ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. АТЕСТАЦІЯ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. АТЕСТАЦІЯ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

 

Заняття 1. Встановлення норм виробітку на сільськогосподарські роботи.

Завдання:

Визначити норми виробітку на всі види сільськогосподарських робіт:

1. Трактор ДТ-75М з трьома сівалками СУБ 248 проводить посів озимої пшениці: ширина захвата агрегату – 10,8 м, швидкість руху агрегату – 5.8 км/год., тривалість зміни – 7 год, коефіцієнт використання робочого часу – 0,7. Розрахувати норму виробітку за зміну на посіві озимої пшениці для трактора – ДТ-75М. Скільки потрібно таких агрегатів, щоб посіяти 1400 га за 8 днів, коефіцієнт змінності – 1,6.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. За планом у господарстві потрібно зорати 1380 га зябу за 12 днів. Обчислити потребу в тракторних агрегатах ДТ-75М і п'ятикорпусних плугів П-5-35 та норму виробітку за зміну, якщо час основної роботи – 5,8 год., швидкість руху 5,4 км/год. ширина захвата одного корпуса – 35 см, коефіцієнт змінності – 1,6.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Обчислити норму виробітку на автомашину і визначити потребу господарства в автомобілях для вивезення 98000 ц цукрового буряку протягом 30 днів, на відстань 10 км, підготовчо-заключний час – 30 хв., час навантаження і розвантаження – 40 хв., середня швидкість – 30 км/год., вантажопідйомність автомобіля – 3 т, тривалість зміни – 7 год.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4. Обчислити норму обслуговування тварин, нормативи:

• тривалість зміни – 420 хв.;

• підготовчо-заключний час – 70 хв.;

• час на особисті потреби – 10 хв.;

• норматив часу обслуговування тварин за день;

• доїння – 5,22 хв.;

• час на чищення корів – 1 хв.;

• час на прив'язування, відв'язування – 0,6 хв.;

• інші роботи – 0,3 хв. у день.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5. Розрахувати норму виробітку на ручних роботах, виходячи з таких нормативів:

• тривалість зміни – 420 хв.;

• підготовчо-заключний час – 10 хв.;

• час на особисті потреби – 10 хв.;

• час на відпочинок виконавця – 8 хв.;

• час на обслуговування робочого місця – 1,5 хв.;

• продуктивність праці за 1 год. оперативної роботи становить – довжина оброблюваної ділянки – 20 м, ширина – 8 м.

Обчислити норму виробітку на проривання цукрових буряків.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6. Розрахувати продуктивність зернозбирального комбайна і потребу в вантажних автомашинах для відвезення зерна з поля при організації потоково-групового використання 4 комбайнів, якщо урожайність (У) зернових – 30 ц, ширина захвата збирального агрегату (Шз) 5 м, а швидкість (Шк) руху агрегату (комбайна) 4,5 км/год. Віддаль перевезення зерна з поля на тік (Л) 5 км, середня швидкість руху автомашини (Ша) 40 км, тривалість вивантаження зерна (час) з бункера (Ч1) 6 хв., час зважування і розвантаження машини (Ч2) 9 хв., вантажопідйомність машини (В) 35 ц.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методика розрахунку

 

Продуктивність агрегату (комбайна) за годину в гектарах розраховуватиметься за формулою Пк = 0,1× Шз × Шк

Тривалість одного рейсу автомашини в хвилинах визначається так:

Тоді кількість автомашин (Ка) для відвезення зерна від одного комбайна визначається за формулою:

 

 

Заняття 2.

Завдання:

1. Визначити потребу в працівниках, що обслуговують молочну ферму.

Потреба в працівниках визначається діленням річного фонду часу по розрахункових працівників на річний фонд часу 1 працівника (285 днів). Річний фонд часу визначається добутком розрахункової кількості працівників на 365 днів.

 

Таблиця 1

Категорії працівників Кіль­кість великої рогатої худоби , голів Норми обслугову­вання голів Розрахун­кова к-сть працівників Річний фонд часу всіх працівників, дні Потрібно мати працівників
1. Доярки      
2. Скотарі дійного стада      
3. Нічні скотарі      
4. Механізатори      
Всього          

 

2. Визначити кількість працівників, яку необхідно мати в колективі, що буде обслуговувати польову сівозміну площею 2408 га. Набір культур і посівних площ у сівозміні (табл. 2).

• Для визначення річних затрат праці по сівозміні використовують технологічні

карти.

• Для визначення затрат праці на одного працівника необхідно трудовий мінімум по механізаторах і інших працівниках помножити на час зміни – 7 год.

• Кількість працівників по сівозміні визначається діленням річних затрат часу на розрахунковий річний фонд одного працівника по механізаторах і інших працівниках

Кп = Річні затрати часу за технологічною картою (Річний фонд часу на одного працівника на польові роботи 270 днів, інших працівників – 250 днів).

 

Таблиця 2

Культура Посів­ні площі, га Затрати праці на 1 га посіву згідно 3 технологічними картами, люд.-год Річні затрати часу на всю площу, люд.-год Потреба в працівниках  
 
механізовані роботи інші механі­зовані інші механі­заторів ін­ших  
1. Озимі зернові 856,5          
2. Ярі зернові          
3. Картопля 185,5          
4. Кукурудза на силос          
5. Однорічні трави          
6. Багаторічні трави          
Всього X X          

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Заняття 1. Нарахування оплати праці за відрядно-преміальною і акордно-преміальною системами в рослинництві.

Завдання:

 

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.019 с.)