ГУСЕНИЧНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР ТДТ-55АМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГУСЕНИЧНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР ТДТ-55АПлан лекції:

1. Технологічне обладнання тракторів, оснашених чокерними комплектами

2. Будова машини.

3. Лебідка.

4. Будова гідравлічного приводу трактора ТДТ-55А.

 

Обладнанням для чокерного трелювання оснащені гусеничні трактори ТТ-4 (ТТ-4М) і ТДТ-55А і частина колісних тракторів Т-157 (табл. 4.1). До цього обладнання відносять: лебідки, навантажувальний пристрій (щит) з гідравлічним приводом, тяговий канат і чокери.

На трелювальних тракторах встановлюють однобарабанні ре­версивні лебідки, які слугують для збирання пачки, тобто для під­тягування зачокерованих стовбурів (дерев) до трактора, затягу­вання кінця сформованої пачки на щит, утримання її під час транс­портування і звільнення пачки при скиданні її зі щита. Лебідку вико­ристовують також для подолання важкопрохідних ділянок волока (коли спостерігається пробуксовування трактора) способом підтя­гування скинутої з трактора пачки, для навантаження деревинної сировини і виконання інших робіт (монтаж обладнання, ліквідація аварій тощо).

Навантажувальний пристрій призначений для вкладання на трак­тор кінця пачки, що трелюється (верхівок чи відземків), і транспор­тування її в півнавантаженому стані. Навантажувальний пристрій використовують також для вирівнювання відземків. При збиранні пачки лебідкою він служить підпорою для трактора.

Для підтягування пачки щит гідроприводом скидається назад і опирається у ґрунт чи сніг. При навантаженні кінця пачки щит під дією тяглового зусилля лебідки піднімається, пересуваючись по вальцях. Після проходження крайнього верхнього положення щит опускається на опору. В транспортному положенні щит передньою частиною лежить на ґумових буферах, а задньою - на вальцях.

Ширина щита у трактора ТТ-4 (ТТ-4М) - 2,2 м, у тракторів ТДТ-55А - 1,7 м. На тракторах ТДТ-55А встановлено штовхач. Він при­значений для вирівнювання відземків, штабелювання лісоматері­алів, розчищення волоків, прибирання гілок з майданчика тощо. Привід штовхача гідравлічний. Наявний у трелювального трактора штовхач робить його більш універсальним і значно полегшує ви­конання робіт. На тракторах ЛТ-157, що працюють з чокерними захоплювачами, як навантажувальний пристрій використовують ту ж арку, що і в тракторах, оснащених кліщовими захоплювачами, але без пачкового захоплювача і верхнього кремпеля, на який він навішується.

На трелюванні деревинної сировини застосовують лише один вид сталевих канатів - подвійного звивання.

  Параметри Гусеничні
ТДТ-5А ТТ-4 ТТ-4М ТБ-1 ТБ-1М ЛП-18А ЛТ-154 ЛТ-157 ЛТ-171
База машини - - - ТДТ-55А ТДТ-55А ТТ-4 ТТ-4 Т-157 Т-157
Потужність двигуна, кВт 61,1 84,6 95,5 61,1 70,0 84,6 84,6
Швидкість руху, км/год максимальна   12,8   10,05   10,23   10,3   10,3   10,0   10,0   31,2   31,2
мінімальна 2,89 2,25 2,28 2,8 2,8 2,3 2,3 5,9 5,9
Габаритні розміри, мм  
довжина
ширина
висота
Дорожній просвіт, мм
Колія, мм
База, мм
Маса технологічного обладнання, кг         -   -        
експлуатаційна,кг
Тягове зусилля лебідки (на захоплювачі),кН   66,5   117,7   122,3   (20)   (30)   (20-50)       72,5   72,5
Середній питомий тиск на грунт, кПа                  
Діаметр дерева, що затискається захоплювачем, максимальний,см - - - - - -
мінімальний, см - - - -

 

Нормальна і довговічна робота канатів можлива лише при на­лежній експлуатації і догляді за ними. Через кожні 20...25 годин роботи канати необхідно змащувати та один-два рази на місяць просочувати мастилом. Канати зберігають і перевозять на дере­в'яних котушках або зав'язаними в бухти. При намотуванні і змо­туванні канатів не можна допускати перекручувань, перегинів, зми­нання, перехльостування.

За допомогою чокерів стовбури (дерева) чіпляють до тягового каната або гака трактора.

Стандартні чокери, згідно з галузевим стандартом 13-20-73 "Чокери трелювальні", виготовляють штамповано-звареними з клиновим укріпленням каната (рис. 4.3). Випускають чокери трьох типів.

 
 

 


Рис. 4.3. Чокер трелювальний:

а - чокер у зборі; б - гак;

в - кільце; 1 - гак; 2 - кільце;

3 - канат; 4 - вкладний елемент

 

Чокери 1-го типу застосовують при трелюванні тракторами ТДТ-55А в насадженнях з об'ємом дерев до 0,5 м3, 11-го типу - при тре­люванні тракторами ТТ-4 (ТТ-4М) у насадженнях з об'ємом дерев но 1 м3, та ІІІ-го - з об'ємом дерев більше 1 м3.

Довжину чокерного каната визначають за формулою

Діаметри стовбурів, що трелюються, можна змінювати в межах 8...100 см. Очевидно, мати окремі чокери для кожного діаметра не потрібно, тому необхідно керуватися таким.

Під час трелювання за верхівки можливе застосування чокерів однієї і тієї ж довжини для всіх дерев, оскільки діаметри стовбурів при цьому майже не мають значення. Верхівки обрубують на діаметрі 8 см. Викривлені, здвоєні, сколоті верхівки можна обрубати на діаметрі 12...16 см. Нарешті, можливий злам верхівок при звалюванні. Враховуючи вищенаведене, розрахунковий діаметр дерева (стовбура) при трелюванні за верхівки приймають за 16 см, тобто довжина петлі ln = 0,75 м.

Такою може бути довжина петлі при трелюванні за відземки деревинної сировини з середнім об'ємом стовбура до 0,3 м3 (діаметри дерев до 24 см). Якщо середній об'єм стовбура становить 0,3...1 м3, то середній діаметр дерева приймається 20...40 см. За розрахунковий можна прийняти діаметр (з врахуванням збережен­ня стовбурної деревини) dp = 36 см, для якого lp= 1,15 м. Проводити розрахунки на крупніші дерева не слід, оскільки довжина чокерів вийде неприпустимо великою (наприклад, для дерева діа­метром 100 см потрібна петля більше 3 м). Для таких дерев необ­хідно мати окремо в резерві один-два довгі чокери з канатом діаметром 15..19 мм.

Чокер довжиною lв (відстань від кільця до місця зачеплення гака) повинен мати вільний кінець для чокерування стовбурів (де­рев), які знаходяться збоку. Це дає змогу збільшити ширину па­січної стрічки, з якої формується пачка. Довжина lв - резервна, за її рахунок можна чокерувати дерева, діаметр яких значно пере­вищує розрахунковий. Наприклад, чокер довжиною 1,5 м, розра­хований на діаметр 16 см, за рахунок вільної довжини можна вико­ристовувати для чокерування дерев діаметром до 40 см.

Защемлений у гаку і в кільці відрізок каната входить у довжину чокерного каната, але не в довжину самого чокера. Довжина за­щемлення при з'єднанні клиновим вкладником у стандартних чоке­рів становить 0,06...0,08 м. Довжина чокерів не повинна бути біль­шою, оскільки це збільшує витрати каната і ускладнює роботу чокерувальників - чокери плутаються, маса їх зростає.

Для того, щоб вибрати оптимальну позицію для формування пачки, трактор після розвертання на лісосіці під'їжджає на відстань 2...4 м до першого стовбура. Тяговий канат трактора повинен пе­ресуватися вздовж його поздовжньої осі. Відхилення каната неба­жане через можливість поломки навантажувального обладнання, а також зменшення поперечної стійкості трактора при збиранні пачки.

Правильне розташування трактора при формуванні пачки дає змогу уникнути зайвих переходів при чокеруванні, запобігти значних перегинів каната і повніше використовувати його тяглові власти­вості. Після закінчення маневрування і зупинки трактора опуска­ється щит, який служить підпорою при підтягуванні пачки, і вми­кається гальмо лебідки. Необхідні переїзди трактора при форму­ванні пачки виконують із піднятим щитом.

Пачку з чокерним обладнанням формують у три прийоми: від­тягування каната, чокерування деревинної сировини і збір пачки лебідкою.

Для відтягування каната необхідні великі фізичні зусилля (до 800...1000 Н), причому вони зростають у міру збільшення відстані відтягування. Тому ця відстань не повинна перевищувати 15...25 м. Якщо відстань збирання пачки більше 25 м, пачку необхідно на­бирати в два прийоми з заїздом трактора на пасіку чи в глибину волока.

Стовбури чокерують за верхівки на відстані 0,7...1,2 м від зрізу. Для запобігання зісковзуванню чокерів на верхівках стовбурів (пів-стовбурів) при зрізуванні гілок залишають збивачки з двох-трьох гілок довжиною 2...3 см на відстані 0,2...0,4 м від верхнього зрізу. Гладкі і тонкі верхівки зачіпають подвійною петлею.

При трелюванні дерев відземками вперед їх чокерують на від­стані 0,5...0,7 м від відземкового торця. Збирати пачку лебідкою, коли напрям тяглового зусилля і поздовжня вісь дерева збігаються, тобто тягнути дерево вперед неможливо: відземок впирається у пні, коріння, заривається в землю або сніг. Тому дерево підтягують до трактора, повертаючи його навкруги поздовжньої осі. Прямо­лінійно дерева за відземки можна тягнути тоді, коли вони знахо­дяться близько від трактора, і починає діяти вертикальна складова тяглового зусилля. Чокер зачіпають так, щоб отвір гака був по­вернений зовні від стовбура, в протилежному випадку утрудню­ється його відчеплення. Канат в отвір гака потрібно вкладати так, щоб унеможливити самовільне розчеплення.

Під час трелювання за відземки для відведення стовбура від наявного пня гак чокера чіпляють до стовбура зі зворотного рухові боку, що забезпечує розвертання його при натягуванні каната. Ле­жачі поряд стовбури (дерева), особливо малі, можна зачіпати од­ним чокером.

Для запобігання підвищеного зношування тягового каната не­обхідно уникати різких перегинів, тому розбіжність торців верхівок (відземків), тобто відстань між ними не повинна перевищувати 6...8 м.

У випадку трелювання за відземки ширина стрічки, з якої зва­люють дерева в один захід, не повинна перевищувати можливого розбігу відземків, тобто 6...8 м (рис. 4.4, б).

При формуванні пачки лебідкою трактора необхідно слідкувати за тим, щоби не відбулося саморозщеплення чокерів, заклиню­вання стовбурів між пнями або впирання відземків у пні. При необ­хідності потрібно негайно вимкнути лебідку і усунуту перешкоди. Чокерувальник при цьому повинен знаходитися в такому місці, щоб бачити всі зачокеровані стовбури (але на відстані не менше 5 м від крайнього стовбура), а його, в свою чергу, повинен бачити тракто­рист, який вмикає і вимикає лебідку за сигналом чокерувальника.

Коли верхівки (відземки) починають затягуватись на навантажу­вальний щит, тракторист ставить ручку гідророзподільника в пла­ваючий стан, і щит з вантажем піднімається не гідроприводом (що правилами експлуатації трактора заборонено), а лебідкою. Пачку на щиті укладають так, щоб верхівки чи відземки дерев лежали на конику (перегині) навантажувального щита. В іншому випадку утруднюється повертання трактора з вантажем, а на важких ділянках волока можливе відривання передньої частини гусениць трактора від землі. Після укладання пачки деревинної сировини на щит лебідку загальмовують.

Трелювальний трактор ТДТ-55А(мал. 10) призначений для трелювання дерев і хлистів в районах з дрібним і середнім лісом, а також для виконання допоміжних робіт на лісосіці: підготовки волоков і вантажних майданчиків, вирівнювання відземків, збору хлистів. Трактор ТДТ-55А використовують як базу лісозаготівельних машин.

Трактор ТДТ-55А розрахований на експлуатацію при температурі навколишнього повітря від + 40 °С до - 40 °С.

Конструкція машини.Всі вузли і агрегати трактора змонтовані на рамі, що є жорсткою конструкцією коробчатого типу. У передній частині рами встановлений дизель, до картера маховика якого закріплена коробка передач, а в задній торцевій частині рами — блок заднього моста, що включає головну передачу, механізм повороту, сателіти і бортові передачі. Ходова система трактора включає підвіску з опорними катками, що направляють колеса з натяжним і амортизуючим пристроями, на ведучі колеса і гусениці.

Трактор обладнаний лебідкою і штовхачем. Привод лебідки здійснюється через проміжний редуктор від валу відбору потужності у коробці передач.

Вантажний пристрій містить обладнаний блоком вантажний щит, шарнірно сполучений з рамою трактора за допомогою поворотної рамки, встановленої у кронштейнах, і опорні ролики, на яких у процесі підйому або опускання переміщується вантажний щит.

 

 


Мал. 10. Трелювальний трактор ТДТ-55А:

1 — передній підйомно-навісний пристрій; 2 — штовхач; 3 — кабіна;

4 - повітрозабірник дизеля; 5 — пусковий двигун; 6 — лебідка; 7 — вантажний пристрій; 8 — головний карданний вал; 9 — проміжний редуктор приводу лебідки;

10 — блок заднього моста; 11 — привідне колесо; 12 — гусениці;

13 – балансир; 14 — важіль підвіски; 15 — каток; 16 — кожух пружини підвіски

17 – рама; 18 — амортизуючий натягач гусеничного ланцюга;

19 — направляюче колесо

 


Технічна характеристика трактора ТДТ-55

Тип трактора...............................................................................

Тяговий клас................................................................................

Подовжня база (відстань між осями крайніх опорних катків), мм ..................................................................................

Дубіючи (відстань між серединами гусениць), мм………....

Дорожній просвіт при занурених грунтозацепах, мм.

Габаритні розміри, мм:

довжина з штовхачем (у транспортному положенні)…...

ширина:

по штовхачеві і кабіні......................................................

висота кабіни................................................................

по гусеницях.....................................................................

Експлуатаційна маса..................................................................

Середній питомий тиск гусениць на грунт, кПа………….....

Тягове зусилля лебідки на нижніх витках каната при номінальній потужності двигуна, кН.......................................

 

Двигун

Марка дизеля...............................................................................

Повна номінальна потужність, кВт .........................................

Корисна номінальна потужність, кВт.......................................

Частота обертання колінчастого валу при повній і корисній номінальній потужності, об/хв..................................................

Питома витрата палива на режимі корисної номінальної потужності, г/кВт-год.................................................................

Відносна витрата масла на чад % до витрати палива, не більш............................................................................................

Пусковий пристрій.....................................................................

 

Пристрій, що забезпечує запуск дизеля при низьких температурах .............................................................................

 

Охолоджування дизеля..............................................................

 

Технологічне устаткування

Лебідка:

тип.........................................................................................

привід...................................................................................

гальмо ..................................................................................

 

діаметр каната, мм ..............................................................

Передній підйомно-навісний пристрій ..................................

Штовхач .....................................................................................

 

 

Вантажний пристрій .................................................................

 

 

гусеничний трелювальний

 

 

 

 

66,5

 

 

СМД-14БН

61,1

58,8

 

 

 

0,8

двигун з електростар-торним запуском

 

передпусковий підігрівач мазкі ПЖБ

водяне примусове

 

однобарабанна реверсивна

від коробки передач

стрічковий з автомати включенням муфто бодного ходу

шарнірний чотирезвенник

зварний, шириною 2240 мм встановлюється на передньому підйомно-навісному пристрої відкидний щит на шарнірній гидроуправляемой рамі з блоком для каната

 


Швидкості руху і тягові зусилля (розрахункові, при русі на твердому грунті без урахування буксування) при частоті обертання колінчастого вала двигуна 1800 об/хв наведені у табл.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.009 с.)