Вказівки для виконання роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вказівки для виконання роботи 

Вимірювання проводяться на змінному струмі, що усуває похибки через явища поляризації та електролізу в грунті і через вплив блукаючих постійних струмів у землі від електрифікованих залізниць та деяких промислових підприємств. Джерелом струму служить трансформатор потужністю 5-10 кВА з вторинною напругою 12-220 В. Під час вимірювань і нейтральна точка і фаза вторинної обмотки заземляються тільки через заземлювач.

Для вимірювань забиваються в землю два допоміжних пруткових заземлювача. Один – струмовий ЕА, а другий потенціальний ЕУ (зонд) на віддалі між собою 15 м, до вимірюваного заземлювача ЕХ – 30 м, тобто за схемою рівнобедреного трикутника, вершина якого – вимірюваний заземлювач ЕХ.

Вимірювач опору заземлювача М416 має діапазон вимірювань 0 – 1000 Ом. Затискачі Х1 і Х2 приєднуємо до заземлювача ЕХ, затискач Х3 – до зонду ЕУ, а Х4 до допоміжного струмового електроду ЕА, як показано на схемі

Перед вимірюванням необхідно повернути регулятор чутливості 7 за часовою стрілкою до обмежувача, а перемикач 5 встановлюємо на позначці «Контроль живлення» і натискаємо кнопку 10. Стрілка індикатора повинна бути правіше червоної риски на шкалі. Якщо стрілка знаходиться зліва необхідно замінити батарею. Потім перемикач 5 переводимо на позначку «Контроль 5 Ом». Натискаючи кнопку і обертаючи ручку реохорда домагаємося установки індикатора на нуль з показом на шкалі приладу 5±0,35 Ом.

Для вимірювання прилад приєднуємо до заземлювача зонда і допоміжного електрода, як показано на рис. Перемикач встановлюємо в положення «Х1», а регулятор чутливості повертаємо проти напрямку обертання часової стрілки (зменшуємо чутливість). Потім натискаємо кнопку і обертаючи ручку реохорда встановлюємо індикатор на нуль, збільшуючи чутливість по мірі наближення стрілки до нуля збільшуючи чутливість по мірі наближення стрілки до нуля збільшуючи до максимальної (обертанням ручки). Якщо вимірювальний опір стане більшим 10 Ом переходимо на другий діапазон вимірювань – положення перемикача на позначках «Х5», «Х20» або «Х100». Результат вимірювань це добуток показів на шкалі реохорда і на перемикачі діапазонів.

 

При підготовці до виконання вимірів проводять наступні роботи:

Вимірювач розташовують поблизу відводу випробовуваного заземлювача. Мінімальна відстань від випробувальними і допоміжними заземлювачами приведена на схемі, де: Rx – випробувальний заземлювач Rв – допоміжний струмовий електрод Rз – потенційний електрод

При випробуванні заземлювачів, що мають великі розміри (100 м. і більше по діагоналі), допоміжні електроди розташовують за однопроменевою схемою:

Схема підключення вимірювача М 416

 

Вимірювання перехідних опорів з’єднань заземлюючих пристроїв.

Перевіряючи заземлюючі пристрої, їх цілість, цілість під’єднань, за одно перевіряють цілість контактів між заземлюючою магістраллю і заземлювачем. Контакти в самій магістралі можна перевірити оглядом і простукуванням місць зварки. Але надійно перевірити місця з’єднань можливо за допомогою приладу М372.

Прилад дозволяє визначити напругу на заземленому корпусі від 60 до 380 В і виміряти опір від 0,1 до 50 Ом. Перехідний опір під’єднань не повинен бути більшим за 0,1 Ом.

Вимірювання провести в такій послідовності:

1. Приєднати струбцину до загальної шини заземлення і приєднати струмоведучий затискач струбцини з одним із затискачів.

2. Виставити коректором стрілку на «0».

3. Натиснути кнопку і ручкою «Установка ∞» встановити стрілку на позначку «∞»

4. Приєднати наконечник щупа до вільного затискача приладу; притиснути щуп до заземленого об’єкту і не натискаючи кнопку впевнитись у відсутності напруги (при відсутності напруги стрілка приладу знаходиться у спокої; при наявності напруги прилад залишається включеним не більше 30 с).

5. Натиснути кнопку і провести вимірювання опору.

Склад звіту

1. Опис загальних відомостей

2. Схеми вимірювання

3. Технічні дані приладів

4. Протокол вимірювання опору заземлюючого пристрою

5. Висновок про придатність заземлюючого пристрою та перехідних опорів з’єднань.

 

5. Контрольні запитання

 

1. Назвіть види заземлення

2. Що називається захисним заземленням?

3. В чому виявляється захисна дія заземлення?

4. Яке електричне обладнання підлягає заземленню?

5. Що називається заземлюючим пристроєм і які вони бувають?

6. Які матеріали використовують для влаштування штучних заземлюючих пристроїв?

7. Що називається заземлюючим провідником і як його влаштовують?

8. Від чого залежить опір заземлюючого пристрою і як його вимірюють?

9. Які допустимі опори заземлюючих пристроїв в електроустановках напругою до 1000 В?

10. Якими приладами і в якій послідовності вимірюється опір заземлюючого пристрою?


 

Додаток 7

До пункту 7.6.36 Правил

безпечної експлуатації

електроустановок споживачівПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.009 с.)