Тема: Основи адміністративною права України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Основи адміністративною права України.План

1. Поняття державного управління.

2. Правовий статус органів державної влади та державних службовців.

3. Поняття, ознаки, підстава адміністративної відповідальності.

4. Поняття й види адміністративних стягнень.

5. Правила накладення адміністративних стягнень.

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі.

1. Поняття адміністративного права України.

2. Система і джерела адміністративного права України.

3. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління.

4. Адміністративно-правові норми.

5. Адміністративне-правові відносини.

6. Суб'єкти адміністративного права та адміністративних правовідно­син.

7. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: трудове адміністративне право; державне управління; державна служба; державний службовець; адміністративно-правові відносини; суб’єкти адміністративно-правових відносин; адміністративно-деліктне право; адміністративно-правові режими; адміністративне правопорушення; адміністративна відповідальність; адміністративне стягнення; адміністративний примус.

Завдання 2. Скласти схему джерел адміністративного права України.

Завдання 3. Назвати та охарактеризувати основні компоненти управлінської системи.

Завдання 4. Скласти схему суб’єктів адміністративних правовідносин.

Завдання 5. За кількаразову непокору вимогам судді під час судового процесу суддя Суворовського місцевого суду Фомушкин виніс постанову про залучення відповідачки Буянової до адміністративної відповідальності у вигляді арешту строком на п'ять діб. У Буянової є неповнолітня дочка Настя 1992 року народження. Чи правомірно накладене дане стягнення на Буянову?

· Шофер Антонов зі своєю дружиною, перебуваючи в лісі, жарили шашлик і залишили після себе не загашене багаття. Директор лісгоспу оштрафував кожного з них за порушення правил пожежної безпеки й повідомив про це на автобазу, де працював Антонов. Начальник автобази Ідрисов оголосив йому догану. Чи правомірно накладення цього стягнення?

· П'ятнадцятирічний Сергій Сучков, не додзвонившись до свого приятеля — сімнадцятилітнього Олега Любимова з телефону-автомату, став різко й сильно вдаряти слухавкою об корпус телефону, у результаті чого зашкодив її.

Який вид правопорушення мав місце в цьому випадку?

Чи можна Сергія Cучкова притягти до відповідальності?

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою предмет адміністративного права України?

2. Які нормативно-правові акти є джерелами адміністративного права України?

3. Які ознаки властиві державному управлінню?

4. Дайте визначення поняттям., державна служба» і „державний службовець».

5. Хто може бути суб'єктом адміністративних правовідносин?

6. Що таке.. адміністративне правопорушення»?

7. Що такс „адміністративне стягнення»?

8. Які ознаки адміністративного правопорушення Ви знаєте?

9. Які види адміністративних стягнень Ви знаєте?

10. Які є особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх?

11. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?

 

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково – практичний коментар. За загальною ред. А. С. Васильєва. Харків „Одиссей». – 2002.

3. Адміністративне право України (Підручник для юридичних вузів і фак./ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Паращук та ін) за ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2001.

4. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть). Учебное пособие. – Х.: «Одиссей», 2001.

5. Колпаков В. К. Адміністративне право України. – К. Юрінком Інтер, 1999.

6. Овсянко Д. М. Административное право. – М.,1995

 

Семінарське заняття №7

ТЕМА: Основи кримінального права України

План

6. Загальна характеристика кримінального права та кримінального законодавства України.

7. Злочин: поняття, ознаки, види, характеристика складу.

8. Характеристика суб`єкта злочину.

9. Обставини, що впливають на залучення до кримінальної відповідальності.

10. Система й характеристика покарань, передбачених Кримінальним кодексом України.

11. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх..

 

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі.

1. Поняття, ознаки та склад злочину.

2. Злочин проти особи: загальна характеристика.

3. Кримінальна відповідальність та її підстави.

4. Поняття, ознаки та види кримінального покарання.

5. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

6. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: кримінальне право; злочин; склад злочину; стадії вчинення злочину; кримінальна відповідальність; осудність особи; необхідна оборона; крайня необхідність; кримінальне покарання; амністія; помилування; судимість; примусові заходи виховного характеру; примусові заходи медичного характеру.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати принципи кримінального права України.

Завдання 3. Скласти схему ознак, що характеризують наявність злочину.

Завдання 4. Дати визначення поняттю „складу злочину» та назвати

його елементи.

Завдання 5. Гурманів у колі своїх знайомих розповів про те, що в його знайомого, відомого знавця й збирача стародавніх предметів Лещенко, у квартирі зберігаються картини, що мають більшу цінність. При цьому він виразив крайній подив, що Лещенко, їдучи в часті відрядження, залишає картини без охорони. Лиманів, один з його знайомих, скориставшись інформованістю Гурманова, з'ясував адресу Лещенко, таємно проникнув у квартиру останнього, і викрав три картини. Гурманову було пред'явлене обвинувачення в підбурюванні до крадіжки.

Чи обґрунтоване це обвинувачення? Аргументуйте свою відповідь.

· Іванников, бажаючи вбити із мести Митина, виготовив з мисливської рушниці обріз, і сховав його, однак про це довідалася сусідка Іванникова, що сповістила про це в районний відділ ОВД. Наступного дня Іванников був затриманий при спроби проникнути в будинок Митина. Кваліфікуйте діяння Іванникова.

· 11 — літній Шевчук був залучений у кишенькові крадіжки, які він робив у міському транспорті разом з іншими 14-16- літніми підлітками. Під час однієї спроби витягти гаманець із дамської сумочки він був затриманий. Чи можна вирішувати питання про кримінальну відповідальність Шевчука як неповнолітнього? У зв'язку із вчиненим які міри і яким органом можуть бути застосовані до Шевчуку?

· Гриньков вирішив убити Василькова. Із цією метою він наніс йому кілька ударів автомобільним монтуванням, однак після цього він надав потерпілому першу допомогу, а потім привіз його в лікарню, зусиллями лікарів життя Василькова було врятовано. Чи підлягає Гриньков кримінальної відповідальності?

Чи є в діях Гринькова добровільна відмова від доведення задуманого злочину до кінця?

· Неповнолітній К. з метою зробити крадіжку гаманця, проникнув у кишеню гр. Зарубину, який схопив його за руку, однак, К. вирвався й побіг. Зарубин наздогнав його й почав його бити, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Чи можна розглядати дії Зарубина як затримка особи, що скоїла злочин? Якщо так, то чи були перевищені міри, необхідні для затримки?

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні завдання кримінального законодавства України.

2. Які принципи кримінального права України Ви знаєте?

3. Назвіть ознаки, що характеризують наявність злочину.

4. Що таке „склад злочину»?

5. Що таке „злочин»?

6. Які стадії злочину Ви знаєте?

7. Які є види кримінального покарання?

8. Перерахуйте обставини, що пом'якшують покарання.

9. Назвіть злочини, за вчинення яких кримінальна відповідальність
настає з 14 років.

10.Назвіть обставини, які пом'якшують кримінальну відповідальність.

11.Назвіть підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Список рекомендованої літератури

1. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. – К: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.

2. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського. – К: Атіка, 2001.

3. Кримінальний Кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001.

5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Каннон, А. С. К., 2002.

7. Уголовний кодекс Украины. Комментарий / Под ред. Ю. А. Кармазина и Е. Л. Стрельцова. – Харків: Одиссей, 2001.

 

Семінарське заняття №8

ТЕМА: Основи земельного та екологічного права України.

План

1. Поняття екологічного права. Екологічні права та обов'язки громадян України

2. Правове регулювання використання природних ресурсів.

3. Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні. Природно-заповідний фонд України.

4. Правова охорона рослинного і тваринного світу.

5. Основи земельного права України.

6. Право власності на землю. Право землекористування.

7. Гарантії права на землю.

8. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.023 с.)