СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ І МАГНІТА. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ І МАГНІТА.Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Сила взаємодії паралельних струмів.    
2. Магнітна проникливість середовища.    
3. Магнітна стала - її фізичний зміст.    
4. Сила Ампера.      
5. Сила Лоренца.      
6. Правило, за яким визначається сила Ампера і Лоренца. (Малюнок.)    
7. Визначення радіуса обертання в магнітному полі.      
8. Магнітне поле: а) провідника зі струмом;   б) витка зі струмом;   в) соленоїда.    
9. Індуктивність.    
10. ЕРС індукції.    
11. ЕРС самоіндукції.    
12. Правило для визначення напрямку індукційного струму.  

 

Таблиця 1.

Величина магнітної індукції. В,(Тл) Сила Струму. І, (А) Довжина провідника в магнітно- му полі, L(м) Показник на горизонтальній шкалі. Довжина провідника до рамки. FА
             
             
             

 

 

Розрахунки:

Sin α1=_______________________________________________________________________________


 

Sin α2=_______________________________________________________________________________

 

Sin α3=_______________________________________________________________________________

 

Розрахунок сили FА .

 

F1=__________________________________________________________________________________

 

F2=__________________________________________________________________________________

 

F3=__________________________________________________________________________________

 

Малюнки:

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 15.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ГАРМОНІЧНОГО КОЛИВАННЯ ТА ПРМСКОРЕННЯ ВІЛЬОГО ПАДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МАЯТНИКА.

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Визначення гармонійних коливань.      
2. Закони математичного маятника.      
3. Період коливання. (визначення)      
4. Частота коливання.      
5. Кутова швидкість коливання.      
6. Фаза коливання.      
7. Період коливання математичного маятника.      
8. Фізичний маятник. Період коливання.      
9. Пружинний маятник. Період коливання.    
10. Умови коливань математичного маятника.      

 


Таблиця 1.

 

Довжина маятника. L, (м) Число повних коливань. N. Час повного коливання. t, (с) Період. Т, (с) Прискорення вільного падіння. g, (м/с2) Відносна похибка δ %
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 

Розрахунки:

 

g1=__________________________________________________________________________________

 

g2=__________________________________________________________________________________

 

g3=__________________________________________________________________________________

 

g4=__________________________________________________________________________________

 

g5=__________________________________________________________________________________

 

gср=_________________________________________________________________________________

 

Δg=_________________________________________________________________________________

 

δ =__________________________________________________________________________________

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота № 16.

 

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ І РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРА.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Сила взаємодії паралельних струмів.      
2. Магнітна стала.      
3. Сила Ампера.    
4. Вектор магнітної індукції.    
5. Сила Лоренца.    
6. Правило лівої руки.      
7. Магнітне поле провідника зі струмом.    
8. Магнітне поле витка зі струмом.    
9. Магнітне поле соленоїда.    

 

10. Магнітний потік.      
11. Напруженість магнітного поля.      
12. ЕРС індукції.    
13. Закон Ленца.    
14. Енергія магнітного поля.    
15. ЕРС самоіндукції.    
16. Індуктивність.    
17. Миттєве значення змінного електричного струму.    
18. Діюче або ефективне значення сили струму.      
19. Індуктивний опір.    
20. Ємкісний опір.      
21. Трансформатор, його будова.      
22. Коефіцієнт трансформації.    
23. Потужність електричного струму.    

 

Таблиця 1.

 

U1 U2 P1 P2 N1 N2 k η
1.                
2.                
3.                

 

Розрахунки:

 

k =__________________________________________________________________________________

 

Р1=__________________________________________________________________________________

 

Р2=__________________________________________________________________________________

 

η =__________________________________________________________________________________

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 17.

СКЛАДАННЯ РАДІОПРИЙМАЧІВ НА ТРАНЗИСТОРІ.

 

Мета роботи:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Коливальний контур.      
2. Перетворення енергії в коливальному контурі.      
3. Умова коливань в коливальному контурі.      
4. Умова резонансу в коливальному контурі.      
5. Отримати формулу Томсона.    
6. Відкритий коливальний контур.      
7. Електромагнітні хвилі.    
8. Швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль у вакуумі та інших середовищах.      
9. Амплітудна модуляція.      
10. Генератор незатухаючих коливань.    

 

11. Радіотелеграфний зв'язок (блок-схема).      
12. Детекторний радіоприймач.    
13. Детекторний радіоприймач з підсилювачем звукової частоти на одному транзисторі.    
14. Найпростіший радіоприймач.      
15. Радіотелефонний зв'язок (блок-схема).    

 

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 18.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИФРАКЦІЙНОЇ РЕШІТКИ.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Явища, які підтверджують хвильову природу світла.      
2. Інтерференція.      
3. Умови максимуму.      
4. Умови мінімуму.      
5. Практичне застосування інтерференції.    
6. Дифракція.      
7. Дифракційна решітка.    
8. Формула дифракційної решітки.    
9. Стала дифракційної решітки.    
10. Частота світлової хвилі.    
11. Довжина хвилі.    

 

Таблиця 1.

 

d, (мм) а1, (мм) а2, (мм) аср,(мм) b, (мм) k λ ,(мм)
Фіолетова полоса.
1.              
2.              
Зелена полоса.
1.              
2.              
Червона полоса.
1.              
2.              
                                                 

 

Розрахунки:

Фіолетова полоса.

аср1=__________________________ λ1=________________________________

 

аср2=__________________________ λ2=________________________________

 

λср=___________________________

Зелена полоса.

аср1=_______________________________________ λ1=_________________________________

 

аср2=__________________________ λ2=_________________________________

 

λср=____________________________

Червона полоса.

аср1=_______________________________________ λ1=_________________________________

 

аср2=__________________________ λ2=_________________________________

 

λср=____________________________

 

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота № 19.

 

ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ СКЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОЇ ПЛАСТИНИ.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Абсолютний показник заломлення.      
2. Відносний показник заломлення.      
3. Закони відбивання. 1.   2.    
4. Закони заломлення. 1.   2.    
5. Повне внутрішнє відбивання.      
6. Граничний кут (вивести формулу).    
7. Довести, що промінь, який проходить крізь плоско- паралельну пластинку не міняє свого напрямку, а тільки зміщується.  
8. Хід монохроматичного світла крізь тригранну призму. З матеріалу: а). Оптично більш густого ніж середовище. б). Оптично менш густого.  
9. Заломний кут тригранної призми.  
10. Зв'язок відносного показника заломлення зі швидкістю світла і довжиною хвилі.    

 

 

Малюнок 1. Малюнок 2.

 

 

Таблиця 1.

        n Δn δ %
1.              
2.              

 

Розрахунки:

 

n1 =________________________________

 

n2 =________________________________

 

nср =________________________________ n=sinα/sinβ

Δn =| nт – nср| =_______________________

 

δ =________________________________

 

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 20.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.032 с.)