Тема. 13. Ринок монополістичної конкуренціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. 13. Ринок монополістичної конкуренціїПрограмні питання:

13.1. Ознаки і поширення монополістичної конкуренції.

13.2. Модель поведінки підприємства-монополістичного конкурента.

13.3. Нецінова конкуренція.

13.4. Ефективність монополістичної конкуренції.

Монополістична конкуренція — тип ринку, на якому діє велика кількість невеликих постачальників, що конкурують між собою за продаж диференційованого товару. Можна сформулювати такі ознаки монополістичної конкуренції:

1. На ринку існує відносно велика кількість продавців, кожен з яких задовольняє невелику частку ринкового попиту;

2. Товар кожного підприємства є недосконалим замінником товару, що реалізується іншими учасниками даного ринку, тобто товар є диференційованим. Диференціація може бути як за якісними ознаками, так і за розбіжностями в рекламі, іміджі підприємства, що дає змогу продавцеві мати певну міру монопольної влади у своєму ринковому сегменті;

3. Продавці при встановленні цін і визначенні обсягів продажу своїх товарів не враховують реакцію конкурентів. Малоймовірно, щоб якийсь конкурент зазнав збитків або втратив значну частку ринку при зменшенні будь-яким підприємством продажної ціни, оскільки він виробляє диференційований товар, на який є досить сталий попит;

4. Ринок має відносно невисокі вхідні та вихідні бар'єри.

Крива попиту на товар підприємства має від'ємний тангенс кута нахилу (на рис. 13.1 — D2D2).

Попит на продукцію підприємств не є, як за умов досконалої конкуренції, абсолютно еластичним (D1D1), але його еластичність вища, ніж за умов монополії — (D3D3).

 

 

Для визначення обсягів випуску продукції, що максимізують прибуток або мінімізують збитки (короткостроковий період), підприємство - монополістичний конкурент повинно провести такий самий сукупний або граничний аналіз, як і за умов інших ринкових структур. Обсяг оптимального випуску та відповідна ціна визначаються за правилом: МR = МС. Точка Емк ( Qмк, Рмк ) на лінії попиту ( рис. 13.2 ) відповідає умовам короткострокового періоду, точка В відображає стан довгострокової рівноваги.

Якщо монополістично конкурентні підприємства одержують економічний прибуток, то це спонукатиме нові підприємства до вступу в галузь, що зменшить попит на продукцію окремого підприємства й обмежить його граничний виторг. Тому галузь не може знаходитися у стані рівноваги, поки підприємства можуть встановлювати ціни на товар більші за середні загальні витрати при випуску, що максимізує прибуток.

Рис. 13.2. Можливі варіанти становища підприємства за умов монополістичної конкуренції: а – максимізація прибутку; б – мінімізація збитків; в – стан рівноваги у довгостроковому періоді
За довгострокової рівноваги крива попиту на товар будь-якого підприємства в галузі є дотичною до кривої середніх витрат у довгостроковому періоді. Вільний вступ до ринку веде до того, що кожне підприємство одержує тільки нормальний (нульовий економічний) прибуток (рис. 13.2, в).

 

           
   
     
 
 
 

 


Рис. 13.2. Можливі варіанти становища підприємства за умов монополістичної конкуренції: а – максимізація прибутку; б – мінімізація збитків; в – стан рівноваги у довгостроковому періоді
Цей процес може відбуватися й у зворотному напрямку, якщо підприємства не можуть відшкодувати свої економічні витрати і зазнають збитків.

Чи є ринковий механізм монополістичної конкуренції ефективним? Щодо використання ресурсів — ні, оскільки виробництво здійснюється не з мінімальними витратами (рис.13.2, в): обсяг виробництва Qмк не досягає величини Q1 де середні загальні витрати підприємства мінімальні. Але якщо оцінювати ефективність стосовно задоволення потреб споживачів, то різноманітність товарів, яка відповідає потребам людей, є для них більш прийнятною, ніж одноманітна продукція за нижчими цінами і в значному обсязі.

Запитання для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність моделі монополістичної конкуренції?

2.Ознаки та розповсюдження монополістичної конкуренції.

3. Чим диференційована продукція відрізняється від стандартизованої? Які переваги вбачає в такій продукції споживач?

4. Вибір ціни та обсягу виробництва підприємства за умов монополістичної конкуренції.

5. Що означають дві криві попиту на ринку монополістичної конкуренції?

Проблемні запитання:

1. Порівняльна оцінка ефективності ринків монополістичної та досконалої конкуренції.

2. Чи завжди підприємство на ринку монополістичної конкуренції має додатний економічний прибуток?

3. Чи є ринок монополістичної конкуренції ефективним? Які ознаки неефективності притаманні цьому ринку?

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)