ІІ рівень складності( оцінюється 6-ма балами).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ рівень складності( оцінюється 6-ма балами).1. Назвіть найвідоміші палеолітичні стоянки України.

а)с. Королево; б) с. Мізино; в) с. Молодове (можуть бути інші стоянки)

 

2. Першим вітчизняним автором друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483р.», що вийшла в Римі, є Юрій Дрогобич

 

3. Що Ви знаєте про творчість Федора та Василя Кричевських? Архітектори, художники, ініціатори перших українських мистецьких виставок, одні із засновників української академії мистецтв… жили та працювали в кінці ХІХ – в першій половині ХХ ст.

 

4. Який період української культури увійшов в історію під назвою “Розстріляне Відродження”? (Вкажіть роки, територію поширення та зміст назви).

а).1930-ті.; б).УСРР; в) репресії та розстріл української творчої еліти

 

5.Назвіть до шести найбільших музейних осередків сучасної України.

Варто зазначити, що у ці роки створено також нові історичні, краєзнавчі, художні, літературно-меморіальні музеї. Серед літературно-меморіальних: Музей Ю. А. Федьковича у Чернівцях (1945 p.), Музей І. П. Котляревського в Полтаві (1952 p.), музеї Т. Г. Шевченка (1962 p.), М. Т. Рильського (1966 p.), музей І. Я. Франка в Нагуєвичах (1946 p.), Музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному на Волині (1949 p.). Серед художніх музеїв – Закарпатська картинна галерея в Ужгороді (1948 p.), Державний музей Українського декоративного мистецтва у Києві (1954 p.), Донецький художній музей (1960 р.) та ін.

ІІІ рівень складності( оцінюється 15-ма балами).

Розкрийте в загальних рисах класицизм, еклектику та модерн в архітектурі України.

З кінця XVIII ст. в Україну прийшов класицизм, так званий «міський стиль», характерною рисою якого було значне зменшення церковного будівництва. Перевага стала надаватись палацам та громадським будівлям.

На межі XVIII–XIX століть характерними зразками класицизму були величаві палати гетьмана Кирила Розумовського в Почепі (проект Де ля Мото, арх. О. Яновецький),Яготині (проект Менеласа), Глухові (арх. Андрій Квасов) й Батурині (проект Андрія Квасова, арх. Чарльз Камерон). Величезних розмірів палата в Почепі, збудована у 1796 р., дає широку площу спокійних архітектурних мас, але із сухими й одноманітними лініями деталей. Зате справжнім мистецьким витвором є палата в новій столиці України — Батурині, побудована в 1799 — 1803 рр., де вже помітні впливи стилю Людовіка XVI. Не менш цікава величезна садиба Завадовського в Ляличах (арх. Джакомо Кваренгі, 1794—95), де цілий комплекс будов створює колосальне півколо, а головний корпус має витончені форми т.зв.палладіанства — типу Вілла Ротонда поблизу Віценци в Італії.

До найбільш розповсюджених зразків архітектури на теренах України належать зразки пам'яток сецесії (декоративного стилю капіталізму модерн). Саме на цей період прийшлося масове будівництво залізничних вокзалів, крамниць, театрів, каплиць і церков, пересічної забудови з цегли, бетону чи дерева. Відносна наближеність до сьогодення та трагічна історія України в 20 столітті не сприяла ні збереженню пам'яток доби сецесії, ні сталій уяві про мистецьку вартість і коштовність пам'яток доби. Вони масово гинули в часи війни 1941-1945 років, активно розбиралися в повоєнну пору, знищуються досьогодні. Увагу привертають лише унікальні, ексклюзивні зразки української сецесії (модерну). В Україні до початку 21 ст. не було створено ні капітального переліку пам'яток сецесії, ні значних наукових монографій, присвячених добі сецесії. Дерев'яна архітектура України доби модерн залишилась маловідомою сторінкою історії навіть для фахівців.

В архітектурі та живописі — еклектизм поєднання різнорідних стильових елементів чи довільний вибір стилістичного оформлення для будівель або художніх виробів, які мають якісно інше значення та призначення (використання історичних стилів в архітектурі та художній промисловості 19 століття.).

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

І. рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами)

1. Перші знайдені на території України твори образотворчого мистецтва відносяться до доби:

а)пізнього палеоліту; б) мезоліту; б) неоліту; г)енеоліту.

2.Автором фільму "Арсенал" є відомий український кінорежисер:

а) І.Кавалерідзе; б) Д.Вертов в) О.Довженко.

3.Головний корпус "Львівської політехніки" збудований у стилі:

а) віденська сецесія; б) історизм-еклектика; в) ренесанс; г) бароко.

4.Автором картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану" є:

а) Ф.Красицький; б) М.Самокіш; в) І.Репін; г) М.Ге.

5. Найсучаснішим музейним комплексом України є:

А) Національний музей (Львів); б) Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» (Київ); в) Національний художній музей України (Київ)

 

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1.Назвіть функції культури (не менше трьох) їх є приблизно 8-10, тому можуть написати різні функції

 

2.Поясніть походження назви, вкажіть час та територію розповсюдження Трипільської

культури:

Від села Трипілля на Київщині, 4-2 тис. до Р.Х., лісостепова зона України

3. До представників романтичної літератури в Україні відносяться?

а)Т.Шевченко; б) Г.Квітка-Основ’яненко; в) Є.Гребінка

4. Що Ви знаєте про творчість Миколи Лисенка?

 

7. Назвіть прізвища фактичних засновників професійного українського театру в ХІХ ст.

а) М.Кропивницький.; б) М.Старицький; в) І.Карпенко-Карий (І.Тобілевич)

ІІІ рівень складності (оцінюється 15-ма балами).

1. Досягнення Центральної Ради та Гетьманату в сферах освіти, науки та мистецтва України.

Діяльність УЦР у сфері освіти передусім передбачала повернення в освітянський простір української мови. Впровадження рідної мови в процес навчання проходило в закладах усіх рівнів - від початкових до вищих шкіл. Подолання неписемності (80 % населення не мали освіти), поширення знань з історії народу, актуалізація його культурних здобутків - завдання, які були поставлені УЦР. Створений Радою Генеральний секретаріат (міністерство) народної освіти забезпечував реформування системи освіти. Було відкрито 39 гімназій у містах та селах, вжито заходів щодо українізації навчального процесу - організовано кафедри українознавства у вищій школі, вводилися дисципліни, які паралельно читалися українською та російською мовами. Цей процес проводився з урахуванням інтересів та побажань національних меншин, які мешкали в Україні.

УЦР значну увагу приділяла розширенню мережі вищих навчальних закладів, залученню до роботи в них відомих учених, діячів мистецтва. Так, у жовтні 1917 р. було відкрито Київський український народний університет. У листопаді того самого року для підготовки вчителів українських середніх шкіл були відкриті Педагогічна академія в Києві, а також Київський географічний інституту, Київський юридичний інститут, Херсонський педагогічний інститут та ін. З листопада 1917 р. почала діяти Академія мистецтва - перша вища художня школа в Україні, завданням якої організатори вважали піднесення національного мистецтва до світового рівня. Діяльність УЦР, спрямована на активізацію розвитку науки, дозволила українському науковому товариству здобути статус Академії наук.УЦР опікувалася розвитком українського мистецтва. Про це свідчить, наприклад, заснування Українського національного театру, до трупи якого увійшли такі відомі артисти України, як М.Садовський, П. Саксаганський, І. Мар'яненкота ін. Влада виділяла театрам кошти для зміцнення матеріальної бази, звільняла від оподаткування. Було організовано школу підготовки професійних акторів та режисерів. Удосконалювався репертуар театрів, до якого уводилися твори українських авторів.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

І рівень складності( правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами).

1. Гуманізм у перекладі з латини означає:

а) оброблений, доглянутий; б)громадський, державний; в) людський, людяний.

2)Автором «Повісті минулих літ» є:

а) Іларіон; б)Сильвестр; в)Нестор.

3. Перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка було здійснено у :

а)1840 р.; б)1841 р.; г)1845 р.; г)1847 р.

4. Вершиною архітектури бароко Гетьманщини є:

а) собор св. Юра (Львів); б) Успенську церкву (Львів); в) Спасо-Преображенський собор (Дніпропетровськ); г) Свято-Успенський собор Київської лаври .

5. Національна премія імені Т.Шевченка була заснована в:

а) 1961 р.; б) 1971 р.; в) 1981 р.; г) 1991 р.

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1. Назвіть німецького філософа, який у 1684 р. визначив поняття «культура» як все те, що відрізняється від природного, тваринного, тобто все створене і надбане людиною.

С.Пуфендорф

2. Назвіть найвідоміші пам’ятки мистецтва скіфської культури: вказано в одному з попередніх білетів

а)Пектораль.; б) Гребінь з кургану Солоха; в). дзеркало із Келермеського кургану, Чортомлицька ваза-амфора, вази із кургану Куль-Оба, ваза із Гайманової могили, діадема скіфського кургану поблизу с. Сахнівка на Черкащині

3. До представників барокової літератури в Україні відносяться:

а) Л.Баранович; б) І.Гізель; в) І.Галятовський, можуть назвати Ф.Прокоповича, Величковського, С.Величка, Г.Сковороду

4. Що ви знаєте про творчість І.Котляревського?

 

5. Із наведених у дужках варіантів відповіді виберіть правильний: Українська академія мистецтв створена в (1917, 1918, 1919, 1923) році. Її ректором було призначено визначного українського художника (М.Бойчука, О.Мурашка, Г.Нарбута, В.Кричевський).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.01 с.)