ІІ рівень складності( оцінюється 6-ма балами.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ рівень складності( оцінюється 6-ма балами.)1. Видатними діячами українського ренесансу в літературі були:

а)ю.дрогобич б)І.Вишенський в)М.Смотрицький можуть бути інші представники г. смотрицький

2. Розвиток вищої освіти в Україні тісно пов’язаний з діяльністю Києво-Могилянської академії котра грамотою Петра І від 26 вересня 1701 р. отримала статус академії

 

  1. Що вам відомо про творчість Г.Сковороди?1722-1794.

Укр мислитедь доби борокко ,один з перших у европейській цивілвзації утвердив феномен мудрості,висунув ідею смислонаповненості самого буття

Автор de libertate/ фабула, розговор о премудрості

 

4. Членом якої громадської організації був П.Чубинський у 1859-1862 рр і який знаменитий вірш написав у ці роки? Київська громада, «Ще не вмерла Україна»

 

5. Назвіть найбільший та найсучаснішийнаціональний культурно-мистецький та музейний комплекс України, який бувстворений за роки незалежності? Мистецький арсенал

ІІІ рівень складності( оцінюється 15-ма балами)

  1. Що таке полемічна література, час становлення та поширення? Назвіть відомі твори українських письменників-полемістів.

Полемічна література в Україні обговорювала питання: проблемні питання релігійної дискусії між католицькою та православною церквами з метою їх об'єднання.
Українська церковно-полемічна література XVI-XVII століть виникла й розвивалась як один із засобів захисту православ'я від католицизму, який прагнув підкорити українську церкву владі Папи Римського, від примусової полонізації українського народу.
На розвиток полемічної літератури вплинули такі події як реформа календаря з наказу папи Григорія у 1581 році та офіційне оповіщення унії на Берестейському Соборі 1596 року.
Особливого розвитку П. Л. набула в 16—17 ст., коли католицизм почав релігійно-ідеологічний наступ на православ'я, а також у зв'язку з Брестською церковною унією 1596 р. Поштовхом для розвитку П. Л. стала книга польського публіциста — єзуїта П. Скарги «Про єдність церкви Божої» (O jedności kościoła Bożego) (Вільно, 1577 р.).
З'явилися анонімні памфлети українських православних літераторів, твори видатних українських письменників-полемістів Г.Смотрицького, Х. Філалета, І. Вишенського, С.Зизанія, М. Смотрицького, З. Копистенського, М. Андрелли та ін. Зокрема, «Апокрисис» («Відповідь»), виданий в Острозі польською (1597 р.) і староукраїнською (1598 р.) мовами, написаний Христофором Філалетом у відповідь Петру Скарги, гнівно виступає проти підступної політики папства та зрадницьких дій верхівки українського духовенства, застерігає, що польсько-шляхетська політика соціального і національно-релігійного гноблення українців і білорусів може викликати народне повстання. «Апокрисис» мав велику популярність в Україні і Білорусі.
«Календар римский новый» Смотрицького «змагається» за незалежність «руської віри» з єзуїтом Б. Гербестом, критикує католицьке вчення про божественне походження папської влади і відкидає григоріанський календар.
Поштовхом до полеміки стала книга польського пропагандиста католицизму, противника православ'я Петра Скарги "Про єдність церкви Божої" (1577), яка по суті була ідеологічною основою Брестської унії (1596). Ціла низка творів, наприклад полемічне "Посланіє до латин из их же кніг", з'явилося як відповідь на цю книгу П. Скарги

 


 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

I рівень складності ( правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами):

1. Автором «Повісті минулих літ» був:

а) Іларіон; б) Сильвестр; в) Нестор; г) невідомий автор.

2. Перше поселення трипільців на території України було виявлено в:

а) 1805 р.; б) 1834 р.; в) 1896 р.; г) 1986 р.

3. Стиль у декоративно-прикладному мистецтві, який започаткували сармати, називається:

а) коринфський; в) поліхромно-інкрустаційний;

б) звіриний; г) імітаційний.

4. Товариство “Просвіта” було засновано в:

а) 1858 б) 1861 в) 1868

5. Автором першої української опери "Запорожець за Дунаєм" є:

а) М.Лисенко; б) С.Гулак-Артемовський; в) П.Сокальський.

II рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами):

1. Світову славу скіфському мистецтву принесли такі твори:

а)Пектораль.; б) Гребінь з кургану Солоха; в). дзеркало із Келермеського кургану, Чортомлицька ваза-амфора, вази із кургану Куль-Оба, ваза із Гайманової могили, діадема скіфського кургану поблизу с. Сахнівка на Черкащині (може щось з того студенти напишуть)

2. Назвіть богів східнослов’янського пантеону (не менше 3-х)

а)перун б)велес в)сварог

3. Шедеврами ренесансної архітектури у Львові є?

а)успенська церква

; б)чорна камяниця ; в)монастир бенедиктинок,каплиця боїмів

4. Назвіть композиторів, співаків яких вважають фактичними засновниками української естрадної музики в 1960-1970-х роках?

а)В.Івасюк; б) Н.Яремчук; в) В.Зінкевич (можуть написати композиторів братів Майбородів, Ю.Рибчинського, М.Мозгового та ніших)

5. Які літературні об’єднання діяли в Україні в період українізації?

а)Плуг; б) Гарт; в) ВАПЛІТЕ, можуть назвати інші

 

IIІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 15-ма балами):

  1. Пам’ятки монументального та книжкового живопису Київської Русі: фрескові, мозаїчні та книжкові пам’ятки.

. У Київській Русі візантійський живопис поширився у формі монументальних настінних розписів — мозаїк і фресок. Настінні мозаїки застосовувалися у спорудах Київської Русі з кінця X до початку XII ст. Технологія виготовлення різнокольорової смальти (особливо золотої) була дуже складною і дорогою, а саме мистецтво мозаїки вимагало великого уміння. У Києві мозаїками були оздоблені інтер'єри князівських палаців і культові споруди часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Мозаїками здебільшого прикрашали увігнуті та вигнуті поверхні — апсиди, куполи, склепіння, арки.
Основним видом монументального мистецтва Київської Русі був фресковий живопис. Він значно дешевший, але справляв надзвичайний художній ефект. Фресковий розпис потребував доброго вапняного розчину, потрібного набору фарб, в основному мінеральних, і дуже високої майстерності живописців. Фрески виконувались як по вогкому, так і по сухому тиньку, вони чудово поєднувались з фактурою кам'яних стін і мали надзвичайно багатий колорит. Інтер'єри перших кам'яних давньоруських храмів розписували візантійські майстри, які не тільки слідували канону, але і враховували місцеві традиції та смаки. Монументальними розписами були також оздоблені Успенський собор Печерського монастиря, Михайлівський Золотоверхий собор, церква Спаса на Берестові у Києві. З середини XII ст. у Київському, Чернігівському, Переяслському, Галицькому та Волинському князівствах створюються самобутні художні школи. Фресковий живопис повністю замінює настінні мозаїки. Давньоруські фрескові розписи збереглися до наших днів у сакральних спорудах Києва і Чернігова, Смоленська і Владимира на Клязьмі, Пскова, Новгорода, Старої Ладоги та інших давньоруських містах. Перші мозаїчні зображення та настінні фрескові розписи були виконані у Десятинній церкві Києва, але вони не збереглися. Будівництво і оздоблення Десятинної церкви започаткувало київську архітектурно-будівничу і мистецьку школу. До найвизначніших пам'яток українського і світового монументально-декоративного мистецтва належать мозаїки і фрески Софійського собору у Києві.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

I рівень складності ( правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами):

1. Визначте відому світську споруду часів Київської Русі, яка збереглася до нашого часу:

а) палац Святослава; в) Дитинець;

б) фортеця Тустань; г) Золоті Ворота.

2. Першим вищим навчальним закладом, відкритим в Україні, вважається:

а) Києво-Могилянської колегія; в) Острозька академія;

б) Львівський університет; г) Львівська братська школа.

2. "Літопис Самовидця" був укладений у:

а)ХУІ ст.; б)ХУІІ ст.; в) ХУІІІ ст.; г) ХІХ ст.

3. Змішування різних форм та стилів характерні для:

а) класицизму ;б) романтизму ; в) еклектики; г) бароко

4. Закон про мову, за яким українській мові було надано статус державної був прийнятий у:

а)1979; б)1989; в)1999; г)2009.

 

II рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами):

1. До ознак неолітичної революції відносять?

а)землеробство; б) скотарство; в) ремесла

 

2. «Апостола» надрукував у..1574. році у Львові І.Федоров

 

3. До представників гуманістичної культури України кінця ХV – першої половини ХVІ ст. відносяться? а)Ю.Дрогобич; б)П.Русин ; в)С.Оріховський

 

5. Назвіть відомих Вам українських художників, поетів та письменників романтиків (не менше 6-ти). Т.Шевченко, І.Сошенко, Г.Квітка-Основ’яненко, Є.Гребінка, П.Гулак-Артемовський, М.Шашкевич….і вагилевич

6. можуть назвати інших

 

5. Назвіть декілька вищих навчальних закладів сучасної України, що мають статус національного та дослідницького.

а) НУ «Львівська політехніка»; б) Львівський національний університет ім. І.Франка; в) Київський національний університет ім. Т.Шевченка, можуть ще назвати Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Острозька академія», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний гірничий університет України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Київський національний економічний університет ім. В.П.Гетьмана, Національний авіаційний університет, Східноукраїнський національний університет ім. Даля

 

IIІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 15-ма балами):

Охарактеризуйте розвиток освіти в Україні в добу бароко.

Середня ланка освітніх закладів була представлена народними училищами, семінаріями, колегіумами. Центром освітнього, наукового і культурного життя в Україні стала Києво-Могилянська академія. Києво-Могилянська академія була не лише освітнім, а й науковим центром. Професори не обмежувались викладанням загальноприйнятих теоретичних курсів, а самостійно розробляли проблеми логіки, семіотики, психології та інших наук. Академія заснувала колегіуми в Ніжині, Білгороді, Вінниці, Гощі, Кременці, Чернігові, Переяславі і постійно допомагала їм. У1727 р. єпископ Є. Тихорський заснував Харківський колегіум, що став центром освіти Слобідської України.У 1779 р. в Полтаві відкрилась слов´янська семінарія (1786 р. переведена до Катеринослава), в 1780-1789 pp. у Полтавській семінарії навчався І. Котляревський. Тут розпочав свою педагогічну діяльність Г. Сковорода. У колегіумах, крім слов´янських, вивчали французьку, німецьку та італійську мови, історію, географію, малювання. Після закінчення колегіуму студенти могли продовжувати навчання в Києво-Могилянській академії та навчальних закладах Росії. На Правобережжі більшістю колегіумів - Львівським, Кам´янським, Луцьким, Перемишльським, Ужгородським - керував єзуїтський орден. Львівському колегіуму

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

I рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами):

1. Назвіть найдавніші пам’ятки давньоруської писемності:

а) договори Русі з Візантією; в) берестяні грамоти;

б) Іпатіївський літопис; г) Повість минулих літ.

2. Український Ренесанс хронологічно розвивався в:

а) ХІУст.; б) ХУ – пер. пол. ХУІ ст.;

в) ХУІІ ст.; г) др. пол. ХУІ – пер. пол. ХУІІ ст.

3. Пізнавальна функція культури полягає в тому, що вона:

а) забезпечує передавання соціокультурного досвіду від попередніх поколінь до нащадків;

б) фіксує досягнення людства в кожну суспільно-історичну епоху;

в) реалізується через систему норм і цінностей, які є регуляторами суспільних відносин, духовними орієнтирами на кожному етапі історичного розвитку;

г) пристосовує людину до природного та соціального середовища, сприяє її соціалізації.

4.“Золотою добою” органної музики називають:

а) бароко; б) класицизм; в) романтизм.

5. Імпресіонізм в перекладі з французької означає:

а) вираження; б) враження; в) віддалений.

II рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами):

1. Під «культурою», на противагу природі, розуміють все, що створила людина

2. Віра в духів та душу – це анімізм

 

3. Назвіть барокові споруди Львова.

а)домініканський собор.; б)…костел езуїтів в)собор св. юра

4. Що Ви знаєте про “Спілку визволення України”? йдеться про те, що з цієї видуманої НКВД організації фактично в 1929-1930 р. розпочався період, який відомий як «Розстріляне відродження». Мали б згадати С.Єфремова, судовий процес у Харкові 1930 р. та інше

 

5. Хто є автором вірша «Любіть Україну», памфлету «Україна чи Малоросія», віршованого роману «Маруся Чурай»?

а) В.Сосюра ; б) М.Хвильовий; в) Л.Костенко

 

IIІ рівень складності (оцінюється 15-ма балами):

Охарактеризуйте Острог та Львів як центри ренесансної культури в Україні.

Центром ренесансної культури на Україні був Львів. Саме тут склались

унікальні умови, що сприяли як збагаченню української культури надбаннями

гуманістичної культури Ренесансу, так і її відродженню. В філософській думці,

поезії, полемічній, історичній літературі цього періоду сформувались

державотворчі ідеї. Вони стали ідейним стимулом розгортання національно-

визвольного руху, визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького і

створення незалежної козацької держави.

Львів був місцем зустрічі культур – української, польської (що належала

до кола Північного Ренесансу), єврейської, вірменської. Контакт культур

сприяв їх взаємному збагаченню засобами філософського, літературного,

мистецького виразів, що відповідали їх базовим архетипам.

Демократичні свободи, впливове коло освічених людей, розмаїття видів

діяльності, економічне зростання, відкритість світу створили у Львові

сприятливі умови не лише для сприйняття надбань культури Ренесансу, а й для

її розвитку.

З Острога бере початок формування ренесансної культури. Становлення Острога як одного з центрів української культури можна датувати 1574 р., коли князь Василь-Констянтин Острозький (1526-1608) переніс сюди з Дубна головну адміністрацію своїх володінь. Це стало поштовхом до зосередження в Острозі освічених управлінців та радників з оточення князя.

Крім того, Остріг був другим титулярним центром єпархії Східної Волині, владика якої титулувався «луцьким і острозьким», відтак Богоявленський замковий храм - одна з наймонументальніших православних споруд того часу - мав статус кафедрального собору. Кілька богородичних образів, написаних у тодішньому Острозі, фахівці зараховують до шедеврів православного іконопису. Піднесенню міста як інтелектуального осередку сприяло й те, що між Острогом - офіційним центром маєтків князя - лежав Дерманський монастир, (

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

I рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 2-ма балами):

1. Віра в існування засновника роду та його захисника і покровителя в особі тварини чи рослини це: а) анімізм; б) фетишизм; в) тотемізм; г) магія.

2. Для архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі був характерний такий стиль:

а) романський; б) візантійський; в) готичний; г) Ренесанс.

3. Пересопницьке Євангеліє було написано:

а) 1352-1362 рр.; б) 1456-1462 рр.; в) 1556-1562 рр.; г) 1576-1581 рр.

4. Наукове товариство ім Т. Шевченка у Львові було створено:

а) 1868 р.; б) 1881 р.; в) 1892р.; г) 1908 р.

5. Першим ректором Київського університету св. Володимира був:

а) М. Костомаров; б) М. Гулак; в) М. Максимович.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.014 с.)