Які технологічні процеси називаються об’єктами керування? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які технологічні процеси називаються об’єктами керування?Які технологічні процеси називаються об’єктами керування?

Об’єктом керування називається динамічна система, характеристики якої змінюються під впливом регулюючої дії.

Об’єктом управління є:

1. Апарати, в яких протікають технологічні процеси (нагрівання, сушка).

2. Окремі виробництва (сірчаної кислоти, каучука).

3. Підприємства.

4. Галузі промисловості.

Розрізнятимемо:

- Прості (гідравлічні резервуари, ел. двигуни, генератори).

- Складні (атомні реактори, літальні апарати).

Керування технічними об’єктами здійснюється за допомогою технічних засобів керування. Об’єкти керування класифікують у відповідності з типом протікаючого технологічного процесу. Сукупність технологічного процесу та автоматичних засобів для його реалізації називається автоматизованою системою керування (АСК).

 

Як класифікуються системи автоматичного регулювання технологічними процесами?

Об’єкти керування класифікують у відповідності з типом протікаючого технологічного процесу. Сукупність технологічного процесу та автоматичних засобів для його реалізації називається автоматизованою системою керування (АСК).

Класифікація технологічних процесів:

1. Механічні (подрібнення, дозування, сортування, переміщення).

2. Гідромеханічні (переміщення рідин і газів, розділення неоднорідних систем, змішування, очистка газів).

3. Теплові (нагрівання, охолодження, випарювання, кристалізація).

Особливо складні:

4. Масообмінні (ректифікація, абсорбція, адсорбція, сушка, екстракція).

5. Хімічні (окислення, синтез, нейтралізація, дегідратація, електроліз, нітрування, полімеризація).

 

 

3. Як поділяються рівні автоматизації? Рівні автоматизації:

Перший (найнижчий) ступінь ієрархічної структури створюють типові технологічні процеси (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні та хімічні) в окремому апаратурному оформленні і локальні системи автоматичного керування. Задача керування підсистемами в основному зводиться до локальної стабілізації технологічних параметрів типових процесів за допомогою АСР.

Основу другого ступеня ієрархії становлять агрегати, комплекси, АСК технологічними процесами (АСКТП) та ін. Агрегати і комплекси являють собою сукупність взаємопов'язаних окремих типових технологічних процесів та апаратів, у разі взаємодії яких виникають статично розподілені в часі збурення. На цьому ступені збільшуються складність і жорсткість зв'язків між апаратами, що потребує використання керуючих електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Лише за такої умови можна досягти стійкої та надійної роботи системи, зменшення ймовірності аварійних зупинок і виконання технологічного процесу на високоефективному оптимальному рівні.

Третій (найвищий) ступінь ієрархічної структури становлять системи оперативного керування підприємством або сукупністю його підрозділів. Мета третього ступеня - організувати виробництво, планування та реалізацію продуктів. Такі системи називаються автоматизованими системами керування підприємством (АСКП).

Яка структура одноконтурної системи регулювання?

Одноконтурні АСР призначені для регулювання однієї технологічної величини (вихідної координати) при дії на об'єкт керування різних збурень. Структурну схему одноконтурної системи регулювання показано на рис. 1.

Одноконтурна АСР має один замкнений контур, який складається з автоматичного регулятора (АР), виконавчого механізму (ВМ), об'єкта регулювання (ОР), вимірювального перетворювача(ВП) - датчика i проміжних перетворювачів ПП1 i ПП2. Принцип її роботи полягае ось у чому: будь-яке відхилення збурення Z від нормального значення приводить до зміни вихідної координати У. Зміна останньої сприймається первинним ВП, його сигнал У1 після відповідного перетворення у проміжних перетворювачах ПП1 та ПП2 (наприклад, у нормуючому та електропневматичному) надходять на вхід суматора, в якому порівнюються iз заданим значенням и. Оскільки зворотний зв'язокАСР від'ємний, на виході суматора з'являється сигнал розбіжності Х=и-Y . Останній надходить на регулятор АР, який виробляє відповідний до закону регулювання сигнал i подає його на вхід ВМ. Цей пристрій змінює положення регулюючого органа, який збільшує або зменшує витрати матеріального чи енергетичного потоку ОП так, щоб вихідна координата набула попереднього значення.

 

Комбінованого регулювання?

Реальний компенсатор вибирають із таких ланок, які можна найлегше реалізувати. Параметри таких динамічних ланок розраховують з умови, щоб частотні характеристики ідеального Wки(jω) та реального Wкр(jω) компенсаторів перебували приблизно в одному і тому самому діапазоні. Отже, має виконуватись рівність: Wки(jω)~ Wкр(jω) при ωн≤ω≥ωв де ωн, ωв - значення частоти відповідно нижнє та верхнє. Іншими словами, для ролі компенсатора обирають такі ланки: Аперіодична ланка першого порядку; Реальна диференціююча ланка; Інтегро-диференціююча ланка; Немінімально-фазова ланка.

 

Які технологічні процеси називаються об’єктами керування?

Об’єктом керування називається динамічна система, характеристики якої змінюються під впливом регулюючої дії.

Об’єктом управління є:

1. Апарати, в яких протікають технологічні процеси (нагрівання, сушка).

2. Окремі виробництва (сірчаної кислоти, каучука).

3. Підприємства.

4. Галузі промисловості.

Розрізнятимемо:

- Прості (гідравлічні резервуари, ел. двигуни, генератори).

- Складні (атомні реактори, літальні апарати).

Керування технічними об’єктами здійснюється за допомогою технічних засобів керування. Об’єкти керування класифікують у відповідності з типом протікаючого технологічного процесу. Сукупність технологічного процесу та автоматичних засобів для його реалізації називається автоматизованою системою керування (АСК).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 495; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.01 с.)