Взаємодія металів з лугами і кислотами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взаємодія металів з лугами і кислотами.А) В пробірку помістіть гранулу металічного алюміню і долийте 1 мл

розчину лугу КОН або NaOH. Вміст пробірки нагрійте. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакції, що відбувається.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Б) В пробірку налийте 2 мл хлоридної кислоти і опустіть в неї алюміній.

Для прискорення реакції рідину в пробірці можна трохи нагріти. Газ, який виділяється, підпаліть біля отвору пробірки запаленою скалкою. Дайте пояснення своїм спостереженням, навівши рівняння реакції.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Зробіть висновок про хімічні властивості алюмінію.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Взаємодія металів з розчинами солей.

Налийте в одну пробірку 2 мл розчину ферум (ІІ) сульфату, в другу 2 мл

розчину купрум сульфату. В першу пробірку опустіть шматочок міді, в другу – шматочок заліза.

Що відбувається? Напишіть рівняння окисно-відновної реакції, складіть електронний баланс, укажіть окисних і відновник.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Зробити загальний висновок про хімічні властивості металів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

? Контрольні питання

1.Напишіть електронні формули атомів натрію і калію. Який з цих елементів є сильнішим відновником? Чому?

 

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2. Чому лужні метали зберігають у закритому посуді під шаром гасу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Чому заборонено тушити металічний кальцій водою?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4. Які речовини надають воді твердості? Як можна її усунути? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Які із зазначених речовин взаємодіють між собою: а) калій і купрум сульфат ; б) магній і хлоридна кислота; в) цинк і калій нітрат; г) срібло і розчин сульфатної кислоти. Напишіть рівняння можливих реакцій.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Чи можна користуватися алюмінієвим посудом для зберігання лугів? Відповідь підтвердить рівнянням реакції.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

7.Наведіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі

перетворення: К 1→ КОН 2→ КНСО3 3 → K2СО3

↓4 5 6 7

Мg(OH)2 → MgO →MgCl2 → Мg(OH)2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота №7

Тема: Розв’язування експериментальних задач з теми

“Металічні елементи та їх сполуки”.

 

Мета заняття: навчитися за допомогою допомогою характерних реакцій визначити наявність йонів Na+, К+, Ba2+, Sr2+, Са2+, Аl3+, Fe2+, Fe3+ .

 

Досліди:

1. Забарвлення полум’я солями натрію, калію, стронцію і барію.

2. Визначення катіону кальцію Са2+.

3. Визначення катіону алюмінію Аl3+.

4. Визначення катіонів феруму Fe2+ та Fe3+.

Прилади та матеріали:

Реактиви:

Концентровані розчини натрій хлориду (NaCl), калій хлориду (KCl), барій

хлориду (ВaCl2), кальцій хлориду (СаСl2) та стронцій хлориду (SrCl2),

хлоридна кислота (HCl), сульфатна кислота (Н2SO4), натрій сульфат

(Na2SO4), натрій гідроксид(NaOH), червона кров'яна сіль K3[Fe(CN)6],

амоній роданід (NН4SСN), ферум /ІІІ/ хлорид (FeCl3), ферум /ІІ/ хлорид

(FeCl2), вода дистильована.

Обладнання:

штатив з пробірками, спиртівка, тримач, ніхромова дротинка, синє скло.

G Правила техніки безпеки

1. Приступайте до виконання роботи тільки після ознайомлення з текстом інструкції.

2. Користуйтеся чистим і придатним для роботи хімічним посудом.

3. Працюйте тільки з невеликою кількістю речовин.

4. Роботу проводьте стоячи, тільки над столом.

5. Насипайте, або наливайте сухі реактиви – над аркушем паперу, рідкі – над скляною

посудиною.

6. Червону кров’яну сіль брати для дослідів в невеликій кількості, пам’ятаючи про її отруйну

дію, не нюхати і не нагрівати.

7. При опіках кислотою добре промийте обпечене місце водою, потім – 1 % розчином

питної соди; при опіках лугами – водою або слабким розчином борної кислоти.

8. Під час роботи забороняється:

 

 

- пробувати речовини на смак (а),

- брати речовини незахищеними руками (б),

- залишати неубраними розсипані або розлиті реактиви (в),

- залишати відкритими склянки з рідинами та банки з сухими речовинами (г)

& Теоретичне обґрунтування теми.

 

Розчинні сполуки натрію, калію, кальцію, магнію, алюмінію являються електролітами. В процесі розчинення або розплавлення електроліти повністю або частково дисоціюють на йони.

Сполуки натрію при дисоціації утворюють катіон Na+, калію – К+ , кальцію – Са2+- ; барію – Ва2+, алюмінію – Аl3+ , феруму – Fe2+ і Fe3+

З допомогою характерних (якісних) реакцій на кожний катіон можна довести, який метал бере участь в утворенні відповідної реакції. В характерних реакціях спостерігається поява або зникнення забарвлення, виділення або розчинення осаду, виділення газу, поява запаху та інше.

 

Таблиця 4.Якісні реакції на неорганічні катіони

Йон Якісна реакція
Na+ Катіони Натрію забарвлюють полум’я в жовтий колір.
К+ Катіони Калію забарвлюють полум’я в жовтий колір.
Sr2+ Катіони Стронцію забарвлюють полум’я в у карміново-червоний колір.
Ca2+ Солі Кальцію: - амоній карбонат осаджує з розчинів солей Кальцію білий осад СаСО3: Ca2+ + CO32- → СаСО3↓ - Н2SO4 та її солі осаджують з розчинів солей Кальцію малорозчинний білий осад СаSO4: Ca2+ + SO42- → СаSО4
Ba2+ Катіони Барію забарвлюють полум’я в зеленувато-жовтий колір.
Солі Барію; Н2SO4 та її солі утворюють із солями Барію білий кристалічний осадBaSO4: Ba2+ + SO42- → BaSO4
Аl3+ Cолі Алюмінію: реакція з розчином лугу : Аl3+ + 3OH- = Al(OH)3↓-утворюється білий аморфний осад , який розчиняється і у кислотах і у лугах: Al(OH)3↓ + 3H+ = Аl3+ + 3H2O Al(OH)3↓ + 3OH- = [Al(OH)6 ]3- .
Mg2+ Солі Магнію; реакція з сильними лугами: Mg2+ + 2ОН-→ Мg(OH)2↓(білий аморфний осад)
Fe2+ Катіони Феруму (ІІ); реакція з червоною кров’яною сіллю К3[Fe(CN)6]: 3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- → Fe3[Fe(CN)6]2↓- осад синього кольору (турнбулева синь)
Fe3+ Катіони Феруму (ІІІ): - реакція з жовтою кров’яною сіллю К4[Fe(CN)6]: 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- → Fe4[Fe(CN)6]3↓ -осад синього кольору (берлінська лазур) - реакція з NH4SCN або КSCN : Fe3+ + 3SCN- → Fe(SCN)3↓- розчин темно-червоного кольору (криваво-червоний)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.014 с.)