підрядних робіт за формою №КБ-2вМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

підрядних робіт за формою №КБ-2в 

Вихідні умови

На момент складання акта здавання-приймання робіт за формою №КБ-2в за березень 2009 року із наведених у прикладі створення локального кошторису на загальнобудівельні роботи були виконані наступні обсяги робіт:

а) земляні роботи – 100%;

б) фундаменти – 100%;

в) стіни – 20%.

 

 

Створення акта здавання виконаних підрядних робіт за формою №КБ-2в

Вихідне положення – вікно програмного комплексу Ф120 Список строек підсистеми Договорная цена

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Увійти в підсистему Договорная цена Виникає вікно Ф120 Список строек +    
У будь-якому місці вікна Ф120 відмітити   +
Виникає меню, в якому курсором навести синю смугу на Перенос стройки в підсистему Подрядчик. Виникає меню, в якому навести курсор на Акт КБ-2в - на основе норм.. Відмітити лівою клавішею     +   +  

 

 

Виникає віконце, в якому слід відмітити місяць, за який складається акт приймання-здавання робіт шляхом натискання ▼ і вибору потрібного місяця (февраль)та натиснути Выход   + +  

 

 

Закрити Ф120, натиснувши +  
Повернулися до головного екрану програмного комплексу. Увійти в підсистему Подрядчик     +  
Виникає вікно Ф145 Список строек, вивести синю смугу на завод Продмаш       +
Відкривається меню, в якому відмітити Объекты стройки     +

 

 

Виникає вікно Ф146 Стройка – Завод „Продмаш” із назвами об’єктних кошторисів. Вивести синю смугу на об’єкт Главный корпус       +

 

 

 

Відкривається меню, в якому навести курсор на Локальные сметы объекта. Виникає вікно підменю, в якому відмітити курсором Локальные сметы    
+ або +
Виникає вікно, в якому відмітити Позиции локальной сметы +  

Виникає Ф151 Локальная смета на общестроительные работы.

Номера розціноквідсвічені червоним кольором, що свідчить про те, що обсяги робіт не відпроцентовні. У графі Количество розцінки Е1-18-4 у чисельнику показано 0% виконання робіт. Всього розцінкою (показано у знаменнику) передбачено виконати обсяг робіт 0,155 тис. м3 (це буде 100% виконання). За вихідними умовами земляні роботи були виконані на 100%.

 

Щоб виставити виконання 100% слід вивести синю смугу на розцінку Е1-18-4, відмітити     +
Виникає меню в якому слід виділити Процент выполнения (к общему объему по локальной смете)   + або +

 

 

Виникає вікно Ф193, в якому слід виставити відсоток виконаних робіт за розцінкою 100% і натиснути Сохранить     +

 

 

Колір шифру розцінки Е1-18-4 з червоного став чорним, отже обсяг робіт виконано на 100%, про що свідчить цифра в знаменнику графи Количество.

 

Згідно з вихідними умовами обсяги робіт і витрати ресурсів за 2 – 3 рядками локального кошторису виконані в серпні на 100%, тому повторюємо кроки 12 – 14.

 

Мурування зовнішніх стін виконано на 20%. Тому для четвертого рядка локального кошторису виконуємо кроки 12 – 14 і проставляємо у вікні Ф193 цифру 20 та натискуємо Сохранить   +  

 

Рядок четвертий буде мати такий вигляд:

 

 

Таким алгоритмом записуються обсяги виконаних робіт за звітний місяць.

 

Закриваємо вікно Ф151, натиснувши +  
Закриваємо вікно Ф149, натиснувши +  
Повернулися в вікно Ф146. Навести синю смугу на об’єкт Головний корпус, відмітити       +

 

Виникло меню, в якому навести курсор на Выходные документы і відмітити лівою або правою клавішами   + або +
Виникає вікно Ф214 в якому наведено перелік документів, які можна переглянути і розпечатати. Навести синю смугу на Акт КВ-2в, відмітити опцію і натиснути на     + +  

 

 

З’являється вікно Ф140, в якому слід записати всі необхідні реквізити. Натиснути Сохранить   +  

 

 

 

З’являється Ф015, в якому навести синю смугу на документ Акт стоимости выполненных работ КБ-2в і відмітити подвійним клацанням     ++  

 

 

Відкривається вікно Ф016 Типова форма №КБ-2в.

 

 

Для друку Акта приймання виконаних підрядних робіт чи його збереження у форматі RTF слід скористатися опціями .

 


Література

 

1 ДБН Д.1.1.1–2000. Правила визначення вартості будівництва (зі змінами, внесеними згідно з доповненням №3, затвердженим наказом Держбуду України від 07.05.2002 №80) // Цінотворення у будівництві. – 2002. – №5 – С.8 – 194.

2 Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення: Збірник офіційних нормативних документів / Укл. А.В. Беркута, П.І. Губень, В.Г. Іванькіна, Т.О. Шарапова. – К.: НВФ „Інпроект”, 2002. – 320 с.

3 Методичні вказівки до визначення вартості будівництва з використанням програмного комплексу АВК-3 у складі економічної частини дипломних проектів для студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. В.Б. Васюта, В.А. Оченаш. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 27 с.

4 Посібник до визначення вартості будівництва при виконанні курсової роботи з дисципліни „Ціни і ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. В.А. Оченаш. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 99 с.


Васюта Вікторія Борисівна,

Оченаш Віктор Андрійович,

Петраш Світлана Станіславівна

 

 

посібник

 

до використання програмного комплексу АВК-3

для визначення вартості будівництва

(для кошторисників-початківців)

 

 

Комп’ютерна верстка Редактор Коректор В.А. Оченаш Н.В. Жигилій С.П. Безноса

 

 

Друк RISO

Обл.-вид. арк. ….

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

36011, Полтава, просп. Першотравневий, 24

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції

Серія ДК, №3130 від 06.03.2008 р.

 

 

Віддруковано з оригінал-макета

РВВ ПолтНТУ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.008 с.)