Полтавський наказ: перший міщанський наказ, неофіційний 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Полтавський наказ: перший міщанський наказ, неофіційнийПримітки:

1.про підписи не відомо.

Додаткові зауваження:

1. пропозиція зрівняти міських чиновників з шляхтою і утворити банк.

Опубл.: Наказы малороссийским депутатам.— С. 113—123.

 

Стародубівський наказ

Примітки:

1.142 підписи (87 міщан і 55 представників інших груп).

Додаткові зауваження:

1. пропозиція перекласти кодекс магдебурзького права з польської мови на російську і ліквідувати ярмарки, які влаштовували розкольники, що проживали на території Стародубівського полку;

2. прохання виділити гроші для оплати міських чиновників; звільнити від оплати полкового лікаря; мати право збирати мито та утримувати вагову станцію для переїжджаючих купців.

Опубл.: СИРИО. — 1914. — Т. 144. — С. 86-99.

 

IV. Інші прохання Церкви

 

Чернігівська єпархія

Додаткові зауваження:

1. петиція про утримання власного персоналу консисторії, рівного з російськими єпархіями; звільнення від грошового податку; перетворення П’ятницького чоловічого монастиря на жіночий; скорочення набору церковного персоналу для виконання цивільних державних обов’язків, підтвердження майнових прав вдів священиків та їхніх дітей із забезпеченням захисту від землевласників, обов’язкові пожертвування цехів на церкву;

2. скарга щодо постанови про проведення служби Божої у незвичні години;

3. прохання забезпечити оплату службовців синоду та інших церковних інституцій та зрівняти у рангах церковних службовців з подібними урядовими посадами.

Опубл.: СИРИО.— 1885.— Т. 43.— С. 561-573.

 

Київська єпархія

Примітки:

1. Брак можливості перелічити 74 пункти (на 127 сторінках).

Опубл.: СИРИО.— 1885.— Т. 43.— С. 433-650.

 

Київський Межигірський монастир

Додаткові зауваження:

1. прохання виділити гроші на капітальний ремонт будівлі;

2. прохання забезпечити човнами для переїзду через Дніпро;

3. скарга на російських солдатів, які щороку вирубують ліси, споруджують з дерева фортифікації, які розмиває весняна повінь, внаслідок чого селяни втікають до Польщі.

Опубл.: СИРИО.— 1885.— Т. 43.— С. 588-597.

 

Києво-Печерська лавра

Додаткові зауваження:

1. прохання виділити гроші на капітальний ремонт, а також субсидії від держави;

2. прохання надати право перетинати Дніпро без оплати мита і право на безмитний імпорт зерна;

3. скарга проти нищення лісів російськими військами, внаслідок чого селяни втікають;

4. заклик звільнити дітей священиків від податків і забезпечити

їхню освіту.

Опубл.: СИРИО.— 1885.— Т. 43.— С. 578-588.

 

Переяславська єпархія

Примітки:

1. написано два окремі розділи: один — від імені ченців, інший — від парафіяльного кліру.

Додаткові зауваження:

А. від ченців — немає.

Б. від парафіяльного кліру.

1. Прохання звільнити вдів і дітей священиків від податків.

Опубл.: СИРИО.— 1885.— Т. 43.— С. 573-578.

 

Список скорочень

 

ЗІФВ ВУАН — Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської (або Української) Академії наук.

КДА — Труды Киевской духовной академии.

КС — Киевская старина.

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи.

ПСП — Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания.

РА — Русский архив.

РС — Русская старина.

СА— Сенатский архив.

СИРИО — Сборник Императорского русского исторического общества.

УІЖ — Український історичний журнал.

ЧГВ — Черниговские губернские ведомости.

ЧИОНЛ — Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца.

ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете.

UAAS — Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States.

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

Першоджерела

 

Акты Западной России.— Т. 5.— СПб., 1853.

Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России. В 15 т.—СПб., 1861-1892.

Акты по управленню Малороссиею гр. П.А.Румянцева за 1767 г. / Под ред. М.Ф.Владимирского-Буданова // ЧИОНЛ.— 1891.— Т. 5.—Ч. 3.— С. 93—136.

Архив военно-походной канцелярии гр. П.А.Румянцева-Задунайского//ЧОИДР.— 1865.— Т. 1.— С. 1-270; 1865.— Т. 2.— С. 1 —330; 1865.—T. 1.—C. 1-274; 1875-Т. 4.-С. 1-112; 1876.—Т. 1.— С. 113-240; 1876.— Т. 2.— С. 241-294.

Архив Государственного совета.— СПб., 1869.— Т. 1.— Ч. 2.

Архив князя Воронцова. В 40 т.— М., 1870—1895.

Архив Юго-Западной России.— Киев, 1861.— Ч. 2.— Т. 1.; Киев, 1898.— Ч. 3.— Т. 6.

Бумаги Императрицы Екатерины II // СИРИО.— 1871.— Т. 7; 1872.— Т. 10; 1874.— Т. 13; 1885.— Т. 42.

Бумаги по управленню Малороссиею графа П.А.Румянцева-Задунайского относящиеся / Под ред. М.Судиенко // ЧОИДР.—1861- Т. 1.— Ч. 5.— С. 137-165.

Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке. Составил Самоил Величко, бывший канцелярист Войска Запорожского, 1720. В 4 т.— Киев, 1848—1864.

Винский Г.С. Записки Винского. Мое время // РА.— 1877.— № 1.—С. 76-128.

Возражение депутата Григория Полетики на наставления Малороссийской коллегии господину же депутату Дмитрию Натальину // ЧОИДР.— 1858.— Т. 3.— С. 71-102.

Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820 годов. В 2 т. Под ред. Ю.Г.Оксмана й С.Н.Чернова.— М., 1931—1933.

Воспоминания С.В.Скалон (урожд. Капнист) // Исторический вестник.— 1891.— Т. 44.— № 5.— С. 338-367; 1891.— № 6.— С. 599-625.

Воссоединение Украины c Россией. Док. и материалы. В 3 т.— М., 1954.

Всеподданейшие донесения и письма графа П.А.Румянцева-Задунайского разных годов // ЧОИДР.— 1876.— Т. 2.— С. 241 — 294

Гетун В.Н. Записки В.Н.Гетуна // Исторический вестник.— 1886.—Т. 1.— № 1.— С. 26-27.

Грабянка Г. Действия презельной и от начала, поляков крвавшой небувалой брани Богдана Хмельницкого... Року 1710.— Киев 1854.

Дипломатическая переписка прусских посланников при русском дворе. Часть І: Донесения графа Сольмса Фридриху II и ответы короля 1763-1766 годов // СИРИО.— 1878.— Т. 22.

Дневник Акима Семеновича Сулимы, 1772—1817 // Сулимовский архив.— Киев, 1884.

Доклад графа П.А.Румянцева Императрице Екатерине II 1781 года // КС- 1884.— № 12.— С. 639-703.

Дополнения разговора Великороссии c Малороссией / Под ред. А.Н.Петрова.— КС.— 1882.— № 7.— С. 137.

Замечания до Малой России принадлежащие // ЧОИДР.— 1848.— Т. 1.-Ч. 2.— С. 1-55.

Замечания из дела, произведенного в Комитете высочайше утвержденном при Правительствующем Сенате, касательно прав на дворянство бывших чинов малороссийских // ЧОИДР.— 1861.— Т. 2.-Ч. 5.— С. 80-139.

Записка генерального судьи Акима Семеновича Сулимы // КС.— 1884.— № 1.— С. 135-142.

Записка о малороссийских чинах Адриана Ивановича Чепы // КС.—1897.— № 4.— Додаток.— С. 23—32; № 5.— Додаток.— С. 33—39.

Записка о малороссийском дворянстве (1809) // КС.— 1893.— № 1.— Додаток.— С. 1 — 8.

Записка 1801 г. о нуждах малороссийского дворянства // КС.— 1890.— № 8.— С. 310-316.

Записки В.Н.Гетуна // Исторический вестник.— Т. 1.— № 1.— 1880.— С. 26-27.

Записки графа Сегюра о пребьгвании его в России в царствование Екатерины II (1785-1789).— СПб., 1865.

Записки Ильи Федоровича Тимковского // РА.— 1874.— Т. 1.— С. 1377-1440.

Записки инженерного офицера Мартоса о турецкой войне в царствование Александра Павловича 1806—1812 / Изд. А.А.Титов.— РА.— 1893.— № 7.— С. 305-368.

Записки Николая Ивановича Греча // РА.— 1873.— Т. 1.— № 3.— С. 225-342.

Исторические материалы из архива Киевского губернского правлення. В 8 т. / Под ред. А.А.Андриевского.— Киев, 1882—1883.

Историческое известие, на каком оснований Малая Россия была под республикою Польскою, и на каких договорах оддалась Российским Государям, и патриотическое рассуждение, каким образом можно бы оную ныне учредить, чтоб она полезна могла быть Российскому Государству без нарушения прав ее и вольностей // Український археографічний збірник ВУАН.— T. 1.— 1928.— C. 147-161.

Исторія Русовъ или Малой Россіи.— Москва, 1846.

Історія Русів.— Нью-Йорк, 1956.

Киевская пертурбация 1786 г. // КС.— 1883.— № 4.— С. 895-898.

Кистяковский Федор О. Воспоминания (1808—1857 г.) // КС.— 1895.— № 1.— С. 44-63; № 2.— С. 218-233; № 4.— С. 114130; №№ 7-8.-С. 185-210; № 9.-С. 346-366; № 10.— С. 113-118; № 11.— С. 244-258; № 12.— С. 380-396.

Краткая записка о малороссийских козаках // ЧОИДР.— 1864.— T. 1.— C. 85-135.

Крыжановский Е.М. Очерки быта южно-русского сельского духовенства в XVIII в. // Собр. соч. Е.М.Крыжановского.— Киев, 1890.— T. l.— C. 391-439.

Лазаревська K. Київські цехи в другій половині XVIII та на початку XIX віку.— В кн.: Київ та його околиця в історії і пам’ятках // Записки Українського наукового товариства.— Київ, 1926.— Т. 22.— С. 275-308.

Лазаревська К. Матеріали до історії цехів на Лівобережній Україні ХVII-ХІХ вв. // ЗІФВ ВУАН.— 1925.— Т. 6.— С. 20-33.

Летописец или описание краткое знатнейших действ и случаев // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси.-Киев, 1888.-С. 1-69.

Маркевич А. Историческая и статистическая записка о дворянском сословии и дворянских имуществах в Черниговской губернии // Материалы для статистики Российской империи.— В 4 т.— СПб., 1842.— Т. 2.— Ч. 4.— С. 8-9.

Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия Якова Марковича. В 2 т.— М., 1859.

Материалы для комиссии о сочинении проекта нового уложения список господам депутатам // Русский вестник.— Т. 36.— 1861.— С. 42-44.

Материалы Екатерининской Законодательной комиссии // СИРИО.— Т. 4.— 1869; Т. 8.— 1871; Т. 14.— 1875; Т. 34.— 1881; Т. 36.— 1882; Т. 43.— 1885; Т. 48.— 1889; Т. 107.— 1900; Т. 115.— 1903.

Мелочи из архивов юго-западного края; ходатайство киевских граждан о выселении из Києва евреев (1830 г.) // КС.— 1901.— № 10.— С. 12-13.

Наказы малороссийским депутатам 1767 г. и акты о выборах депутатов в Комиссии сочинения уложения.— Киев, 1890.

Опис Новгород-Сіверського намісництва (1779 — 1781 рр.) / Під ред. П.Федоренка.— К., 1931.

Открытие в Києве Управы благочиния и первые проявлення ее деятельности (1786) // КС.— 1893.— № 9.— С. 418—425.

Открьггие Новгород-Северского наместничества 1782 г. января 8— 17 дня // ЧГВ.— 1848.— № 1.— С. 4; № 2.— С. 4; № 3.— С. 4-5.

Отрывки из семейного архива Полетики / Изд. АЛазаревский // КС.— 1902.— № 7-8.— С. 12-15.

Письма А.А.Безбородько к Гр. П.А.Румянцеву / Под ред. А.М.Майкова // Старина и новизна.— 1861.— № 3.— С. 42—44.

Письма Екатерины II к А.В.Олсуфьеву // РА.— 1863.— Т. 2.— С. 391-470.

Письма Екатерины II к Гр. Н.И.Панину // ЧОИДР.— Без тома.—Ч. 2.— Апрель-июнь 1863 г.

Письма к гр. П.А.Румянцеву от его родителей / Под ред. А.Барсукова.— Старина и новизна.— 1900.— Т. 3.

Письмо графа П.А.Румянцева-Задунайского к генерал-прокурору князю А.А.Вяземскому о награждении малороссиян чинами / Под ред. Н.Стороженко // КС.— 1891.— № 1.— С. 176—177.

Плач київських монахів // Українська література XVIII ст. / Під ред. І.О.Дзеверіна та О.В.Мишанича.— К., 1983.— С. 216 — 222.

Полное собрание законов Российской империи.— Первое и второе издания.— СПб., 1830.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания, Царствование Государыни Императрицы Екатерины Второй. В 3 т.— СПб., 1910—1915.

Положение общества дворянского повета стародубского... // КС.— 1884.-№ 1.— С. 174-177.

Прибавок к плачу київських монахів // Українська література XVIII ст. / Під ред. І.О.Дзеверіна та О.В.Мишанича.— К., 1983.— С. 222.

Прошение «граждан» города Нежина о запрещении євреям розничной торговли / Изд. В.С.Иконников.— КС.— 1898.— № 6.— С. 86-89.

Прошение малороссийского шляхетства и старшин, вместе c гетманом, о восстановлении разных старинных прав Малороссии, поданное Екатерине II в 1764 году // КС.— 1883.— № 6.— С. 317-345.

Прошение нежинских купцов и мещан о воспрещении польским и австрийским євреям розничной торговли на ярмарках Малороссии 1797 г. / Изд. АЛазаревский.— КС.— 1902.— № 7—8.— С. 12-15.

Разговор Великороссии c Малороссией (литературный памятник второй половины XVIII века) / Под ред. А.Н.Петрова // КС.— 1882.— № 2.— С. 313-365. Разговор Великороссии с Малороссией // Хрестоматія давньої української літератури / Під ред. О.І.Білецького.— К., 1967.— С. 465—683.

Распоряжение графа П.А.Румянцева по управлению Малороссией // ЧГВ.— 1888.— № 12.— С. 4; № 13.— С. 4; № 19.— С. 4; № 23.— С. 4; № 25.— С. 4; № 33.— С. 4.

Реляция о победе над турецким флотом в днепровских гирлах // КС.— 1884.— № 10.— С. 129-131.

Рескрипты и письма Императрицы Екатерины II // СИРИО.— Т. 1.— 1867.

Речь о поправлений состояния Малороссии // КС.— 1882.— № 10.— С. 119-125.

Ригельман А. Летописное повествование о Малой России. В 4 ч. В 2 т.— М., 1847.

Рубан В. Краткая летопись Малой России с 1506 по 1776 год.— СПб., 1777. Сенатский архив. В 15 т.— СПб., 1888—1913.

Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе...— М., 1847.

Слабченко М. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX століття.— Т. 1.— Одеса, 1925.

Следствие и суд над Е.И.Пугачевым // Вопросы истории.— 1966.— № 7.— С. 92-109.

Сочинения ИмператрицьІ Екатерины II. В 3 т. / Под ред. А.Смирдина.— СПб., 1850.

Троицкий С.М. Документ о крестьянской торговле в XVIII в. // Россия в XVIII веке.— М., 1982.— С. 239-251.

Фельдмаршал Румянцев. Сб. док. й материалов.— М., 1947.

Хижняков В. Черниговская старина (по архивным бумагам городской думы) // КС.— 1889.— № 6.— С. 367-407.

Частная переписка Григория Андреевича Полетики (1750—1784) // КС.— 1893.-№ 3.-С. 493-527; № 4.-С. 98-119; № 5.— С. 209-227; № 6.— С. 491-506; № 10.— С. 112-113; № 11.— С. 248-316; 1894.-№ 4.-С. 128-145; № 6.-С. 498-513; № 10.— С. 111-135; 1895.— № 5.— С. 239-262; № 6.— С. 350-366; № 7-8.— С. 85-99.

Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание.— Киев, 1851.

Экстракт из указов, инструкций и учреждений с разделением по материалам на девятнадцать частей / Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта Старой Малороссии.— Т. 2.— Чернигов, 1902 / Под ред. Н.М.Василенко.

Экстренные расходы из сумм Малороссийской коллегии // КС.— 1882.— № 6.— С. 312-315.

 

* * *

 

The Dispatches and Correspondence of John, Second Earl of Buckinghamshire, Ambassador to the Court of Catherine II of Russia, 1762— 1765, 2 vols. / A.Collyer, ed. London, 1900-1902.

Dyaryusz podróży do Pereiaslawia i traktowanie tamtejszego z Chmielnickim Panów Komissarzów Polskich, przez Wojciecha Miaskowskiego Podkomorzego Lwowskiego Komissarza,— spisany, Jakuba Michalowskiego // Księga Pamiętnicza.— Kraków, 1864.

Helbig G. A. W. von. Russische Gunstlinge.— Miinchen, 1917.

Kohl J.G. Russia: St. Petersburg, Moscow, Kharkoff, Riga, Odessa, the German Provinces of the Baltic, the Steppes, the Crimea, and the Interior of the Empire.— London, 1844.

The Memoirs of Catherine the Great / Katharine Anthony, trans.— New York, 1927.

Reddaway W.P. Documents of Catherine the Great.— Cambridge (England), 1931.

 

Друковані джерела

 

Аболихин Б.С. Украинское ополчение 1812 г. // Исторические записки.— № 72.— М., 1962.

Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 году. Эпизод из истории XVIII столетия по неизданным источникам.— Киев, 1864.

Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках.— СПб., 1858.

Андриевский АА. Архивная справка о составе Киевского «общества» в 1782-1797 годах // КС- 1894.— № 2.— С. 192-203.

Андриевский АА. Деятельность Киевского совестного суда в первый год его существования (1782) // КС— 1891.—№ 7.— С. 119— 129.

Андрущенко А.И. Классовая борьба яицких казаков накануне крестьянской войны 1773—1775 гг. // История СССР.— 1960.— № 10.— С. 143-159.

Антонович М. Козацький проект Василя Капніста // Сьогочасне і минуле.— 1939.— № 2.— С. 16-22.

Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст.— К., 1960.

Астряб М.Г. Население Малороссии по ревизиям 1729 и 1764 гг. // Труды Полтавской ученой архивной комиссии.— 1912.— Т. 9.— С. 63-64.

Багалей Д. Генеральная опись Малороссии.— Киев, 1883.

Багалей Д. Магдебургское право в городах Левобережной Малороссии // Журнал Министерства народного просвещения.— 1892.— № 3.— С. 1-56.

Багалей Д. Судьба магистратского самоуправления в малороссийских городах // Сб. статей в честь М.К.Любавского.— СПб., 1917.

Багалій Д. Історія Слобідської України.— Харків, 1918.

Бантыш-Каменский Д. История Малой России.— 3-є изд. В 3 т.— М., 1842.

Бантыш-КаменскийД. Словарь достопамятных людей русской земли. В 5 т.— М., 1836.

Барац Г. Очерк происхождения и постепенного затем управлення

в России совестных судов и суда по совести // Журнал гражданского и уголовного права.— 1893.— № 3.— С. 1—40.

Барвинский В. Заметки по истории финансового управлення в Гетманщине // Сб. статей в честь проф. В.Бузескула.— Харьков, 1914.— С. 816-831.

Барвинский В. Крестьяне в Левобережной Украине в ХVII—XVIII вв. // Записки Харьковского университета.— Т. 1.— Харьков, 1909.

Барвінський В. До питання про індукту та евекту в Гетьманщині // Наукові записки науково-дослідчої катедри історії української культури.— 1927.— Т. 6.— С. 241-244.

Барсуков А. К биографии Теплова // КС.— 1887.— № 4.— С. 169— 172.

Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке.— М., 1958.

Бильбасов В А. История Екатерины Второй.— Т. 1, 2, 12.— Берлин, 1900.

Борщак І. Наполеон і Україна.— Львів, 1937.

Борщак І. Слідами Гетьмана Розумовського в Франції.— Мюнхен, 1957.

Бужинський М. З історії полтавського магістрату за перші роки його існування (1752-1767 рр.) // ЗІФВ ВУАН.— 1927.-Т. 11.— С. 171-184.

Василенко М.Н. Г.Н.Теплов і його «Записка о непорядках в Малороссии» // Записки Українського наукового товариства в Києві.—1912.— Т. 9.— С. 13-23.

Василенко М.Н. «Права, по которым судится малороссийский народ» як джерело державного права України XVIII ст. // Ювілейний збірник ВУАН на пошану акад. Грушевського.— Київ, 1928.— Ч. 1.— С. 245-253.

Василенко М.Н. Право магдебургское // Энциклопед. словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона.— 1899.— Т. 24.— С. 894-896.

Василенко М.Н. Як скасовано Литовського статута // Записки Соціально-економічного відділу Української Академії наук.— 1923— 1925.— Т. 2-3.— С. 288-316.

Васильчиков А А. Семейство Розумовских. В 4 т.— СПб., 1880—1887. В.Г. (sic) Справка о Теплове // КС.— 1887.— № 4.— С.160-172.

Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. В 4 т.— Нью-Йорк, 1955-1956.

Возняк М. Псевдо-Кониський і Псевдо-Полетика? «История Русов» у літературі і науці.— Львів, 1939.

Волинський П.К. Іван Котляревський.— К., 1955.

Вооруженные силы России до царствования Императора Александра І.— Т. 1. / Вступ до кн.: Столетие Воєнного министерства 1802-1902/. СПб., 1902.

Географическо-статистический словарь Российской империи. В 5 т. / Под ред. И. Семенова.— СПб., 1863—1885.

Гербильский Г. Украинские козачие полки й украинское ополчение в Отечественной войне 1812 года.— Киев, 1943.

Голобуцкий ВА. Запорожское казачество.— Киев, 1957.

Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР.— К., 1970.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування.— К., 1961.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. В 2 т.-К., 1883-1898.

Город и городская реформа // Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в.— М., 1956.— С. 151-163.

Город Нежин // Журнал Министерства внутренних дел.— 1846.— Т. 13.— С. 261-298.

Готье Ю.У. История областного управлення в России от Петра І до Екатерины II. В 2 т — М., 1913.

Градовский А.Д. Соб. соч. А.Д. Градовского. В 9 т.— СПб., 1899— 1904.

Граввский И.Г. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий // Труды КДА.— 1910.— № 1.— С. 97-126; № 2.— С. 147-163; № 5.— С. 64-106; № 7.-С. 432-474; № 10.-С. 203-234; 1911.— № 4.— С. 548-585; 1912.— № 2.— С. 210-227.

Греков В. Бунт сіроми на Запоріжжі 1768 р. // ЗІФВ ВУАН.— Т. 11.— 1927.— С. 209-241.

Греков В. Запорожський Кіш та Коліївщина // Україна.— 1923.— Т. 4.— С. 14-20.

Григорович Н.И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородько. В 2 т.— СПб., 1879-1881.

Григорьев В. Реформы местного управлення при Екатерине II.— СПб., 1910.

Грушевский М. Об украинской историографии XVII века. Несколько сообщений // Bulletin de l’Academie des Sciences de l’URSS. Classe des Sciences Sociales.— M., 1934.— П. 215 — 233.

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. 2-е вид.— Вінніпег, 1962.

Грушевський М. Історія України-Руси. 2-е вид. В 10 т.— Нью-Йорк, 1954-1958.-Т. 6-10.

Грушевський М. Секретна місія українця в Берліні в 1791 // Записки Наукового товариства ім. Шевченка.— 1896.— Т. 9.— Miscellanea.— C. 7-9.

Гуржий А.И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в.— Киев, 1986.

Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.) — К., 1958.

Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях (1789—1793).— К, 1960.

Гуслистий К. З історії класової боротьби в степовій Україні.— Харків, 1933.

Гуслистий К. Коліївщина.— К., 1947.

Гуслистий К. Турбаївське повстання.— К., 1947. 20—40-і роки в українській літературі. В 2 т. / Під ред. О.Дорошкевича.-К, 1922-1924.

Дашкевич Я.Р. Берлін, квітень 1791 р. Місія В.В.Капніста: її передісторія та історія // Український археографічний щорічник.— 1992.— Т. 4.— Вил. 1.— С. 220-259.

Демидова Н.Ф. Бюрократизацій государственного аппарата абсолютизма в XVII—XVIII вв. // Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.).— М., 1964.— С. 206-242.

Джиджора І. Україна в першій половині XVIII віку.— К., 1930.

Дзира І. Самійло Величко та його літопис // Історіографічні дослідження в Українській РСР.— 1971.— Т. 4.— С. 223—235.

Дзира І. Тарас Шевченко і українські літописи XVII—XVIII ст. // Історичні погляди Т.Г.Шевченка / Під ред. І.О.Гуржія.— К., 1964.— С. 61-89.

Дианин А. Малороссийское духовенство во второй половине XVIII века // Труды КДА.— 1904.— Т. 3.— № 8.— С. 589-628; 1904.— Т. 3.-№ 9.-С. 109-159.

Дитятин И. Устройство й управление городов России. В 2 т. СПб., 1875-1877.

Домонтович М. Материалы для географии и статистики России. Черниговская губерния.— СПб., 1865.

Дорошенко Д. Нарис історії України. В 2 т.— Варшава, 1933.

Дорошенко Д. Нарис історії України.— 2-е вид. В 2 т.— Мюнхен, 1966.

Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм.— Львів, 1906.

Дружинин Н.М. Просвещенный абсолютизм в России // Абсолютизм в России.— М., 1964.— С. 428-459.

Дубровин Н. Пугачев и его сообщники. В 3 т.— СПб., 1884.

Дубровський В. Селянські втечі на Лівобережній Україні наприкінці XVIII ст. (1782—1791 рр.) // Чернігів і Північне Лівобережжя / Записки Українського наукового товариства.— К., 1928.— Т. 230.— С. 368-401.

Дядиченко В А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII — початку XVIII ст.— К., 1959.

Дьяконов М. Власть московских государей.— СПб., 1889.

Есипов Г.В. Путешествие императрицы Екатерины II в Южную Россиюв 1767 году // КС.— 1890.— № 11.— С. 175-194.; № 12.— С. 391-411; 1891.-№ 1.-С. 98-118; № 2.-С. 215-231; № 3.— С. 402-421; № 4.— С. 68-81; № 5.— С. 244-258; № 7.— С. 22-52; № 8.— С. 237-253; № 9.— С. 407-426; № 11.—

C. 232-245; № 12.-C. 360-383; 1892.-№ 2.-C. 295-306; № 3.— C. 458-471; № 5.— C. 225-230.

Ефемко П. Кальнишевский // PA.— 1875.— T. 9.— C. 416.

Ефименко А. Малорусское дворянство и ero судьба // Южная Русь: очерки, исследования и заметки.— СПб., 1905.— В 2 т.— Т. 1.— С. 145-200.

Ефименко А. Турбаевская катастрофа // КС.— 1891.— № 3.— С. 373 — 401.

Ефименко П. Один из протестовавших // КС.— 1882.— № 3.— С. 605-606.

Зайончковский П. Кирилло-Мефодиевское общество.— М., 1959.

Знаменский И. Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла L— M., 1888.

Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII веке.— Рига, 1946.

Иванов П. К вопросу о «Просвещенном Абсолютизме» в России 60-х годов XVIII века // Вопросы истории.— 1950.— № 5.— С. 85-99.

Игнатович И.И. Крестьянское движение в России в первой четверги XIX века.— М., 1963.

Из воспоминаний Михайловского-Данилевского 1818 г. / Под ред. Н.К.Шильдера.— РС— Т. 103.— 1900.— № 10.— С. 629-649.

Иконников В. Киев в 1654-1856 гг. // КС- 1904.— № 9.— С. 213— 274; № 10.-С. 1-64; № 11.-С. 156-216; № 12.-С. 516- 685.

Иконников В. Опьіт русской историографии.— Киев, 1908.— Т. 2.— Ч. 2.

Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ 1837—1887.— Ч. 2.— СПб., 1888.

История Києва. В 2 т.— Киев, 1960.

Історичні погляди Т.Г.Шевченка / Під ред. І.О.Гуржія.— Київ, 1964.

Історія Русів / Під ред. О.Оглоблина.— Нью-Йорк, 1966.

Історія селянства Української РСР. В 2 т.— К., 1967.

Кабузан В.М. Изменения в размещении населення России в XVIII — первой половине XIX в.— М., 1971.

Кабузан В.М., Троицкий С.М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782—1858 гг. // История СССР.— 1971.— № 4.— С. 153-168.

Каманин И. K биографии Теплова // КС— 1888.— № 11.— С. 84—86.

Каманин И. Последние годы самоуправления Києва по Магдебургскому праву // КС.— 1888.-№ 5- С. 140-168; № 8.— С. 157-195; № 9.— С. 597-622.

Карасев АЛ. Атаман Степан Данилович Ефремов (1754—1772) // Исторический вестник.— 1902.— Т. 89.— С. 870—873.

Кеппен П. Девятая ревизия.— СПб., 1857.

Кизеветптпер А.А. Городовое положение Екатерины II, 1785 г. Опьіт исторического комментария.— М., 1909.

Кизеветтер АЛ. Первое пятилетие правлення Екатерины II. — В кн.: Исторические силуэты. Люди и собьггия.— Берлин, 1931.— С. 29-54.

Кистяковский А. Права, по которым судится Малороссийский народ.— Киев, 1879.

Клепацький П. Дворянське земське ополчення (козаки) // Записки Наукового товариства.— Т. 31.— 1930.— С. 6—21.

Клепацький П. Листування Олександра Андрієвича Безбородька з своїм батьком, як історичне джерело // Ювілейний збірник на пошану академіка М.С.Грушевського.— Київ, 1928.— В 2-х томах.— T. L- C. 280-285.

Клименко П. Відомість про скарб український у 1780 році // ЗІФВ ВУАН.— 1927.— Т. 15.— С. 221-226.

Клименко П. До історії м.Ніжена // ЗІФВ ВУАН.— Т. 15.— 1927.— С. 215-221.

Клименко П. Компути та ревізії XVII—XVIII ст. // Український археографічний збірник.— 1930.— Т. 3.— С. 56 — 241.

Клименко П. Місто і територія на Україні за часів Гетьманщини (1654-1767 рр.) // ЗІФВ ВУАН.— 1926.— Т. 7-8.— С. 308-357.

Клименко П. Цехи на Україні.— К., 1929.

Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII века.— М., 1967.

Клокман Ю.Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг.— М., 1951.

Клочков М.В. Очерки правительственной деятельности времени Павла І.— Петроград, 1916.

Ключевский В.О. Сочинения. В 8 т.: Курс русской истории. — Ч.3.— М., 1959.-T. 3.-C. 118.

Ковалевский А. Возобновление генерального суда в Малороссийской губернии в 1797 голу // ЧГВ.— № 178.— 1894.— С. 3-4.

Ковалевский А. Некоторые подробности, касающиеся учреждения Малороссийской (Черниговской) губернии в 1796—1797 годах // ЧГВ.— 1898.— № 1439.— С. 2-3.

Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст.— К., 1973.

Коліївщина 1768: Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання.— К., 1970.

Колотов П. Деяния Екатерины II, Императрицы и самодержицы всероссийской.— СПб., 1811.

Компан О. Міста України в другій половині XVIII ст.— К., 1963.

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький.— К., 1954.

Крупницжий Б. Гетьман Данило Апостол і його доба, 1727—1734.— Аугсбург, 1948.

Кулиш П. Записки о Южной Руси. В 2 т.— СПб., 1857.

Лазаревский А. Замечания на исторические монографии Д.Миллера о малорусском дворянстве и статутовых судах.— Харьков, 1898.

Лазаревский А. Исторические очерки полтавской лубенщины XVII— XVIII вв. // ЧИОНЛ.— 1896.— Т. 11.— С. 158-193.

Лазаревский А. Малороссийские посполитые крестьяне (1648— 1783 гг.) — Киев, 1908.

Лазаревский А. Мысль имп. Александра І об учреждении в Малороссии козачьих полков // КС.— 1890.— № 1.— С. 119— 120.

Лазаревский А. Описание старой Малороссии. В 3 т.— Киев, 1888— 1902.

Лазаревский А. Очерки из быта Малороссии XVIII века. І: Приходское духовенство; II: Монахи. // РА.— 1871.— Без тома.— С. 1884-1905.

Лазаревский А. По поводу ста лет от смерти гр. П.А.Румянцею // 1896.— № 12.— С. 374-394.

Лазаревский А. Прежние изыскатели Малорусской старины. Ч. 2: Алексей Иванович Мартос // КС.— 1895.— № 2.— С. 170-194.

Лазаревский А. Семья Скоропадских (1674—1758) — Люди Старой Малороссии // Исторический вестник.— 1880.— Т. 2.— С. 710— 725.

Лазаревский А. Сотники // РА.— Т. 11.— 1873.— № І.— С. 341 — 388.

Лазаревский А. Статистические сведения об украинских народных школах и госпиталях в XVIII в. // Основа.— 1862.— № 5 (Май).— С. 92-99.

Лазаревский А. Учитель гр. П.А.Румянцева-Задунайского Т.М.Сенютович // КС- 1889.— № 1.— С. 223-224.

Лаппо-Данилевский А.С. Екатерина II и крестьянский вопрос // Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в пропілом и настоящем / Под ред. А.К.Дживелегова и др.— М., 1911.-Т. 1.— С. 163-190.

Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России. В 3 т.— СПб., 1887.

Леонтьев А.К. Образование приказной системи управлення в русском государстве. Из истории создания централизованного аппарата в конце XV — первой половине XVI в.— М., 1961.

Липинский М.А. Новые данные для истории екатерининской комиссии о сочинении проекта нового уложения // Журнал Министерстеа народного просвещения.— 1895.— № 301.

Липинський В. Україна на переломі, 1657—1659.— Відень, 1920.

Листовський И. Граф Петр Васильевич Завадовский // РА — 1883 — № 2.-С. 81-174.

Литвиненко МА. Джерела історії України XVIII ст.— Харків, 1970.

Литвинова Т.Ф. Общественная мысль Украины второй половины XVIII — первой половини XIX веков: Григорий и Василий Полетики // Диссертация Днепропетровского государственного университета.— 1993.

Лонгинов М. Русские писатели в ХVIII столетии. Глава 19. Федор Осипе вич Туманский // РС.— 1873.— Т. 9.— С. 335—336.

Лотоцький О. Суспільне становище білого (світського) духовенства на Україні і Россиї (sic) в XVIII в. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка.— 1898.— Т. 21.— С. 1 — 47.

Майков Л. Разумовский, граф Кирилл Григорьевич // Русский биографический словарь.— Т. 15.— (Притвиц-Рейс).— С. 452— 467.

Майков П. Румянцев, граф Петр Александрович // Русский биографический словарь.— 1918.— Т. 17.— С. 521 — 573.

Макарий, митрополит. История русской церкви. В 12 т.— СПб., 1889-1903.

Максимович ТА. Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную комиссд.ю 1767 г.; Ч. 1.: Выборы и составление наказов.— Нежин, 1917.

Максимович Г. Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению М.лороссией.— Нежин, 1913.

Маркевич Н. История Малороссии. В 5 т.— М., 1842—1843.

Маркевич Н. Чернигов: историческое и статистическое огшсание Чернигена // ЧГВ.— № 10.— С. 4.

Мацай А. «Ябеда» В.В.Капниста.— Киев, 1958.

Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращение козацкой старпшны в дворянство // КС.— 1897.— № 1.— С. 1-31; № 2.— С. 118-220; № 3.— С. 351374; № 4.— С. 1-47.

Миллер Д. Пикинерия // КС.— 1899.— № 12.— С. 301-322.

Милорадович Андрей Степанович, покоритель Мачина в 1771 г., губернатор Черниговского наместничества (1791 г.) c приложением 57 писем к нему.— Чернигов, 1887.

Милюков П.П. Очерки по истории русской культуры. В З т.— Париж, 1931.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. В 4 т.— СПб., 1905-1915.

Модзалевский В.Л. Полетика, Григорий Андреевич // Русский биографический словарь.— Т. 20 (Суворова— Ткачев).— С. 141 — 142.

Молчановский Н. Киевское городское управление в 1785 г. // КС.—1889.— № 5-6.— С. 380-399; № 7.— С. 47-63.

Мякотин В. Очерки социалъной истории Украины в XVII—ХVIII вв. В 3 ч.— Прага, 1926.

Мякотин В. Прикрепление крестьянства Украины в XVII—XVIII в. / Годишник на Софийский университет.— Т. 28.— Киев, 1927.

Мякотин В. Разбор сочинения А.МЛазаревского: Описание старой Малороссии. Т. 2: полк Нежинский // Отчет о тридцать седьмом присуждении наград графа Уварова.— СПб., 1897.

Нечипоренко П. До характеристики податкової політики уряду Єлисавети // Записки Українського наукового товариства в Київі.—1927.— Т. 26.— С. 44-47.

Нечипоренко П. Про «порції» та «рації» на Гетьманщині 1725—1750 рр. // ЗІФВ ВУАН.— 1928.— Т. 20.— С. 175-198.

Нечипоренко П. Сторінка з діяльності Генеральної військової канцелярії середини XVIII століття // Україна.— 1927.— Т. 1—2.— С. 130-133.

Нечипоренко П. Умови робітничої праці на батуринських та глухівських «национальных строениях» // Історично-географічний збірник.— Т. 1.— 1927.— С. 121-134.

Нечуй-Левицький І. Старосвітські батюшки та матушки // КС.— 1884—1885 (перше видання).

Николайчук О. Ильинская ярмарка в период ее существования в г. Ромнах // Труды архивной комиссии.— 1906.— Т. 3.— С. 17— 177.

Новолетвов Б. Очерки русского государственного права.— СПб., 1911.

Нос С. Д. Благодарственное письмо Гр. Андр. Полетики своим выборщикам за избрание в звание депутата в Комиссию для сочинения проекта нового уложения // КС.— 1890.— № 11. — С. 334-335.

Оглоблин О. «Annales de la Petite-Russie» Шерера і «История Русов» // Науковий збірник Українського вільного університету.— 1948.— Т. 5.— С. 87-94.

Оглоблин О. Берлінська місія Капніста 1791 р. Історіографія і методологія питання // Український історик.— № 1 — 3.— 1974.— С. 85-103.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і його доба.— Нью-Йорк, 1960.

Оглоблин О. До історії української політичної думки на початку XVIII віку // ЗІФВ ВУАН.— Т. 19.— 1929.— С. 231 — 241.

Оглоблин О. Люди Старої України.— Мюнхен, 1959.

Оглоблин О. Опанас Лобисевич (1732— 1805).— Мюнхен, 1966.

Оглоблин О. Федір Туманський і його проект академічної книгарні в Глухові кінця 1770-х рр. // Науковий збірник. Українська вільна академія наук у США.— Т. 2.— 1953.— С. 106—114.

Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVI— XVII—XVIII ст. // Праці комісії для виучування історії західньоруського та українського права.— 1926.— Т. 2.— С. 84—171.

Окиншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII—XVIII ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка — Т. 157.— Мюнхен, 1948.

Окиншевич Л. Лекції з історії українського права.— Мюнхен, 1947.

Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII— XVIII вв. Ч. 1: Генеральна рада // Праці комісії для виучування історії західньоруського та українського права.— 1929.— Т. 6.— С. 253-425. (Див. також окреме вид.: К., 1929).

Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII— XVIII ст. Ч. 2: Рада старшини (Праці комісії для виучування історії західньоруського та українського права. Т. 8.).— К., 1930 — С. 1-352.

Омельченко В. Рід Полетик // Український історик.— 1967.— № 1 — 2.— С. 59-63.

Орловский П. Исключение из титулов митрополитов киевских слов «Митрополит всея Малой России» // Киевкие епархиальные ведомости.— 1894.— Т. 18.— С. 546—552.

Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период.— М., 1967.

Очерки по истории Башкирской АССР.— Уфа, 1956.

Павловский И.Ф. Малороссийское козачье ополчение в 1812 году // КС.— 1906.— № 9.— С. 1-20; № 10.— С. 137-154.

Павловский И. Ф. Об уничтожении плотницкого цеха русской породы // Труды Полтавской архивной комиссии.— 1909.— Т. 6.— С. 317— 318.

Павловский И.Ф. О приглашении на службу в Грузию чиновников из Малороссии // КС.— 1904.— № 5.— С. 58—60.

Пархоменко В. Очерки истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733— 1785) в связи c общим ходом малороссийской жизни того времени.— Полтава, 1910.

Пошук А. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII— XVIII ст. Львів, 1967.

Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. В 2 т.— СПб., 1870-1873.

Петров A. H. Вторая турецкая война в царствование Императрицы Екатерины II, 1787-1797. В 2 т.— СПб., 1880.

Петров А.Н. Киевская академия в царствование Екатерины II.— Киев, 1906.

Пештич С.Л. Синопсис как историческое произведение // Труды Отдела древнерусской литературы.— Т. 15.— 1958.— С. 284—298.

Покровский И.М. Русские епархии в XVI—XIX вв., их открытие, состав и переделы. Опыт церковно-исторического и географического исследования. В 2 т.— Казань, 1897—1913.

Полонська-Василенко НД. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. В 2 т.— Мюнхен, 1965—1967.

Порошин С. Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества, Благоверного Князя Павла Петровича, наследника престола Российского.— СПб., 1844.

Пресняков А. Бестужев-Рюмин, граф Алексей Петрович // Русский биографический словарь.— 1890.— Т. 2.— С. 783—787.

Пріцак О. Рід Скоропадських // За велич нації.— Львів, 1938.— С. 64-90.

Пріцак О. У століття народин М.Грушевського // Листи до приятелів.-Т. 5-6-7.-№№ 157-158-159.— 1966.-С. 1-18.

Прокопович В. Під золотою корогвою.— Париж, 1943.

Путро О.І. Влада генеральної військової старшини на Лівобережній Україні у другій половиш XVIII ст. // Архіви України.— 1969.— № 5.— С. 11-20.

Путро О.І. Деякі питання соціально-економічної і політичної історії Лівобережної України в другій половині XVIII ст
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.31.206 (0.009 с.)