Елементи що працюють на згинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Елементи що працюють на згин6.4.1 Розрахунок міцності елементів що працюють на згин в площині однієї осі перерізу, розкріплених від втрати стійкості плоскої форми деформування, по нормальним напруженням слід виконувати за формулою:

, (6.15)

де sm,y,d - розрахункове напруження згину (визначається за формулою (6.16)); fm,y,d – розрахункове значення міцності при згині (визначаються згідно п. 3.2.1).

Розрахункове напруження від згину слід визначати за формулою:

, (6.16)

де Мd – розрахунковий згинальний момент; Wd - розрахунковий момент опору поперечного перерізу. При наявності ослаблень Wd = Wnet визначається за умови, що всі ослаблення на ділянці довжиною 15 см суміщаються в одному розрахунковому перерізі.

6.4.2 Розрахунок елементів, що працюють на згин на міцність по сколюванню слід виконувати за формулою:

td £ fv,d , (6.17)

де: td - розрахункове напруження сколювання (визначається за формулою (6.18)); fv,d - розрахункове значення міцності при сколюванні (визначаються згідно п. 3.2.1).

Розрахункові напруження сколювання слід визначати за формулою:

, (6.18)

де: Sbr – статичний момент (брутто) частини перерізу, що зсувається, відносно нейтральної осі; Ibr – момент інерції перерізу (брутто) відносно нейтральної осі; befрозрахункова ширина перерізу елементу.

При визначенні напружень сколювання для елементів прямокутного перерізу необхідно враховувати вплив тріщин шляхом застосування розрахункової ширини поперечного перерізу елемента:

bef = kcr×b,(6.19)

де b – ширина розрахункового поперечного перерізу; kcr×- коефіцієнт, що враховує вплив тріщин.

Рекомендується приймати наступні значення коефіцієнту kcr:

kcr = 0.67 – для суцільної та клеєної деревини;

kcr = 1.0 – для інших матеріалів на основі деревини у відповідності з EN 13986 та EN 14374.

6.4.3 Розрахунок міцності елементів що працюють на косий згин по нормальним напруженням слід виконувати за формулами:

, (6.20)

, (6.21)

де sm,y,d та sm,z,d - розрахункові напруження згину відносно відповідних осей (визначається за формулою (6.16)); fm,y,d та fm,z,d- розрахункові значення міцності при згині (визначаються згідно п. 3.2.1).

Примітка.Коефіцієнт km враховує перерозподіл напружень і вплив неоднорідності матеріалу в поперечному перерізі.

Величина коефіцієнту km приймається наступним чином:

Для суцільної деревини, клеєної деревини та LVL:

- для прямокутного перерізу: km = 0,7;

- для інших видів поперечного перерізу: km = 1,0.

Для інших будівельних виробів на основі деревини для всіх поперечних перерізів: km = 1,0.

6.4.4Перевірку стійкості плоскої форми деформування елементів що працюють на згин слід виконувати за формулою:

sm,d £ kcrit×fm,d, (6.22)

де: sm,d – розрахункове напруження від згину (визначається за формулою (6.16)); fm,d - розрахунковий опір згину (визначається згідно п. 3.4), kcrit – коефіцієнт, що враховує втрату стійкості плоскої форми деформування (визначається згідно п. 6.4.4.1).

6.4.4.1 Для елементів з початковим викривленням з площини дії моменту М в межах пропорційності, kcrit можна визначити на основі виразу (6.23).

. (6.23)

Коефіцієнт kcrit можна прийняти як 1,0 для елемента, в якому бокові переміщення стиснутої грані виключені по всій довжині, а на опорах не припускається кручення.

6.4.4.2Відносна гнучкість при згині:

, (6.24)

де: sm,crit – критичне напруження від згину, визначене у відповідності з класичною теорією стійкості, враховуючи п’ятивідсоткові значення модуля жорсткості.

Критичне напруження від згину можна визначити так:

, (6.25)

де: Е0,05 – п’ятивідсоткове значення модуля пружності деревини вздовж волокон; G0,05 – п’ятивідсоткове значення модуля зсуву деревини вздовж волокон; Iz – момент інерції перерізу з площини згину; Itor – крутильний момент інерції перерізу; lef – розрахункова довжина елемента, що залежить від умов закріплення та конфігурації навантаження, у відповідності до п. 6.3.5; Wy – момент опору перерізу в площині згину.

Для шпилькових порід деревини з суцільним прямокутним поперечним перерізом sm,crit можна приймати як:

, (6.26)

де: b – ширина поперечного перерізу елементу, h – висота поперечного перерізу елементу.

6.4.4.3Коефіцієнт kcrit для шпилькових порід деревини з суцільним прямокутним поперечним перерізом можна визначати:

, (6.27)

де: fm,k – характеристичне значення міцності деревини при згині.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.007 с.)