Тема 5. Електрохімічна розмірна обробка металів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Електрохімічна розмірна обробка металів.(продовження НЕ1.5)

Приклади операцій, що виконані електрохімічною розмірною обробкою.

1. Прошивка глухих і наскрізних отворів.

2. Формування кільцевих канавок в середині деталей типу втулка.

3. Струменева прошивка отворів (Віртуальний катод).

4. Розмірна обробка турбінних лопаток.

5. Прошивка криволінійних отворів.

6. Скруглення торців труб.

7. Видалення зарубин.

 

Типові електроліти.

1. Для залізних сплавів:

NaCl, NaNO3, KNO3

2. Для нікелевих і титанових сплавів,

H2SO4

3. Для алюмінієвих сплавів:

NaNO3 + NaCl.

4. Металокераміка:

NaCl+NaOH

5. Неіржавіюча сталь:

Na2SO4

 

Рекомендована література до НЕ1.5: [1–С.16-55, 2 – С.14-184, 3 – С.69-145, 5–С59-113, 15, 16–С.193-205]

 

Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по НЕ 1.5:

1. Опишіть сутність процесу (механізм процесу) електрохімічної розмірної обробки металів.

2. Наведіть розрахункові залежності, які використовуються при плануванні процесу електрохімічної розмірної обробки.

3. Зробіть класифікацію методів електрохімічної обробки.

4. перелічіть всі особливості (переваги і недоліки) електрохімічної розмірної обробки металів.

5. Наведіть приклади операцій, що виконуються електрохімічною розмірною обробкою.

6. Які електроліти найчастіше застосовують для типових конструкційних матеріалів.

 

Тестові завдання до НЕ 1.5.

 

Тест 1.На поверхні позитивного електроду (анода) при електрохімічній обробці утворюється ...

1. гідрат окислу заліза Fe(OH)3

2. гідрат закису заліза Fe(OH)2

3. окис заліза Fe2O3

 

 

Тест 2.На катоді при електрохімічній обробці відбувається виділення ...

1. водню

2. кисню

3. вуглекислого газу

4. закису азоту

 

Тест 3. Які з формул використовуються при розрахунках умов процесу електрохімічної обробки ?

1.

2.

3.

4.

5.

 

Тест 4. При електрохімічній обробці травлення буває ...

1. Анодне

2. Катодне

3. Реверсивне

4. Направлене

5. Поступальне.

 

Тест 5. До переваг електрохімічної обробки можна віднести ...

1. Чистота обробки в межах 7-9кл.

2. Відсутність зношування електрод-інструментів.

3. Простота здійснення процесу.

4. Зношування електрод-інструментів

5. Чистота обробки в межах 3-5кл.

6. Складність здійснення процесу.

 

Тест 6. До недоліків електрохімічної обробки можна віднести ...

1. Необхідність очистки електроліту

2. Необхідність видалення водню

3. Відносно велика електроємність процесу.

4. Зношування електрод-інструментів.

5. Складність здійснення процесу.

 

Тест 7. Які з операцій виконуються електрохімічною розмірною обробкою.

1. Прошивка глухих і наскрізних отворів.

2. Формування кільцевих канавок в середині деталей типу втулка.

3. Струменева прошивка отворів (Віртуальний катод).

4. Розмірна обробка турбінних лопаток.

5. Прошивка криволінійних отворів.

6. Скруглення торців труб.

7. Видалення зарубин.

 

Тест 8. Типові електроліти длязалізних сплавів при електрохімічній обробці:

1. NaCl, NaNO3, KNO3

2. H2SO4

3. NaNO3 + NaCl.

4. NaCl+NaOH

5. Na2SO4

 

Тест 9. Типові електроліти длянікелевих і титанових сплавів сплавів при електрохімічній обробці:

1. NaCl, NaNO3, KNO3

2. H2SO4

3. NaNO3 + NaCl.

4. NaCl+NaOH

5. Na2SO4

 

Тест 10. Типові електроліти дляалюмінієвих сплавів сплавів при електрохімічній обробці:

1. NaCl, NaNO3, KNO3

2. H2SO4

3. NaNO3 + NaCl.

4. NaCl+NaOH

5. Na2SO4

 

Тест 11. Типові електроліти для металокераміки при електрохімічній обробці:

1. NaCl, NaNO3, KNO3

2. H2SO4

3. NaNO3 + NaCl.

4. NaCl+NaOH

5. Na2SO4

Тест 12. Типові електроліти длянеіржавіючої сталі при електрохімічній обробці:

1. NaCl, NaNO3, KNO3

2. H2SO4

3. NaNO3 + NaCl.

4. NaCl+NaOH

5. Na2SO4

 

Навчальний елемент 1.6.

Лекція 6.

Тема 6. "Електрохімічне нанесення металевих покриттів".

1. Необхідність електрохімічного нанесення металевих покриттів Ni.

2. Необхідність електрохімічного нанесення металевих покриттів Cu.

Нікелеві покриття.

Декоративно – захисні покриття застосовують з підшаром міді, на мідь осаджується нікель.

1. Медичний інструмент.

2. Слюсарний інструмент.

3. Деталі, які працюють в лужному середовищі.

4. Деталі годинникових механізмів.

5. Дрібні різьбові з'єднання.

6. Поверхні, які труться з малим навантаженням.

7. Виготовлення нікелевих сіток.

 

Мідні покриття.

1. Для покращення пайки.

2. Для деталей , які піддаються глибокій витяжці.

3. Для надання притирочних властивостей.

4. Для збільшення електропровідності.

5 Для захисту при хіміко-термічній обробці (цементація, борування, азотування).

6. Виготовлення деталей методом гальванопластики.

7. Осадження дрібнодисперсної міді для отримання металокераміки та сплавів з тугоплавких металів.

8. Холодна пайка металів.

 

Самостійна робота НЕ 1.6.

1. Електролітичне осадження сплавів: міді, свинцю, олова, цинку, кадмію, заліза, нікелю, кобальту, срібла, золота, платинової групи.

2. Гальванічні покриття діелектриків: Особливості технології, підготовка поверхні, активація поверхні, створення електропровідного підшару, гальванічні покриття.

3. Електролітичне осадження з органічних розчинників. Осадження металів підгруп: Al, Cu, Zn, Ti, Cr, Fe.

Рекомендована література до самостійної роботи по НЕ 1.6:[17, 18, 19,20]

Рекомендована література до НЕ 1.6: [10–С.48-71,80-92, 167-178]

 

Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по НЕ 1.6:

1. Яка необхідність електрохімічного нанесення металевих покриттів Ni.

2. Яка необхідність електрохімічного нанесення металевих покриттів Cu.

Тестові завдання до НЕ 1.6.

Тест 1. Для чого використовуються нікелеві покриття, нанесені електрохімічно?

1. Медичний інструмент.

2. Слюсарний інструмент.

3. Деталі, які працюють в лужному середовищі.

4. Деталі годинникових механізмів.

5. Дрібні різьбові з'єднання.

6. Поверхні, які труться з малим навантаженням.

 

Тест 2. Для чого використовуються мідні покриття, нанесені електрохімічно?

1. Для покращення пайки.

2. Для деталей , які піддаються глибокій витяжці.

3. Для надання притирочних властивостей.

4. Для збільшення електропровідності.

5 Для захисту при хіміко-термічній обробці.

6. Холодна пайка металів.

 

Навчальний елемент 1.7. "Імпульсний електроліз"

Лекція 7.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.014 с.)