Вплив умов транспортування на якість м’яса і шкур



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вплив умов транспортування на якість м’яса і шкур



 

 

Від умов транспортування забійних тварин дуже залежить якість м’яса.

Будь-який з видів транспортування може впливати на забійних тварин і бути одним з негативних факторів, діючих на якість м’яса.

Причиною виникнення травматичних пошкоджень насамперед є порушення правил транспортування тварин. Не всі господарства, що доставляють худобу на м’ясопереробні підприємства, мають вантажні майданчики, тому при вантаженні тварин доводиться підганяти, а інколи і бити, в результаті - травматичні пошкодження.

Відмічаються випадки порушення норм завантаження тварин на автомашини, через що тварини падають і травмуються. Часто тварин привозять на необладнаних машинах, а провідники, що супроводжують худобу, не знають правил і умов транспортування.

Через порушення умов транспортування найчастіше у тварин пошкоджені тазова область, грудна клітка, черевна стінка, поперек, спина і шия. При транспортуванні тварин залізницею, окрім травматичних пошкоджень, спостерігаються теплові удари, падіж та ін.

Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільша кількість травмованих тварин надходить на м’ясопереробні підприємства при перевезенні автотранспортом - від 9,3 до 22 % загальної кількості тварин, що надійшли, менше - залізницею - від 5,5 до 19,2 % і ще менше водним шляхом - від 8,1 до 15,8 %. На виникнення травм впливає також відстань транспортування.

Наведені дані дозволяють зробити висновок, що тварини основну частину травм набувають за 3....4 доби до забою. Це пов’язано з перегрупуванням тварин, попереднім зважуванням і вантаженням худоби в господарстві, під час транспортування в недостатньо обладнаних машинах, нанесенням травм обслуговуючим персоналом при розвантаженні, перегрупуванні. На травматизм тварин під час перевезення впливають і погодні умови, що утруднюють пересування транспорту.

Водночас зі збільшенням кількості травмованих тварин при доставці автотранспортом на далеку відстань (порівняно з доставкою на близьку відстань) збільшується об’єм ветконфіскатів, що чітко видно при зачистці травмованих місць. Однак додержання ветеринарно-санітарних вимог транспортування дозволяє не тільки знизити травматизм, а й зменшити об’єм конфіскатів від зачистки травм.

Порушення умов транспортування знижує і якісні показники м’яса.

Відстань транспортування тварин впливає і на бактеріальне обсіменіння м’яса.

Травматичні пошкодження, що виникають в процесі транспортування, знижують біологічну цінність м’яса на 13....24 %.

У результаті м’ясопереробному підприємству завдаються економічні збитки, що складаються з утилізації м’яса, одержаного при зачистці травмованих ділянок, переведення туш у нестандартні і шкур в нижчі сорти.

Особливо різко відбиваються порушення умов транспортування на птиці.

Наведені нами дані переконливо доводять, що недотримання технологічних та ветеринарно-санітарних правил при транспортуванні забійних тварин наносить значні економічні збитки м’ясопереробним підприємствам, а народне господарство недоотримує значну кількість м’яса.

 

Контрольні запитання

1. Які методи та засоби транспортування тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства ви знаєте ?

2. Як визначається кількість тварин і птиці при завантаженні їх на конкретні засоби транспортування ?

3. Які правила транспортування тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства ви знаєте ?

4. Як впливають умови транспортування тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства на якість м’яса і шкур ?

5. Розрахувати потребу в автотранспорті при транспортуванні 90 голів бичків, середньою живою масою 250 кг; 120 голів свиней живою масою 60 кг і 110 голів валахів середньою живою масою 55 кг.

6. Оформити документацію на різні види сільськогосподарських тварин для відправлення на м’ясопереробні підприємства 3 голів великої рогатої худоби живою масою 400, 420, 450 кг і вгодованістю, відповідно середньої (С), вищої (В), В.

7. Розрахувати потребу в вагонах, кормах, воді, інвентарі при транспортуванні 90 корів на протязі трьох діб.

8. Оформити документи для транспортування 120 голів свиней середньою живою масою 120 кг, середньої категорії вгодованості.

Завдання 1. Зробить розрахунки.

Потреба у транспорті, кормі, воді, підстилці та обслуговуючому персоналі

№ п/п Вид транспорту Вид тварин та птиці
ВРХ коні вівці свині кури кролі
1. Поголів’я, голів            
2. Жива маса, кг            
3. Тривалість транспортування, годин
3.1. Залізничний            
3.2. Автомобільний            
4. Кількість транспорту, шт.
4.1. Вагони 4-осні            
  Вагони 2-осні            
4.2. Автомашини            
  Спеціальні            
  Пристосовані            
5. Потреба у кормі, воді і підстилці
5.1. Концентрати            
5.2. Коренеплоди            
5.3. Вода, л/гол.            
5.4. Підстилка, кг/гол.            
6. Чисельність робітників
6.1. Вагони 4-осні            
  Вагони 2-осні            
6.2. Автомашини            
  Спеціальні            
  Пристосовані            

 

 


ДОДАТОК 1

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО ФОРМА №1

КОМПЛЕКСУ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

__________________________________________

(назва підприємства, організації)

Район (місто) _________________________________

Область ______________________________________

„______” _______________________200___р.

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО Р 21 № 016482 *

Видане _______________________________________________________________

(кому – назва підприємства, організації

______________________________________________________________________

або приз віще, ім’я та по батькові відправника)

у тому, що пред’явлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню ____

______________________________________________________________________

(указати вид тварин)

у кількості ______________________________, голів хворих і підозрюваних на

(прописом)

захворювання заразними хворобами не виявлено, і вони виходять (вивозяться) із ______________________________________________________________________

(назва населеного пункту, господарства або власника)

благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням

______________________________________________________________________

(указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням.

______________________________________________________________________

щепленням або іншим обробкам, і дату)

______________________________________________________________________

Тварини направляються ____________________________________________

(пункт, станція призначення та одержувач)

для ___________________________________________________________________

(забою, відгодівлі, продажу, розведення та ін.)

і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (підкреслити) за маршрутом _____________________________________________

(указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)

Специфікація (гуртова відомість) № ____від „____”_________р. (додається)

Особливі відмітки: ________________________________________________

(заповнюється при відправленні тварин, що перехворіли заразними хворобами

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

та перевозяться на особливих умовах і за спеціальною вказівкою,

______________________________________________________________________

ким вона дана, номер та дата)

______________________________________________________________________

(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво,

______________________________________________________________________

підпис, прізвище, ініціали)

До уваги постачальників, покупців і контролюючих органів! КСЕРОКОПІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ СВІДОЦТВ НЕ ДІЙСНІ
М.П.


Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, призначення

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н – навантаження, Т – транзит, В - вивантаження) Оглянуто тварин (птиці, риби, ін.). Кількість голів (місць) Виявлено Не вистачає (голів, місць, вага) Скільки затримано, причини затримання і які вжиті заходи (карантин, щеплення, надання ветдопомоги та ін.) Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць та ін.) Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка
хворих тварин трупів тварин
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ДОДАТОК 2

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ФОРМА №2

ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

__________________________________________

(назва підприємства, організації)

Район (місто) _________________________________

Область ______________________________________

„______” _______________________200___р.

 

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО Р 21 №202246*

Видане _______________________________________________________________

(кому – назва підприємства, організації або прізвище, ім’я та по батькові відправника)

у тому, що пред’явлені для огляду і підлягають відправленню _________________

______________________________________________________________________

(вид продукту або сировини)

у кількості ___________________________, місць (штук) загальною вагою ___ кг,

(прописом)

______________________________________________________________________

(указати, в якому стані: свіже, охолоджене, морожене, прісно-сухе,

______________________________________________________________________

мокро-солоне; вовна – мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки)

походження ___________________________________________________________

(м’ясо боннське; сировина – боннська, збірна від падежу та ін.)

______________________________________________________________________

щепленням або іншим обробкам, і дату)

вивозять із_____________________________________________________________

(назва населеного пункту і господарства, підприємства тощо)

благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібно підкреслити). Продукти, сировина направляються до

______________________________________________________________________

(указати пункт, станцію призначення)

______________________________________________________________________

залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, порту)____________________________________

(або указати маршрут проходження автотранспорту)

Специфікація (гуртова відомість) № ____від „____”_________р. (додається)

Особливі відмітки: ________________________________________________

(заповнюється при відправленні продуктів (сировини),

______________________________________________________________________

що підлягають використанню (переробці) з обмеженням та ін.

______________________________________________________________________

за спеціальною вказівкою, ким вона дана, номер, дата)

______________________________________________________________________

(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво,

______________________________________________________________________

підпис, прізвище, ініціали)

До уваги постачальників, покупців і контролюючих органів! КСЕРОКОПІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ СВІДОЦТВ НЕ ДІЙСНІ
М.П.



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.013 с.)