ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

Заняття 1. Обчислення потреби господарства в тракторах, комбайнах, транспортних засобах.

Завдання:

1. Розрахувати потребу господарства в ум. еталонних тракторах і по марочному складу.

У господарстві обсяг тракторних робіт в умовах еталонних гектарів за рік 67180 га.

Планове річне навантаження на умовний еталонний трактор 1600 га. Коефіцієнт технічної готовності тракторного парку 0,90. Згідно з технологічними картами річний обсяг тракторних робіт розподіляється за таким порядком:

ДТ-75М 29000 га

МТЗ-80 28400 га

Т-40 2000 га

Річна норма виробітку в ум. га по марках тракторів:

ДТ-75М 1600 га

МТЗ-80 1100 га

Т-40 1000 га

 

 

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2. Розрахувати потребу господарства в тракторах ДТ-75 за обсягом робіт у найбільш напружений період.

У господарстві площа оранки зябу 2900 га, норма виробітку за зміну 6 га, коефіцієнт змінності 1,3. Площу потрібно зорати за 25 днів.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Розрахувати потребу господарства в зернових комбайнах.

У господарстві площа збирання зернових і бобових 3500 га. Норма виробітку на комбайн за зміну 10 га, коефіцієнт змінності 1,5. Збирання закінчити за 10 днів.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Розрахувати потребу господарства в автомашинах на перевезення цукрових буряків.

У господарстві потрібно за 30 днів перевезти 18000 т на цукровий завод цукрового буряку. Норма перевезення цукрового буряку на автомашину 15 тон за день.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Розрахувати потребу господарства в тракторах ДТ-75М і машинах для виконання весняних польових робіт при однозмінній роботі за схемою:

 

Таблиця 1

Види робіт Обсяг робо­ти, га Вид машин Машин в агрегаті (Ма) Дні робо­ти (Д) Обсяг робіт на агрегаті, га Потреба  
за зміну за пері­од тракто­рів машин  
Весняна оранка плуг        
Посів однорічних трав сівалка        
Весняна культивація культи­ватор        
 
Посадка картоплі саджал­ка        

 

6. Розрахувати планову потребу в автомашинах, якщо планом передбачено виробити – 946080 т-км (0), коефіцієнт використання автопарку - 0,8 (Кр), середньодобовий пробіг (Сп) – 100 км, коефіцієнт корисного пробігу Кп – 0,6.

Середньотехнічна вантажопідйомність машини (В) – 4т, коефіцієнт використання вантажопідйомності (Кв) – 0,9. Визначити рівень забезпечення (Рз) автомашинами, якщо їх фактична наявність (Кі) на початок планового року – 14 шт.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Визначити кількість агрегатів, що забезпечать виконання роботи в обумовлений строк, якщо бригаді необхідно посіяти 220 га кукурудзи на зерно за 4 дні трактором МТЗ-80 і кукурудзосаджалкою СКНК-8. Змінна норма виробітку агрегату 15 га, коефіцієнт змінності 1,5. Коефіцієнт технічної готовності агрегату 0,9.

Визначити:

• Яку площу слід засіяти за день.

• Кількість агрегатів.

• Можливу продуктивність агрегату за день при заданій нормі виробітку.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Заняття 2. Планування вартості ремонтів, амортизаційних відрахувань, розрахунок показників використання виробничих фондів.

Завдання:

1. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань, виходячи з наведених вихідних даних залишкової вартості основних фондів у плановому році по їх видах і групах.

 

 

Таблиця 2

Розрахунок провести за схемою, грн.

Види, групи основних фондів Залишкова вартість основних фондів на плановий рік Група основних фондів Норми амортиз., % Річна сума амор­тизації
Трактори,всього    
в тому числі Т-150 к-0,5    
ЮМЗ-6АКЛ    
Комбайни, всього    
в тому числі "Лан"    
Джон-Дір М9500    
Автомашини вантажні    
Камаз    
Корівники    
Телятники    
Житлові будинки    
Машини для подрібнення кормів    

Примітка. Стаття 8. Амортизація згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлені такі норми амортизації для основних фондів:

I група - 5%

II група -25%

III група-15%

Річна сума амортизації розраховується множенням залишкової вартості основних фондів на плановий рік та на норму амортизації.


 


2. Спланувати ліміти затрат на ремонти і технічне обслуговування техніки за схемою:

Таблиця 3

Види, марки машин Планова річна кількість, шт. Річне завантаження, год. Затрати коштів на ремонти і обслуговування
однієї машини всього капітальний ремонт поточний ремонт техогляди зберігання техніки
на годину всього на годину всього на годину всього на годину всього
Т-150К   0,36   0,18   0,04   0,08  
ЮМЗ-6   0,25   0,12   0,03   0,06  
СК-6   0,38   0,19   0,04   0,05  
РКС-6   0,40   0,20   0,05   0,04  
ЗИЛ2130   0,23   0,13   0,03   0,02  
КАМАЗ   0,39   0,19   0,04   0.02  

Ліміти витрати розраховуються множенням кількості машин на річне завантаження однієї машини в годинах і на наведені нормативи витрат на одну годину річного завантаження (з точністю до цілих).

 

3. Визначити планову потребу тракторного парку в нафтопродуктах.

 

Таблиця 4

Річна потреба в дизельному паливі для роботи тракторів

Марки тракто­рів Річ­ний об'єм, ет. га Норма витрат на 1 га, кг Річна потреба, ц К-сть тракто­рів Інші витрати пального Всього дизельного палива, л
на холості переїзди на ремонт і ТО інші витрати
на 1 трактор, л всього, л на 1 трактор,ц всього, ц на 1 трактор. ц всього, ц
Т-150К   1,3   1.5   0,3    
ДТ-75 14,5   1,0   1,2   0,2    
МТЗ-80   1,0   1,2   0,2    
ЮМЗ-6Л 16.5   1,3   1,5   0,3    

 


 

Таблиця 5

Розрахунок паливної потреби мастильних матеріалів

Марки тракторів Річна потреба в дизельному паливі, ц Мастильні матеріали
бензин автол дизельне масло солідол трансформаторне масло
відсо­ток потрібно, ц відсо­ток потрібно, ц відсо­ток потрібно, ц відсо­ток потрібно, ц відсо­ток потрібно, ц
Т-150К     0,3   4,8   0,1   0,1  
ДТ-75М       5,1   0,2   -  
МТЗ-80     -   5,8   0,3   1,1  
ЮМЗ-6Л       1,9   5,0   0,25   1,1  

 

 

Заняття 3.

Завдання:

1. Визначити планову потребу автотранспорту в нафтопродуктах

 

Таблиця 6

Розрахунок в паливо-мастильних матеріалах для вантажного автотранспорту

Марка автомобіля Загаль­ний пробіг, км Обсяг роботи, в т-км Норма витрат основного палива на 100 км, л Норма витрат основного палива на 100 т-км, л Норма витрат палива для самоскиду на 1 рейс, л К-сть рейсів з вантажем Потреба палива Всього  
на пробіг на т-км на рейс бензин диз- пальне  
бензин диз- паливо  
ГАЗ-53 А                  
ЗІЛ-130                  
ЗІЛ-ММЗ-   0,25            
КАМАЗ- 5320   1,3                

 


Таблиця 7

Розрахунок планової потреби мастильних матеріалів для вантажного

Автотранспорту

Види палива Річна потре­ба, л Мастильні матеріали
масло моторне трансмісійне консистентне спеціальні масла
відсо­ток потреба, л відсо­ток потреба, л відсо­ток потреба, л відсо­ток потреба, л
Бензин   2,4   0,3   0,2   0,1  
Дизпаливо   2,4   0,3   0,2   0,1  
Всього   X   X   X   X  

 

2. Скласти план нагромадження і внесення добрив.

 

Таблиця 8

Розрахунок виробництва органічних добрив

Види поголів'я Середньорічна кількість голів Норматив виходу гною на одну голову в рік, т Буде заготовлено органічних добрив, т  
 
Велика рогата худоба    
Молодняк    
Свині    
Коні    

Надходження гною визначається за нормативом виходу його на голову та середньорічним поголів'ям.

 

Таблиця 9

Розрахунок потреби в органічних та мінеральних добривах

Культура Площа посіву, га Органічні добрива, т Азотні, ц Фосфорні, ц Калійні, ц
Озима пшениця        
Кукурудза на зерно        
Цукрові буряки        
Картопля        
Овочі        

Потреба в органічних та мінеральних добривах визначають добутком площі на норматив внесення добрив на 1 га.

 

Таблиця 10

Орієнтовні норми внесення добрив під різні культури для лісостепової зони

Культура Органічні добрива, т/га Мінеральні добрива на 1 га в діючій речовині, кг
азотні фосфорні калійні
Озима пшениця
Кукурудза на зерно
Цукрові буряки
Картопля
Овочі

 

 

3. Розрахувати потребу і вартість насіння

Таблиця 11

Культура   Площа, га Потреба в насінні Наявність по початок року Забезпечення, ц Купівля Варті вар доставки, грн Вартість насіння, грн.  
на 1 га, кг всього, ц кількість, ц вартість кількість, ц вартість всього середня 1 ц, грн.  
 
1 ц всього 1 ц всього  
 
 
Пшениця                
Ячмінь                

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.013 с.)