І відновника, процеси окиснення і відновлення вМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І відновника, процеси окиснення і відновлення вреакції взаємодії :

а) алюмінію з хлоридною кислотою;

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

б) заліза і хлору з утворенням ферум(ІІІ) хлориду;

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

в) кальцію з киснем;

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Урок № 17Складання рівнянь найпростіших окисно – відновних реакцій.

1. Вкажіть кількість відданих або приєднаних електронів в наступних рівняннях напівреакції:

а) S-2 _____________→ S+6;

б) N-3_____________→ N+2;

в) 2H+ _____________→ H20;

г) Mn+7_____________→ Mn+2;

д) Cu+2 _____________→ Cu0;

е) Al0 _____________→ Al+3.

2. Заповніть пропуски в рівнянні окисно – відновної реакції та електронному балансі, розставте коефіцієнти: MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O

____ ____

Mn +4O2-2 + H Cl = Mn +2Cl2- + Cl20 + H2 O

Mn+4 ______→ Mn+2 ___ ___ окисник __________________

2Cl- ______→ Cl20 ___ ___ ___ ______ процес окиснення

MnO2 + ___HCl = MnCl2 + Cl2 + ___H2O

3. Складіть електронний баланс, вкажіть окисника і відновника, процеси окиснення і відновлення, розставте коефіцієнти в рівняннях окисно – відновних реакцій:

а) Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O; б) WO3 + H2 = W + H2O

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 

в) Hg + HNO3 = Hg(NO3)2 + NO + H2O г) Na + H2O = NaOH + H2

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

4. Вправа на повторення:

Здійснити перетворення речовин:

Fe 1→ FeCl22 → Fe(OH)2 3→ FeSO4 4→ Fe(OH)2 5→ FeO 6→ Fe

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

Урок № 18Швидкість хімічних реакцій. Залежність чинників від різних чинників.

1. Запишіть формулу, якою визначається швидкість хімічних реакцій:


2. В якій з колб реакція відбувається швидше? Вкажіть чинник, який впливає в даному випадку на різну швидкість. Відповідь обґрунтуйте.

а)Ag + Н2О _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

б)

K + Н2О


3. В якій з колб реакція відбувається швидше? Вкажіть чинник, який впливає в даному випадку на різну швидкість. Відповідь обґрунтуйте.

а)Zn + Н24 (концентрована) _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

б)

Zn + H2SO4 (розведена)


4. В якій з колб реакція відбувається швидше? Вкажіть чинник, який впливає в даному випадку на різну швидкість. Відповідь обґрунтуйте.

а)Zn + Н24 _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

б)

Zn + H2SO4 (колбу підігріли)


5. У дві пробірки налили хлоридну кислоту однакової концентрації. У першу занурили залізну пластинку масою 1г, а в другу насипали 1г залізних ощурок. Реакція закінчується:

А Б В Г
       

а) однаково в обох пробірках; б) раніше в першій пробірці;

в) раніше в другій пробірці; г) пізніше в другій пробірці.

6. Каталізатор – це речовина, яка:

А Б В Г
       

а) входить до складу продуктів реакції; б) збільшує швидкість реакції;

в) зменшує швидкість реакції; г) всі відповіді правильні.

Урок № 19Узагальнюючий урок.

1. Встановіть відповідність між типом реакції та його визначенням:

а) реакція сполучення; 1. Відбувається в одному напрямку;

б) реакція розкладу; 2. Відбувається в двох протилежних

в) реакція заміщення; напрямках;

г) реакція обміну; 3. Реакція між кислотою та основою; д) реакція нейтралізації; 4. Відбувається із зміною ступеня

е) екзотермічна; окиснення;

є) ендотермічна; 5. Відбувається без зміни ступеня

ж) оборотня; окиснення;

з) необоротня; 6. Відбувається з виділенням тепла;

і) окисно- відновна; 7. Відбувається з поглинанням тепла;

к) не окисно – відновна; 8. Реакція, в якій з однієї речовини

 
А                      
Б                      
В                      
Г                      
Д                      
Е                      
Є                      
Ж                      
З                      
І                      
К                      

утворюється декілька;

9. Реакція, в якій з декількох речовин утворюється одна;

10. Реакція між простою та складною речовинами, в якій атоми простої речовини заміщують деякі атоми в складній;

11. Реакція між двома складними речовинами, в якій вони обмінюється своїми складовими частинами.

2. Виберіть окисно – відновну реакцію, встановіть процеси окиснення і відновлення, окисника і відновника:

А) ферум(ІІІ) сульфат + калій гідроксид = ;

Б) цинк + ортофосфатна кислота =.

                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
 
А        
Б        
В        
Г        

3. Встановіть відповідність між рівнянням хімічної реакції та його типом:

А) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2; 1. Реакція сполучення;

Б) 3CaO + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O; 2. Реакція розкладу;

В) 2Mg + O2 = 2MgO; 3. Реакція заміщення;

Г) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2; 4. Реакція обміну.

 

4. Встановіть відповідність між рівнянням хімічної реакції та його типом:

 
А        
Б        
В        
Г        

А) Cu(OH)2 = CuO +H2O ∆H ˃ 0; 1. Оборотня;

Б) 2Ca + O2 = 2CaO ∆H ˂ 0; 2. Необоротня;

В) N2 + 3H2 ↔ 2 NH3; 3. Екзотермічна;

Г) BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl; 4. Ендотермічна.

5. Хлоридна кислота масою 400 г з масовою часткою кислоти 7,3 % прореагувала з кальцій гідроксидом. Обчисліть масу солі, яка утворилась внаслідок реакції.

                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             

Урок № 20Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону.

1. Заповніть порівняльну таблицю спільних та відмінних ознак органічних і неорганічних сполук:

Ознаки для порівняння Неорганічні сполуки Органічні сполуки
1. Елементний склад    
2. Валентний стан    
3. Тип хімічного зв’язку    
4.Міцність зв’язку    
5. Швидкість хімічної реакції    


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.014 с.)