Довкілля (екологічне управління) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довкілля (екологічне управління)Завдання

1. Виробнича діяльність фірми “Кронус” (засновник громадянин Германії), що займається вирощуванням поголів’я свиней на придбаних виробничих площах, здійснюється без застосування очисних споруд, що призводить до подальшого забруднення ґрунтів. Райдержадміністрація звернулася до власника фірми з вимогою призупинити роботу до приведення у відповідність до екологічних нормативів системи видалення техногенних стоків. Однак керівництво фірми вказану вимогу проігнорувало. Громадський інспектор з охорони довкілля, який неодноразово спільно з працівниками органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища проводив рейди та перевірки, склав протокол про адміністративне правопорушення на підставі виявлення порушень природоохоронного законодавства, а Райдержадміністрація звернулася до суду.

Вирішіть справу. Вкажіть коло прав та обов’язків громадських інспекторів з охорони довкілля.

2. Подружжя Н. отримали у приватну власність для будівництва житлового будинку земельну ділянку, яка входила до території колишнього аеродрому. Через деякий час голова сім’ї захворів на онкологічну хворобу. Інші неповнолітні члени родини також почали скаржитися на головний біль та запаморочення. Подружжя Н. неодноразово зверталося за інформацією щодо стану довкілля до головного державного санітарного лікаря міста, однак він пояснив, що надання таких відомостей не входить до його компетенції, і порекомендував звернутися до місцевих органів охорони навколишнього природного середовища або до міського відділу земельних ресурсів. Нарешті подружжя звернулося до міської громадської організації “Врятуємо світ”, яка провела громадську експертизу. За її результатами було встановлено, що земельна ділянка містить значну кількість мінеральних добрив і отрутохімікатів. Подружжя Н. подало позов до суду на дії міської ради, яка надала їм у власність зазначену земельну ділянку.

Вирішити справу. Які підстави та наслідки громадської екологічної експертизи? Визначте підстави та порядок надання інформації про стан навколишнього природного середовища.

3. Працівники будівельної фірми “Індстрой” систематично без відповідного дозволу здійснювали скидання будівельного сміття на території національного природного парку, що призвело до пошкодження родючого шару ґрунту площею близько 0,5 га, а також до припинення росту 71 дерева. Посадові особи Міністерства охорони навколишнього природного середовища тимчасово зупинили діяльність підприємства як такої, що провадиться з порушенням норм, правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Представник Державної служби заповідної справи звернувся з позовом до суду.

Вирішіть справу. Визначте компетенцію посадових осіб Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Які повноваження належать Державній службі заповідної справи?

4. При перевірці діяльності “Машбудпроекта” представником територіальної інспекції з використання та охорони вод було встановлено, що зазначене підприємство систематично здійснює скидання неочищених стічних вод до розташованої поруч водойми. Робітники підприємства пояснили, що діяли за наказом керівництва з метою отримання прибутку від економії коштів на очищення стічних вод. Представник територіальної інспекції з використання та охорони вод подав позов до суду.

Вирішіть справу. Охарактеризуйте повноваження Державного комітету України по водному господарству та його територіальних органів.

5. Представники обласного державного управління охорони навколишнього природного середовища подали позов до суду у зв’язку з тим, що проект будівництва нової будівлі олійноекстракційного заводу не пройшов державної екологічної експертизи і не може бути реалізованим. Паралельно було надіслано подання до банку щодо зупинення фінансування будівництва. У суді представники олійноекстракційного заводу обґрунтовували свою позицію тим, що вони мають позитивний висновок громадської екологічної експертизи, згідно з яким їх об’єкт не є екологонебезпечним.

Визначте підстави проведення та наслідки громадської екологічної експертизи. Які наслідки передбачені законодавством у випадку ухилення від проведення державної екологічної експертизи? Чи має право відповідний орган охорони навколишнього природного середовища зупиняти фінансування об’єк-тів, які не пройшли державну екологічну експертизу?

 

 

Т е м а 4. Екологічні права та обов’язки

Громадян

Завдання

6. До центру громадської екологічної адвокатури звернулась громадська організація матерів с.Соснівка, діти яких хворіють на флюороз (руйнування зубів) і остеопороз (руйнування кісткової тканини) внаслідок перевищення гранично допустимих концентрацій фтору в підземних джерелах водопостачання, з проханням проведення громадської екологічної експертизи. У матеріалах різних експертів та в інформації наукових організацій зазначено, що основним джерелом забруднення підземних вод фтором є АТ “Західноукраїнська компанія”.

Які підстави та наслідки проведення громадської екологічної експертизи? Чи можливо довести причинний зв’язок між забрудненням довкілля різними речовинами та хворобою дітей? Визначити поняття екологічної шкоди та порядок її відшкодування.

7. Під час судового розгляду справи мешканців села Н. щодо забруднення повітря агрофірмою “Провесінь” виникла необхідність звернутися до головного лікаря районної лікарні з проханням надати інформацію про стан захворюваності серед мешканців села. Протягом місяця інформація не була надана. Адвокат звернувся із скаргою до начальника обласного управління охорони здоров’я.

Вирішити справу. Визначити порядок та терміни надання інформації, її поняття і види.

8. З колективним зверненням до уповноваженого з прав людини звернулись мешканці м. Ізюм, які наводять такі факти порушення їх конституційних прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст.50 Конституції України): по-перше, Ізюмський молокозавод здійснив аварійний скид неочищених фекальних стічних вод в об’ємі 10,0 тис. м.3, що призвело до забруднення ґрунтових вод; по-друге, надані достовірні відомості щодо недотримання санітарних норм приватним підприємством при будівництві міні-сирзаводу, скидання неочищених стоків та відходів виробництва у водойми.

Дайте правову оцінку ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Охарактеризуйте форми захисту конституційних екологічних прав громадян.

9. До районного суду звернувся А. з позовом про усунення перешкод у здійсненні екологічних прав, які чинить його сусід Б. У позовній заяві зазначено, що Б., будучи його сусідом, збудував на земельній ділянці, суміжною з садибою, автомайстерню. На відкритому повітрі та у гаражі, розташованому поряд з будинком А., фарбує автомобілі екологічно-небезпечними речовинами; протягом доби здійснюється шумовий вплив. Крім цього, сусід обладнав на дорозі загального користування мийку для автомобілів, обмеживши право користування землями загального користування усім громадянам. Водні стоки, забруднені різними речовинами та маслами, забруднюють і подвір’я позивача.

Вирішити справу. Які порушення екологічних прав громадян мають місце?

10. Група громадян, які мешкають у будинках, розташованих біля високовольтної мережі електропередач, звернулася до суду з позовом до дирекції мережі високовольтних електропередач з проханням стягнути суму збитків, завданих здоров’ю громадян шкідливим впливом електромагнітних випромінювнь. Відповідач позовні вимоги не визнав, при цьому заявив, що вина у його діях відсутня.

Скласти проект рішення суду. Вирішити справу. Визначити підстави та порядок відшкодування заподіяної шкоди і стягнення коштів на лікування та оздоровлення потерпілих.

 

 

Т е м а 5. Правове забезпечення екологічної

Безпеки

(для самостійного вивчення)

План

 

1. Правові підстави забезпечення екологічної безпеки.

2. Поняття екологічної безпеки. Об’єкти та суб’єкти екологічної безпеки. Нормативи екологічної безпеки.

3. Види екологічної безпеки. Класифікації за: об’єк-
тами, джерелами небезпеки, територіальними ознаками, масштабами шкідливого впливу.

4. Складові частини екобезпеки: радіаційна, ядерна, техногенна, хімічна, пожежна безпека.

5. Поняття та характеристика правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки

 

Т е м а 6. Правові засади економічного механізму

              природокористування та охорони

            навколишнього природного середовища

     (для самостійного вивчення)

План

 

1. Основні елементи і функції економіко-правового механізму.

2. Платність як основна складова економіко-правового механізму.

3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів і їх класифікація за об’єктами та іншими підставами.

4. Збори за забруднення навколишнього природного середовища та їх види, порядок встановлення цих зборів і механізм розподілу отриманих коштів.

5. Стимулювання як одна з функцій економіко-право-
вого механізму.

6. Екологічний аудит та його роль як складової економіко-правового механізму

 

 

Т е м а   7. Право власності на природні ресурси

Та комплекси

Завдання

11. Фізична особа – підприємець К. розводив у неволі для продажу за кордон екзотичних тварин, окремі види яких були занесені до Червоної книги України. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища вважає дії К. незаконними, тому звернувся до суду з позовом про вилучення тварин та скасування державної реєстрації приватного підприємця за зайняття незаконною діяльністю.

Вирішити справу. Які підстави та порядок виникнення права приватної власності на об’єкти тваринного світу?

12. До селищної ради звернувся С. з проханням передати йому у власність ліс площею 3 га, що розташований поряд з його будівлею. В заяві він просив передати йому земельну ділянку під лісом в оренду, а сам ліс у власність. Селищна рада відмовила йому з посиланням на те, що С. є іноземцем.

Чи законне рішення селищної ради? Чи зміниться ваше рішення, якщо С. отримає громадянство України? Які підстави набуття у приватну власність лісу?

13. Райдержадміністрація прийняла рішення про надання безкоштовно у власність К. безхазяйної колекції тварин, у тому числі декілька тварин, що занесені до Червоної книги України, з метою створення приватного зоологічного парку. Прокурор міста оскаржив це рішення, бо вважає, що колекцію тварин потрібно було придбати на конкурентних засадах.

Вирішить справу. Чи законне рішення райдержадміністрації? Який порядок набуття у власність безхазяйних об’єктів природи?

14. Цегельний завод уклав із сільськогосподарським ТОВ “Зоря” договір оренди кар’єру площею 12 га, який знаходився на землях сільськогосподарського призначення, строком на три роки для видобутку глини як корисних копалин місцевого значення. Орендну плату завод згідно з договором мав сплачувати у вигляді 5 тис. шт. цегли щомісяця. У зв’язку з тим, що завод систематично порушував строки сплати орендної плати, ТОВ “Зоря” звернулось до суду з позовом про дострокове припинення договору оренди.

Яке рішення має прийняти суд? Які правові наслідки визнання угод недійсними?

15. Селищна рада надала фермеру С. в оренду ставок для риборозведення строком на 25 років. Рибінспекція вважає, що цей договір має бути погоджений з органами рибоохорони, тому заборонила фермеру використовувати водойму. Прокурор району, розглянувши скаргу фермера на дії рибінспекції, звернувся до суду з позовом про припинення договору оренди у зв’язку з порушенням права державної власності на води.

Вирішіть справу.

16. Мешканець районного центру К. звернувся до районної Ради з проханням передати йому у власність затоку місцевої річки, загальною площею 2,5 га, що розташована неподалік від його присадибної ділянки. У задоволенні його прохання було відмовлено, оскільки розпорядження водними об’єктами не входить до компетенції районної Ради, а К. було запропоновано звернутися до обласної Ради.

Чи підлягає вимога К. задоволенню? Мотивуйте свою відповідь.

 

 

Т е м а 8. Право природокористування

(для самостійного вивчення)

План

 

1. Основні принципи природокористування (похідність від права власності на природні об’єкти, платність природокористування, цільове призначення, стабільність, обов’язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів, лімітів тощо).

2. Правові види природокористування; їх класифікація за об’єктами і суб’єктами, терміном користування, платністю (орендне) та безоплатністю користування й іншими ознаками.

3. Загальне, сумісне і відокремлене природокористування.

4. Підстави виникнення, зміни та подовження права природокористування (відповідні юридичні дії, факти, події, судові рішення).

5. Надання (відведення) природного об’єкта в натурі (на місцевості). Документи (державні акти, постанови, договори, ліцензії тощо), які посвідчують право природокористування, та їх юридична природа.

6. Підстави призупинення та припинення права природокористування, види і класифікація таких підстав (відповідні юридичні дії, факти, події).

 

 

Т е м а 9. Правове регулювання охорони

Та використання земель

(для самостійного вивчення)

План

 

1. Земля як об’єкт правової охорони та використання.

2. Правове регулювання у сфері охорони земель.

3. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель і відтворення родючості ґрунтів.

4. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.

5. Охорона ґрунтів.

6. Правове регулювання використання земель.

7. Використання техногенно забруднених земель.

8. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.

 

 

Т е м а 10. Правове регулювання охорони

Та використання вод

Завдання

 

17. При спорудженні водозабірної свердловини на землях сільськогосподарського кооперативу були виявлені запаси питної води, яка має цілющі властивості. Сільськогосподарське підприємство пробурило в цьому водоносному місці дві свердловини та організувало подання мінеральної води на свій консервний завод для технічних потреб. Районна рада заборонила використання мінеральної води, але кооператив оскаржив це рішення в суді, вказуючи, що згідно з чинним законодавством (ст. 90 ЗК України) він має право використовувати не тільки землю, але й підземні води, які знаходяться на його території.

Дайте висновок по справі. Охарактеризуйте підстави виникнення спеціального права водокористування.

18. Під час будівництва водопровідних споруд були встановлені три пояси санітарної охорони водопроводів. У зв’язку з гострою нестачею вільних земель водокористувач (міськводопровід) збудував на території, що належить до першого поясу зони санітарної охорони, авторемонтну майстерню зі складом. Районна державна адміністрація, вважаючи дії міськводопроводу порушенням правил користування водами, анулювала дозвіл на спеціальне водокористування.

Чи можна вважати законними дії районної державної адміністрації? У чому полягає суть санітарної охорони водопроводу? Який порядок припинення права спеціального водокористування?

19. Целюлозно-паперова фабрика проводила скидання стічних вод через очисні споруди, будівництво яких повністю не було завершене. Через це стало неможливим використання річки для ведення рибного господарства та питного водопостачання.

Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища області звернувся до прокурора області з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за порушення чинного законодавства.

Як вирішити справу? Які умови скидання зворотних вод у водні об’єкти?

20. За вказівкою капітана іноземного танкера, який знаходився у територіальних водах України, було скинуто 350 т забруднюючих речовин, щоб завчасно підготувати резервуари до прийому нафти та скоротити час перебування в порту. Це скидання не було зареєстровано у судових документах. Прибувши в порт, капітан судна відмовився пред’явити посадовим особам порту документи з обліку операцій із речовинами, які є шкідливими для живих ресурсів моря та здоров’я людини.

Чи правомірні дії капітана танкера? Які органи можуть перевіряти правильність реєстрації операцій з речовинами, що є шкідливими для живих ресурсів моря та здоров’я людини, і притягати до відповідальності? Назвіть основні заходи щодо охороні водних об’єктів від забруднення, засмічення i вичерпання.

21. ДКП “Харківкомуночиствод” звернулося з позовною заявою в господарський суд до кінотеатру “Москва” про стягнення підвищеної плати за скидання стічних вод у міську каналізацію з урахуванням того, що відповідач не одержав дозволу на спецводокористування. Відповідач позовні вимоги позивача не визнав, зазначивши, що договір між сторонами існує, вторинному водокористувачеві дозвіл на спеціальне водокористування не потрібен.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд? Дайте класифікацію видів водокористування. Які правові наслідки самовільного користування водними об’єктами?

 

 

Т е м а 11. Правове регулювання охорони

 та використання надр

Завдання

22. Органами гірничого нагляду була проведена перевірка діяльності підприємства з видобування нафти й газу, яке мало 20 спеціальних дозволів на користування надрами. За поданою документацією було з’ясовано, що оголошені дані про запаси нафти на деяких родовищах не відповідають реальному стану їх розробки, у процесі видобутку було також пошкоджено рідкісне мінералогічне утворення, визнане об’єктом природо-заповідного фонду. Крім того, експлуатація багатьох свердловин здійснювалась із порушенням вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Органи гірничого нагляду припинили видобувні роботи, скасували відповідні дозволи на користування надрами та звернулись до прокуратури.

Визначить види правопорушень та юридичну відповідальність.

23. На території розташування хлібозаводу були виявлені запаси кварцу. Керівництво цього підприємства вирішило зайнятися додатковою діяльністю з видобування зазначених корисних копалин та звернулося до обласної державної адміністрації за спеціальним дозволом. Держадміністрація відмовила у наданні дозволу, мотивуючи тим, що не має таких повноважень.

Який порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами? Охарактеризуйте суб’єктний склад надрокористувачів.

24. Іноземна гірничодобувна фірма виграла тендер на видобування нафти у межах континентального шельфу Чорного моря та отримала спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр розміром 13 тис. км2. Через рік Державна геологічна служба України анулювала дозвіл, мотивуючи це тим, що проведення тендеру не відповідало чинному законодавству, та загальна площа цієї ділянки шельфу надто велика для діяльності однієї компанії. До того ж іноземним підприємством не було узгоджено спеціальний режим ведення робіт у межах континентального шельфу з відповідними державними органами.

Фірма звернулась до міжнародного арбітражного суду з позовом проти уряду України.

Визначить коло суспільних відносин та порядок користування надрами континентального шельфу України.

25. На присадибній ділянці К. видобував глину та пісок і використовував їх для будівництва житлового будинку. Частину добутого піску він продав сусідові для теплиці. Органи державного гірничого нагляду заборонили К. видобування корисних копалин і притягли його до відповідальності, після чого К. звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб.

Вирішити справу. Який порядок видобування корисних копалин власниками землі? Яку відповідальність встановлено за незаконне видобування корисних копалин?

26. Працювавший раніше гірничим майстром на вугледобувній шахті М. вирішив зайнятися підприємницькою діяльністю з видобування корисних копалин будівельної групи (пісок, глина, гравій). Для цього він звернувся до райдержадміністрації за місцем проживання з заявою про реєстрацію його як приватного підприємця. У наданні ліцензії йому було відмовлено на тій підставі, що громадяни можуть добувати корисні копалини лише для свої особистих господарських і побутових потреб. Не погодившись із зазначеним рішенням, М. звернувся до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд? Який порядок надання громадянам надр у користування?

 

 

Т е м а 12. Правове регулювання охорониПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.056 с.)