Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «П» має рахунки № 2…, 26… в ПАТ «Банк» (м. Київ …).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню щодо тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому … тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «П…» …

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23 листопада 2013 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя Петрова П.П.

УХВАЛА

ВИТЯГ

Іменем України

16.12.13 рік слідчий суддя … районного суду м. Києва Іванов І.І.

Розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у … районі м. Києва ДПС про проведення обшуку.

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що … службові особисуб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «А…» та ТОВ «Б…» на території Деснянського району м. Києва в період 2011-2013 років шляхом не відображення в податковій звітності повного обсягу заробітної плати, яка нараховується та виплачується найманим працівникам, умисно ухилялись від нарахування та сплати податку з доходів фізичних осібз метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, чорнових відомостей, документів, що підтверджують трудові відносини з найманими працівниками, просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях першого поверху та офісних приміщеннях другого поверху нежитлової будівлі за адресою м. Київ, провулок Червоний, 7, яке фактично використовують ТОВ «А…» та ТОВ «Б…».

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

! З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ «А…» та ТОВ «Б…» кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

На підставі викладеного керуючись ст. 234, 235 КПК України.

 

УХАВИЛ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі м Києва ДПС … про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук в офісних та складських приміщенняхпершого поверху та офісних приміщеннях другого поверху нежитлового приміщення в буд. № 7 провулку Червоний в м. Києві, яке використовується ТОВ «А…» та ТОВ «Б…» для вилучення документів за 2011-2013 роки, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства, документи які підтверджують трудові відносини працівників з ТОВ «А…» та ТОВ «Б…», документи по веденню обліку тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати не оформленим працівникам, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між СПД за рахунок яких здійснюється конвертація безготівкових коштів не обліковану готівку, електронні носії інформації та інші носії інформації, на яких зберігаються відомості нарахування та виплати заробітної плати, а такожкошти та інше майно здобуте злочинним шляхом.

Суддя: Іванов І.І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа: № 11-сс/796/…/2013 Головуючий у 1-й інстанції: Ліщук Т.О.

Категорія ст. 171 КПК

Суддя-доповідач: Єфімова О.І.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого судді: Єфімової О.І.

суддів: Коваль С.М., Беця О.В.

за участю прокурора: Федоренко М.В.

представника особи, яка подала апеляційну скаргу, адвоката: Іванова І.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «М…» Петрова П.П. на ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 20 березня 2013 року.

ВСТАНОВИЛА :

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 22 січня 2013 року по кримінальному провадженню за № 320 … за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « М…» з ТОВ «Н…» та ТОВ «О…», при проведені обшуку 23 січня 2013 року, крім речей і документів, на які був наданий дозвіл на проведення обшуку та вилучення, були вилучені документи, які не мають відношення до кримінального провадження за № 320…, та не належать ТОВ «М…», а саме документи, які належать ТОВ «Л…» по взаємовідносинах з ТОВ «Н…» на 228 аркушах.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що документи, які належать ТОВ «Л…», відповідно до ст. 236 ч. 7 КПК України, є тимчасово вилученим майном, до такого висновку дійшов і слідчий суддя, а тому для подальшого його утримання в матеріалах кримінального провадження, слідчий відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна протягом наступного робочого дня після вилучення майна, тобто 24 січня 2013 року, між тим, слідчий не дотримався вимог КПК, звернувся з клопотанням лише 18 березня 2013 року, яке слідчий суддя 20 березня 2013 року, в порушення вимог КПК, задовольнив.

Твердження в ухвалі слідчого судді, що несвоєчасне звернення старшого слідчого з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, не є підставою для відмови в задоволенні клопотання, є помилковим, оскільки, законодавець чітко визначив в кримінальному процесуальному Кодексі, що, якщо клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано з порушенням строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, то майно, яке було тимчасово вилучене, має бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді, якою накладений арешт на документи, вилучені в офісному приміщенні ТОВ «М…» за адресою: м. Київ …, підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, апеляційна скарга директора ТОВ «М…» - підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 170, 171, 173, 236, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «М…» Петрова П.П. – задовольнити.

Ухвалу слідчого суддіскасувати.

В задоволені клопотання старшого слідчогопро накладення арешту на документи та речі, які були вилучені під час проведення обшуку … відмовити.

Ухвала апеляційного суду міста Києва оскарженню не підлягає.

Судді:

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

Про результати дослідження фінансових операційпроведених за участю ТОВ «А…» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Б…» … за період липень – грудень 2011 року

 

Відповідно до службової записки … начальника ВОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві, головним державним ревізором-інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві Петренком І.І., із врахуванням вимог Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року … проведено дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «А…» при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Б…» … за період липень – грудень 2011 року.

В періоді за який проводилось дослідження, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання були (є): …

Інформація про засновників – фізичних осіб …;

Дані про банківські рахунки

Під час аналізу отриманих матеріалів виявлено деякі відмінності між даними, наданими органами Чехії та інформацією, наданою митними органами України, для проведення митного контролю та оформлення вказаних виробів промислового призначення.

TOVECAREпоставляє товар на адресу клієнта та розраховується з маркетинговою компанією. У цьому випадку компанія TOVECARE було виставлено інвойс фірмі KOVERUM , яка у свою чергу, виставила інвойс фірмі ZAROFIRT.

У процесі оформлення замовлення, компанія – дистриб’юторZAROFIRT вказала отримувача ТОВ «А…» згідно інвойсу № 1… на суму 4 593 368,82 російських рублів, еквівалентом в гривні (1 250 774,32).

ТОВ «А…» при участі в держзакупівлях надано гарантійні листи від KOVERUM, щодо закупівлі промислового обладнання у компанії KOVERUM.

 

Згідно зазначених гарантійних листів представництво KOVERUM уповноважує ТОВ «А…» пропонувати продукцію компанії та бути офіційним дистриб’ютором компанії KOVERUM.

 

 

К О Р Д О Н
Сума 5 490 000,00 грн.  
Сума 5 192 473,44 грн.
Сума 1 250 774,32 грн.
TOVECARE - виробник KOVERUM – дистриб’ютор  
ZAROFIRT – компанія з ознаками транзитера
ТОВ «А…»
ТОВ «Б…»
Схема переміщення промислового обладнання:

Згідно аналізу наданих документів встановлено: що ТОВ «А…» продано промислове обладнання ТОВ «Б…» …на суму 5 490 000,00 грн.

Згідно інвойсу …, який надала компанія TOVECARE компанії KOVERUM для подальшого продажу ТОВ «А…»,вартість товару становить … 1 250 774,32 грн.

В свою чергу, згідно інвойсу ТОВ «А…» придбало промислове обладнання вже за ціною 5 192 473,44 грн., що приблизно в 4 рази більше ніж ціна по якій промислове обладнання придбалося у виробника TOVECARE.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, завищення ТОВ «А…» за допомогою транзитера ZAROFIRTвартості промислового обладнання на суму 4 239 225,68 грн. Всі документи при проведені вищезазначених операцій щодо імпорту, від нерезидента ZAROFIRT та подальшому продажу ТОВ «Б…», підписані збоку ТОВ «А…» директором Івановим І.І. …

 

ВИСНОВОК:

?! Таким чиномможливо зробити висновок, про те що посадові особипідприємства ТОВ «А…», з використанням сумнівного нерезидента ZAROFIRTнавмисно завищило вартість промислового обладнання,яке в подальшому реалізовано ТОВ «Б…» на суму 5 490 000,00 грн.,тобтоймовірнослужбові особи ТОВ «А…»заволоділи коштами державної установи в сумі 4 239 225,68 грн., які в подальшому були легалізовані.

 

 

ГДРІ відділу фінансових розслідувань … Петренко І.І.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.016 с.)