Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення адвоката та слідчого, приходжу до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення адвоката та слідчого, приходжу до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.В судовому засіданні встановлено, що 21.08.2012 р. старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м. Києві ДПС … Петрова П.П. винесла постанову, якою порушила кримінальну справу № 201… відносно директора малого приватного підприємства «Ремонтналадка» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Дана кримінальна справа була порушена по взаємовідносинам МПП «Ремонтналадка» з ТОВ «Добробуд».

… районним судом м. Києва було винесено постанову про скасування постанови про порушення вищезазначеної кримінальної справи № 201201200050.

Дана постанова була залишена в силі Апеляційним судом Київської області.

Копії набравших законної сили рішень судів першої та апеляційної інстанції було отримано як прокурором прокуратури … так і старшим слідчим СВ СДПІ по роботі з ВПП у м. Києві Івановим І.І., але, незважаючи на це, Іванов І.І. повторно вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320… дані про навмисне ухилення тепер вже посадових осіб малого приватного підприємства «Ремонтналадка» від сплати податків(ст. 212 Кримінального кодексу України) на підставі тих самих документів по взаємовідносинам з ТОВ «Добробуд», які раніше були підставою для відкриття кримінальної справи № 201…

Між тим, єдиною посадовою особоюМПП «Ремонтналадка», яка відповідає за повноту та правильність нарахування податків та зборів до Державного бюджету України, є її директор ОСОБА_3 Таким чином, відкриття кримінального провадження № 320… відносно посадових осіб МПП «Ремонтналадка» є насамперед відкриттям його відносно ОСОБА_3 з тих самих підстав, які вже були предметом судового розгляду.

23.11.2012 року … адміністративним судом був розглянутий адміністративний позов МПП «Ремонтналадка» до ДПІ … про визнання незаконним та скасуванняподаткового повідомлення-рішення № 000… від 18.07.2012 р. про збільшення суми грошового зобов'язання МПП «Ремонтналадка» по взаємовідносинам з ТОВ «Добробуд» та дане податкове повідомлення - рішення було скасоване.Рішення набрало чинності 26.03.2013 року. Ці документі підтверджують відсутність самого факту скоєння інкримінованого правопорушення.

Так, … районним судом вже було підтверджено незаконність дій Іванова І.І. стосовно повторного внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 320…

В ухвалі від 06.02.2013 року в мотивувальній частинісуд зазначив, що постанова слідчого від 21.08.2012 р. про порушення кримінальної справи № 201… відносно директора малого приватного підприємства «Ремонтналадка» ОСОБА_3 була скасована, а тому слідчий не мав права на тих самих підставах, що були предметом розгляду судами першої та другої інстанції, вносити в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань матеріали досудового розслідування № 320…

Відповідно до ст. 22 Конституції України, права та свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права та свободи гарантуються та не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно зі ст. 55 Конституції України, права та свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право людини на судовий захист, закріплене ч. 3 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 55 Конституції України, є одним з конституційних прав.

У Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 р. (№19-рп/2011) зазначено, що утвердження правової держави, відповідно до приписів ст. 1, ч. 3 ст. 8, ст. 55 Основного Закону України, полягає, зокрема, у гарантуванні кожному судового захисту прав і свобод, а також у запровадженні механізму такого захисту. При цьому Конституційний Суд України у своїх рішеннях послідовно підкреслював значимість положень ст. 55 Конституції України щодо захисту кожним у судовому порядку своїх прав і свобод від будь-яких рішень, дій чи бездіяльності органів влади, посадових і службових осіб, а також стосовно неможливості відмови у правосудді (п. 1 резолютивної частини Рішення від 25.11.1997 р. № 6-зп, п. 1 резолютивної частини Рішення від 25.12.1997 р. №9-зп). Отже, на думку Конституційного Суду України, з метою реалізації положень ст. 55 Конституції України і недопущення обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина у разі оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого, органу дізнання стосовно заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини, такі скарги суди повинні розглядати аналогічно до порядку оскарження до суду рішень і дій прокурора, слідчого, органу дізнання, встановленого КПК.

Керуючись ст. ст. 303-307, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргуадвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3, МПП «Ремонтналадка» на незаконні дії слідчого -задовольнити частково.

Визнати незаконними дії слідчого з ОВС 1 відділення КР СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів … Іванова Івана Івановича стосовно відкриття кримінального провадження № 320… відносно посадових осіб малого приватного підприємства «Ремонтналадка» з фабулою: «В період 2010-2011 років службові особи МПП «Ремонтналадка» … незаконно віднесли до складу податкового кредиту податок на додану вартість внаслідок проведення «безтоварних» операцій з ТОВ «Добробуд» у розмірі 3 644 012 грн., внаслідок чого до бюджету не надійшло коштів у особливо великих розмірах», правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 3 КК України 2001 року.

Зобов'язати слідчогоз ОВС 1 відділення КР СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів … Іванова Івана Івановичаприйняти рішення згідно діючого Закону у кримінальному провадженні № 320…

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Сидоров

-------------

Примітка: Не дивлячись на те, що КПК 2012 рокуне передбачаєоскарження внесення інформації про злочин до ЄРДР, данаухвала є прикладом спроби такого оскарження.

Зазначена ухвала була скасована апеляційним судом 09.10.2013 р.

По нашій інформації, відносно судді, що виніс дану ухвалу внесена інформація в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

(ред. АО «Яр.ВАЛ»)

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

про проведення перевірки суб’єкта підприємництва

 

м. Київ 00.00.2013

Заступник прокурора …здотриманням вимог ст.ст. 20, 21 Закону України «Про прокуратуру», п. 1.4., 2.4. «Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів» № 111від 12.11.2012 р., розглянувши та проаналізувавши матеріали перевірки ДК «А…» з питань дотримання вимог чинного законодавства при укладенні, виконанні угод та подальшому використанні державних коштів ТОВ «Б…», а також інформацію отриману з баз даних платників податків, встановив, що протягом 2010 року ТОВ «Б…» (код ЄДРПОУ …) отримало від ДК «А…» державнікошти в сумі понад 3,5 млн. грн.

Опитана у прокуратурі міста Києва директор та власник вказаного підприємства …, повідомила, що відношення до його діяльності немає, документів за фінансово-господарськими взаємовідносинами з ДК «А…» чи іншими підприємства не підписувала, жодних послуг (робіт) на їх користь не надавала та товарів не поставляла.

Зазначене вище вказує на те, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Б…» (код ЄДРПОУ…) протирічила вимогам законодавства та могла заподіяти шкоду інтересам Держави.

Для з'ясування зазначених обставин, вбачається за необхідне під час перевірки виконати вимоги п. 2-5 ч. 1ст. 20 ЗаконуУкраїни «Про прокуратуру», а саме: отримати з органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій документи, що стосуються створення та діяльності перелічених вище підприємств … отримати необхідні документи і матеріали …

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 20, 21 Закону України «Про прокуратуру», п.п. 1.4, 2.3, 2.4 «Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів» № 111 від 12.11.2012, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Управлінню правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва провести перевіркудотримання вимог чинного законодавства при фінансово-господарських взаємовідносинах ДК «А…» та його контрагентів: ТОВ «А…», ТОВ «Б…» …

 

Заступник прокурора …

--------------

Примітка: Закон України «Про прокуратуру» (ст.ст. 20, 21), «Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів» (Наказ Генеральної прокуратури України № 111 від 12.11.12 р.) (п.п. 1.4, 2.3, 2.4):

- прокурор має право на проведення перевірки, за заявами та скаргами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення;

- прокурорів наділено компетенцією, після попередньої перевірки відповідними контролюючими органами, на проведення перевірок суб'єктів господарювання, в тому числі «перевірок додержання вимог чинного законодавства при веденні фінансово-господарської діяльності», «перевірок фінансово-господарських взаємовідносин з іншими підприємствами», або «перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів», тощо;

- постанова прокурора про здійснення перевірки може бути оскаржена цими особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства протягом десяти днів з дня одержання копії постанови. (ред. АО «Яр.ВАЛ»).

Справа № 815/5203/13-а

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

30 липня 2013 року м. Одеса

 

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді …

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі адміністративну справу за позовом Іллічівської міської ради до Іллічівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови від 09.07.2013 року № 16-2013 про проведення перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

 

До Одеського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом звернулась Іллічівська міська рада до Іллічівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови від 09.07.2013 року № 16-2013 про проведення перевірки.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю з наступних підстав.

15.04.2013 Іллічівським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області направлено Іллічівському міському голові вимогу прокурора про надання проектної, будівельної та бухгалтерської документації включаючи рішення органів та посадових осіб щодо проведення ремонту вул. Леніна у м. Іллічівську у строк до 22.04.2013.

Листом від 19.04.2013 № 1-017-980 позивачем надано копії витребуваної документації на 178 аркушах, та повідомлено, що у визначений прокурором триденний строк на надання документів копії усіх витребуваних документів зробити не можливо.

Листом від 26.04.2013 № 1-017 -980 додатково до листа від 19.04.2013 року № 1-017 -980 направлено прокурору додаткові документи.

Судом встановлено, що 09 липня 2013 рокуІллічівським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області керуючись ч. 3 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» винесено постанову від 09.07.2013 про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, якою постановлено провести перевірку дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про здійснення державних закупівель", Закону України "Про дорожній рух", Закону України "Про автомобільні дороги" Іллічівською міською радою, її виконавчим комітетом, виконавчими органами організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі на території Іллічівської міської ради.

В рамках підготовки до проведення перевірки відповідачем від виконавчого комітету Іллічівської міської ради витребувано матеріали щодо організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі на території Іллічівської міської ради (вимога від 15.07.2013 № 368вих-2013).

В оскаржуваній постанові про проведення перевірки зазначено підставу за якої повинна бути проведена перевірка позивача - за власною ініціативою.

Підстави для проведення перевірки прокурором за власною ініціативою визначені в п. 2.4 Наказу Генерального прокурора України № 111, це є дані, що свідчать про можливі порушення законності. Висновки про наявність підстав для проведення перевірки можуть бути зроблені за наслідками проведених аналізів, узагальнень, опрацювання інформацій про стан законності, вивчень актів та матеріалів органів державного нагляду (контролю), матеріалів розгляду судами цивільних, адміністративних, господарських справ та справ про адміністративні правопорушення, матеріалів кримінальних проваджень, інформаційних баз даних державних органів, повідомлень у засобах масової інформації, мережі Інтернет та з інших джерел.

Відповідно до ч.3 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», для здійснення перевірки прокурор приймає постанову, в якій зазначає підстави, що свідчать про можливі порушення законності, та обґрунтовує необхідність вчинення дій, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої статті 20 цього Закону.

Також в п. 4.3 та п. 4.6 наказу Генерального прокурора України № 111, передбачено, що постанова про проведення перевірки виготовляється на бланку відповідної прокуратури та підписується прокурором, який прийняв постанову. У постанові зазначається: дата та місце її прийняття; підстави для здійснення перевірки, що свідчать про можливі порушення законності; об'єкт перевірки; обґрунтування необхідності вчинення відповідних перевірочних дій; порядок оскарження постанови; відомості про спосіб надання копії постанови об'єкту перевірки; дані про посадову особу, яка її винесла та підписала (п.4.3). За необхідності дослідження під час перевірки законності діяльності інших об'єктів перевірки з використанням повноважень, передбачених пунктами 3, 4 і 5 частини 1 статті 20 Закону України «Про прокуратуру», прокурором приймається постанова про проведення перевірки відповідного об'єкта перевірки (п.4.6).

В постанові прокурора № 16-2013 в порушення приписів ч.3 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» та п. 4.3 наказу Генерального прокурора України № 111, не зазначено підстави, що свідчили б про можливі порушення, які стали підставою для перевірки.

В порушення ч.3 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», в оскаржуваній постанові не зазначено обґрунтування необхідності вчинення відповідних перевірочних дій, щодо необхідності мати доступ до документів та матеріалів, необхідних для проведення перевірки. Також в постанові не зазначено: які саме документи та матеріали необхідні при проведені перевірки та які дії прокурор має виконати при перевірці.

В порушення ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», в постанові прокурора від 09.07.2013 не зазначено що є предметом нагляду за додержанням та застосуванням яких саме законів при проведенні перевірки позивача.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)