Тема: Управління освітою як наука 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Управління освітою як наукаТема: Управління освітою як наука

I. Діагностичний практикум

Продіагностуйте себе:

· Проробіть тест „Спрямованість особистості”, результати випишіть у зошит за зразком: назва, кількість балів, характеристика.

· Підберіть із психологічної літератури тест, який визначає спрямованість Вашої особистості. Оформіть його на листах А-4 за алгоритмом: назва тесту, зміст, дешифратор, джерело. (українською мовою).

· Приготуйтеся провести тестування в групі.

II. Обговорення теоретичних питань

Підготуйтеся до обговорення теоретичних питань:

· опрацюйте запропоновану літературу і підготуйтеся провести бесіду з групою по питанням:

1) Сутність понять „управління”, „керівництво”, „менеджмент”

2) Управління – наука чи мистецтво?

3) Ознаки особистісно орієнтованого управління.

III. Педагогічний практикум

Виконайте наступні завдання:

· Виконайте вправу-тренінг „Резюме”. Вам необхідно скласти резюме для роботодавця таким чином, щоб показати свої сильні якості. Окремо дайте відповідь на питання, які якості особистості Ви ні в якому разі не внесете в резюме і чому.

· Виконайте вправу-тренінг „Самопрезентація”. Вам дається одна хвилина, щоб представити себе групі. Скористайтеся нагодою самоствердитися, зацікавити собою, створити позитивний імідж.


· Виконайте вправу „Профіль якостей”.

Складіть модель лідера-управлінця (менеджера), намалювавши профіль якостей, які повинен він мати відповідно до його професійної діяльності.

IV. Опрацювання літератури

Опрацюйте літературу і в зошит випишіть:

· опорні поняття: мета, завдання, зміст, управління, співробітництво, планування, корекція, діагностика, контроль, оцінювання, регулювання, аналіз, онтологія, функції управління;

· думки та інформація, які Вам запали до серця або здалися слушними.

V. Література

1. Антонюк М.А. Особистісно орієнтоване управління школою: Науково-методичний журнал. – 2006. - №5. – С. 2-19.

2. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади // Рідна школа. – 2003. - №2. – С.26-28. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики – К.: Шк. світ, 2010. – С.22-50.

3. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. – К.: Шкільний світ, 2007 – 120 с.

4. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – С. 71-118.

5. Дьяченко В., Сорочан Т. Менеджмент освіти: Оптимістична філософія управління // Управління освітою. – 2002. – №10. – С. 7-10.

6. Імідж школи. /Упоряд. І.М. Рожнятовська – К.: Шк. світ, 2011. – С.60-79.


7. Інноваційна діяльність ЗНЗ / Упоряд. Л. Галіцина – К.: Вид. дім. „Шкільний світ”: Вид. Л. Галіцина., 2005. – 128 с. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво взаєморозуміння – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

8. Калініна Л. Сутність феномена управління // Директор школи. Україна. – 2000. – №2. – С.26-33.

9. Керівник: мистецтво делегування повноважень. /упоряд. Л.В. Галіцина, Н.М. Міщенко. – К.: Шк. світ, 2010. – С. 6-36.

10. Керівник: мистецтво планування. /Л.В. Галіцина. – К.: Шк. світ, 2010. – С. 6-58.

11. Керівник: мистецтво самоуправління: тижневик самоменеджменту. /Автор-упоряд. Л.В. Галіцина – К.: Шк. світ, 2010. – С. 7-29.

12. Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 176 с.

13. Управління навчальним закладом: Навчально – методичний посібник. У двох частинах. Ч.І. Абетка менеджера освіти / Р.І. Мармиза, О.М. Касянова, В.В. Григора та ін. – Харків: Веста: Видав. „Ранок”, 2003. – 160с.

14. Хочу бути успішним керівником / Упоряд. Л.Галіцина, О.Коба. – К.: Шкільний світ, 2008 – 128 с.

Додаток 1

Методика „ Спрямованість особистості ”

Мета. Визначення спрямованості особистості: на себе, на стосунки чи на діяльність (завдання) – ділова спрямованість.

Інструкція. Вам пропонується ряд незакінчених речень (тверджень), по кожному із них можливі три варіанти закінчення (відповіді), що позначені літерами „а”, „б”, „в”.

За допомогою цієї методики Ви отримаєте орієнтовну інформацію про деякі особливості Вашої особистості. Із відповідей по кожній позиції виберіть ту, яка найкраще відображає Ваш погляд, найбільше відповідає правді. Літеру цієї відповіді запишіть у графі „найбільше” бланку відповідей. Потім виберіть відповідь, що найменш відповідає Вашій думці, і поставте її літеру в графі „найменше”.

Текст методики

1. Найбільше в житті дає задоволення: а) висока оцінка твоєї роботи; б) усвідомлення того, що робота виконана добре; в) усвідомлення того, що знаходишся серед друзів.

2. Якби я грав у футбол, то хотів би бути: а) тренером; б) відомим гравцем; в) обраним капітаном команди.

3. Найкращі вчителі ті, хто: а) має індивідуальний підхід до учнів; б) захоплені своїм предметом і викликають інтерес до нього; в) створює доброзичливу атмосферу в класі.

4. Учні оцінюють як самих поганих учителів тих, хто: а) не приховує того, що де-хто їм неприємний; б) викликають у всіх дух змагання; в) створюють уявлення про предмет, який викладають як такий, що їх не цікавить.

5. Я радий, якщо мої друзі: а) допомагають іншим при всякій нагоді; б) завжди вірні та надійні; в) інтелігентні, мають широкі інтереси.

6. Найкращими друзями вважають тих: а) з якими складаються хороші стосунки; б) які можуть зробити більше, ніж інші; в) на кого завжди можна покластися.

7. Я хотів би бути таким, як ті: а) хто домігся життєвого успіху; б) хто може бути одухотворенною Людиною; в) хто відрізняється прихильністю та доброзичливістю.

8. Якби я міг обиратися, я хотів би бути: а) науковим співробітником; б) керівником відділення; в) досвідченим льотчиком.

9. Коли я був дитиною, я любив: а) грати з друзями; б) встигати в усіх своїх справах; в) коли мене хвалили.

10. Найбільше мені не подобається, коли: а) я зустрічаю перешкоди в своїх справах; б) погіршуються дружні стосунки; в) мене критикують.

11. Основне завдання навчального закладу повинно полягати: а) у підготовці учнів до роботи зі спеціальності; б) у розвитку індивідуальних можливостей і самостійності; в) у вихованні у дітей якостей, завдяки яким вони змогли би взаємодіяти з людьми.

12. Мені не подобаються колективи, в яких: а) недемократична атмосфера; б) людина втрачає індивідуальність у загальній масі; в) неможливий вияв власної ініціативи.

13. Якби в мене було більше вільного часу, я би використав його: а) для спілкування з друзями; б) для улюблених справ і самоосвіти; в) для безтурботного відпочинку.

14. Мені здається, що я здатен на максимальну віддачу, коли: а) працюю з привабливими людьми; б) у мене робота, яка мені подобається; в) мої зусилля достатньо винагороджуються.

15. Я полюбляю, коли: а) інші цінують мене; б) відчуваю задоволення від виконуваної роботи; в) приємно проводжу час із друзями.

16. Якби про мене написали в газеті, мені хотілося би, щоб: а)відмітили мої успіхи у справах; б) похвалили мене за мою роботу; в) повідомили, що мене часто обирають у ради колективів, у депутати, лідером команди.

17. Найкраще вчитися, коли викладач: а) має індивідуальний підхід до мене; б) стимулює мене на більш інтенсивну працю; в) викликає дискусії з питань, які обговорюються.

18. Нема нічого гіршого, ніж: а) приниження власної гідності; б) неуспіх при виконанні важливого завдання; в) втрата друзів.

19. Найбільше я ціную: а) особистий успіх; б) спільну, колективну роботу; в) фактичні результати.

20. Дуже мало людей, які: а) щиро радіють виконаній роботі; б) із задоволенням працюють разом; в) виконують роботу на справді добре.

21. Я не терплю: а) сварки та суперечки; б) не прийняття всього нового; в) людей, які підносять себе вище за інших.

22. Мені хотілося би: а) щоб оточуючі вважали мене своїм другом; б) допомагати іншим у спільній справі; в) викликати захоплення у інших.

23. Я люблю керівництво (начальника), яке: а) вимогливе; б) користується авторитетом; в) доступне.

24. Бажано, щоб на роботі: а) рішення приймалися спільно; б) була можливість самостійно вирішувати проблеми; в) начальство визнавало мої достоїнства.

25. Хотілося би прочитати книгу: а) про мистецтво добре ладнати з іншими людьми; б) про життя чудової, відомої людини; в) із серії „Зроби сам”.

26. Якби в мене Були розвинені музичні здібності, то мені хотілося би бути: а) диригентом; б) солістом; в) композитором.

27. Вільний час із найбільшим задоволенням я проводжу: а) проглядаючи детективні фільми; б) розважаючись із друзями; в) займаючись своїм хоббі.

28. За однакового фінансового успіху для мене було би найкраще: а) підготувати цікавий конкурс; б) виграти в конкурсі; в) організувати конкурс і управляти ним.

29. Для мене найважливіше знати: а) що я хочу зробити; б) як досягти мети; в) як залучити інших для досягнення мети.

30. Людина повинна себе поводити так, щоб: а) інші були задоволені нею; б) виконати перш за все своє завдання; в) не потрібно було б докоряти їй за роботу.

Бланк відповідей

 

№п/п Най-більше Най-менше №п/п Най-більше Найменше
а, б, в а, б, в а, б, в а, 6, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в

 

№п/п Найбільше Най-менше №п/п Най-більше Най-менше
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, б, в а, б, в
а, б, в а, б, в а, 6, в а, б, в

 

 

Характеристика результату

Спрямованість на себе відображає, якою мірою досліджуваний характеризує себе як людину, яка очікує пряму винагороду та задоволення незалежно від того, яку роботу й із ким вона виконувала. В уявленнях такої людини група являється „справжнім театром”, у якому можна задовольнити певні спільні потреби, показати свої особисті труднощі, придбати достоїнство, повагу чи суспільний статус, бути агресивною чи владарювати. Така людина інтроспективна, власна, не реагує на потреби оточуючих її людей. Вона займається переважно собою, ігнорує людей або роботу, яку повинна виконувати.

 

Спрямованість на стосунки відображає інтенсивність, з якою людина намагається підтримати дружні стосунки. проте лише „на поверхні”, що часто заважає виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям. Така людина виявляє щирий інтерес, коли йдеться про колективну діяльність, але, насправді, сама вона не бере участі у виконанні трудових завдань групи.

 

Спрямованість на діяльність (справу, завдання)відображає інтенсивність, з якою людина виконує завдання, вирішує проблеми і в якій мірі вона зацікавлена виконувати свою роботу якомога краще. Не зважаючи на свої власні інтереси, така людина буде залюбки співробітничати з групою, якщо це підвищить її ефективність. У групі вона прагне відстояти свою думку, яку вважає корисною для роботи.

 

(Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии общения. – СПб.: Речь, 2008. – С. 150-154)

 

Практичне заняття №2

I. Діагностичний практикум

Продіагностуйте себе:

· Проробіть тест „Чи вмієте Ви впливати на інших”, результати випишіть у зошит за зразком: назва, кількість балів, характеристика.

· Підберіть із психологічної літератури тест, який визначає професіоналізм особистості. Оформіть його на листах А-4 за алгоритмом: назва тесту, зміст, дешифратор, джерело. (українською мовою).

· Приготуйтеся провести тестування в групі.

III. Педагогічний практикум

Виконайте наступні завдання:

· Випишіть із творів А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, збірки „Слово про вчителя” та ін. думки відомих людей про роль управлінця-професіонала в розвитку особистості та суспільства, про його особистісні якості.

· Проаналізуйте вплив управлінців (учителів) на Ваше особистісне зростання. Викладіть свої думки в міні-творі „Мій ідеал управлінця (учителя)-професіонала”.

· За допомогою графічних символів зобразіть своє уявлення про ідеал управлінця-професіонала та рівень своєї готовності до управлінської діяльності.

IV. Опрацювання літератури

Опрацюйте літературу і в зошит випишіть:

· визначення опорних понять: антропологічний підхід, учитель-управлінець, учитель-менеджер, управлінець-професіонал, професіонал, професіоналізм;

· думки та інформацію, які Вам запали до серця або здалися слушними.

Література

1. Аксенова Л.В. Семейная энциклопедия: психологические тесты. 400. – Донецк: ООО ПКФ „БАО”, 2004. – С.381-383.

2. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: Історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2004. – 243 с.

3. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – С. 7-35.

4. Кашеварова А. Роли Учителя: тьютор и фасилитатор // Школьный психолог: Прилож. к газ. „Первое сент.”. – 2007. – №1. – С.42-43.

5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – С.15-25.

6. Малаканова Л. Сучасні виховні системи і технології: Професіональна культура вчителя: Навчально-методичний комплекс. – Полт. держ. пед. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – П., 2008. – С. 19-33.

7. Маркова А.К. Психологические критерии и степени профессионализма учителя // Педагогіка. – №6. – 1995. – С.55-63.

8. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х.: Видав. гр. "Основа", 2004. – С. 45-57.

9. Музиченко Ю. Професійна мобільність учителя в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору // Шлях освіти. – 2007. – №3. – С.17-21.

10. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов, – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця: „Книга – Вега”, 2003. – С.78-81.

11. Петруніна Я. На перший-другий розрахуватися! // Шкільний світ. – 2007. – №36. – С.9-10.

12. Програма експерименту „Школа життєтворчості особистості” (Компетентнісний підхід в освіті) Із досвіду роботи закладів освіти м.Коростеня, Житомирська область // Школа. Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – №12. – С.8-14.

13. Резниченко М.А.Учитель школы: возможности профессионального роста // Начальная школа. – 2006. – №11. – С.25-30.

14. Руденський Є. Соціально-психологічні деформації особистості вчителя // Директор школи. Україна. – 2006. – №3. – С.39-44.

15. Руднева Т.И.Личность педагога в современном образовательном пространстве // Мир психологии. – 2004. – №4. – С.193-199.

16. Синенко В.Я. Професіоналізм учителя // Педагогіка. – №5. – 1999. – С.45-51.

17. Скрипник М. Мистецтво бути педагогом: Зб. тренінг. занять. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ”: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 112 с.

18. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором //Вибр. твори: В 5-ти т. – Т.4. –К.: Рад. школа, 1977. – С. 394-425.

19. Тюріна Т. Духовна педагогіка: Витоки, сутність і перспективи розвитку. Монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 276 с.

20. Як зробити школу успішною: Практ. кроки / Упоряд. В.Зоц. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ”: Вид. Л.Галіцина, 2007. С.31-36.

21. Якубовскі М.А. Експериментальне дослідження синдрому професійного вигоряння вчителя // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №6. – С.67-76.

22. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –С.83-114.

Додаток 1

Тест „Чи вмієте Ви впливати на інших?”

Інструкція. Дайте відповіді „так” чи „ні” на наступні питання.

1. Чи здатні Ви уявити себе актором чи політичним діячем?

2. Чи дратують Вас люди, що одягаються і ведуть себе екстравагантно?

3. Чи здатні Ви розмовляти з іншою людиною про свої інтимні переживання?

4. Чи миттєво Ви реагуєте, коли помічаєте найменші ознаки неповажного ставлення до себе?

5. Чи псується у Вас настрій, коли хтось досягає успіху в тій галузі, котру Ви вважаєте для себе самою значущою?

6. Чи любите Ви робити щось дуже важке, щоб досягти в своїй справі найкращого результату?

7. Чи могли б Ви пожертвувати всім, щоб досягти в своїй справі найкращого результату?

8. Чи надаєте Ви перевагу розміреному способу життя з чітким розпорядком усіх справ і навіть розваг?

9. Чи прагнете Ви до того, щоб коло Ваших друзів було незмінним?

10. Чи любите Ви змінювати обстановку в себе вдома чи переставляти меблі?

11. Чи любите Ви пробувати нові способи вирішення старих завдань?

12. Чи любите Ви дражнити занадто самовпевнених і зарозумілих людей?

13. Чи любите Ви доводити, що Ваш начальник чи хтось вельми авторитетний у чомусь не правий?

Просумуйте бали.

 
так
ні

Ознайомтеся з результатами.

30 і менше балів.На жаль, хоча Ви часто буваєте праві, переконати в цьому оточуючих Вам вдається далеко не завжди. Ви вважаєте, що Ваше життя і життя оточуючих повинно бути підкорене строгій дисципліні, здоровому глузду і хорошим манерам, а перебіг його повинен бути цілком передбачуваним. Ви не любите нічого робити через силу. При цьому Ви часто буваєте занадто стримані, не досягаючи із-за цього бажаної мети, а часто опиняючись і неправильно зрозумілим.

31-65 балів.Ви маєте всі передумови, щоб ефективно впливати на інших, змінювати їхні моделі поведінки, вчити управляти, наставляти на шлях істинний. У подібних ситуаціях Ви зазвичай відчуваєте себе як риба у воді. Ви переконані, що людина не повинна замикатися в собі, уникати людей, „триматися на узбіччі” і думати лише про себе. Вона повинна робити щось для інших, управляти ними, указувати їм на допущені помилки, вчити їх, щоб вони краще почували себе в оточуючій дійсності. Тих же, кому не подобається такий стиль стосунків, на Вашу думку, не варто жаліти. Про те Вам потрібно бути дуже обережним, щоб Ваша позиція не стала надмірно агресивною. В цьому випадку Ви легко можете перетворитися на фанатика чи тирана.

(За Аксеновой Л.В. Семейная энциклопедия: Психологические тесты. 400. – Донецк: ООО ПКФ „БАО”, 2004. — С.381-383.)

 

 

Практичне заняття №3

Тема: Професіональна культура управлінця, її сутність і структура

І. Діагностичний практикум

Продіагностуйте себе:

· Проробіть тест „Хто Ви?”, результат випишіть у зошит за зразком: назва тесту, кількість балів, характеристика.

· Підберіть у психолого-педагогічній літературі тест, який визначає домінуючу якість особистості. Оформіть його на листах А-4 за алгоритмом: назва тесту, зміст, дешифратор, джерело ( українською мовою).

· Підготуйтеся провести тестування в групі.

ІІІ. Педагогічний практикум

Виконайте наступні завдання:

· Ознайомтеся зі статтею Кравченка П.А. „Культура як універсальний спосіб буття”; випишіть визначення поняття „культура”, яке Вам імпонує; пояснітьчому автор вважає, що культура та політика різні; яка функція культурної еліти і що таке народний Дух.

· Проаналізуйте думку Ш.О. Амонашвілі („Учительська газета” від 12 вересня 1981 р.): „Діти-бешкетники” переважно кмітливі, гострі на язик люди, які можуть застосовувати свої здібності в будь-яких несподіваних ситуаціях. „Бешкетники” – предмет педагогіки”.

Як Ви вважаєте, чи любить Ш.О. Амонашвілі таких дітей і чому?

А як він ставиться до їхніх витівок?

· За допомогою графічних символів зобразіть своє уявлення про професіональну культуру управлінця та рівень власної професіональної культури.

ІV. Опрацювання літератури

Опрацюйте літературу і в зошит випишіть:

· визначення опорних понять: національна ідея, народний Дух, культура, особистість, особистісна культура, професійна культура, управлінська культура, професіональна культура, спрямованість;

· думки та інформацію, що Вам запали до серця або здалися слушними.

Література

1. Аксенова Л.В. Семейная энциклопедия: психологические тесты. 400. – Донецк: ООО ПКФ „БАО”, 2004. – С.7-10.

2. Боднар О.Експертна оцінка професіоналізму учителя / О.Боднар, Г.Сакевич // Школа. – 2007. – №2. – С.8-21.

3. Гатилова З.Н. Преобразующая деятельность учителя // Перемены. – 2004. – №6. – С.36-40.

4. Гусаченко О.Профессиональный менталитет педагога // Психология обучения. – 2005. – №1. – С.10-12.

5. Зирянова О. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників // Завуч. – 2005. – №1. – С.9-20.

6. Керівник: мистецтво делегування повноважень. /упоряд. Л.В. Галіцина, Н.М. Міщенко. – К.: Шк. світ, 2010. – С. 37-48.

7. Керівник: мистецтво планування. /Л.В. Галіцина. – К.: Шк. світ, 2010. – С. 6-58.

8. Керівник: мистецтво самоуправління: тижневик самоменеджменту. /Автор-упоряд. Л.В. Галіцина – К.: Шк. світ, 2010. – С. 30-48.

9. Костюкова О.Ефективний учитель, який він? // Директор школи. – 2006. – №38. – С.26-27.

10. Кравченко П.А. Культура як універсальний спосіб національного буття / Філософські обрії. – 2001. – №6. – С.60-73.

11. Кремінь В. Час вимагає учителя з новими якостями // Освіта. – 2006. – №32. – С.4-5.

12. Культура и личность / Ерасов Б.С. Социальная культурология: Уч. для студ. высш. уч. зав. – Изд. 3. доп. и перераб. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.237-252.

13. Риндак В.Учитель і учень на шляху до нової школи // Шлях освіти. – 2004. – №4. – С.19-23.

14. Толстой Л.Н. Роль примера и подражания в воспитании. Пед. сочинения. Изд-ние второе. – М.: Учпедгиз, 1953. – С.402-403.

15. Українська та зарубіжна література: Навч. пос. / за ред. М.М. Заковича, – К.: 2000. – С.20-45.

16. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы. – Избр. пед. соч. Т. 1. – М.: Учпедгиз, 1953, – С.150.

17. Формування світогляду / Гудінг Д., Леннокс Д. Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі… – К.: УБТ, 2003. – С.9-37.

18. Малаканова Л. Сучасні виховні системи і технології: Професіональна культура вчителя: Навчально-методичний комплекс. – Полт. держ. пед. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – П., 2008. – С. 34-49.

19. Яцура В.В. Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 414-437.

 

Додаток 1

Тест „Хто Ви”

Не дарма говорять, що чужа душа – пітьма. Та й своя власна теж. Тому поки людина живе на світі, вона прагне пізнати себе.

Мета. Цей тест, можливо, стане ключем до розгадки таємниці Вашої особистості. І Ви нарешті знайдете відповідь на сакроментальне питання: хто я?

Інструкція.Відмітьте висловлювання, котрі, на Вашу думку, стосуються Вас.

Меніподобається

Ø У вільний час доглядати за своєю зовнішністю 5

Ø Бачити в людях лише хороше 7

Ø Коли всі знаходять мене привабливою (-им) 3

Ø Мирити та заспокоювати людей 9

Ø Не поспішаючи, виконувати задумане 1

Ø Коли оточуючи вважають мене особистістю серйозною й глибокою 5

Ø Коли інші цінують мою турботу про них 6

Ø Коли в мене просять пораду 2

Ø Брати на себе відповідальність 8

Ø Коли у безвихідній ситуації людині приходять на допомогу 7

Ø Швидко вирішувати проблеми 8

Ø Пливти за течією 6

Ø Казка зі щасливим кінцем 4

Ø Усвідомлювати, що я в чомусь краще інших 3

Ø Жити без проблем і стресів 9

Ø Коли мені довіряють таємниці 2

Ø Коли в мене все в порядку 1

Ø Мати свої таємниці 4

Я не люблю

Ø Коли приходить смуга невдач 7

Ø Коли інші вказують мені, як треба вчинити в тій чи іншій ситуації 8

Ø Коли мене не сприймають серйозно 2

Ø Бути не при ділі 5

Ø Коли друзі говорять, що їм не до мене 3

Ø Опускати руки та впадати у відчай 7

Ø Коли друзі починають підлещуватися 8

Ø Коли щось чи хтось порушує мої плани 1

Ø Нудьгувати 4

Ø Бути в оточенні роздратованих людей 9

Ø Коли не помічають те, що я зробив (-ла) 3

Ø Коли потрібно приймати важливе рішення без обмірковування 6

Ø Некоректне ставлення до себе 1

Ø Коли люди підкреслюють свою перевагу 2

Ø Бути балакучим (-ою) і веселим (-ою), коли зовсім не весело 5

Ø Коли мене засуджують за несерйозність 9

Ø Коли влаштовують сцени, щоб привернути до себе увагу 6

Ø Коли людина виявляється гіршою, ніж я про неї думав (-ла) 4

Моє правило

Ø Покладатися лише на себе 5

Ø Мрії завжди здійснюються 4

Ø Подумати, перш ніж сказати 6

Ø Щасливий той, кого потребують 2

Ø Завжди говорити те, що думаєш 8

Ø Ставити перед собою мету і завжди досягати її 3

Ø Нічого не приймати близько до серця 9

Ø Все робити на совість 1

Ø Не сумувати і бути щасливим (-ою) 7

Інтерпретація результатів

Число, яке зустрічається у Ваших відповідях частіше всього, і є ключем до розгадування таємниці Вашої особистості. Якщо Ви набрали однакову кількість декількох чисел, то Вам у рівній мірі підходять характеристики цих чисел.

Ознайомтеся з результатами.

1. Ви – досконалість.Ви розумні та ощадливі. Ставите перед собою конкретні цілі і прагнете їх досягти. Сердитесь, що щось не виходить. Ви чудовий друг (подруга), але часто критикуєте інших, до речі, себе теж. Учіться світ сприймати таким, який він є. Можливо для цього Вам варто розвивати аналітичні здібності.

2. Ви – сама люб’язність.Ви сердечна, добродушна людина, любите знаходитися у гурті, із задоволенням допомагаєте людям. Головне для Вас – відчувати себе потрібним (-ою). Оточуючі цінують Вас за лояльний характер. Але Ви ревниві, міцно тримаєтесь за те, що Вам належить. Не варто жаліти себе і вважати, що люди користуються Вашою добротою.

3. Ви – честолюбні.У Вас є шанси досягти успіху – з Вашою кипучою енергією Ви можете гори звернути. Обожнюєте конкуренцію і точно знаєте, як використати свою чарівність, щоб наблизитися до мети. Проблема в тому, що в гонитві за бажаним можете з легкістю переступити через інших, за що оточуючі не дуже Вас шанують. Намагайтеся не занадто часто звертати на себе увагу. Пам’ятайте, поряд із Вами знаходяться особистості не менш яскраві, ніж Ви.

4. Ви – мрійник.Ви – романтик, особистість ранима. Пишаєтеся своєю неповторністю. Маєте здатність розуміти інших людей і щиро співчувати їм. Вам не завадило б навчитися не так гостро сприймати чужий біль. І намагайтеся не залишатися занадто довго на самоті зі своїми мріями, інакше упустите важливі події у своєму житті.

5. Ви – мислитель.Ви спокійна вдумлива натура. Спостереження за тим, що відбувається – Ваше улюблене заняття. Частіше послуговуєтеся розумом, ніж серцем. Виявляєте до людей непідробний інтерес, тому багато хто вважає Вас приємною людиною. Почуваєте себе окриленим (-ою), коли знаєте, що Ви – сам (а) собі хазяїн. Але якщо ініціатива виходить не від Вас, відразу відходите у бік. Можливо в цьому і полягає Ваша помилка. Навіть якщо ідея належить іншій людині, справа знайдеться і для Вас.

6. Ви – обережні.Вас цінують як хорошого і надійного друга (подругу). Почуваєте себе комфортно в оточенні дружньо налаштованих людей. Але якщо у чомусь упевнені, то стаєте сміливим (-ою) і відстоюєте свою правоту. Завжди напоготові (насторожі), розслаблятися – це не для Вас. Але іноді виявляєте надмірну обережність із-за небажання піддавати себе стресам. Ідіть до мети повільно, але впевнено, і тоді обов’язково досягнете успіху.

7. Ви – удачливі.Фортуна часто посміхається Вам. Можливо цьому сприяє Ваша безмежна віра в хороших людей. Завжди кипите енергією, бездіяльність для Вас – катастрофа. Друзям подобаєтесь за те, що у Вас завжди знайдеться в запасі декілька оригінальних ідей. Але, не дивлячись на те, що Вам часто щастить, в житті трапляються і чорні смуги. І тоді це просто вибиває Вас із колії. Ваше завдання – навчитися більш спокійно сприймати невдачі, адже їх обов’язково змінять щасливі дні.

8. Ви – лідер.Ви – натура сильна, смілива, яскрава. Цими якостями, як магнітом, притягуєте до себе людей. Завжди готові прийти на допомогу. Говорите те, що думаєте, часто критикуєте керівництво. Мобілізуєтесь, коли на Вас покладають відповідальність. Проте справжнє задоволення одержите, коли будете робити людям добро.

9. Ви – миролюбні.Ви м’яка, привітна людина. Дуже цінуєте в оточуючих доброзичливість. Відчуваєте дискомфорт, якщо хтось з’ясовує стосунки. Але іноді буваєте засмучені (-на) до понурості. Ваш головний ворог – лінь, із-за чого часто упускаєте шанс досягти успіху. Боріться з лінощами. Намагайтеся бути точним (-ою) і пунктуальним (-ою).

(За Аксеновой Л.В. Семейная энциклопедия: Психологические тесты. 400.–Донецк: ООО ПКФ „БА”, 2004. – С.7–10.)

 

 
 

 


Практичне заняття № 4

І. Діагностичний практикум

Продіагностуйте себе:

· Проробіть тест „Чи добрі Ви?”; результати випишіть у зошит за зразком: назва, кількість балів, характеристика.

· Підберіть із психолого-педагогічної літератури тест, який виявляє загальну культуру особистості. Оформіть його на листках А – 4 за алгоритмом: назва тесту, зміст, дешифратор, джерело (українською мовою).

· Підготуйтеся провести тестування в групі.

ІІІ. Педагогічний практикум

Виконайте наступні завдання:

· Ознайомтеся з висловом М. Ломоносова: „Учитель з учнями не має поводитися ані зверхньо, ані фамільярно …” Поясніть чому? Свою думку аргументуйте. А як, на Вашу думку, повинен ставитися управлінець до співробітників і учнів?

· Прочитайте легенду з прологу п’єси Назіма Хікмета „Дивак”: „В’ється стежка, йдуть люди. На стежці лежить камінь: заважає йти. Один перехожий, молодий та спритний, перескочив через камінь і пішов далі, інший його не бачив і дуже забив ногу. Третій ледь-ледь просунувся поряд. Четвертий поставив ногу на камінь, щоб зашнурувати черевики. П’ятий ледве пересунув камінь убік, щоб інші змогли пройти. Шостий утомлений, сів на камінь, щоб відпочити. А сьомий, по-злодійськи озирнувшись, знов поклав камінь на стежку і посміхається, передчуваючи, як люди перечіпатимуться”.

А як би вчинили Ви в цій ситуації? Чому?

Спробуйте визначити риси характеру кожного перехожого.

· За допомогою графічних символів зобразіть своє уявлення про загальну культуру управлінця та рівень власної загальної культури.

ІV. Опрацювання літератури

Опрацюйте літературу і в зошит випишіть:

·
визначення опорних понять: загальна культура, освіта, загальна культура особистості, загальна культура управлінця, загальна культура професіонала, культурна людина, культурність, життєве середовище, природне середовище;

· думки та інформацію, що запали Вам до серця або здалися слушними.

Література

1.
Бабошина Е.Б. Культуросообразные характеристики современной личности как ориентиры образования // Мир психологии. – 2005. – №1. – С.190-199.

2. Болтівець С.І. Формування психологічної позиції педагога // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – №7. – С.45-47.

3. Браже Т.Г. Із опыта розвития общей культуры учителя // Педагогика. – 1993. – №2. – С.70-75.

4. Віаніс-Трофименко К.Б.Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процессу // Управління школою: Науково-методичний журнал. – 2006. – №22-24. – С.54-57.

5. Волович А. Основы этикета и искусства общения // Воспитание школьников. – 2004. – № 3 – С.23-25.

6. Гісматов Ф.А. Екологічна компонента в культурі педагога // Проблеми освіти: Наук-метод. зб. – К., 1996. – Вип. 4. – С.70-72.

7. Дашко А. Структура і зміст духовної культури особистості // Рідна школа. – 2003. – №5. – С.15-17.

8. Духовная культура // История и культурология: Уч.пос. для вузов ⁄ Пед. ред. Н.В. Шишовой – М., 1999. – С.44-50.

9. Етичний кодекс українського педагога (проект) // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №1. – С.96-102.

10. Иванов В.И. Цена нового // Вестник высшей школы. – 1988. – № 9. – С.15-18.

11. Киричук О.В., Карпенко З.С., Рівні суб’єктивності та індикатори духовності людини // Педагогіка і психологія. – 1995. – №3. – С.3-12.

12. Климишин І. про духовне самовизначення людини // Мандрівець. – 1995. – №4-5. – С.3-34.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.075 с.)