Інститут економіки і менеджментуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інститут економіки і менеджментуКафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з курсу “Основи менеджменту”

На тему: “Дослідження трудової діяльності

менеджерів з допомогою фотографії робочого часу”

(варіант №5)

Виконала:

Студентка групи Фк -21

Кокотко В.О.

Керівник:

К.е.н., доц. Босак А.О.

ЛЬВІВ 2013


3.1.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 “Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу”

Мета роботи: Вивчення трудових процесів менеджерів різних рівнів управління і розробка рекомендацій з вдосконалення функціональних обов’язків управлінців.

Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

 

3.1.1.ЗМІСТ РОБОТИ:

1.Вивчення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня на основі наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл.3.1.1, табл.3.1.2, табл.3.1.3).

2.Обробка результатів ФРЧ:

2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.

2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу (за прийнятою індексацією).

2.3. Cкладання зведення однойменних затрат і втрат часу, яке полягає в групуванні індексів і визначенні сумарної тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляються в табл.3.1.4).

2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії затрат і втрат робочого часу.

3.Висновки про використання робочого часу менеджером. Розробка рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.

 

3.1.2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ:

1. Викладач коротко пояснює студентам особливості вивчення робочого часу методом ФРЧ.

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання: спостережні листи ФРЧ менеджера відповідного рівня (табл.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) згідно отриманого варіанту (додаток 3.1.1). Спостережних листів повинно бути мінімум 3, що дозволить досліджувати використання робочого часу менеджером низової, середньої та вищої ланок управління (наприклад, майстра, начальника цеху та віце-президента з питань виробництва).

3. Студент визначає тривалість кожної категорії затрат і втрат часу і присвоює кожному виду певний індекс (підготовчо-заключний - ПЗ; оперативний - ОП; час на обслуговування робочого місця - ОРМ; перерви на відпочинок і особисті потреби - ПВ; втрати часу з організаційно-технічних причин ВОТП; втрати часу через порушення технологічної і трудової дисципліни ВПД тощо). Так заповнюються табл. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.

4. Зведення однойменних затрат і втрат часу менеджером відповідного рівня оформляється у вигляді табл. 3.1.4. Студент групує індекси і визначає сумарну тривалість кожної категорії затрат часу.

 

Таблиця 3.1.1

Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництва

№ п\п   Що спостерігалось Поточ-ний час, годхв Трива-лість, хв Індекс
Початок робочого дня Прийшов на роботу 900 902 впд
Ознайомлення з кореспонденцією 915 пз
Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, план.-виробничий та диспетчерський відділи 931 оп
Узгодження питань з іншими віце-президентами (з економіки, технічного розвитку, маркетингу, в телефонних розмовах) 944 оп
Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням (деталями, вузлами тощо) 956 вотп
Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху. 1000 вотп
Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі 1032 оп
Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами 1047 вотп
Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня 1059 вотп
Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання) 1111 оп
Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць 1120 оп
Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем 1140 оп
Телефонні розмови на виробничі теми 1200 оп
Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, проблем вдосконалення організації виробництва, тощо) 1230 оп
Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу 1255 оп
Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня. 1300 оп
Обідня перерва 1400 пв
Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних і іноземних інвесторів 1435 оп
Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посредницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробнитва, запровадження технології випуску нових виробів 1505 оп
Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами, тощо, пов’язаних з вдосконаленням виробничого процесу 1524 оп
Ознайомлення з інформацією про хід виробництва 1540 вотп
Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються 1635 вотп
Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо 1644 оп
Контакти з органами місцевої влади 1726 вотп
Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції 1735 вотп
Перевірка протікання процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп) 1745 вотп
Прийняття рішення з вдосконалення виробничо-го процесу за підсумками робочого дня 1758 пз
Підведення підсумків через селектор з президентом та іншими віце-президентами 1810 пз

 

Таблиця 3.1.2

Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху

№ п/п   Що спостерігалось Поточний час, годхв Трива-лість, хв Індекс
Початок робочого дня Прихід на роботу 900 907 впд
Обхід цеху 958 оп
Ознайомлення з кореспонденцією 1014 вотп
Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами 1019 оп
Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі 1104 оп
Проведення атестаціїї робітників цеху 1219 1.15 оп
Телефонні розмови на виробничі теми 1230   оп
Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня 1302  
Обідня перерва 1405 1.03  
Нарада у технічного директора з питань вдосконаленя організації виробничого процесу 1447  
Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій 1534  
Телефонна розмова з технічним директором з питань поставки матеріалів 1536  
Обхід цеху з представниками органів техналяду 1607  
Робота з документами, літературою і т.п. 1636  
Телефонні розмови 1648  
Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів 1734  
Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху 1749  
Складаня плану роботу на наступний день 1807  

 

Таблиця 3.1.3

Спостережний лист ФРЧ майстра в механічному цеху

№ п\п Що спостерігалось Поточний час, годхв Трива-лість, хв Індекс
Початок робочого дня Прихід на роботу 900 901    
Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху 910+N    
Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху 932+0,5N    
Оформлення документації з прийому матеріалів і литва 957+0,5N    
Нарада в начальника цеху з виробничих питань 1045+N    
Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками 1124+N    
Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів 1129+0,5N    
Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад 1154+0,5N    
Обхід робочих місць 1216+N    
Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата 1237+0,5N    
Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконан-ням завдань робітниками в першій половині дня 1255+N    
Обідня перерва 1402    
Обхід робочих місць 1421    
Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів 1454+N    
Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів 1501+0,5N    
Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу 1523+0,5N    
Обхід робочих місць 1545+N    
Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць 1603+0,5N    
Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду 1624+0,5N    
Телефонні розмови 1632+0,5N    
Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій 1658+N    
Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо) 1721+N    
Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання 1756+N    
Підписання документів про відправлення готової продукції на склад 1812+0,5N    

 

Таблиця 3.1.4

Зведення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня

  Величина витрат і втрат робочого часу
п\п Категорії робочого часу Віце-президент з питань виробництва Начальник механічного цеху Майстер у механічному цеху
    хв % хв % хв %
  ПЗ 6,77        
  ОП 50,98        
  ОРМ        
  ПВ 10,70        
  ВОТП 31,19        
  ВПД 0,36        
  Всього        

 

5. Питома вага кожної категорії затрат (втрат) робочого часу визначається за формулою

 

k = , (3.1.1)

 

де Ткат - це тривалість певної категорії затрат (втрат) робочого часу, хв;

Тр.д. - це тривалість робочого дня, хв.

 

6. Після заповнення таблиць 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 студент робить висновок про використання робочого часу менеджером відповідного рівня.

Заходи зі зменшення витрат і втрат робочого часу здійснюються за наступними напрямками:

1) покращення організації управлінської праці;

2) підвищення технічного рівня управління;

3) покращеня управлінської праці, психологічного клімату в колективі тощо;

4) підвищення рівня технічної оснащеності управлінських робочих місць;

5)комп’ютеризація управлінських процесів;

6) вдосконалення документообігу;

7) покращення інформаційних процесів;

8) вдосконалення структури управління;

9) перерозподіл функціональних обов’язків;

10) вдосконалення системи прийняття управлінських рішень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.01 с.)