Аудіозаписи лекцій з митного права у складі фонду академії 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудіозаписи лекцій з митного права у складі фонду академії 

№ п\п Назва фільму Носій Примітка
1. Митне право як комплексна галузь права. Митна справа в Україні. цифровий Т. 1
2. Митний контроль. цифровий Т. 2
3. Митні процедури. Митне тарифне та нетарифне регулювання. цифровий Т. 3
4. Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів. цифровий Т. 4
5. Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування цифровий Т. 5
6. Відповідальність за порушення митних правил та порядок їх застосування. цифровий Т. 6
7. Провадження у справах про порушення митних правил цифровий Т. 7

 


Рекомендована література

Нормативно-правові акти

1. Митний кодекс України № 4495 від 13 березня 2013 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44–48. – Ст. 552.

2. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Т. 1. – С. 24. – Ст. 781 від 18.05.2001.

3. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 06.09.2005 № 2805 // Голос України від 29.09.2005 – № 183.

4. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон від 17.07.1997 № 468/97–ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 41. – С. 24 від 24.10.1997.

5. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон від 22.12.1998 № 332–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 27 від 05.03.1999.

6. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон від 22.12.1998 № 330–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 28 від 05.03.1999.

7. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон від 22.12.1998 № 331–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 67 від 05.03.1999.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

9. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 24.12.2012 № 726 // Урядовий кур'єр. 25.12.2012. № 238.

10. Про Положення про Державну митну службу України. Указ Президента України від 12.05.2011 № 582 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – Ст. 1514.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

12. Про Державну митну службу України: Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 5 груд.

13. Про символіку Державної митної служби України: Указ Президента України від 27 червня 2003 р. № 554 // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 27. – С. 11. – Ст. 1315 від 18.07.2003.

14. Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 71 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 9. – Ст. 415.

15. Класифікатор митних органів, їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 60. – Ст. 2457

16. Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України від 05.12.11 № 1025

17. Положення Про Київську регіональну митницю. Затверджено Наказом Державної митної служби України від 07.12.2004 р. № 875 (у редакції наказу Державної митної служби України 11.10.2012 № 533).

18. Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митного поста "Спеціалізований" Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції підрозділи митного оформлення Київської регіональної митниці та втрату чинності наказів Київської регіональної митниці. Наказ Київської регіональної митниці від 06.11.2012 № 1100.

19. Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України від 05.12.11 № 1025.

20. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною митною службою. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 913-р // Офіційний вісник України. – 2011. - № 75. – Ст. 2813

21. Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і навчальних закладів митної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 900 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – С. 174. – Ст. 1190 від 04.07.2003.

22. Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1988 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. – С. 36. – Ст. 13 від 17.01.2003.

23. Про затвердження Правил носіння форменого одягу посадовими особами митної служби України, курсантами митних закладів освіти: Наказ Державної митної служби України від 10.09.2003 № 602.

24. Про затвердження Порядку здійснення компенсації шкоди, заподіяної працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій під час виконання або пов’язаної з виконанням ними службових обов’язків: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 678.

25. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в митній службі України. Наказ Державної митної служби України від 13 серпня 2010 р. № 918 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 12. – Ст. 532.

26. Про затвердження Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції. Наказ Державної митної служби України від 07 квітня 2011 р. № 289.

27. Про затвердження Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній митній службі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях. Наказ Державної митної служби України від 14 вересня 2009 р. № 855 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 270.

 

Монографії

28. Давиденко Л.М. Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 20 с.

29. Зименко А.В. Провадження у справах про порушення митних правил. Адміністративно-правове та адміністративно-процесуальне дослідження: монографія / Національна академія управління. — К. : Ін Юре, 2007. — 184 c.

30. Калюта А.Б. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 18 с.

31. Карпенко Г.Л. Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 17 с.

32. Константа О.В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

33. Кочергіна О.М. Міжнародно–правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 // НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 16 с. НБУВ: РА330192.

34. Ліцоєва О.В. Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVІІ–XVІІІ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун–т ім. Тараса Шевченка – К., 2004. – 16 с. НБУВ: РА333900.

35. Мицак А.П. Становлення і розвиток митного законодавства на території України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 // Львівський національний ун-т т ім. Івана Франка. – Л., 2005. – 16 с. НБУВ: РА335768.

36. Настюк В.Я. Адміністративно–правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні: Автореф. дис... д–ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 36 с. НБУВ: РА335930.

37. Поташнікова Г.В. Розвиток митної справи на Правобережній Україні в умовах становлення ринкової економіки (60-ті рр. ХІХ ст. - 1914 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2009. — 20 с.

38. Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 39 с.

39. Прядко О.В. Митні пільги і тарифні преференції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с.

40. Сєрих О.В. Деліктологія порушень митних правил: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 17 с.

41. Ткачук О.І. Правовий статус посадових осіб митної служби України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний аграрний ун-т. — К., 2008. — 19 с.

42. Тоцька Т.С. Державне регулювання митної вартості: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Гуманітарний ун-т “Запорізький ін-т держ. та муніципального управління“. — Запоріжжя, 2007. — 20 с.

 

Підручники та навчальні посібники

43. Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Булана В.В. Основи митної справи в Україні: підручник / П.В. Пашко (ред.). — К. : Знання, 2008. — 652 с.

44. Багрий–Шахматов Л.В., Бойко В.Н., Попов Г.В., Лозгачев И.И. Борьба с контрабандой в истории таможенного дела. – К. : Видавець Вадим Карпенко. – 2001. – 34 с. НБУВ: Р93899.

45. Вишневецька Л.І. Митна статистика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Професіонал, 2008. — 352 с.

46. Войцещук А.Д., Каленський М.М., Барабаш С.І., Гоя О.В., СавчукС.С. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: підручник для студ. вищих навч. закл. / А.Д. Войцещук (заг.ред.). — Хмельницький : Інтрада, 2008. — 328 c.

47. Додін Є.В. Експерт та спеціаліст у митній справі України: Навч. посіб. / Одеська національна юридична академія. – О. : Юридична література, 2004. – 72 с. НБУВ: ВА656075.

48. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищих навч. закл. / Львівська комерційна академія. — К. : Центр учбової літ-ри, 2007. — 432 с.

49. Кельман І.І., Вільковський Є.К., Ємченко І.В., Закулісов А.П., Шийко І.І. Технічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Національний транспортний ун-т ; Транспортна Академія України. — Л. : Тріада плюс, 2007. — 392 с.

50. Митне право : навч. посіб. / Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан, В.М. Дорогих [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 295 с.

51. Митне право: Навчально-методичний комплекс / В.М. Дорогих, О.М. Дорогих. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. - 2004. – 70 с.

52. Прусс В. М., Козирев В. К., Самойловська В. П., Шпак Н. Г., Кіценко Г. А., Вільшанюк М. С. Основи митної справи: навч. посіб. / Одеський національний морський ун-т. — О. : ОНМУ, 2009. — 714 с.

53. Рисіч Й.Л., Новосад Б.М., Морозов О.В. Історія митної справи та митної політики в Україні: Навч. посіб. // Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Д., 2000. – 68 с. НБУВ: ВА597061.

54. Свод Законов Российской Империи. – СПб. Т. 6, ч. 2 : Свод Уставов казенного управления; Учреждения и Уставы таможенные (ч. 2). – 1842. – 563 с. Індекс рубрикатора НБУВ: Х2(4РОС)51/52–621.112.038–324.

55. Чорний В.Б. Найдавніші митні статути і зовнішньоторговельні шляхи Київської Русі: Наукове дослідження / Державна митна служба України; Академія митної служби України. – К., 2000. – 108 с. НБУВ: ВА605615.

56. Чорний В.Б. Україна і митна справа: Історичний нарис. – К. : Комп’ютерно–видавничий, інформаційний центр “КВІЦ”, 2000. – 349 с. НБУВ: ВС34775.

57. Чорний В.Б. Християнська десятина, Київська Русь, митна справа та сьогодення. – К. : КВІЦ, 2001. – 478 с. НБУВ: ВА640070.

58. Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после революции // Центральное управление печати и промпропаганды (Ц.У.П.) В.С.Н.Х. – М.; Л., 1924. – 74 с. НБУВ: ВО47977.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.007 с.)