Створення локальних кошторисів за одиничними розцінками, коли шифри розцінок заздалегідь невідоміМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення локальних кошторисів за одиничними розцінками, коли шифри розцінок заздалегідь невідоміЯкщо невідомий номер розцінки, пошук його виконується наступним чином. Наприклад, у Розділі 2. Фундаменти потрібно знайти розцінку для вкладання 25-ти штук фундаментних блоків марки ФБ24.06.06 (за проектом або вихідними умовами).

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Вивести синю смугу на необхідне місце у локальному кошторисі (Ф127)   +
У меню, що з’явилося, навести курсор на Вставить строку, виникає ще одне меню, в якому відмітити Позиция +  

 

 

 

Виникає Ф121. Відмітити Натиснути +   +  

 

 

  Активована Стандартная НСИ ((нормативно-справочная иинформация) – у круглому віконці стоїть крапка) розкривається в список збірників ресурсних елементних кошторисних норм (з 1-го по 47). Послідовно виводячи синю смугу курсором або клавішами↑ ↓на відповідний збірник норм, розкриваючи його натисканням на клавішу Enter, отримуємо перелік груп видів будівельних об’єктів і споруд. Подальшим наведенням синьої смуги на види робіт та конструктивних елементів із використанням клавіші Enter, дійти до опису роботи, яку необхідно розцінити на підставі опису, який супроводжується у правій частині Ф121.    

 

 

 

 

 

Виникає перелік розцінок. Відкриваючи їх почергово наведенням синьої смуги, можна прочитати у правій частині Ф121 опис розцінки і прийняти рішення стосовно того, чи це та розцінка, яка необхідна.

Починаючи із Е7-1-1 до Е7-1-3 бачимо, що вони відрізняються масою конструктивних елементів, які монтуються. Для першої розцінки – маса фундаментних блоків до 0,5 т; для другої – до 1,5 т; для третьої – до 3,5 т і т.д.

Нам потрібно оцінити вартість укладання фундаментних блоків габаритами 2,4 м × 0,6 м × 0,6 м (ФБ 24.06.06). Маса одного блоку:

2,4×0,6×0,6×2,5=2,16 т,

де 2,5 – маса 1 м3 збірного залізобетону.

Отже, для оцінювання монтажу фундаментних блоків ФБ24.06.06 підходить розцінка Е7-1-3, оскільки вона враховує масу від 1,5 т до 3,5 т.

 

Використовуємо клавішу Enter Вибрана розцінка автоматично заноситься у локальний кошторис (Ф127).    
При цьому висвітиться блідим зелено-блакитним кольором графа Количество. Там слід уписати цифру обсягу робіт (наприклад 25 штук) і відмітити натисненням клавіші Enter. Уписана цифра автоматично переведеться в ту одиницю вимірювання (100 шт.), яка передбачена відповідною розцінкою – 0,25. Автоматично заповняться решта граф локального кошторису.    

 

 

Послідовно розкриваючи розцінки у правій частині Ф121, можна читати назви розцінок і вибирати необхідні.

Рядок 2 у локальному кошторисі заповнився, але шифр позиції нормативу висвітився червоним кольором. Це свідчить про те, що ця розцінка є відкритою,тобто не враховані деякі матеріальні ресурси, які потрібно врахувати додатково.

3.1.4 Закриття „відкритих” одиничних розцінок у локальних кошторисах

3.1.4.1 Використання Стандартной НСИ

Для закриття відкритої розцінки слід визначити, які матеріальні ресурси не враховані у складі прямих витрат.

Для цього необхідно:

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Виставити синю смугу на відкриту розцінку, натиснути Enter .      
З’являється вікно Ф130, в якому відмітити Ресурсы. +  

 

 

Опція Ресурсы розкриває перелік усіх ресурсів, необхідних для здійснення будівельно-монтажних робіт за ресурсною елементною нормою 7-1-3: одиниця їх виміру, витрати ресурсів на одиницю виміру за нормою; витрати цих ресурсів на обсяг робіт за розцінкою Е7-1-3; вартість одиниці виміру кожного виду ресурсу; загальна вартість кожного ресурсу на весь обсяг робіт за позицією.

На матеріально-технічні ресурси, вартість яких урахована у розцінці, у графі Шифр ресурса вказано їх номер, за котрим вартість кожного ресурсу визначається у відповідному „Збірнику єдиних кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЄКЦ-97)” або збірнику „Усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів ”.

Ресурс, висвітлений червоним кольором у графі Наименование ресурса, і є тим ресурсом, вартість якого не врахована у відкритій розцінці. В нашому випадку неврахованими ресурсами у розцінці Е7-1-3 є Збірні залізобетонні конструкції – тобто блоки фундаментні.

 

Для того, щоб „закрити” розцінку, тобто додати невраховані ресурси, треба виставити синю смугу на наступний рядок у локальному кошторисі (Ф127) курсором або клавішею ↓ і відмітити правою клавішею.     +
Виникає меню, відмітити Вставить строку +  
Виникає підменю, відмітити Позиция +  

 

 

Виникає Ф121. Активізувати опцію Натиснути   +   +  

 

Виникає перелік збірників кошторисних цін на будівельні вироби, конструкції, матеріали тощо.

 

 

Активована крапкою розкривається у список збірників кошторисних цін (з 1-го по 5). Послідовно виводячи синю смугу на відповідний збірник цін, досягаємо необхідного. Відмічаємо Частину 4. Натискуємо Enter   +      

 

 

Виникає список розділів цієї частини збірників кошторисних цін, наводимо синю смугу на Залізобетонні вироби. Натискуємо на Enter    
Виникає список конструктивних елементів, вибираємо Блоки і плити фундаментні, натискуємо Enter    
Виникає перелік шифрів ресурсів. Відкриваючи їх почергово, можна прочитати опис ресурсу в правій частині Ф121 і прийняти рішення стосовно того, чи це саме той, вартість якого необхідно додатково врахувати у відкритій розцінці для того, щоб уважати її закритою. Якщо ресурс є тим, що потрібний, наприклад С1411-5, відмітити його лівою клавішею мишки або натиснути Enter   +    

 

 

Відмічений ресурс автоматично вноситься у локальний кошторис (Ф127), в якому додатково необхідно лише вказати загальні витрати ресурсу у графі Количество у тих одиницях вимірювання, котрі передбачені ресурсом С1411-5 – м3. Загальний обсяг усіх 25-ти блоків визначиться: 2,4×0,6×0,6×25=21,6 м3.

 

У висвітлений синьо-зеленим кольором прямокутник у графу Количество занести цифру 21,6 і відмітити Enter .    

 

У локальному кошторисі повністю заповнився третій рядок.

 

 

У вікні Ф127 після закриття відкритої розцінки колір її шифру залишається червоного кольору.

 

Примітка. Пошук необхідного ресурсу можна прискорити, використовуючи у вікні Ф121 (крок 6-й) функцію Поиск в наименовании и / или поискового образа наступним чином.

 

Номер кроку Найменування дії  
 
Увести у вікно Контекст слова або їх частини, які входять у текст найменування ресурсу, що шукається. Під терміном „слово” необхідно розуміти послідовність будь-яких символів, крім символу @ , котрий використовується як роздільник слів. Букви слова можуть бути як великими, так і малими.  
Указати умови пошуку: – за наявності всіх слів (черговість запису цих слів не має значення); – або хоч одного слова.  
Указати додаткову умову пошуку, де знаходиться слово: – з початку найменування; – або у будь-якому місці найменування.  

 

 

  Натиснути лівою клавішею.

 

У результаті пошуку на екрані з’являється Ф123 з переліком пошукових образів позицій. Переглядаючи їх, знаходимо такий вид ресурсу, що потрібен.

 

Недоліком цього методу є те, що в поняття пошукового образу включені також блоки віконні, блоки дверні, блоки з піноскла, блоки скляні пустотілі, блоки тепломасообміну тощо.

 

3.1.4.2 Створення і використання Пользовательской НСИ (Нормативно-довідкової інформації користувача)

Варіант – урахування ресурсу з невідомими технічними характеристиками (шифр ресурсу – По проекту) на ресурс із конкретними технічними характеристиками (закриття відкритої розцінки), інформації про який не містить Стандартная НСИ;

Наприклад, за проектом необхідно оцінити мурування зовнішніх стін багатоповерхового будинку цеглою силікатною з облицюванням цеглою лицьовою червоного і жовтого кольору на цементно-вапняковому розчині марки М100. Співвідношення кольорової лицьової цегли 80% на 20%.

Вихідне положення – екран програмного комплексу Ф127. Розцінка Е8-15-3 – „Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м”.

 

 

Шифр позиції нормативу висвітлений червоним кольором. Це свідчить про те, що ця розцінка є відкритою. Необхідно її „закрити”. Для цього слід урахувати вартість ресурсів, які цією розцінкою не враховані.

 

Номер кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Виставити синю смугу на відкриту розцінку, натиснути Enter .    
Виникає Ф130, в якому слід відмітити Ресурси. +  

 

 

Розкривається перелік ресурсів із їх техніко-економічними показниками.

 

 

Ті ресурси, вартість яких не враховано у розцінці, у кошторисній нормі в графі „Шифр ресурса” відмічені як „По проекту”. Неврахованими і виділеними шрифтом червоного кольору є такі ресурси:

– цегла керамічна або силікатна в кількості 25 тис. шт. на весь обсяг робіт з мурування;

– цегла керамічна або силікатна лицьова в кількості 13 тис. шт. на весь обсяг робіт з мурування.

 

Виставляємо синю смугу курсором або клавішами на „Цегла керамічна…” і при будь-якому місці знаходження курсора відмітитися       +
З’являєЗ’являється віконце, в якому відмітити Замена ПО ресурса +  

 

 

 

Виникає Ф123. Відмітити опцію Натиснути Виникає перелік збірників кошторисних цін на будівельні вироби, конструкції, матеріали тощо   + +      
Активована Стандартная НСИ (у круглому віконці стоїть крапка) розкривається в список (вікно Ф121) збірників кошторисних цін (з 1-ї по 5-ту частини збірника і ще кількох збірників вартості деяких матеріалів). Послідовно виводячи курсор на відповідний збірник цін, досягаємо необхідного ресурсу. Відмічаємо Частину 4 Місцеві матеріали   ++    
Виникає список розділів цієї частини збірників кошторисних цін), наводимо курсор на Місцеві будівельні матеріали і натискуємо Enter      
         

 

 

З’являється перелік місцевих будівельних матеріалів, вибираємо Цегла і камінь керамічні. Enter      
Виникає список шифрів марок цегли і каменів керамічних. Відкриваючи їх почергово, можна прочитати у правій частині Ф123 марку цегли і прийняти рішення стосовно того, чи це та цегла, вартість якої необхідно додатково врахувати у відкритій розцінці для того, щоб уважати її вартість урахованою у відкритій розцінці. Якщо ресурс є тим, що потрібний, наприклад С1422-10936 (марка цегли – М100), натискуємо клавішу Enter.      

 

 

Відмічений ресурс (цегла) автоматично заноситься у перелік ресурсів вікна Ф130. Таким чином, вартість цегли за шифром С1422-10936 врахована у розцінці Е8-15-3.

 

 

Примітка. Вартість неврахованого ресурсу автоматично врахується у розцінці лише в тому випадку, коли у збірнику кошторисних цін вартість ресурсу наведена на таку одиницю виміру (в нашому випадку – 1000 шт.), яка збігається з одиницею виміру витрат ресурсу, наведеною у Ресурсах вікна Ф121, – також 1000 шт. Якщо одиниці виміру не збігаються, то закриття розцінки слід виконувати наступним рядком після відкритої розцінки у локальному кошторисі (див. пп. 3.1.4.1).

 

Далі потрібно врахувати в кошторисі лицьову цеглу кольорову.

 

Вивести синю смугу у Ф130 на наступний четвертий рядок клавішею ↓ і відмітити правою клавішею.     +
Повторити кроки 4 – 8.    

 

Переглянувши наявну інформацію, яка міститься у Стандартной НСИ, виявляємо, що кольоровоїлицевої керамічної цегла немає. Є тільки цегла силікатна, повнотіла, лицьова, незабарвлена, марка М100 (С1422-11094).

У такому випадку необхідно створити Пользовательскую НСИ наступним чином.

За базову можна взяти цеглу за шифром С1422-1094 Стандартной НСИ – „Цегла одинарна, силікатна, повнотіла, лицьова, незабарвлена, розміри 205×125×65 мм, марка М100”, яка найбільш відповідає параметрам кольорової цегли.

 

Навести синю смугу у Ф130 на рядок Цегла керамічна або силікатна лицьова, відмітити правою клавішею   +
З’являється віконце, в якому відмітити Добавление нового ресурса, натиснути Enter або праву клавішу   +

 

 

З’являється вікно Ф123. Повторити кроки 5 – 9 цього ж пункту 3.1.3.2 і вивести синю смугу на С1422-11094 (цеглу силікатну, повнотілу, лицьову, незабарвлену, марки М100), відмітити клавішею     +
З’являється віконце, в якому навести курсор на Создать новую позицию і натиснути Enter або відмітити лівою чи правою клавішею     +     +

 

 

У створеній Ф124 висвітяться ознаки вибраної позиції – Поисковый образ (С1422-11094) і Наименование (цегла силікатна, повнотіла, лицьова незабарвлена, марки М100). Ці атрибути належать ресурсу, що знаходиться у Стандартной НСИ.

Щоб створити Пользовательскую НСИ,потрібно змінити ці дві ознаки.

 

У цьому вікні Ф124 до Поискового образа дописатичерез тире цифру або літеру, наприклад – Ж, а до Наименования внести поправку – замість слова „незабарвлена” написати „жовта”, натиснути Сохранить.   +  

 

 

З’являється вікно Ф123 – в якому активована Пользовательская НСИ. У цьому вікні появився запис матеріального ресурсу, який відсутній у Стандартной НСИ.

Необхідно відкоригувати витрати нового ресурсу та вказати вартість його одиниці виміру.

 

 

Натиснути Enter    

 

 

З’являється вікно Ф130, у якому в переліку ресурсів тепер занесена цегла силікатна лицьова жовта. Інформація про кількість цегли та її вартість відсутня. У графі Расход по норме висвітилося блідим зелено-блакитним місце для запису витрат жовтої лицьової цегли. Згідно з вихідними умовами з усієї кількості лицьової цегли 0,130 тис. шт. жовтого кольору повинно бути 80%, тобто 0,130×0,8=0,104 тис. шт. Записуємо у зелено-блакитному прямокутнику витрати за нормою і натискуємо Enter    

 

Залишилося вказати ціну цегли лицьової, жовтої.

 

Для цього на Ф130 при виведеній синій смузі на цьому ресурсі слід правою клавішею викликати віконце, в якому відмітити курсором Редактирование цены ресурса і натиснути Enterабо ліву чи праву клавішу   +   +

 

 

Виникає Ф025, у якому в рядку Отпускная цена у графі Значение, грн. слід проставити вартість ресурсу1), наприклад 1650 грн. і натиснути Enter або відмітити лівою чи правою клавішею     +     +
При цьому активізується опція Сохранить, яку потрібно відмітити   +  

 

 

Виникає віконце Запрос, у якому необхідно відмітити відповідну опцію Да або Нет   +  

 

 

Примітка. При заповненні значення Отпускной цены транспортні та заготівельно-складські витратирозраховуються автоматично. Якщо заздалегідь відома кошторисна ціна, то її значення заноситься в рядку Сметная цена.

 

Вікно Ф130 з переліком ресурсів тепер має такий вигляд:

 

Шифр ресурсу стає синього кольору, що свідчить про те, що врахована кількість та вартість одиниці виміру ресурсу, а також і те, що цей ресурс знаходиться у нормативно-довідковій базі користувача.

Щоб урахувати червону цеглу операцію зі створення нового рядка в Ресурсах повторюємо за таким же алгоритмом.

Кількість червоної цегли – 0,13×0,2=0,024 тис. шт.

За базу використовуємо цеглу жовту, оскільки вона вже є у Пользовательской НСИ. Для цього у вікні Ф130 відкриваємо Ресурсы і виконуємо наступні кроки.

 

Вивести синьою смугу на цеглу жовту   +
З’являється віконце, в якому відмітити Добавление нового ресурса натискуванням Enter або клавішами   +   +

 

 

З’являється вікно Ф123, в якому відмітити опції Строительные материалы, изделия и конструкции та Пользовательская НСИ. Натиснути   +  

 

 

Виникає перелік збірників цін у Пользовательской НСИ. Послідовно подвійним натисканням лівої клавіші мишки знаходимо у „Цегла і камені силікатні” цеглу жовту лицьову і виводимо синю смугу на неї     ++     +
У віконці, що з’явилося, відмітити Создать новую позицию натискуванням Enter або одною із клавіш   +   +

 

 

Виникає вікно Ф124.

Далі повторюємо кроки 16 – 22, замінивши слово „жовта” на „червона” та вказавши нову ціну.

 

У вікні Ф130 залишилося видалити рядок По проекту у графі Шифр ресурса.

Вивести синю смугу на на рядок По проекту і видалити його натискуванням Enter або одною із клавіш   +   +

 

При закритті вікна Ф130 повертаємося у локальний кошторис (вікно Ф127) і відмічаємо, що весь рядок за розцінкою Е8-15-3 буде записаний курсивом чорним кольором. Це означає, що у цій розцінці враховано всі види ресурсів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.033 с.)