Тема 4. Органи державної влади та місцевого самоврядування України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Органи державної влади та місцевого самоврядування України. 

Поняття, система та види органів державної влади України. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та її повноваження. Правовий статус народного депутата України. Конституційно-правовий статус Президента України. Поняття виконавчої влади і система її органів. Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.

Поняття, структура та повноваження місцевого самоврядування в Україні. Органи місцевого самоврядування та порядок їх формування. Органи самоорганізації населення в Україні.

 

Тема 5. Основи цивільного права України.

 

Поняття та предмет цивільного права України. Джерела цивільного права. Цивільний кодекс України.

Цивільно-правові відносини. Майнові та особисті немайнові відносини. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин. Фізична особа. Цивільна правосуб'єктність. Цивільна правоздатність та дієздатність. Види цивільної дієздатності. Юридична особа. Ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Зміст цивільно-правових відносин. Захист цивільних прав людини.

Право власності. Форми власності. Суб'єкти права власності в Україні.

Зобов'язальне право. Система зобов'язального права. Суб'єкти та

об’єкти зобов'язань. Зміст зобов'язань. Підстави виникнення та припинення зобов'язань.

 

Тема 6. Основи сімейного права України.

 

Поняття та предмет сімейного права України. Сімейний кодекс України. Поняття сім'ї.

Поняття шлюбу. Умови і порядок складання шлюбу. Шлюбний договір. Порядок припинення шлюбу.

Особисті немайнові права та обов'язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Право власності подружжя.

Майнові права та обов'язки батьків. Майнові права та обов'язки дітей. Позбавлення батьківських прав. Аліменти.

Опіка. Піклування. Патронат.

 

Тема 7. Основи трудового права України.

 

Поняття та предмет трудового права України. Система трудового права. Поняття та структура трудових правовідносин. Джерела трудового права. Кодекс законів про працю України.

Колективний договір. Поняття колективного колективної угоди. Зміст колективного договору. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Види трудових договорів. Форми трудового договору. Трудова книжка. Контракт. Порядок укладення контракту. Зміст контракту. Підстави для припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Робочий час. Поняття робочого часу. Види робочого часу. Час відпочинку. Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку. Поняття щорічної відпустки та її види. Додаткові відпустки.

Праця жінок та молоді. Особливі умови праці жінок. Особливі умови праці молоді.

Трудова дисципліна. Поняття трудової дисципліни. Поняття обов'язку. Зміст обов'язку. Правові методи виливу на працівника. Заохочення. Дисциплінарна відповідальність. Поняття дисциплінарного проступку. Поняття та види дисциплінарного стягнення. Матеріальна відповідальність. Поняття та види матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

Індивідуальні і колективні трудові спори. Поняття індивідуальних трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Комісія з трудових спорів.

 

Тема 8. Основи адміністративною права України.

 

Поняття та предмет адміністративного права України. Структура та функції адміністративного права. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Державне управління. Поняття і сутність державного управління. Принципи державного управління. Методи і форми державного управління. Державне управління і виконавча влада. Державна служба. Поняття та правовий статус державних службовців.

Адміністративно-правові відносини. Сутність та ознаки адміністративних правовідносин. Суб'єкти адміністративного права.

Адміністративне деліктне право. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.

Адміністративна відповідальність. Поняття та види адміністративних стягнень.

Тема 9. Основи кримінального права України.

 

Поняття і система кримінального права України. Кримінальний кодекс України.

Злочин. Поняття І ознаки злочину. Поняття складного злочину. Об'єкт та об’єктивна сторона складу злочину. Суб'єкт та суб'єктивна сторона складу злочину.

Кримінальна відповідальність. Види кримінальних покарань. Призначення покарань та звільнення від покарань. Кримінальна відповідальність. Види кримінальних покарань. Призначення покарань та звільнення від покарань. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 

Тема 10. Земельне та екологічне право.

 

Поняття екологічного права. Екологічні права та обов'язки громадян України

Правове регулювання використання природних ресурсів. Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні. Природно-заповідний фонд України. Правова охорона атмосферного повітря. Правова охорона рослинного і тваринного світу. Основи земельного права України. Право власності на землю. Право землекористування. Оренда землі. Гарантії права на землю. Управління земельним фондом. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

 

Тема 11. Основи господарського права.

 

Основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.

Суб'єкти господарювання. Підприємства в Україні. Майнова основа господарювання. Господарські зобов'язання: поняття, підстави виникнення, порядок виконання. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Спеціальні режими господарювання в Україні.

 

Тема 12. Фінансове та банківське право.

 

Фінансова діяльність та фінансове право України. Система і джерела фінансового права. Система оподаткування та її значення. Відповідальність за порушення законодавства про податки. Бюджет і бюджетна система. Система оподаткування в Україні. Поняття функції та структура банківської системи України. Законодавство України про банки і банківську діяльність

Правові основи страхування.

Тема 13. Конституційні засади організації та здійснення правосуддя в Україні.

 

Конституційний статус судової влади в Україні. Поняття правосуддя. Ознаки правосуддя. Принципи правосуддя.

Судова система України. Суди загальної юрисдикції. Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Повноваження Верховного Суду України. Правовий статус суддів в Україні. Призначення та обрання суддів. Вища рада юстиції.

Конституційний Суд України. Завдання та повноваження Конституційного Суду. Призначення суддів Конституційного Суду.

 

Тема 14. Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України.

 

Правоохоронні органи України. Прокуратура та її місце в системі органів державної влади України. Функції прокуратури. Органи внутрішніх справ України. Поняття, структура і принципи діяльності міліції.

Правозахисні органи України. Уповноважений Верховної Ради України

України. Нотаріат в Україні.

з прав людини. Система органів юстиції Адвокатура України.

 

 

 

 

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ В ТЕМАТИЧНОМУ ПЛАНІ

 

 

Таблиця 1

Теми курсу Кількість годин
Разом Лекції Сем. Самост
           
Змістовний модуль № 1
1. Основні теорії держави і права.        
2. Основи правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності.
3. Основи конституційного права України.        
4. Основні засади цивільного права України.        
5. Основи сімейного права України.        
6. Основи трудового права України.        
7. Основи адміністративною права України.        
8. Основи кримінального права України        
9. Основи земельного та екологічного права України.        
10. Конституційні засади організації та здійснення правосуддя в Україні. Правоохоронна та правозахисна діяльність        
РАЗОМ        
               

 

 

 

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.019 с.)