Технічна характеристика мийок-подрібнювачівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технічна характеристика мийок-подрібнювачівПродуктивність, т/год 0,95
Місткість чану 1,6
Потужність, кВт 4,4
Втрати пари на 1кг картоплі 0,16-0,19
Маса, кг

Технічна характеристика агрегата ЗПК-4

 

показники ИКМ-5 ИКС-5М
Продуктивність, т/год
Частота обертання подрібнювача
Потужність, кВт 10,5 8,5
Витрати води на миття на миття 1кг коренебульбоплодів 0,2-0,6 0,1-0,2
Розмір часток подрібненого корму,мм: шматочки паста  
5-15 2-60
2-5 -
Маса, кг

 

4. Звіт

4.1. Конструктивно-функціональні схеми ИКМ-5, ИКС-5М, ЗПК-4.

4.2. Будова, регулювання, технологічний процес роботи ИКМ-5, ИКС-5М, ЗПК-4.

4.3. Основні технічні дані машини.

Контрольні питання.

1. Основні елементи машин, їх призначення.

2. Робочий процес машини.

3. Регулювання крупності продукту.

4. Як здійснюється процес миття?

5. Які фактори обумовлюють якість миття?

6. Як впливає зміна частоти обертання на якість подрібнення?

7. Як контролюють готовність запарювання картоплі?

8. Переваги та недоліки технологічного процесу кожної машини.

 

Лабораторна робота №2

МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ СТЕБЛОВИХ КОРМІВ

1. Мета роботи: вивчити будову, процес роботи і правила експлуатації машин ИГК-30Б, ИКВ-5А «Волгарь-5» ИСК-3А.

2. Обладнання: подрібнювачі ИГК – 30Б, ИКВ - 5А ИСК-3А.

Зміст роботи.

Подрібнювач грубих кормів ИГК-ЗОБ призначений для подрібнювання соломи, сіна та інших грубих кормів у розсипному стані вологістю до 25 %. Виготовляється у двох модифікаціях ­ з приводом від ВВП трактора класу

 

Конструктивно-функціональна схема подрібнювана ИГК-ЗОБ:

1– горизонтальний транспортер; 2 – похилий транспортер; 3 – штифти;

4 – нерухомий диск; 5 – дефлектор; 6 – рухомий диск; 7 – лопаті вентилятора; 8 – електропривод; 9 – отвір для випадання важких включень 1,4 та з приводом від електродвигуна потужністю 30 кВт.

 

Він складається з живильника, подрібнювального апарата, кожуха і рами. Живильник має горизонтальний 1 і похилий 2 ущільнювальні транспортери. Він забезпечує відокремлення каміння та інших важких включень, які випадають із соломи через спеціальне вікно знизу приймальної камери.

Подрібнювальний апарат складається з двох рядів нерухомих і трьох рядів рухомих штифтів 3, розміщених відповідно на нерухомому 4 і рухомому 6 дисках. Кожух подрібнювального апарата має дефлектор 5, яким відводиться готовий продукт, і люк для огляду подрібнювального апарата.

Солома подається горизонтальним транспортером 1, ущільнюється похилим транспортером 2, надходить до приймальної камери, захоплюється лопатями вентилятора 7 і спрямовується до подрібнювального апарата. Пройшовши між штифтами, подрібнена солома потоком повітря по трубопроводу виводиться з машини. Під дією штифтів подрібнювання (розривання, розбивання, перетирання) соломи здійснюється не тільки вздовж, але і впоперек волокон, в результаті одержана маса стає м'якою, легко змочується і добре поїдається тваринами. Розмір частинок становить 10- 70мм. Ефективність роботи подрібнювача залежить від вологості сировини. Збільшення вологості соломи підвищує питомі витрати енергії, знижує продуктивність машини і погіршує якість продукту.

Ступінь, подрібнення продукту в ИГК-ЗОБ регулюють за допомогою симетричної зміни кількості штифтів на роторі або корпусі подрібнювального апарата. При переробці соломи або сіна вологістю понад 20 % для зменшення швидкості подачі на вал редуктора встановлюють зірочку з кількістю зубів 2-15, а на проміжний вал - z-20.

Подрібнювач кормів «Волгарь-5»призначений для подрібнювання соковитих і грубих кормів (солома, коренебульбоплоди, баштанні культури, зелена маса, сінаж, сіно). Його можна використовувати як в потокових лініях кормоцехів, так і окремо.

Подрібнювач складається з горизонтального 1 і похилого 2 транспортерів, ножового барабана 4 першого ступеня подрібнювання, протирізальної пластини 3, заточувального пристрою 5, шнека 6, подрібнювального апарата другого ступеня 7 і електропривода.

Сировина, що підлягає переробці, подається на горизонтальний транспортер 1, який разом з похилим транспортером 2 ущільнює її і спрямовує до різального барабанапершого ступеня, де відбувається попереднє подрібнення. Після .цього шнеком 6 проміжний продукт подається до апаратадругого ступеня 7. Тут здійснюється додаткове подрібнення і розвантаження готового продукту через нижнє вікно корпуса.

Регулювання крупності продукту здійснюється зміною кількості ножів у апараті другого ступеня. При подрібненні корму для птиці перший рухомий ніж встановлюють так, щоб кут, між кінцем витка шнека і його лезом становив 9°, а для свиней - 54°. Для цього на зовнішні шліци втулки 10 набирають рухомі ножі по спіралі один відносно одного через 72° проти напряму руху встановлюють втулку з ножами в потрібне положення, одівають хомут на шліци вала і з'єднують його з хомутом втулки зрізним штифтом 11.

При подрібненні корму для великої рогатої худоби рухомі і нерухомі ножі другого ступеня знімають. У деяких випадках їх знімають через один. На барабаніпершого сту­пеня подрібнювання є шість ножів Г-подібної форми, заточування яких здійснюють безпосередньо на машині. Для цього до барабана, що обертається на холостому ходу, штурвалом підводять наждак і, переміщаючи його вздовж барабана, заточують ножі. Після заточування наждак від: водять у верхнє положення і фіксують. Пристрій для заточування ножів другого ступеня являє собою невеликий наждачний круг, який приводиться в дію від шківа ножового барабана через фрикційний ролик. Ножі другого ступеня для заточування знімають, а потім знову встановлюють на місце.Зазор між лезами ножів барабанапершого ступеня і протирізальною пластиною (0,5–1 мм) регулюють переміщенням барабана разом з підшипниками за допомогою регулювальних гвинтів.

Зазор між лезами рухомих і нерухомих ножів другого ступеня (0,05–0,7 мм) забезпечується за рахунок товщини кілець та прокладок 14, а також шляхом переміщення опор 13 разом з нерухомими ножами 8. Привод робочих органів подрібнювача здійснюється від електродвигуна потужністю 22 кВт і частотою обертання вала 1400 об/хв.

Для запобігання поломкам на подрібнювачі встановлені запобіжні (захисні) пристрої. Наприклад, привод горизонтального і похилого транспортерів здійснюється ланцюговою передачею через роздавальну коробку з фрикаційною муфтою, яка пробуксовує при перевантаженні транспортерів. Шківи шнека і ножового барабана оснащені зрізними штифтами.

Конструктивно-функціональна схема «Волгарь-5», ИКВ-5А:

1 – горизонтальний транспортер;2 – похилий транс-портер;

3 – протирізальна пластина; 4 – ножовий барабан; 5 – заточувальний пристрій; 6 – шнек; 7 – подрібню-вальний апарат другого ступеня;

8 – нерухомий ніж; 9 – рухомий ніж; 10 – втулка; 11 – зрізний штифт;

12 – фланець вала шнека; 13 – опора нерухомих ножів;

14 – прокладка; 15 – кільце

 

Подрібнювач-змішувач ИКС-3А

Призначений для подрібнення і змішування соломи, сіна, качанів кукурудзи на фермах ВРХ.

Складається з приймальної, робочої і розвантажувальної камер, рами та електропривода. На внутрішній поверхні робочої камери розміщені проти різи або деки, а всередині її змонтовано ротор з набором ножів. Для внесення рідких добавок встановлено дві форсунки в приймальній, дві форсунки в розвантажувальній камерах. Готова суміш розвантажується кидалкою на транспортер.

Машина ИКС-3А може працювати в режимах змішування, подрібнення, а також змішування з подрібненням. У режимі змішування ИКС-3А комплектуються 6-ма деками, зміщеними на 60°. На ротор встановлюють 4-ри вкорочених ножі в першому ряді, 2-ва довгих ножі в третьому і 2-ва зубчастих ножі в 4-му рядах. Вихідні компоненти мають бути завчасно добре подрібнені. У варіанті до подрібнення в робочій камері розміщують три проти різи і три деки. У режимі подрібнення ИКС-3А комплектуються пакетами протирізів (6-шт). На роторі машини встановлюють второчених ножі в першому ряді, два або чотири довгих ножі у другому ряді і два о або чотири зубчастих ножі в третьому і четвертому рядах. Збільшення кількості ножів рекомендується при зростанні в раціоні дози стеблових кормів.

Режим зміщування здійснюється так. Дозовані компоненти подаються в приймальну камеру подрібнювача, а з неї надходять у робочу камеру. Під дією відцентрових сил і ножів суміш розподіляється вздовж стінок, перемішується і по спіралі опускається у розвантажувальну камеру, звідки кидалкою подається на транспортер.

При роботі в режимі подрібнення корми з приймальної камери потрапляють у зону взаємодії ножів верхнього ярусу, де частково подрібнюються. Під дією сили тяжіння корм опускається в зону дії довгих ножів і протирізів.

У зону виходу з робочої камери частки корму зустрічають на своєму шляху зубчасті грані ножів і різальні елементи нижнього ярусу. В цій зоні проходить інтенсивне подрібнення кормів з руйнуванням вздовж і поперек стебел.

Ступінь рівномірності змішування кормових компонентів на всіх режимах повинна бути не менше 80-90%

Якість змішування і подрібнення в ИКС-3А регулюють трьома способами: підбиранням кількості і типу ножів; вибором кількості протирізів і дек; тривалістю перебування продукту в робочій камері за допомогою зміни положення шибера, встановленого перед кидалкою.

Конструктивна схема подрібнювача-змішувача кормів ИКС-3А:

1 – приймальна камера; 2 – форсунка; 3 – робоча камера; 4 – ротор з ножами; 5 – нерухомі ножі (проти різи); 6 – електродвигун;

7 – клинопасова передача; 8- рама; 9- кидала; 10- розвантажувальна камера; 11- транзистор.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)