Порядок виконання лабораторної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок виконання лабораторної роботи1.Викладач нагадує студентам поняття контролю, як функції менеджменту, процесу контролю, його видів, пояснює особливості системи контролю виробничих процесів на підприємстві [1], [2].

2.Студенти разом із викладачем аналізують виробничу систуацію, подану в додатку 3.5.1, вивчають вхідні дані, представлені в таблицях 3.5.1-3.5.5 (додаток 3.5.2, де N - номер варіанту).

3.Використовуючи вхідні дані, студенти визначають норми часу на виконання контрольних операцій контролерами по кожному цеху окремо. Розрахунок здійснюється за формулою:

 

Нч = Т осні * К, (3.5.1)

 

де Нч - норма часу на виконання контрольних операцій в цеху, хв;

n - кількість контрольних операцій, які здійснюються контролерами певного цеху, шт;

Тосні - основний час на виконанння і-ої контрольної ситуації в цеху, хв;

К - коефіцієнт, який враховує час на обслуговування і відпочинок.

 

Всі розрахунки в даній роботі доцільно проводити з допомогою ЕОМ.

 

4.Трудомісткість виконання контрольних операцій для програми випуску (Т, хв.) визначається за формулою:

 

Т = Нч * Nвип, (3.5.2)

 

де Nвип - добова програма випуску, шт.;

 

Трудомісткість виконання контрольних операцій розраховується для кожного цеху окремо.

 

 

5.Чисельність контролерів в цеху визначається за формулою:

 

r = T/Фpr (3.5.3)

 

де Фpr - фонд робочого часу одного контролера, хв.

 

Отримане знаення r заокруглюємо до цілого більшого значення, яке приймаємо за rрозрах.

 

6.Загальну чисельність контролерів на заводі знаходимо, сумуючи чисельність контролерів по кожному цеху:

 

rзаг = r1+r2+r3 +r4, (3.5.4)

 

Розрахункову чисельність контролерів на підприємстві необхідно збільшити на 10%, враховуючи можливість хвороби, відпусток тощо.

Отримане значення розрахункової чисельності контролерів студенти порівнюють з фактичним і визначають завищення (недостачу) необхідної кількості чоловік.

 

7.Після здійснення розрахунків студенти складають текст доповідної записки головного інженера директору підприємства, в якій звітують про результати розрахунків і роблять висновки щодо відповідності розрахункової чисельності контролерів фактичній.

8.Студенти формулюють розпорядження директора щодо переліку заходів з вдосконалення структури управління технічного контролю на підприємстві і покращення організації праці її працівників [3].

 

Додаток 3.5.1

Виробнича ситуація

На ламповому заводі контроль продукції здійснюється в цехах 1,2,3,4. Крім того на заводі діє група вхідного контролю, бюро технічного контролю та інспекційна група.

Згідно штатному розпису, що діє на підприємстві, передбачено 56 контролерів. При обговоренні діяльності ВТК на виробничих зборах у директора начальник ВТК стверджував, що для виконання всіх контрольних операцій на заводі контролерів не вистачає. Він мотивував це тим, що контролери перевантажені виконанням контрольних операцій, що вони, переконавшись у неможливості виконати весь обсяг роботи, частину роботи не виконують. А це призводить до зниження якості продукції. Вищезгадане є наслідком того, що кількість контролерів була визначена дослідно-статистичним методом (в цеху №1 - 12 контролерів, в цеху №2 - 14, в цеху №3 - 10, в цеху №4 - 11) і не відповідає вимогам технологічних процесів виробництва, які останнім часом зазнали ряду змін.

Директор доручив головному інженеру підготувати перелік заходів щодо вдосконалення структури служби ВТК. Головний інженер для виконання доручення залучив інженера ПЕВ та інженера нормувальника, які підготували наступні вихідні дані для визначення необхідної кількості контролерів (табл. 3.5.1-3.5.5).

Фотографія робочого часу, проведена нормувальниками відповідних цехів показала, що склад групи вхідного контролю (4 чол.), бюро технічного контролю (2 чол.) та інспекційної групи (4 чол.) є обгрунтованим. Змінний фонд робочого часу становить 480 хв. Розрахункову чисельність контролерів необхідно збільшити на 10%, враховуючи можливість хвороби, відпусток тощо.

 

Додаток 3.5.2

Таблиця 3.5.1

Норми часу на виконання контрольних операцій в цеху №1

(з виробництва ламп НБ-220)

№ п/п Операції контролю % вибір-ковості конт-ролю Добова програма випуску, шт. Основний час на виконання контрольних операцій, з врах. Викон. норм, хв. Коефіцієнт, що враховує час на обслугов. і відпочинок
1. Зовнішній огляд 2,5 17600+100N 0,06+0,001N 1,61
2. Перевірка довжини   17600+100N 0,08+0,001N 1,61
3. Перевірка світлового центру   17600+100N 0,25+0,001N 1,61
4. Перевірка кріплення цоколя   17600+100N 0,15+0,001N 1,61
5. Контроль технічних параметрів   17600+100N 0,20+0,001N 1,61
6. Перевірка на обпалювання   17600+100N 0,16+0,001N 1,61

 

Таблиця 3.5.2

Час на виконання контрольних операцій для різних типів електроламп

Цеху №1 (у відсотках від часу контролю електролампи типу НБ -220)

Тип виробу % трудомісткості по віднош. до лампи НБ-220 Тип виробу % трудомісткості по віднош. до лампи НБ-220
НБ-220 НФ-127 НФК-220 НВК-127 НВК-220-100 Д-127 МОД-1 МОД-2 23,9 262,9 70,9 343,4 114,3 176,1 27,5 МВ 220-200 МГ 127-60 МВК 127-60 МВ 127 МВК 220-60 МО М ДБ ЖС 88,1 6,7 59,0 364,1 396,8 17,5 321,5 9,6 63,7

 

Таблиця 3.5.3

Норми часу на виконання контрольних операцій в цеху №2

№ п/п Операції контролю % вибір-ковості котролю Добова програма випуску, шт. Осн.час на викон. контрольних операцій з врахуванням викон.норм., хв Коеф-т, що врах.час на обслуговув. і відпо-чинок
  Контроль вагового скла        
  Зовнішній огляд   300000+1000N 0,05+0,001N 1,32
  Перевірка стріли прогину   300000+1000N 0,05+0,001N 1,32
  Контроль балонів        
  Зовнішній огляд   375000+1000N 0,03+0,001N 1,43
  Перевірка натягу 0,4 375000+1000N 0,03+0,001N 1,43
  Перевірка розмірів   375000+1000N 0,15+0,001N 1,43
  Перевірка на різностінність 0,4 375000+1000N 0,07+0,001N 1,43
  Перевірка товщини стінок 0,08 375000+1000N 0,52+0,001N 1,43
  Перевірка на заплавленість   375000+1000N 0,06+0,001N 1,43
  Контроль тарілочок        
  Зовнішній огляд 1,1 650000+1000N 0,02+0,001N 1,32
  Перевірка натягу 1,1 650000+1000N 0,02+0,001N 1,32
  Перевірка довжини 1,1 650000+1000N 0,05+0,001N 1,32
  Перевірка діаметру 1,1 650000+1000N 0,05+0,001N 1,32
  Перевірка діам. розгортки 1,1 650000+1000N 0,05+0,001N 1,32
  Перевірка товщини стінок 1,1 650000+1000N 0,07+0,001N 1,32

 

Таблиця 3.5.4Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.009 с.)