ВИМІРЮВАННЯ КОЄФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМІРЮВАННЯ КОЄФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ. 

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Сила тертя спокою.    
2. Природа сил тертя.      
3. Коефіцієнт тертя.      
4. Залежність сил тертя від сили тиску.    
5. Сила тертя.      
6. Сила тертя ковзання.      
7. Тертя котіння.      
8. Коефіцієнт зціплення.      
9. Одиниці вимірювання коефіцієнту тертя.    
10. Залежність тертя спокою від площі поверхні тіла.    

 

 

Таблиця 1.

Fтр Fтяж Fтр.ср k kср Δkср δ%
               
               
               
               
               
               

Розрахунки:

Fтяж1=____________________________ Fтяж4 =__________________________

Fтяж2=____________________________ Fтяж5 =__________________________

Fтяж3=____________________________ Fтяж6 =__________________________

 

k1= _________________________________________________________________

k2= _________________________________________________________________


k3= _________________________________________________________________

k4= _________________________________________________________________

k5= _________________________________________________________________

kср= _________________________________________________________________

 

Δk1 = ________________________________________________________________

Δk2 = ________________________________________________________________

Δk3 = ________________________________________________________________

Δk4 = ________________________________________________________________

Δk5 = ________________________________________________________________

Δkcр = ________________________________________________________________

 

δ = __________________________________________________________________

 

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Лабораторна робота № 3.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ В РІДИНІ.

 

 

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Основні твердження молекулярно-кінематичної теорії. 1. 2. 3.
2. Явища, які підтверджують молекулярно-кінематичну теорію.  
3. Причина броунівського руху.  
4. Дослід Штерна.  
5. Швидкість молекул.  
6. Довжина вільного пробігу молекул.  
7. Розміри молекул.  
8. Маси атомів і молекул.  
9. Число Авогадро.  
10. Число Лошмідта.  
11. Поняття вакууму.  
12. Характер руху молекул в: 1) твердих тілах; 2) рідких; 3) газоподібних.  

 

Результати спостережень:

ПРЕПАРАТ СПОСТНРНЖЕННЯ МАЛЮНОК
1.   3 фарби        
  2.     3 молока    
  3.       3 туші      
4. Інші препарати    

 

 

Задача: По траєкторії броунівської частинки знайти її швидкість.

Розв’язування задачі:

 

Дано:

 

 

Відповідь:

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 4.

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ БОЙЛЯ-МАРІОТТА

 

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Основні рівняння Молекулярно-кінетичної теорії.  
2. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.  
3. Абсолютний нуль.  
4. Об’єднаний газовий закон  
5. Універсальна газова стала.  
6. Кількість речовини.  
7. Рівняння Больцмана. Стала Больцмана.  
8. Ізотермічний процес.  
9. Ізобаричний процес.  
10. Ізохоричний процес.  
11. Внутрішня енергія ідеального газу.  

 

 

Таблиця 1.

Н,(мм.рт.ст.) V ,(мм.рт.ст.) h,(мм) L1,(мм) PV δ
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              

 

Розрахунки:

P1V1= ___________________________________________________________________

P2V2= ___________________________________________________________________

P3V3= ___________________________________________________________________

P4V4= ___________________________________________________________________

P5V5= ___________________________________________________________________

P6V6= ___________________________________________________________________

PCVC = __________________________________________________________________

 

ΔP1V1= _________________________________________________________________

ΔP2V2= _________________________________________________________________

ΔP3V3=__________________________________________________________________

ΔP4V4= _________________________________________________________________

ΔP5V5=__________________________________________________________________

ΔP6V6=__________________________________________________________________

ΔPCVC = ________________________________________________________________

 

δ = _____________________________________________________________________

 

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 5.

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ З ДОПОМОГОЮ ГІГРОМЕТРА І ПСИХРОМЕТРА

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Абсолютна вологість.  
2. Точка роси.  
3. Одиниці виміру абсолютної вологості.  
4. Відносна вологість.  
5. Насичений пар.  
6. Прилади для вимірювання вологості.  
7. Назва таблиць для визначення вологості з допомогою точки роси.    
8. Назва таблиць для визначення вологості з допомогою психрометра.    
9. Одиниці, в яких визначається відносна вологість.  
10. Ідеальні і реальні гази.    

 

Таблиця 1.

Точка роси tp(0C) Абсолютна вологість ρа(кг/м3) Густина насичуючої пари при кімнатній температурі Відносна вологість В,(%) Середнє значення вологості Вср, (%) Відносна похибка
1.            
2.            
3.            

 

Розрахунки:

В1=_____________________________________________________________________

В2=_____________________________________________________________________

В3=_____________________________________________________________________

Вср=_____________________________________________________________________

ΔВ1=____________________________________________________________________

ΔВ2=____________________________________________________________________

ΔВ3=____________________________________________________________________

ΔВср=___________________________________________________________________

 

δ = _____________________________________________________________________

 

Таблиця 2.

Показники термометра Різниця показників термометра Δt, 0C Відносна вологість, В,%
cухого t1,0C змоченого t2, 0C
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 6.

ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ВОДИ

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Сила поверхневого натягу.  
2. Коефіцієнт поверхневого натягу.  
3. Енергія поверхневого натягу.  
4. Змочуючи і незмочуючі рідини.  
5. Краєвий кут.  
6. Меніск.  
7. Тиск, який створює викривлена поверхня рідини.  
8. Капілярні явища.  
9. Висота стовпа в капілярі.  
10. Способи визначення коефіцієнта натягу.  

 

Таблиця 1.

Сила поверхневого натягу F, (H) Напівпериметр петлі, (мм) Коефіцієнт поверхневого натягу σ,(Н/м) Похибки
абсолютна Відносна
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
Серед. знач.          

 

Розрахунки:

σ1= _________________________________________________________________________________

σ2= _________________________________________________________________________________

σ3= _________________________________________________________________________________

σ4= _________________________________________________________________________________

σ5= _________________________________________________________________________________

σ6= _________________________________________________________________________________

σср= _________________________________________________________________________________

 

Δσ1= ________________________________________________________________________________

Δσ2= ________________________________________________________________________________

Δσ3= ________________________________________________________________________________

Δσ4= ________________________________________________________________________________

Δσ5= ________________________________________________________________________________

Δσ6=________________________________________________________________________________

Δσср= _______________________________________________________________________________

 

 

δ = _____________________________________________________________________

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 7.

ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ.

Мета роботи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Причина теплового розширення тіл.    
2. Лінійне розширення тіл.  
3. Коефіцієнт лінійного розширення.    
4. Одиниці виміру коефіцієнта лінійного розширення.    
5. Об’ємне розширення.    
6. Коефіцієнт об’ємного розширення      
7. Зв'язок коефіцієнта лінійного і об’ємного розширення    
8. Залежність густини речовини від температури.    

 

 

Таблиця 1.

Початкова довжина L Різниця температур Δt Приріст довжини Коефіцієнт лінійного розширення Матеріал, з якого зробили стержень δ %
1.            
2.            
3.            
4.            

 

Розрахунки:

α1 =_________________________________________________________________________________

 

α2 =_________________________________________________________________________________

 

α3 =_________________________________________________________________________________

 

= ___________________________________________________________________

 

δ1= _________________________________________________________________________________

 

= ___________________________________________________________________

 

δ2= _________________________________________________________________________________

 

= ___________________________________________________________________

 

δ3 = _________________________________________________________________________________

 

 

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 8.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.056 с.)