Особливості слідчого огляду у справах про контрабанду 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості слідчого огляду у справах про контрабандуУ справах про контрабанду часто проводять слідчий огляд. Це можуть бути такі його різновиди:

огляд місцевості;

огляд приміщень (що не виступають місцем події);

огляд предметів

огляд документів;

освідування

До участі в слідчому огляді необхідно залучати фахівців від­повідного профілю з урахуванням предмета і способу прихо­вання контрабанди: криміналістів, товарознавців, мистецтво­знавців, економістів, ювелірів, працівників митних органів, банківських працівників, інженерів.

Під час огляду місця події вживаються заходи до виявлення знарядь підготування контрабанди, документів, засобів, за до­помогою яких учинено контрабанду.

Основні об'єкти пошуку під час огляду - матеріальні сліди -відображення контрабандиста: сліди рук, ніг, зубів, а також ви­ділень його організму: слина, піт, одорологічні сліди.

> Огляд предметів контрабанди зазвичай пов'язаний з об­стеженням місця їх виявлення. Найчастіше такими місцями є: одяг, взуття і тіло фізичних осіб, ручна поклажа і багаж, контей­нери, вантажні платформи, відсіки транспортних засобів

У пошуках предметів контрабанди часто оглядають кабіни, салони, відсіки легкових і вантажних автомашин, службові й пасажирські приміщення, місця, відсіки залізничних вагонів, морських і річкових суден, літаків, вертольотів та інших транс­портних засобів, міжнародні поштові відправлення.

Для виявлення предметів контрабанди під час огляду треба використовувати спеціальну пошуково-оглядову техніку:

рентгенівську і рентгено-телевізійиу апаратуру;

прилади ехолокації;

металодетектори;

прилади-сигналізатори;

ендоскопи;

щупи;

- пристрої для визначення обсягу стратегічно важливих си­ровинних товарів;

засоби для розкриття упакування шухляд, контейнерів;

 інші спеціальні пристосування.

Успішне розслідування контрабанди залежить і від уміння слідчого вирізняти й досліджувати її предмети, особливо коли їх найменування, походження, функційне призначення учасни­кам огляду невідомі. У таких випадках необхідно скористатися можливістю митних органів зробити експрес-аналіз цих об'єк­тів па місці їх виявлення. Згодом звичайно проводяться судово-ексиертні дослідження.

У ході огляду різних предметів контрабанди слідчий не завжди може безпосередньо точно визначити їхню природу. Це можуть бути отруйні, наркотичні, психотропні, вибухові та подібні речо­вини, що декларуються не під своїм найменуванням або взагалі не вказуються в декларації. Тому оглядати їх необхідно тільки з фа­хівцями з митних лабораторій, які мають у своєму розпоряджен­ні прилади-сигналізатори, датчики, дозиметри та інші спеціальні технічні засоби. Одночасно варто ізолювати подібні об'єкти, від­городити небезпечні зони та обмежити доступ людей.

Відбір зразків невідомих матеріалів і речовин для досліджен­ня провадиться тільки фахівцем. Ним можуть виступити пра­цівники митних лабораторій чи оглядово-пошукових груп, а та­кож фахівці з інших правоохоронних органів. У ході огляду об'єктів контрабанди слідчий зобов'язаний вжити всіх необхід­них заходів для убезпечення безпеки осіб, які беруть участь у слідчій дії чи є присутніми на місці його проведення.

> Огляд документів проводиться під кутом зору законності й повноти зафіксованої в них відповідної господарської операції, а також ступеня відображення дійсності зафіксованих у доку­менті фактів.

Огляд документів провадиться на місці їх виявлення. Тільки якщо для огляду необхідні тривалий час, спеціальні пізнання чи стаціонарні технічні засоби, він провадиться за місцем про­вадження розслідування як самостійна слідча дія (кабінет слід­чого, лабораторія тощо). Такий огляд рекомендується здійсню­вати за участі тих самих понятих, у присутності яких їх було упаковано і вилучено з місця виявлення.

Під час огляду документів насамперед перевіряється наяв­ність таких реквізитів:

- назва документа, дата і місце його виписки;

найменування учасників угоди - фірми-експортера або відправника вантажу і фірми-імпортера чи одержувача, їхніх адрес, номерів телефонів і факсів;

номера контракту чи замовлення, дати його підписання, номера наряду, трансу, відвантажувальної специфікації;

найменування й опис товару, його кількість, вид упакуван­ня і маркірування.

Огляд документів дозволяє відповісти на ряд основних пи­тань, що вирішуються в ході розслідування контрабанди. Наприклад:

- чи відповідає виявлений товар даним, зазначеним у доку­ментах про його переміщення через митний кордон?

- які саме товари провезено контрабандним способом? -які фактичні умови переміщення товарів через митний кордон?

який їхній маршрут?

коло осіб, причетних до контрабанди?

коло свідків.

Щоб виявити характер підроблення документів (повного, часткового), призначається і проводиться їхнє техніко-кримі-палістичне дослідження.

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 45; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.049 с.)