Розрахункові характеристики матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахункові характеристики матеріалів3.2.1 Розрахункова величина Xd характеристик міцності розраховується як:

, (3.1)

де Хk – характеристичне значення міцності; gМ – коефіцієнт властивостей матеріалів та виробів; kmod – коефіцієнт, що враховують вплив на міцність експлуатаційного класу та класу навантаження за тривалістю дії.

Примітка 1. Коефіцієнти, що враховують вплив на міцність експлуатаційного класу та класу навантаження за тривалістю дії, наведено в додатку А;

Примітка 2. Рекомендовані коефіцієнт властивостей матеріалів та виробів gМ наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Рекомендовані коефіцієнт властивостей матеріалів та виробів gМ

Основні комбінації gМ
Цільна деревина 1,3
Клеєна деревина 1,25
LVL, фанера, OSB 1,2
ДСП, ДВП, МДВ 1,3
З’єднання 1,3
Металеві зубчасті пластини 1,25
Випадкові комбінації 1,0

3.2.2 Розрахункові величини жорсткості елемента Еd або Gd слід визначати як:

, (3.2)

, (3.3)

де Emean – середнє значення модуля пружності; Gmean - середнє значення модуля зсуву.

Розрахункові значення геометричних параметрів

3.3.1 Геометричні параметри поперечних перерізів та систем можуть прийматись як номінальні величини за державними стандартами на вироби ДСТУ або з робочих креслень.

3.3.2 Розрахункові величини допусків за геометричними розмірами, які встановлено у цих нормах, охоплюють впливи від:

- геометричних дефектів елементів;

- дефектів конструкцій від виготовлення та монтажу;

- неоднорідності матеріалів (наприклад, сучків).

Розрахункові значення міцності

3.4.1 Розрахункове значення несучої здатності Rd потрібно визначати як:

, (3.4)

де Rk – характеристичне значення несучої здатності; gМ – коефіцієнти властивостей матеріалів та виробів; kmod – коефіцієнт яким враховується експлуатаційний клас та клас навантаження за тривалістю дії.

Примітка 1. Коефіцієнти, що враховують вплив на міцність експлуатаційного класу та класу навантаження за тривалістю дії, наведено в додатку А;

Примітка 2. Рекомендовані коефіцієнт властивостей матеріалів та виробів gМ наведено в табл. 3.2.

Цільна деревина

3.5.1Дерев’яні елементи круглого перерізу повинні відповідати вимогам ГОСТ 9463 і ГОСТ 9462, а також prEN 14081-1.

Примітки 1. класи міцності деревини за EN 338 наведено в додатку Б цих норм.

3.5.2При визначенні розрахункових характеристик міцності необхідновраховувати вплив розмірів елементу.

3.5.3Для прямокутних перерізів елементів з цільної деревини, що мають нормативну густину rk £ 700 кг/м3 базова висота перерізу при роботі на згин або ширина (максимальний розмір поперечного перерізу) при розтязі приймається 150 мм. Для висот перерізів із цільної деревини при згині або ширині при розтязі менше 150 мм характеристичні значення fm,k , ft,0,k можуть бути збільшені на коефіцієнт kh:

, (3.5)

де h - висота перерізу елемента при згині або ширина перерізу при розтязі, мм.

3.5.4Для деревини, яка має вміст вологості на межі гігроскопічності і яка може висохнути під навантаженням, значення kdef, наведені у табл. 3.1, повинні збільшуватись на 1,0.

3.5.5 Шипові з’єднання повинні відповідати EN385.

Клеєна деревина

3.6.1 Елементи з клеєної деревини повинні відповідати вимогам EN 14080.

3.6.2 Необхідно враховувати вплив на міцність деревини розмірів поперечного перерізу елемента.

3.6.3 Для елементів з клеєної деревини прямокутного перерізу за базову висоту при роботі на згин або ширину при роботі на розтяг приймають 600 мм. Для висоти при згині або ширини при розтягу елементів з клеєної деревини менше ніж 600 мм характеристичні значення fm,k і ft,0,k можуть збільшуватись на коефіцієнт kh:

, (3.6)

де h - висота перерізу елемента при згині або ширина перерізу при розтязі, мм.

3.6.4 Великі шипові з’єднання не слід застосовувати для виробів, які використовуються в експлуатаційному класі 3, якщо у вузлі напрям волокон змінюється.

3.6.5 Необхідно враховувати вплив розмірів поперечного перерізу елемента на міцність при згині перпендикулярно до волокон як?.

Фанеровані матеріали (LVL)

3.7.1 Конструктивні елементи із LVL повинні відповідати EN 14374.

3.7.2 Для LVL прямокутного перерізу з орієнтацією всіх волокон шпону в одному напрямі повинен враховуватись вплив розміру елемента на міцність при згині і розтязі.

3.7.3 Базова висота поперечного перерізу при згині становить 300 мм. Для елементів з висотою поперечного перерізу при згині менше ніж 300 мм, характеристичне значення fm,k можна збільшувати на коефіцієнт kh:

, (3.7)

де h - висота перерізу елемента, мм;

s – ступінь впливу розміру, приймається згідно п. 3.7.5.

3.7.4 Базова довжина елементу при розтязі становить 3000 мм. Для елементів з довжиною менше 3000 мм при розтязі, характеристичне значення ft,0,kможна збільшувати на коефіцієнт kl:

, (3.8)

де l - довжина елемента, мм.

3.7.5 Ступінь впливу розміру s для LVL може прийматися згідно EN 14374 (в розробці).

3.7.6 Великі шипові з’єднання згідно з ДСТУ EN 387 не повинні застосовуватись для виробів, які використовуються в експлуатаційному класі 3, а також у вузлах в яких змінюється напрям волокон.

3.7.6 Для LVL з орієнтацією всіх волокон шпону в одному напрямі повинен враховуватись вплив розміру елемента на міцність при розтязі поперек волокон.

Плити на основі деревини

3.8.1 Плити на основі деревини і LVL повинні відповідати EN 14279.

3.8.2При застосуванні м’яких ДСП у відповідності з EN 622-4 розрахункові данні при проектуванні слід брати з відповідних випробувань.

Клеї

3.9.1 Клеї, що застосовуються для будівельних конструкцій, повинні забезпечувати з’єднання такої міцності та довговічності, щоб зберігати цілісність з’єднання у відповідності до визначеного експлуатаційного класу протягом всього терміну експлуатації конструкції.

3.9.2 Клеї, які відповідають типу І за специфікацією, яка обумовлена EN 301, можуть застосовуватись для всіх експлуатаційних класів.

3.9.3 Клеї, які відповідають типу ІІ за специфікацією, яка обумовлена EN 301, повинні застосовуватись тільки для експлуатаційних класів 1 або 2 при нетривалому впливі температури, що перевищує 50°С.

Металеві кріпильні деталі

3.10.1Металеві кріпильні деталі повинні відповідати EN 14592, металеві конектори повинні відповідати EN 14545 та вимогам чинних нормативних документів.

ДОВГОВІЧНІСТЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.009 с.)