 45 – 53 30 - 35 75 – 88
3 (задовільно) 44 – 36 29 - 24 60 – 73
2 (незадовільно) 34 - 1    

Шкала виставлення загальної оцінки студенту з урахуванням

Семестрових балів і балів за іспит.

Загальна оцінка за семестр Кількість балів за семестр Кількість балів за іспит Загальна кількість балів
       
     
     
     
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     

Література

1. Кукта Г.М. Машини и оборудование для приготовления кормов.– М. Агропромиздат. 1987

2. Кукта Г.М., Колесник А.П., Кукта С.Г. механизация и автоматизація животноводства. – К. Вища школа. 1990

3. Мельников С.В. ”Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов„. – Л. Агропромиздат. 1985.

4. Варважнов А.И., Николаев Д.И. ”Мезанизацыя приготовления и раздачи кормов„.– М. Агропромиздат. 1990.

5. Воробьев В.А. и др. “Практикум по механизацыи иелектрификацыи животноводчества”. – М. Агропромиздат. 1989.

6. Рыжов С.В. ”Компоненты оборудования для животноводства“. Справ. – М. Агропромиздат. 1986.

7. Евенко У.У. та ін.. “посібник- практикум з механізації виробництва продукції тваринництва” – к. Урожай. 1994

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 616; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.011 с.)