Перегляд або друк вихідного документаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перегляд або друк вихідного документа 

Для перегляду або друку створеного локального кошторису вихідне положення – екран Ф125 Список локальных смет (якщо мова йде про об’єктний, зведений кошторисний розрахунок або договірну ціну – див. наступні розділи).

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Навести курсор на об’єкт, який необхідно переглянути чи віддрукувати, відмітити   +
Виникає меню, відмітити Выходные документы +  

 

 

Виникає вікно Ф214 в якому наведено перелік документів, які можна переглянути і розпечатати. Для цього слід навести синю смугу на необхідний документ, відмітити опцію і натиснути на     + +  

 

 

Виникає вікно з фіксацією дати поточних цін до розрахунку локального кошторису, натиснути Выход +  

 

 

Виникає вікно Ф016, в якому показано документ в такому виді, як він буде роздрукований.

 

 

У лівому верхньому куті є „кнопки” , натиснувши які можна відправити документ у друк, відправити і зберегти у файл на будь-який електронний носій чи змінити масштаб перегляду документа

 

Примітка.Опція більш універсальна, ніж . Використання її, крім перегляду документа, дозволяє також друк і виведення документа у файл (для наступної роботи з текстом у редакторі Word або друку документа на іншому принтері, підключеному до комп’ютера без програмного комплексу АВК-3)

 


Створення об’єктного кошторису,

Його перегляд або друк

Один чи кілька створених локальних кошторисів автоматично формують об’єктний кошторис. Вихідне положення – вікно Ф131 Список объектов.

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Курсором відмітити потрібний об’єктний кошторис   +
У меню, що з’явилося, відмітити Выходные документы +  

 

 

Виникає вікно Ф214 в якому наведено перелік документів, які можна переглянути і розпечатати – об’єктний кошторис і загальновиробничі витрати.

 

 

Далі виконувати дії кроку 3 розділу 5.

Таким чином створюються, коригуються і роздруковуються об’єктні кошториси у главах 2–6.

 

 


Створення зведеного кошторисного розрахунку

Вартості будівництва

 

Вихідне положення – вікно програмного комплексу Ф120 Список строк.

 

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Відмітити Ф120   +
Виникає меню, в якому слід відмітити Сводный сметный расчет +  
Виникає підменю, в якому відмітити Настройка +  

 

 

Виникає вікно Ф112 Стройка 1 . У ньому необхідно виставити всі показники вікна настройки шляхом натиснення на ▼ та подальшого вибору потрібного показника чи умови. Навести почергово курсор на відповідний показник і відмітити натисненням клавіші Enter     +      

 

 

Не відмічати рядок Обновить данные стройки на основе текущего блока настройки (тому що всі щойно виставлені показники зміняться на такі, якими були при відкритті вікна Ф112). Сохранить +  
Повернулися до вікна Ф120 Список строк. Тепер необхідно встановити параметри інших витрат, які враховуються в зведеному кошторисному розрахункові. Для цього слід відмітитися у вікні Ф120   +
Виникає меню, в котрому потрібно відмітити Сводный сметный расчет +  
Виникає підменю, в якому відмітити Состав сводного сметного расчета +  

 

 

Виникає вікно Ф105 Общий состав затрат.

Уключення до складу зведеного кошторисного розрахунку необхідних витрат здійснюється наступним чином:

 

 

Навести курсор на необхідну статтю витрат, наприклад Г1 (Глава 1. Підготовлення території будівництва). Якщо при відкритті Ф105 глава відмічена червоною „галочкою”, то вона уже включена у розрахунок. Якщо Г1 не була відмічена, то для включення у розрахунок відмітити Исключение/включение затрат         +
Для корегування витрат, що відносяться до цієї глави, слід відмітити Корректировка затрат +  

 

 

Примітка. Для перегляду витрат, що відносяться до певної глави, можна двічі відмітити її лівою клавішею при наведеній на цю главі синій смузі.

 

Виникає вікно Ф109, в якому наведено перелік усіх можливих витрат, що належать до глави 1. Навести синю смугу на потрібну статтю витрат (наприклад, П11) і включити чи виключити її зі складу витрат глави 1   +    

 

 

Стаття витрат П11 позначається червоною „галочкою”. Це означає, що тепер вона включена у розрахунок глави 1. Те, що позначення П11 висвітлюється червоним кольором, означає, що потрібно ввести якусь інформацію.

Для розкриття зміст П11 потрібно при наведеній на неї синьої смуги відмітити клавішею     +
Виникає меню, в якому слід відмітити Корректировка затрат   +  

 

 

Виникає вікно Ф107, у котрому необхідно зафіксувати розмір цих витрат. У складі курсових робіт та дипломних проектів слід заздалегідь визначити розмір витрат і занести у Стоимостные показатели, наприклад 0,55 тис. грн. відповідно до прейскуранта цін на відведення ділянки під будівництво [4]. Відмітити Сохранить     +  

 

 

Повернулися до вікна Ф109. Позначення статті витрат П11 стало чор-ного кольору. Це означає, що включена до глави 1 стаття витрат П11 визначена конкретною цифрою. Якщо у главі 1 необхідно врахувати інші витрати то слід виконувати кроки 11-14. якщо ні – закрити Ф109, натиснувши   +  

 

Знову виникає вікно Ф105 Параметры прочих затрат. Для розрахунку у складі зведеного кошторису інших витрат слід виконувати кроки 9 – 15.

 

 

Примітка. При виконанні прикладних завдань можна залишати такі витрати: Г8, Г9 (П91, П910, П94), Г10 (П101, П106), Г12 (П122, П123), Г13 (П130, П147, П131, П145) Г14 (П134, П138), Г16, Г17.

 

Закрити Ф105, натиснувши +  

 

Повернулися у вікно Ф120 Список строек.

Відмічені статті витрат автоматично будуть вирахувані.

 

Для перегляду або друку зведеного кошторисного розрахунку слід вивести синю смугу на стройку „завод Продмаш” і відмітити правою клавішею       +
Виникає меню, відмітити Выходные документы +  
Відкривається вікно Ф214. Навести синю смугу на необхідний документ, наприклад Сводный сметный расчет і потім переходити до перегляду документу чи його друку, як указано в розділі 5, крок 3 і далі    

 

 

 


Створення договірної ціни

 

 

Склад договірної ціни

 

8.1.1 Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об’єкт замовлення [1].

Для розрахунку договірної ціни замовник надає претенденту (виконавцю робіт):

– відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними цінами або без них;

– проектно-кошторисну документацію у повному обсязі.

8.1.2 Згідно з п. 2.2.3 [1] до договірної ціни включаються безпосередні витрати на спорудження об’єкта замовлення (прямі й загальновиробничі) та супутні витрати на будівництво у цілому (як прямі, так і загальновиробничі).

До супутніх витрат належать витрати на:

– підготовку території будівництва;

– зведення й розбирання титульних тимчасових будівель і споруд;

– додаткові витрати, пов’язані з виконанням БМР у зимовий та літній періоди, якщо таке планується проектом організації будівництва.

За необхідності до супутніх витрат можуть включатися (за погодженням із замовником) такі витрати:

– на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій (БМО) автотранспортом;

– на відрядження працівників БМО на об’єкти будівництва;

– доплати працівникам у зв’язку з затратами часу на проїзд від місця розміщення БМО (збірного пункту) до об’єкта будівництва і назад тощо.

8.1.3 Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси при складанні договірної ціни підрядник приймає на підставі власного банку даних [1, п. 3.2.5].

Вид кошторисних цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції – „франко-будівельний майданчик”, тобто з урахуванням, крім відпускної ціни виробника, ще й витрати на тару, упаковку та реквізит, транспортні витрати і заготівельно-складські.

Транспортні витрати визначаються на підставі відстані перевезень і діючих тарифів, а якщо перевезення буде здійснюватися власним транспортом підрядника, – на підставі калькуляцій транспортних витрат на 1 т-км відповідним транспортним засобом.

8.1.4 Заробітна плата у складі прямих витрат визначається на основі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт за ресурсними елементними кошторисними нормами і вартістю людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт, або за середнім розрядом робіт за об’єктами в цілому [1, п.3.2.6].

За будовами і об’єктами, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, визначається з урахуванням середнього по будівництву рівня заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості та рекомендацій Держбуду.

8.1.5 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання повного обсягу робіт, та вартості експлуатації машин за одиницю часу (машино-годину) в поточних цінах [1, п. 3.2.7].

8.1.6 Загальновиробничі витрати у складі договірної ціни підрядник визначає виходячи зі структури цих витрат, що склалися в підрядній організації за попередній період [1, п. 3.2.8].

8.1.7 Вартість супутніх витрат, які плануються на об’єкті замовлення, визначаються на підставі чинного законодавства, даних проекту, вихідних даних замовника, умов виконання будівельно-монтажних робіт, розташування БМО стосовно майданчика будівництва тощо.

 

 

Створення договірної ціни

Вихідне положення – вікно програмного комплексу Ф120 Список строек.

№ кроку Найменування дії Клавіша
ліва права
Відмітити   +
Виникає меню, в якому слід відмітити Перенос стройки в підсистему Договорная Цена +  
Закрити Ф120 +  
Повернулися до Ф100, відмітити Договорная цена +  
Виникає Ф120, відмітити свою будову – завод „Прод-маш”   +
Виникає підменю, в якому відмітити Прочие затраты стройки +  
Виникає підменю, відмітити Состав прочих затрат +  

 

 

З’являється вікно Ф105 Параметры прочих затрат, вивести синю смугу на Г1 (Глава 1 Підготовлення території будівництва)       +

 

 

Виникає підменю, відмітити Корректировка затрат. Виникає перелік витрат, що входять до складу Г1. Залишити в розрахунках ті статті витрат, що відносяться до витрат підрядника. Решту статей витрат Исключить +  

 

 

Таким же чином слід виключити з розрахунків витрати, що не відносяться до витрат підрядника, до Г17 включно.

 

Закрити вікно Ф105,натиснувши +  
Для до перегляду та друку створеної договірної ціни необхідно у Ф120 будову завод „Продмаш” відмітити     +

 

 

З’являється вікно Ф214. Навести синю смугу на Договорная цен, відмітити опцію і натиснути на     +  
Виникає вікно Ф195. Натисканням ▼ Вибрати тип договірної ціни, наприклад „тверда”. Натиснути Сохранить     +  

 

 

 

З’являється вікно Дата текущих цен… . Виставити потрібну дату і натиснути Сохранить   +  

 

 

З’являється Ф015 – вікно збереження файла у форматі RTF, в якому слід у вибраній папці зберегти документ. (У цій папці повинні знаходитися всі раніше розроблені кошториси – локальні, об’єктні й зведений кошторисний розрахунок) +  

 

 

Далі див. крок 4 розділу 5.


9 складання акта здавання виконанихПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.016 с.)