ВИВЧЕННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СУЦІЛЬНОГО ТА ЛІНІЙЧАТОГО СПЕКТРІВ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИВЧЕННЯ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ СУЦІЛЬНОГО ТА ЛІНІЙЧАТОГО СПЕКТРІВ.Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Дисперсія світла.      
2. Розклад білого світла призмою. Суцільний спектр.(Малюнки).    
3. Кольори тіл.    
4. Додаткові кольори.      
5. Ультрафіолетова та інфрачервона частина спектра.      
6. Види спектрів.      
7. Спектри поглинання.      
8. Спектри випромінювання.      
9. Закон теплового випромінювання Кірхгофа.    
10. Закон теплового випромінювання Стефана- Больцмана.  
11. Якісний спектральний аналіз.      
12. Принцип Доплера.      
13. Шкала електромагнітних хвиль.      
14. Схема рентгенівської трубки.    

 

Таблиця 1.

 

Колір лінії. Покази мікрометра в мм. Довжина хвилі в мм.
1. Червона  
2. Червона  
3. Жовта  
4. Зелена  
5. Зелена  
6. Блакитна  
7. Блакитна  

Хід променів в спектроскопі.

 

 

Суцільний спектр:

 

Спектр поглинання фільтрами:


а). Синім:

 

 

б). Жовтим:

 

 

в). Червоним:

 

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 21.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ КОНДЕНСАТОРА.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Конденсатори. Будова.    
2. Ємність. Фізичний зміст.  
3. Одиниці ємності.    
4. Ємність кулі.    
5. Від яких величин залежить ємність конденсатора?      
6. Від яких величин не залежить ємність конденсатора?      
7. Ємність плаского конденсатора.      
8. Ємність батареї послідовного з’єднання конденсаторів.      
9. Ємність батареї паралельного з’єднання конденсаторів.      
10. Енергія зарядженого конденсатора.      

 


Таблиця 1.

 

Ємність конденсатора С, (мкФ) Число поділок за шкалою mА n. Відношення числа поділок до ємності. Ємність конденсатора С, мкФ. Відносна похибка δ .
1.          
2.          
3.          

 

 

Розрахунки:

 

k= ;

 

k1=____________________________ k2=________________________________

 

k3=____________________________

 

Cz= ;

 

Сх1=___________________________ Сх2=_________________________________

 

Сх3=____________________________

 

 

δ1=_____________________________ δ2=____________________________________

 

δ3=____________________________

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 22.

ВИМІРЮВАННЯ ІНДУКТИВНОСТІ КАТУШКИ.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Закон Ома для повного кола.    
2. Реактивний опір в колі змінного струму.    
3. Індуктивність.    
4. Одиниці індуктивності.    
5. ЕРС самоіндукції.    
6. Магнітне поле соленоїда.    
7. Фазова діаграма для кола. L   IL  
8. Графік струму і напруги для цього кола.    
9. Індуктивний опір.    
10. Фазова діаграма для кола.   С    
11. Ємкісний опір.    
12. Графік струму і напруги для цього кола.    
13. Як знайти опір при послідовному з”єднанні резистора, конденсатора і катушки?    
14. Фазова діаграма для кола в п.13.    

Таблиця 1.

 

I, (A) U, (B) R, (Ом) L, (Гц)
1.        
З осердям.
2.        
               

 

Розрахунки:

 

L1=__________________________________________________________________________________

 

L2=__________________________________________________________________________________

 

Розрахунок індуктивності для:

1). Однослойної котушки:

 

LмкГн= , де L-індуктивність, D-середній діаметр, N-число витків, l-довжина

намотки.

2). Двохслойної котушки:

 

LмкГн= , де В-ширина намотки, С- глибина намотки.

 

РОЗРАХУНКИ.

1). Однослойна котушка:

L =___________________________________________________________________________

2) Двохслойна котушка:

L=____________________________________________________________________________

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 23.

 

РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ВИМІРЮВАННЯ АМПЕРМЕТРА І ВОЛЬТМЕТРА.

 

Мета роботи____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ,ФОРМУЛИ.
1. Шунт.    
2. Схема ввімкнення шунта.      
3. Формула для визначення опору шунта.    
4. Допоміжний опір.    
5. Схема ввімкнення допоміжного опору.    
6. Робота електричного струму.  
7. Повна робота.    
8. Робота струму на ділянці без ЕРС.  
9. Теплова дія електричного струму.    
10. Робота сторонніх сил.      
11. Потужність електричного струму.      
12. Потужність струму на ділянці без ЕРС.  
13. Повна потужність струму.      
14. Закон Джоуля-Ленца.    
15. Залежність кількості теплоти від опору при послідовному з’єднанні споживачів.    
16. Залежність кількості теплоти від опору при паралельному з’єднанні споживачів.    

Таблиця 1.

 

I, (мА). R, (Ом). I1, (А). n Rш, (Ом).
1.          
2.          
3.          

Розрахунки:

n = =

 

n1=_______________________________ n2=_____________________________________

n3=_______________________________

 

Rш=

 

Rш1=______________________________ Rш2=_____________________________________

Rш3=______________________________

 

Таблиця 2.

I, (мА) R0, (Ом) Un, (В) Rд, (Ом)
1.        
2.        
3.        

 

Розрахунки:

RД=

 

RД1=______________________ RД2=__________________________

RД3=______________________

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповіді на контрольні запитання:

1)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 24.

 

ЗНЯТТЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДІОДА.

Мета роботи:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допуск до лабораторної роботи:

ПОНЯТТЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУЛИ.
1. Зонна теорія провідності напівпровідників.      
2. Валентна зона.  
3. Зона провідності.    
4. Заборонена зона.    
5. Акцепторні рівні.    
6. Донорні рівні.    
7. Власна провідність.      
8. Домішкова провідність.      
9. Реакція напівпровідника на температуру.    
10. Схематична будова р-n переходу.      
11. Ширина забороненої зони для різних матеріалів.      

 

 

Електрична схема ввімкнення напівпровідника.

 

 

Прямий струм, (mА) Пряма напруга, (В)
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

 

       
   
 
 

 


Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на контрольні запитання:

1).______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2).______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3).______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4)._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 25.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.023 с.)