Визначення прибутку від реалізації продукції та його розподілМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення прибутку від реалізації продукції та його розподілВид реалізованої продукції Кількість реалізов. продукції, ц Ціні реаліза­ції, грн. Вартість продукції по цінах реалізації, грн. Повна собівар­тість 1 ц 3 урахуван­ням купівлі молодняку, грн. Вартість продук­ції по повній собівар­тості, тис. грн. Сума при­бутку, тис. грн.
Жива маса свиней, ц          
Гній, т            

 

Суму орендної плати, яку повинен заплатити колектив комплексу розраховують за формулою:

 

П1 - питома вага в відсотках основних засобів, що не прикриваються паями працівників ферми. Вона визначається відношенням основних засобів, що перекривається паями працівників ферми до всіх основних фондів, що експлуатує колектив ферми і виражається у відсотках.

П2 - питома вага оплати праці працівників ферми в усіх матеріально-грошових затратах. Затрати на оплату праці ділять на всі витрати по фермі і множать на 100%.

П2= Оп : МГЗ х100%

Крім того, кожний член колективу комплексу, а їх 31 особа, має 3,5 га земельного паю, який передано в оренду правлінню господарства. Орендна плата за земельну частку (паю) становить 4,5 ц зерна. Реалізаційна ціна 1ц зерна в середньому 43 грн. Зробити розрахунок нарахування орендної плати працівникам комплексу в грошовому виразі.

Госпрозрахунковий дохід визначається як різниця між вартістю продукції по розрахункових цінах і матеріальними витратами на її виробництво.

 

 

Таблиця 17

Визначення госпрозрахункового доходу колективу комплексу

Продукція Кількість вироблен. продукції, ц Розрахункова ціна, грн. Вартість продукції по розрахункових цінах, грн. Матеріальні витрати на вироб. продук., грн. Госпрозра­хунковий дохід, грн.
4=3x2 6=4-5
Приріст          
Побічна продукція          
Всього          

Приріст беремо з табл. 2.

Розрахункова ціна 1 ц приросту (виробнича собівартість) беремо з табл. 13 збільшена на коефіцієнт прибутковості.

Розрахункова ціна 1т гною – 4,50 грн.

 

 

Матеріальні витрати на гній складають 85% від його вартості по розрахунковій ціні.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ТА ОБСЛУГОВУЮЧИХ

ВИРОБНИЦТВ

 

Завдання: Планування затрат та визначення собівартості одиниці роботи допоміжних і обслуговуючих виробництв:

• Жива тяглова сила. Собівартість одного робочого коне-дня.

• Тракторний парк. Собівартість 1 га ум. оранки механізованих робіт.

• Вантажний автопарк. Собівартість 1 т-км.

• Водопостачання. Собівартість 1 м3 води.

• Електрогосподарство. Собівартість 1 кВт-год:

ü на виробничі витрати;

ü на культурно-побутові.

 

Жива тяглова сила

 

Визначити собівартість коне-дня

Таблиця 1

Вихідні дані Од. виміру Норматив на 1 голову на рік Разом, грн.
1. Середньорічне поголів'я коней (140) гол. X  
2. Відпрацьовано робочих коне-днів на 1 голову в рік дні  
3. Одержано приплоду гол. X  
4. Одержано гною на 1 голову в рік т, грн. 4/4,50  
5. Кількість фуражних днів на 1 голову ДНІ  
6. Оплата праці грн.  
7. Корми грн.  
8. Амортизація коней грн.  
9. Амортизація приміщень грн.  
10. Поточний ремонт грн.  
Інші прямі затрати грн.  
Разом   X  
Собівартість 1 коне-дня   X  

 

При визначенні робочих коне-днів необхідно із загальної кількості коне-днів зняти 4% на самообслуговування.

 

Тракторний парк

Визначити собівартість 1 га умовної еталонної оранки

 

Таблиця 2

Показники Одиниця виміру Значення
1. Кількість нормозмін нормо-змін
2. Еталонний виробіток на трактор га
Норматив на 1 га
1. Затрати праці на 1 га люд-год
2. Оплата праці на 1 люд-год грн. 0,9
3. Норматив палива на 1 га л
4. Амортизація і поточний ремонт грн.
5. Роботи і послуги грн. 4,80
6. Інші прямі затрати грн. 1,80
Визначити кількість га умовної оранки    
1. Оплата праці, всього грн.  
2. Нарахування на оплату грн.  
3. Вартість пального грн.  
4. Амортизація і поточний ремонт грн.  
5. Роботи і послуги грн.  
6. Інші прямі затрати грн.  
Разом затрати грн.  
Собівартість 1 га умовної еталонної оранки грн.  

 

Методичні поради

 

Вартість нафтопродуктів визначають шляхом множення кількості на комплексну ціну за 1 ц – 210 грн. Нарахування на оплату –_______% від фонду оплати праці.

 

Вантажний автопарк

Визначити собівартість 1 т-км

 

Таблиця 3

Показники Одиниця виміру  
1. Кількість автомашин шт.
2. Тонно-км на однин автомобіль на рік т-км
3. Загальний об'єм роботи т-км  
Норматив затрат на 1 т-км    
1. Оплата праці грн. 0,18
2. Нарахування на оплату грн. 0,08
3. Вартість пального грн. 0,21
4. Знос резини грн. 0,19
5. Амортизація і поточний ремонт грн. 0,11
6. Роботи і послуги грн. 0,07
7. Страхові платежі грн. 0,05
8. Інші прямі затрати грн. 0,06
Визначити затрати на весь обсяг робіт
1. Оплата праці грн.  
2. Нарахування на оплату грн.  
3. Вартість пального грн.  
4. Знос резини грн.  
5. Амортизація і поточний ремонт. грн.  
6. Роботи і послуги грн.  
7. Страхові платежі грн.  
8. Інші прямі затрати грн.  
Разом грн.  
Собівартість 1 т-км вантажоперевезень грн.  

Водопостачання

Визначити собівартість 1 м3 води

 

Таблиця 4

Показники Одиниця виміру  
1. Витрачено води для тваринництва м3
2. Норматив затрат на їм грн.  
1. Оплата праці грн. 0,17
2. Нарахування на оплату грн. 0,05
3. Амортизація обладнання і устаткування грн. 0,12
4. Поточний ремонт обладнання і устаткування грн. 0,14
5. Роботи і послуги грн. 0,07
6. Вартість електроенергії грн. 0,05
7. Інші затрати грн. 0,02
Визначити    
1. Оплата праці грн.  
2. Нарахування на оплату грн.  
3. Амортизація обладнання і устаткування грн.  
4. Поточний ремонт обладнання і устаткування грн.  
5. Роботи і послуги грн.  
6. Вартість електроенергії грн.  
7. Інші затрати грн.  
Разом грн.  
Собівартість 1 м3 води грн.  

Планування затрат і визначення собівартості електроенергії

Визначити собівартість 1 кВт-години

 

_ Таблиця 5

Показники Одиниці виміру  
І. Одержано електроенергії кВт-год
II. Затрати господарства    
норматив на 1 кВт-год    
1. Оплата праці електротехнічної служби з нарахуванням на 1 кВт-год грн. 0,03
2. Амортизація грн. 0,02
3. Поточний ремонт грн. 0,03
4. Транспортні витрати грн. 0,01
5. Інші затрати грн. 0,01
Визначити на весь обсяг
1. Оплата з нарахуваннями грн.  
2. Амортизація грн.  
3. Поточний ремонт грн.  
4. Транспортні витрати грн.  
5. Інші затрати грн.  
6. Вартість електроенергії одержаної за тарифом грн.  
7. Разом затрати грн.  
8. Собівартість 1 кВт-год грн.  
         

 

 

Вартість 1 кВт-год одержаної по тарифу становить – 11 копійок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)