Єдині форми протоколів вимірювань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Єдині форми протоколів вимірюваньШтамп

організації

ПРОТОКОЛ

Вимірювання опору розтікання на основних

Заземлювачах і заземленнях магістралей

І устаткування

«» р.

 

Замовник

Об’єкт

1 Основні дані вимірювальних приладів

2 Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань

3 Спосіб виконання заземлення

4 Дані вимірювань

 

№ п/п Вимірюваний об’єкт Опір, Ом Примітка
розтікання перехідний
         
         
         

ВИСНОВОК

 

Випробування проводили:

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

Керівник робіт:

 

М.П.

Лабораторна робота № 4.

 

Оволодіння навиками оживлення організму з використанням тренажера.

 

Програма роботи

 

1. Законспектувати загальні відомості та закріпити знання стосовно надання першої допомоги при нещасних випадках.

2. Оволодіти навиками самостійного виконання штучного дихання та непрямого масажу серця на манекені.

3. Скласти звіт.

 

Загальні відомості

Перша допомога – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення або збереження життя та здоров‘я потерпілого, які здійснюються не медичними працівниками. Кожен працівник підприємства повинен уміти надати допомогу так само кваліфіковано, як виконувати свої фахові обов‘язки.


Той, хто надає першу допомогу повинен уміти:

- оцінювати стан потерпілого і визначати в якій допомозі в першу чергу він має потребу;

- забезпечувати вільну прохідність верхніх дихальних шляхів;

- виконувати штучне дихання способом «з рота в рот» або «з рота в ніс» і непрямий масаж серця та оцінювати їх ефективність;

- тимчасово зупиняти кровотечу шляхом накладення жгута, стискаючої пов’язки, притиснення судин пальцем;

- стискаючої пов’язки, притиснення судин пальцем;

- накладати пов’язку в разі пошкодження (поранення, опіку, відмороження, удару);

- надавати допомогу при переломах, тепловому та сонячному ударах, утоплені, гострому отруєні, блюванні, втраті свідомості, гіпоксії;

- використовувати підручні засоби під час перенесення, вантаження і транспортування потерпілих;

- користуватися аптечкою першої допомоги.

 

Послідовність надання першої допомоги:

 

1. Усунути дію на організм ушкоджуючих факторів, що загрожують здоров‘ю і життю потерпілого (визволити від дії електричного струму, загасити одяг що горить, витягти з води, тощо.)

2. Оцінити стан потерпілого, визначити характер і тяжкість травми і послідовність заходів щодо його врятування.


3. Виконати необхідні заходи щодо врятування потерпілого (відновити прохідність дихальних шляхів, зупинити кровотечу, накласти пов‘язку, зробити штучне дихання і зовнішній масаж серця, іммобілізувати місце перелому.)

4. Підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника.

5. Викликати швидку медичну допомогу або лікаря, чи здійснити заходи щодо транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу.

 

Вказівки до виконання роботи

 

В лабораторній роботі використовується тренажер «ВИТИМ» який складається з муляжу (лялька - манекен) і світлового табло. Живлення від мережі 220 В, 50 Гц.

Тренажер дозволяє відпрацьовувати стійкий стереотип навиків обов’язкових для успішного проведення прийомів оживлення безпосередньо на місті пригоди (від раптової зупинки серця в результаті травми, враження електричним струмом, захворювань серцевосудиної системи).

 

Порядок проведення роботи.

 

Покласти манекен на рівну тверду поверхню на висоті 50-60 см від підлоги в положенні на спині.

Світлове табло розміщуємо в зручному для спостереження місці. Поблизу також розміщуємо ванночку для антисептичного розчину.

Для імітації стану «живої людини» натискається кнопки «пульс» і «дихання». На муляжі в області сонних артерій появляються пульсові точки, зіниці очей звужуються, ознаки дихання (підіймання і опускання грудної клітки з частотою 12-20 вдихань і видихань за хвилину). На табло висвічується скорочення серця і розширення легень.

Режим тренажера 1:5 або 2х15 визначається тумблером.

Після натискання кнопки «Готовність» тренажер підготовлено до роботи відповідно до стану «клінічна смерть».

Потім виконуємо вдування, після чого автоматично починається відлік контрольного часу реанімації (60 сек.).

По закінченні контрольного реанімації (60 сек.) світловий лідер перестає пульсувати. При правильно виконаних заходах реанімації на екрані світлового табло видно скорочення серця і роздування легень. На муляжі з’являються ознаки «анатомічного оживлення».

 

Помилки при проведенні реанімаційних заходів, які фіксуються на екрані:

- невиконання часової програми реанімації (зупинка відліку часу реанімації);

- недостатній об’єм повітря при вдиханні менше 1000 мл. (не висвічуються контури легень з нормальним об’ємом);

- недостатня компресія при масажі серця (не висвічуються контури серця);

- недостатні запрокидання голови при вдуванні – повітря в шлунку (висвічуються контури шлунку);

- неправильне положення рук реаніматора і значна компресія (на світловому табло висвічуються переломи ребер, грудей).

 

Склад звіту

 

1. Опис загальних відомостей стосовно надання першої допомоги при нещасних випадках.

2. Висновки відносно тренування і самостійного виконання штучного дихання та непрямого масажу серця на манекені.

 

5. Контрольні питання.

1. Що повинен уміти той хто надає першу долікарську допомогу?

2. Назвати послідовність надання першої допомоги.

3. Як здійснюється звільнення від дії електричного струму?

4. Назвати ознаки за якими можна швидко визначити стан потерпілого.

5. Які способи оживлення організму у випадку клінічної смерті?

6. Як виконується штучне дихання?

7. Як виконується зовнішній масаж серця?

 


 

Лабораторна робота № 5

Застосування первинних засобів гасіння пожежі

Програма роботи

 

1.Уважно прочитати інструкцію та законспектуватиположення.

2.Розібрати, уважно оглянути будову вогнегасників ОХП-10 та ОУ-2, звірити їх зі схемами, наведеними на рис. 1,та вивчити принцип роботи.

3.Імітувати приведення в дію вогнегасника ОХП-10: прочистити шпилькою отвір сприску; поставити вогнегасник на підлогу і, тримаючи лівою рукою за ручку на корпусі, правою повернути рукоятку навколо осі на себе; підняти вогнегасник і перевернути його догори дном; енергійно трусонути його та спрямувати сприском у бік уявного загоряння.

4.На спеціально відведеній ділянці двору на металевому листі підпалити гас або деревні відходи, дати їм розгорітися, а потім загасити вогнегасником ОХП-10, закидати піском або землею чи залити водою.

5. Скласти звіт.

Загальні відомості

Всі працівники зобов'язані знати та неухильно виконувати правила пожежної безпеки, з якими їх знайомлять у процесі проведення протипожежних інструктажів.

З робітниками підприємств проводиться пожежо-технічний мінімум, де їх знайомлять з методами гасіння пожеж і обладнанням, що використовується для цього та первинними засобами пожежогасіння. Всі підприємства повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, до яких належать пожежні стволи (водні та повітряно-пінні), внутрішні пожежні водопроводи (крани), вогнегасники (хімічно-пінні, газові, порошкові), бочки з водою, лопати, відра, сухий пісок, азбестові ковдри, інструмент та пристрої для розбирання будівельних конструкцій під час гасіння (багри, лопати, сокири та ін.).

Для гасіння пожеж застосовують воду, водяні емульсії, галогенові вуглеводні хімічну та повітряно-механічну піну, водяну пару, діоксид вуглецю, інертні гази, порошки.

Вогнегасний ефект води полягає в змочуванні поверхонь, зволоженні та охолодженні речовин, що горять, механічному збиванні полум'я струменем води. Водою не можна гасити рідкі горючі речовини, електроустановки, що перебувають під напругою, лужні метали. Для гасіння невеликих займань, а також за неможливості використання води, застосовуються ручні та пересувні вогнегасники, пісок або тирсу, насичену 15 %-ним розчином кальцинованої соди, азбестові полотна, повстяні мати, кошми, та ін.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.014 с.)