Який об’єм кисню необхідний для спалювання 40 л етану? Скільки при цьому утвориться літрів вуглекислого газу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який об’єм кисню необхідний для спалювання 40 л етану? Скільки при цьому утвориться літрів вуглекислого газу?                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

Алгоритм розв’язку задачі · Записати скорочену умову задачі: Дано: V (формула відомої речовини) = V (формула відомої речовини) = Знайти: V чи масу невідомої речовини - ? · Визначити, про який хімічний процес йдеться в умові задачі. Записати відповідне рівняння хімічної реакції. · Розставити коефіцієнти в рівнянні реакції. · Підкреслити формули газів в рівнянні. · Коефіцієнти перед формулами газоподібних речовин показують, в яких об’ємних співвідношеннях реагують гази. · Записати математичну пропорцію, знайти невідоме. · Записати відповідь.  

 

 

При спалюванні пропану утворилось 90 л

Вуглекислого газу. Скільки пропану вступило в

Хімічну реакцію? Який об’єм кисню необхідний для

Реакції?

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

 

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

Чи достатньо 400 л кисню для спалювання 65 л бутану?

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

На спалювання 25 л метан – етанової суміші витрачено 65 л кисню (н.у.). Визначте об’єм метану в суміші.

Урок № 27Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

1. Дайте назву поняттям:

nСН2=СН2 → -СН2 – СН2 - → (- СН2 – СН2 -)n

 


1 2 3 4


1 – __________________________________;

2 – __________________________________;

3 – __________________________________;

4 – __________________________________;

5 - __________________________________.

Назвіть властивості , які характерні для поліетилену.

а) ___________________________________________________;

б) ___________________________________________________;

в) ___________________________________________________;

г) ___________________________________________________;

Застосування поліетилену


3. Заповни схему:

 


 


Вправи для повторення:

4. Який об’єм повітря необхідний для спалювання 40 л етану? Об’ємна частка кисню в повітрі становить 21%.

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Складіть молекулярні та структурні формули алкану, алкену, алкіну, що містить 5 атомів Карбону. (Вважайте, що кратний зв'язок - подвійний або потрійний – знаходиться після першого атому Карбону.)

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Урок № 28Узагальнюючий урок.

1. Вкажіть назву сполук, молекули яких мають однотипну будову та відрізняються на одну або декілька - СН2 - груп:

а) ізомери; б) мономери;

в) гомологи; г) полімери.

2.Вкажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є пропан:

а) CnH2n+2; б) CnH2n-2;

в) CnH2n; г) CnH2n-6.

3. В молекулах алкенів присутній:

а) одинарний зв'язок; б) подвійний зв'язок;

в) потрійний зв'язок ; г) всі відповіді правильні

4. Атомні орбіталі в молекулах алканів знаходяться під кутом і на відстані:

а) 1090 і 0,154 нм; б) 1200 і 0,120 нм;

в) 1800 і 0,180 нм; г) всі відповіді правильні.

 
А    
Б    

5. Встановіть відповідність між вуглеводнями та типами реакцій, що характерні для них:

а) насичені вуглеводні (алкани); 1. Повне окиснення, приєднання;

б) ненасичені вуглеводні (алкени, алкіни); 2. Повне окиснення, заміщення.

6. За структурними формулами дайте назви наступним вуглеводням:

А) СН3 – СН – СН2 – СН3 ________________ Б) СН2 = СН – СН – СН3__________________

│ │

СН3 СН3

В) СН3 – СН – СН2 – СН – СН3 Г) СН3 – СН = С – СН – СН2 – СН3

│ │ │ │

СН3 СН3 ________________ СН3 СН3_________________

7*. За назвою складіть структурні формули наступних вуглеводнів:

А) етін; Б) 2,3 – диметигексан;

В) 1,2 дихлоробутен – 1; Г) 4 – етил – 4- метилгептен – 2.

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

8. Закінчити рівняння хімічних реакцій:

А) пропан + кисень = ; Б) бутан + хлор =;

В) пентін + хлор =; Г) етен + водень = .

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

9. Який об’єм повітря необхідний для спалювання 30 л пропену? Об’ємна частка кисню в повітрі 21%.

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

Урок № 29Метанол, етанол, їх молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група.

 
А        
Б        
В        
Г        

1. Встановіть відповідність між формулою та її назвою:

а) СН3ОН; 1. Молекулярна формула етанолу;

H 2. Молекулярна формула метанолу;

| 3. Структурна формула метанолу;

б) Н – С - О – Н; 4. Структурна формула етанолу.

|

H

H H

| |

в) Н – С – С – О – Н;

| |

H H

г) С2Н5ОН;

Запишіть електронні формули для метанолу та етанолу.

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

3. Функціональна група- це_______________________________________________

______________________________________________________________________________________.

А Б В Г
       

4. До складу спиртів входить така функціональна група:

а) - СООН карбоксильна; б) - NН2 аміногрупа;

в) - ОН гідроксильна; г) - СОН альдегідна група.

 

5. Аномальні фізичні властивості спиртів обумовлені _____________________________

____________________________________________________________________.

А Б В Г
       

6. Загальна формула спиртів:

а) СnH2nOH; б) СnH2n+2OH;

в) СnH2n + 1 OH; г) СnH2n-2OH.

А Б В Г
       

7. Вкажіть суфікс в назвах спиртів:

а) –ол; б) - ова;

в) – аль; г) -ан.

Складіть формулу спирту, що містить 3 атому Карбону. Скільки молекул містить 2 моль цього спирту?

<


                                                                                       
                                   

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.015 с.)