Встановіть відповідність між атомами хімічних елементів,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Встановіть відповідність між атомами хімічних елементів,які входять до складу білка та ознакою хімічною реакції, яка доводить наявність цих атомів:

а) Карбон; 1. Зміна забарвлення купрум(ІІ) сульфату з

б) Гідроген і Оксиген; білого на блакитний;

в) Нітроген; 2. Помутніння вапняної води під час пропускання вуглекислого

г) Сульфур; газу, що виділився при спалюванні білка;

3. Виділення газу з різким запахом;

4. Утворення чорного осаду при взаємодії білка із солями

Плюмбуму.

 
А        
Б        
В        
Г        

2. Встановіть відповідність між структурами білка та їх характеристиками:

а) первинна; 1. Утворення складної глобули з простих;

б) вторинна; 2. Утворення глобули, в яку скручується

в) третинна; спіраль;

г) четвертинна; 3. Суворо визначена послідовність

амінокислотних залишків в поліпептидному

ланцюгу;

4. Утворення спіралі, в яку закручується поліпептидний ланцюг.

 
А        
Б        
В        
Г        

3. Встановіть відповідність між назвами хімічних реакцій, в які вступають білки, та їх сутністю:

а) денатурація; 1. Взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом та

б) гідроліз; утворенням фіолетового забарвлення;

в) ксантопротеїнова; 2. Руйнування структур білка;

г) біуретова; 3. Взаємодія з нітратною кислотою;

4. Взаємодія з водою з утворенням амінокислот.

 
А        
Б        
В        
Г        

4. Встановіть відповідність між формулами функціональних груп та їх назвами:

а) –ОН; 1. Пептидна;

б) – СООН; 2. Гідроксильна;

в) – NH2; 3. Карбоксильна;

г) - C – N -; 4. Аміногрупа.

|| |

O H

Вправа на повторення.

  А Б В Г
       
       
       
       

5. Встановіть послідовність збільшення числа молекул у наступних порціях речовин:

а) 30 г оцтової кислоти;

б) 15 г амінооцтової кислоти;

в) 46 г етанолу;

г) 18 г глюкози.

 

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

Урок № 41Нуклеїнові кислоти: склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Порівняйте склад дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) та рибонуклеїнової кислот.

Склад ДНК РНК
1. Залишок вуглеводу, що входить до складу кислоти:    
2. Залишок неорганічної кислоти:    
3. Азотні основи: 1. _____________; 2. _____________; 3. _____________; 4. _____________; 1. _____________; 2. _____________; 3. _____________; 4. _____________;

2. Нуклеозид – це _______________________________________________________;

нуклеотид – це _________________________________________________________.

Принцип компліментарності для ДНК: Аденін – тимін (А – Т); Тимін – аденін (Т – А); Гуанін – цитозін (Г – Ц); Цитозін - гуанін (Ц – Г)  
3. За принципом компліментарності добудуйте полінуклеотидний ланцюг ДНК:

Г - ____

Т - ____

Ц - ____

А - _____

4. Встановіть відповідність між природними полімерами та їхнім біологічним значенням:

 
А        
Б        
В        
Г        

а) крохмаль; 1. Будівельний матеріал рослин, входить до складу

б) целюлоза; клітинної оболонки рослин;

в) білок: 2. Запас поживних речовин у рослин, у вигляді

г) ДНК; глікогену – у тварин;

3. Основний будівельний матеріал тваринного

організму;

4. Передача спадкової інформації.

 

5. Встановіть відповідність між органічними речовинами та якісними реакціями на них:

 
А        
Б        
В        
Г        

а) крохмаль; 1. Лакмус;

б) білок; 2. Спиртовий розчин йоду;

в) карбонова кислота; 3. Нітратна кислота;

г) ненасичені вуглеводні; 4. Бромна вода.

 

6. Встановіть відповідність між полімерами та низькомолекулярними речовинами - мономерами, з яких побудовано їхні молекули:

 
А        
Б        
В        
Г        

а) крохмаль, целюлоза; 1. Етилен;

б) білок; 2. Азотні основи, залишок ортофосфатної кислоти,

в) нуклеїнові кислоти; залишок моносахариду;

г) поліетилен; 3. Амінокислоти;

4. Глюкоза.

 

Урок № 42Місце хімії серед наук про природу. Узагальнення знань з хімії за курс базової школи.


А Б В Г
       

1. Визначить співвідношення борної кислоти та розчинника води відповідно в дезінфікуючому засобі «Борна кислота для зовнішнього застосування водна 4% »:а) 1 : 28; б) 1 : 19; в) 1 : 24; г) 2 : 98.

 

2. Укажіть чинник, який не впливає на зміщення хімічної рівноваги:

А Б В Г
       

а) температура; б) каталізатор; в) концентрація речовин; г) тиск.

3. Вкажіть визначення відновника:

а) речовина, яка віддає електрони і при цьому окислюється;

А Б В Г
       

б) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;

в) речовина, яка приймає електрони і при цьому окислюється;

г) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється.

А Б В Г
       

4. Виберіть сполуку , при взаємодії етанолу з якої можна одержати калій етіонат:

а) калій гідроксид; б) калій оксид; в) калій карбонат; г) калій.

 

А Б В Г
       

Виберіть ряд ступенів окиснення Сульфуру відповідно сполукам

H2S, S , Na2SO3 , SO3 :

а) +2; 0; +4; +6; б) -2; +1; +4; +6; в) -2; 0; +4; +6; г) +2; +3; +4; +6.

Виберіть пари реагентів, які відповідають скороченому йонному рівнянню

А Б В Г
       

Mg2+ + CO32- = MgCO3:

а) магній нітрат + калій карбонат; б) магній оксид + карбонатна кислота;

в) магній хлорид + карбонатна кислота; г) магній + натрій карбонат.

А Б В Г
       

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)