Обставини, що підлягають встановленню розслідуванням у справах про незаконні дії з наркотиками 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обставини, що підлягають встановленню розслідуванням у справах про незаконні дії з наркотикамиОбставини, що підлягають установленню в таких справах:

Способи виготовлення, придбання, збереження, перевезен­ня, пересилання і збуту наркотичних засобів тощо (про які вже йшла мова).

Час тривання всіх епізодів злочинної діяльності, що об­числюється у днях, годинах, іноді місяцями і навіть роками, залежно від кількості епізодів та їх однорідності (взаємозв'яз­ку), а також місце їх учинення.

Вигляд, точне найменування, кількість, вартість нарко­тичного засобу під час його купівлі та продажу. Слід мати на указі, що в законі ніякі кількісні показники не називаються, вжито лише термін «у значних розмірах». Під час визначення розміру практика на сьогоднішній день керується вже згадува­ною Таблицею Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ, в якій у майже 60 найменуваннях наркотиків вказуються конкретні їх розміри, які можуть розглядатись як невеликі, великі та особливо великі. Наприклад, партія марихуани вагою до 100 г вважається невеликою, від 100 до 500 г - великою і від 500 г і більше - особливо великою, а доза героїну вагою до 5 мг уже вважається великим розміром, 5 мг і вище - особливо вели­ким. Установлення цих обставин допомагає не тільки оцінити дії обвинувачуваного, а й установити джерело походження сировини, напівфабрикатів, готового наркотику, канали збуту. Ці дані сприяють активізації пошуку цінностей, грошей у зло­чинців, усіх учасників організованої групи, допомагають судові конкретизувати міру покарання.

Канали надходження наркотику. Установлення каналів надходження наркотику вимагає відповіді на питання про те, звідки він надходить і від кого. В Україну наркотик надходить із Російської Федерації, середньоазійських та інших країн. Особи, що постачають наркотик,- це збирачі, перекупники, виготовлювачі, викрадачі.

Канали збуту. Каналами збуту є наркомани, виробники, перекупники, кубла, армія, виправно-трудові, медичні устано­ви, ринки.

Учасники злочинної групи і роль кожного у злочинній діяль­ності: у виготовленні, данні порад, наданні засобів, збуті, постачанні сировини і т. д. Особливо важливо установити роль кожного в організованій групі з чіткою ієрархією, розподілом ролей, своєю чітко визначеною часткою прибутку, відповідаль­ністю, функціями прикриття злочинної діяльності.

Винність кожного обвинуваченого у здійсненні злочину. мотиви і мета поведінки (зокрема ціль збуту) і версії захисту. Доказування умислу створює іноді певні труднощі, позаяк необ­хідно довести, що особа усвідомлювала незаконність своїх дій і ту обставину, що вони вчинені з наркотичними засобами (а не з іншими речовинами), і переслідувала (чи не переслідувала) мету збуту.

Обвинувачені у свій захист часто висувають версії про те, що наркотик їм підкинули («підсунули»); вони вперше його бачать і не знають, звідкіля він з'явився; обвинувачуваного почастували цигаркою, але він не знав, що в ній наркотик; він знайшов пакет у громадському місці та не встиг з'ясувати до затримки, що в ньо­му є; виготовив розчин для лікування і не знав, що в ньому наркотик; приймав наркотик як ліки від тяжкої хвороби і т. д. Важливо вчасно врахувати такі захисні версії, ввівши їх у план розслідування, і перевірити їх.

Дані про особу кожного обвинуваченого. Треба з'ясувати характерні відомості (чи притягався раніше до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків, інші попередні судимості, яку роль він відігравав у складі наркогрупи), чи є обвинувачений наркоманом, потребує чи не потребує примусо­вого лікування, чи ставить себе і свою сім'ю у тяжке матеріаль­не становище, чи варто ставити питання про обмеження особи у дієздатності тощо.

Характер і розмір шкоди, наприклад, під час крадіжки наркотиків або сировини для їх виготовлення. Інколи доволі непросто встановити характер і розмір за наслідками конкрет­ного злочину, пов'язаного з наркотичними засобами. їх доказу­вання можливе через установлення кількості наркоманів, які користувалися наркотиками, що збувались обвинуваченим; часу, протягом якого ці люди не працювали і лікувалися за державний кошт; вартості лікування і пошкодженого держав­ного або приватного майна. Слідчий повинен ужити всіх мож­ливих заходів для відшкодування завданих збитків і забезпе­чення виконання можливого цивільного позову.

Причини злочину та умови, що сприяли його вчиненню. Установлюючи причини злочину, слідчий з'ясовує, як в обви­нуваченого формувалась антисоціальна установка і які обста­вини сприяли її прояву, вчиненню конкретного злочину.

Інші злочини, пов'язані з тим, що розслідується: схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів; викрадення, привласнення, вимагання нарко­тичних засобів тощо чи заволодіння ними способом шахрай­ства або зловживання службовим становищем; організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів тощо.

 

68. Слідчі дії початкового етапу розслідування злочинних дій з наркотичними засобами….

Характер первинних слідчих дій залежить від наявних слідчих ситуацій.

• За ситуації, коли повідомлення про незаконний обіг нар­котиків надходить із засобів масової інформації, закладів або організацій, від родичів наркоманів чи інших громадян, пору­шенню кримінальної справи звичайно передує попередня

(дослідна) перевірка з метою встановлення ознак злочину. За умови виявлення таких:

Сприймається рішення про порушення кримінальної справи;

допитують заявників, інших громадян, яким відома будь-яка інформація про розслідувану подію;

виконуються інші слідчі дії початкового етапу розслі­дування, пов'язані із закріпленням первинних доказів вини.

За ситуації, коли речовини, схожі на наркотики, виявлено в ході митного огляду чи огляду багажу, поклажі перед посад­кою в літак тощо, запідозрені особи доставляються в міліцію для вирішення питання щодо їх затримання. Інколи сумнівні, підозрілі речовини піддаються попередньому дослідженню з використанням набору реактивів «Політест». Вони позитивно реагують на найбільш поширені наркотики: коноплі, гашиш, марихуану, опій-сирець, соломку маку, морфін, кодеїн, героїн, промедол, барбітурати, кокаїн, ефедрин, амфетаміни, ЛСД. Коли реакція є позитивною, порушується кримінальна справа, а особа, в якої вилучено наркотичну речовину, затримується, проводяться інші слідчі дії. Попереднє виконане дослідження виявлених засобів за допомоги реактивів «Політест», звичайно, не усуває необхідності проведення хімічної експертизи.

За ситуації, коли кримінальна справа порушується за мате­ріалами оперативного напрацювання, буває наперед відомо про склад злочинного наркоугруповання, способи придбання і збу­ту наркотиків, час їх реалізації, інші дані, що мають важливе значення для планування й виконання первинних слідчих дій. Зазвичай у такій ситуації розслідування розпочинається із затримання з речовими доказами.

Враховуючи, що члени наркогруп часто бувають озброєними, тож із їхнього боку завжди можна очікувати на жорсткий опір, до виконання затримання необхідно ретельно готуватися. До складу слідчо-оперативної групи необхідно ввести працівників специідрозділів, які володіють досвідом затримання озброєних злочинців'і мають для цього необхідні спецзасоби. Важливо також запланувати участь спеціаліста-криміналіста, який фік­суватиме процес затримання відеозаписом, надасть слідчому допомогу у використанні пошукової техніки та під час поперед­нього дослідження об'єктів, виявлених затриманням і прове­денням особистого обшуку.

Оскільки під час розслідування і в суді злочинці часто за­являють, що наркотики їм було підкинуто у ході затримання працівниками міліції, необхідно завчасно продумати участь по­нятих, які згодом у разі потреби можуть спростувати такі твер­дження обвинувачених (підсудних).

Особистий обшук та одержання зразків для порівняльного чи іншого майбутнього дослідження. За найбільш частої ситуації, коли має місце затримання злочинців з речовими доказами, провадиться ретельний особистий їх обшук.

Оглядають вміст кишень, промощують, а в разі потреби і розпорюють шви, бортики піджаків і пальт, прокладку голов­ного убору; відшукують схованки також у взутті, білизні.

За допомогою лікаря оглядають тіло особи. Коли є підстави до припущення, що на одязі затриманої особи можуть бути час­точки наркотичної речовини, він вилучається, упаковується у целофанові мішечки і направляється на хімічну експертизу.

У кожному разі в протоколі обшуку в усіх подробицях опи­суються вилучені наркотичні засоби:

їх вигляд, консистенція;

найменування (коли воно відоме);

упаковання;

вага (чи об'єм);

- пристосування для виготовлення наркотичних засобів, їх транспортування, зберігання;

на якій вазі виконувалося зважування наркотику;

хто виконував зважування.

Після цього вилучені наркотичні засоби упаковуються, опе­чатуються, на пакеті зазначається необхідна інформація.

Необхідно отримати зразки для майбутнього визначення можливого наркотичного сп'яніння затриманої особи: змиви з губ, рота, зразки крові, сечі, слюни. Для доказування того, що особа вчиняла певні дії з наркотиками, робляться зіскрібки і змиви з долонь, вилучаються піднігтьовий вміст, зрізи нігтів. Зразки упаковуються в окремі пробірки. У пробірку упако­вується й контрольний зразок вати чи бинта, за допомоги яких робилися змиви.

Освідування затриманого. В обов'язковому порядку, за­твердженому наказом місцевих органів управління охорони здоров'я за узгодженням з органами внутрішніх справ, прово­диться наркологічне освідування затриманого. Основним зав­данням цієї слідчої дії є виявлення й фіксація на тілі підозрю­ваної особи слідів уживання наркотиків, наприклад, від голок шприців. За умови виявлення таких слідів з'ясовується питан­ня щодо наявності в особи наркотичної залежності.

Обшук. За наявності законних підстав, із додержанням уста­новленої процедури проводяться обшуки в приміщеннях (житлових і нежитлових), у яких проживали чи з інших причин перебували затримані. Рекомендовано під час таких обшуків використовувати пошуковий прилад «Жасмін», який реагує на приховані об'ємні пустоти - місця збереження наркотичних засобів, валюти, коштовностей, зброї. Пошуковий прилад «Іріс-Е» дозволяє ефективно обстежувати стіни будинків, підсобні будови, присадибні ділянки, де також можуть бути схованки. До проведення обшуків рекомендується залучати фахівців із наркотичних засобів (працівників НДЕКЦ УВС, хімічних лабораторій, сільськогосподарських установ). Можливе залу­чення собак, тренованих на виявлення наркотиків.

Метою обшуків є:

виявлення сировини, що використовувалася для виготов­лення наркотичних засобів (основної та додаткової);

готового наркотичного засобу;

предметів і пристосувань, на яких могли залишитися слі­ди наркотичних засобів (ножиці, м'ясорубки, кавомолки тощо);

записників, записів, фотографій, телеграм із вказівкою імен, прізвищ, назвиськ, адрес співучасників;

квитанцій грошових і поштових переказів;

квитків на залізничний, повітряний і водний транспорт, багажних квитанцій; грошей, цінностей, ощадних і чекових книжок.

Виконуючи обшук, слідчий передбачає, що наркотичні засо­би можуть бути замасковані у схованках, зроблених у хлібі, олії, копченій рибі, банках із консервами, варенням, у дуплах дерев, будиночках для птахів, туалетах і т. д. У ході підготування до обшуку необхідно взяти набір для експрес-аналізу, скляні бан­ки з притертими пробками (чи інше упаковання), ваги і важок.

Огляд. Важливе значення має огляд місця виконання затри­мання, що дозволяє знайти сліди взуття, розсипаний наркотик, розірвані клаптики від упаковки з-під наркотиків, мішечки, сумки, інші предмети, схованки.

Під час огляду потрібно з'ясувати, що являє собою предмет чи речовина, яка потрапила в поле зору слідчого у зв'язку зі справою. Якщо це соломка, плитки, порошок кустарного виго­товлення, визначають їхні запах, колір, форму, кількість (зва­жування обов'язкове). За допомоги лупи встановлюється наяв­ність зернин рослин і сторонніх часточок. У ході огляду прила­дів, що могли використовуватися для подрібнення стеблин нарковмісних рослин, візуально або під лупою на їхніх ріжучих частинах намагаються виявити темну оліїсту масу, яка свід­читиме про використання цих предметів для перероблення рослин маку і конопель.

Коли оглядають речовину заводського виготовлення, що міститься у фірмовій упаковці, тоді за допомогою лупи ретельно досліджується, чи не відкривалась упаковка, перевіряється її вміст (пігулки, ампули, порошок). Якщо вони виявлені розси­пом, тоді є обов'язковим їх перелік і фіксація наявних на них написів.

У ході огляду соломки, плиток і порошку з конопель чи маку, а також будь-яких інших сумнівних порошків і пігулок, коли немає переконаності в тому, що в їх складі відсутні нар­котично активні алкалоїди, використовуються вже згадуваний набір реактивів «Політест» або інші аналогічні препарати чи прилади, що їх мають правоохоронні органи України.

Оглядувані об'єкти необхідно фотографувати, використову­ючи иродовжувальні кільця, що сприятиме можливості добре розгледіти на фотозображенні наявні на упаковці й пігулках написи, малюнки, фірмові знаки тощо.

Під час огляду пакувального матеріалу варто вжити заходів для виявлення слідів пальців рук. У Швеції, наприклад, напра­цьовано методику виявлення слідів пальців на зім'ятій алюмі­нієвій фользі, в яку часто упаковують наркотичні засоби. Суть методики полягає в тому, що фольгу, яка покриває пігулку, акуратно (щоб не залишити своїх слідів) розгортають. Потім один краєчок затискують у невеличкі лещата з наклеєними на робочих частинах пластинами гуми. За допомогою невеликого пінцета (лінійки, ручки, викрутки або ножа) фольга випрям­ляється, і з використанням порошків виявляють потожирові пальці рук.

У протоколі огляду докладно описують місце виявлення об'єкта, спосіб його упаковання і пакувальний матеріал. Зов­нішній вигляд, колір, запах, вага, кількість упаковок і надписи на них; указуються фірма-виготовник, дата виготовлення, інші позначення і цифри. Відмічається, чи виконувалося попереднє дослідження цих об'єктів та його результати, факт застосуван­ня фотографування, способи пакування тощо

 

69. Слідчі дії наступного етапу розслідування злочинних дій з наркотичними засобами…

Призначення і проведення експертиз. Виявлені речовини піддаються експрес-аналізові, а потім призначається кримина-лістична експертиза наркотичного засобу. За допомогою цієї експертизи встановлюється:

чи є вилучена речовина наркотичною, якого вона виду;

який вміст наркотичного засобу в сумішах і розчинах;

чи є сліди наркотику на наданих експертові предметах;

до якого виду належать направлені на експертизу рослини і чи є вони нарковмісними; чи утворювали речовини єдине ціле (одну масу);

чи мають вилучені речовини загальне джерело походження за способом (технологією) виготовлення, умовами зберігання, використаній вихідній сировині, місцем виростання рослинної сировини;

коли було виготовлено наркотичні засоби;

як довго вони зберігалися;

де і в чому вони зберігалися, перевозилися;

- який спосіб виготовлення наркотичного засобу. Можуть призначатися також почеркознавчі експертизи,

якщо до справи долучаються підроблені рецепти або переписка між учасниками наркогрупи щодо придбання, пересилання або реалізації наркотиків. Коли виявляють на пакувальних матеріалах (коробках, ампулах, алюмінієвій фользі тощо) сліди пальців рук, призначається дактилоскопічна експертиза. Такі експертизи проводять спеціалісти НДЕКЦ УВС та експертних установ Міністерства юстиції.

Здійснюється також наркологічна експертиза обвинуваче­ного, що відповідає на питання про те, чи не перебувала особа на момент її затримання у стані наркотичного сп'яніння (чи під впливом наркотику), чи є вона на конкретний момент у стані наркотичного голоду, чи вживала раніше наркотичні засоби і чи потребує примусового лікування, а якщо потребує, то чи не має медичних протипоказань до цього.

Дуже часто у таких справах (особливо коли вони порушую­ться за матеріалами оперативного напрацювання і до справи долучаються аудіо- та відеокасети) призначають фонографічну (фоиоскопічиу) експертизу для ідентифікації підозрюваних та обвинувачених за голосом, а також фотопортретну експер­тизу - для ототожнення особи за ознаками зовнішності. За­лежно від конкретних обставин у таких справах можуть при­значатись і виконуватись й інші види судових експертиз.

Допит підозрюваного. Зібравши максимально можливі на відповідний період розслідування необхідні дані щодо дослі­джуваної події, слідчий приступає до допиту підозрюваного. Характер готування до такого допиту залежить від конкретних обставин справи. Якщо кримінальна справа виникла у зв'язку з реалізацією оперативних матеріалів, то слідчий володіє достатньою інформацією про особу підозрюваного, його роль у злочинному наркоугрупованні, колишніх судимостях, зв'язках, результатах обшуків тощо. У таких випадках слідчий має можливість належно підготуватися до допиту, намітити коло питань, продумати тактичні прийоми, що сприятимуть отри­манню правдивих показань.

Якщо у справі проходять декілька підозрюваних, то спершу допитують другорядних учасників, які можуть дати правдиві показання, за допомоги яких можна буде викрити і главарів злочинного наркоугруповання. Спершу їм варто роз'яснити зміст ч. 4 ст. 307 і ч. 4 ст. 309 КК України, де сказано: «Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речови­ни або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звіль­няється від кримінальної відповідальності за незаконне їх ви­робництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання».

У ході допиту затриманого після вільної розповіді про обста­вини затримання обов'язково з'ясовуються специфічні питання:

чи вживає затриманий наркотики, які, з якого часу, в яких дозах, якими способами; хто показав і навчив споживанню, виготовленню, продав безоплатно, дав пристосування, відпо­відне устатковання чи упаковання;

хто ще знає такі ж способи і користується ними;

коли, де, у кого купляв чи іншим способом одержував наркотик, за які суми, чи знайомі йому ці особи, як з ними познайомився, якщо незнайомі, як відшукував їх, упізнавав;

з якого часу підозрюваний є учасником злочинного угру­повання, як був до нього залучений і яку роль виконував, яку мав матеріальну вигоду;

хто очолював наркогрупу, в чому проявлялося керівни­цтво, від якого часу функціонує група, де відбувається придбан­ня наркотиків і психотропних речовин чи їхніх аналогів, як вони реалізуються, роль у групі інших її учасників, характе­ристика цих учасників.

Якщо затриманий сам виготовив наркотик, з'ясовується:

- з якої сировини він його виготовив;

- де, коли й у кого дістав цю сировину, пристосування для виготовлення;

яким способом виготовив наркотик;

хто його навчив цьому;

хто ще виготовляє наркотик, у якому пакованні;

через яких осіб реалізує, за якою ціною;

- хто і де повинен був передати йому і передав раніше гроші за реалізований наркотик;

- де містяться партії, готові до реалізації.

Не рекомендується допитувати затриманого, який перебуває у стані сп'яніння. Варто дочекатися витвереження, факт якого повинен зафіксувати лікар у відповідній довідці, і лише тоді розпочати допит.

Готуючись до допиту ватажків наркогруии, слід мати на ува­зі, що вони зазвичай бувають неодноразово судимими і часто взагалі відмовляються від дання показань або ж намагаються перекласти свою вину на інших учасників групи. Тому перед допитом варто ретельно продумати зміст і послідовність пи­тань, що з'ясовуватимуться у ході цієї слідчої дії, способи ви­користання вже зібраних у справі доказів для викриття допи­туваного у злочинній діяльності.

Під час допиту інших учасників наркобізнесу з'ясовуються питання щодо їхніх конкретних дій та обставин, що впливають на ступінь їх відповідальності. У наркокур'єрів з'ясовується: у кого вони отримували наркотики, спосіб їх приховування під час перевезення, маршрути руху, кому передавали доправле­ний товар, яку винагороду одержували, хто був обізнаний про їхню злочинну діяльність.

Допити свідків. Свідками у таких справах виступають особи, які виявили підпільні лабораторії з нелегального виготовлення чи вироблення наркотиків, заборонені посіви конопель або маку; які були присутніми під час затримання та обшуку підозрюва­них; родичі та знайомі наркоманів, які заявили про факти вжи­вання наркотиків; сусіди кублоутримувачів-наркоманів, а також інші громадяни, яким може бути відома будь-яка інформація щодо обставин розслідуваної події. Перелік з'ясовуваних на таких допитах питань залежить від конкретних обставин справи.

У свідків, які знайомі з затриманими чи обвинуваченими, окрім загальних питань, з'ясовують ті ж специфічні питання, що рекомендуються для безпосередньо підозрюваного (обвину­ваченого).

Накладення арешту на кореспонденцію та інші слідчі дії, ви­лучення кореспонденції обвинувачуваного можуть допомогти встановленню:

- даних про відправлення та одержання ними посилок, грошей;

планів схованок, каналів надходження і збуту наркотиків;

причетних до таких дій осіб тощо.

Така інформація може бути закодованою, тому для огляду кореспонденції корисно запросити спеціаліста.

За такої ситуації слідчий робить запити за місцем проживан­ня підозрюваного: чи не перебуває він на спеціальному обліку наркоманів чи інших облікових категорій.

Подальші слідчі дії залежать від конкретного виду злочин­ної діяльності; тієї інформації, якою володіє слідчий; слідчих ситуацій, що можуть виникати на різних стадіях розслідування в таких справах і вже описані у відповідних главах, присвяче­них методиці розслідування крадіжок, грабежів, розбійних нападів, службових розкрадань та ін.

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 51; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.015 с.)