Морально-професійні ситуаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Морально-професійні ситуаціїСитуація 1. Під час розгляду кримінальної справи судді не сподобалося, що один із підсудних щось жує. Суддя зробив йому зауваження у грубій формі за неповагу до суду. Адвокат забув попередити суддю про таку особливість підсудного ( якщо він нервує, то в нього пересихає у роті).

Прокоментуйте поведінку учасників судового процесу.

Ситуація 2. Під час судових суперечок державний обвинувач у своєму виступі сказав: «Я, звичайно, розумію адвоката, що намагається вигородити злочинця, він за це чималі гроші отримує», на що адвокат голосно відповів: «Я заробітки прокурора не підраховую й на іномарках не роз’їжджаю».

Суддя закликав обох до порядку.

Прокоментуйте поведінку учасників судового процесу.

Ситуація 3. Ви суддя. Готуючись до розгляду карної справи, Ви дізнаєтеся, що один із підсудних – молода особа, яка раніше дружила з Вашою сестрою. Він часто у Вас гостював і між вами збереглися добрі стосунки, хоча дуже давно не бачилися.

Ваші дії?

Ситуація 4. Ви суддя і маєте розглядати цивільну справу щодо розподілу майна на значну суму. Випадково Ви дізнаєтеся, що позивач у справі – близький родич голови районної адміністрації, з яким у Вас склалися неприязні стосунки.

Ваші дії?

Ситуація 5. Ви – суддя. До вас надійшла справа про вчинення низки злочинів групою осіб. Розслідування здійснено з порушенням процесуальних вимог. Процедура дізнання осіб проведена нечітко, протоколи допитів містять виправлення. Терміни утримування під вартою вже минули і арештованих слід випускати. Справу розслідував ваш однокурсник, із яким Ви підтримуєте дружні стосунки. Товариш переконує не повертати справу на додаткове розслідування, що загрожуватиме йому неприємностями. Оскільки в обвинувачуваних родичів немає, скаржитися ніхто не буде. Отже, виручай, друже.

Перед Вами ситуація морального вибору. Як бути?

Ситуація 6. Під час розгляду цивільної справи про розподіл спадщини – великої суми грошей, що залишилася після смерті заможної особи, до Вас звернувся гарний знайомий із проханням допомогти одній зі сторін – дружині покійного – виграти цей процес і запропонував за послугу чималий гонорар. Допомогти не складно, тим більше, що інша сторона, яка претендує на спадщину, – безпомічні старі батьки померлого, які не мають грошей на адвоката. Ризику практично ніякого, а гроші пропонують великі.

Вам належить прийняти рішення.

Ситуація 7. Ви – суддя. Дружина повідомляє, що Вас запрошують в гості на день народження до її співробітниці. Під час свята з’ясувалося, що серед гостей присутня особа, репутація якої визначається як «кримінальний авторитет».

Вам належить прийняти рішення.

Ситуація 8. Ви розслідуєте вперше у своїй практиці груповий злочин про крадіжку і збут краденого металу. У справі заарештовано шестеро підозрюваних. Терміни утримування обвинувачуваних під вартою спливають, однак один із них завзято й переконливо заперечує свою участь у вчиненні злочину та причетності до групи. Якщо він не зізнається у скоєнні цього злочину, то доведеться звільнити його, а можливо, й усіх інших із-під варти. Отже, справа практично розпадається, тому що, вийшовши на волю, вони змовляться і будуть переховуватися.

Старший колега радить залякати «незговірливого», кинути його в «пресову» камеру до кримінальних елементів, показати йому кілька сфабрикованих протоколів допиту інших напарників, які нібито звинувачують його в співучасті. Після цього він зізнається в злочині.

Ви шукаєте вихід із критичної ситуації.

Ситуація 9. У вас є три нерозкриті справи про квартирні крадіжки. Після чергового зауваження начальник «підкидає» Вам ідею – переконати обвинувачуваного взяти відповідальність на себе, натомість пообіцявши йому свою допомогу в суді.

Ваші дії?

 

Вправа 12.Рольова гра. Підготуйтесь до проведення прес-конференції (круглого столу) на одну із запропонованих чи обрану вами самостійно тему:

1. Голодомор 1932–1933 років – геноцид проти українського народу.

2. Проект Закону України «Про вищу освіту»: позитиви і негативи.

3. Охорона довкілля: вітчизняний та зарубіжний досвід (правовий аспект).

4. Перспективи України в контексті інтеграційних процесів: схід чи захід?

5. Базові правові цінності та шляхи запобігання правовому нігілізму.

 

Вправа 13.Рольова гра «Прийом відвідувачів» (у юрисконсульта, нотаріуса).

 

Вправа 14.Рольова гра. Судові справи за такими заявами: «Про дозвіл на користування мобільними телефонами під час занять»; «Суд над авторитаризмом і гуманізмом у педагогіці»; «Суд над авторитаризмом і гуманізмом в юриспруденції»; «Про оскарження рішення щодо скорочення навчальних годин із дисциплін гуманітарного циклу».

 

Вправа 15. Виконайте тестове завдання.

1. До індивідуальних форм спілкування належать:

а) промова, телефонна розмова, нарада;

б) виступ, лекція, дискусія;

в) бесіда, співбесіда з роботодавцем, телефонна розмова, прийом відвідувачів.

2. До колективних форм спілкування належать:

а) прес-конференція, доповідь, прийом відвідувачів;

б) виступ, лекція, дискусія;

в) збори, нарада, дискусія, перемовини.

3. Бесіда – це:

а) розмова двох або більше осіб із метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

б) одна з найістотніших ознак нації;

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.

4. Бесіди бувають таких видів:

а) комерційні, оперативні, інструктивні;

б) кадрові, проблемні, дисциплінарні;

в) формальні, неформальні.

5. Телефонна розмова – це:

а) розмова двох і більше осіб із метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

б) один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;

в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.

6. Телефонна розмова складається з таких етапів:

а) вступ, основна частина, висновки;

б) момент налагодження зв’язку, виклад суті справи, завершення розмови;

в) привітання, представлення, прощання.

7. Наради бувають таких видів:

а) політичні, наукові, звітні;

б) кадрові, проблемні, дисциплінарні;

в) проблемні, інструктивні, оперативні.

8. Дискусія – це:

а) обговорення учасниками спірного питання з метою встановлення істини;

б) правила поведінки в суспільстві;

в) з’ясування сторонами виробничих проблем.

9. Форми організації дискусії:

а) дебати, суперечка, доповідь;

б) дерево рішень, ток-шоу, мозковий штурм;

в) полеміка, нарада, перемовини.

10. Перемовини виконують такі функції:

а) інформаційну, конфронтаційну, пропагандистську;

б) інформаційну, регулювальну, координаційну;

в) соціальну, інтегративну, комунікативну.

11. Прес-конференція проводиться з метою:

а) представлення членів уряду;

б) популяризації представників шоу-бізнесу;

в) донесення до громадськості суспільно значущих новин.

12. Метою проведення круглого столу є:

а) підбиття підсумків за результатами виступів;

б) визначення кількісного складу учасників;

в) обговорення певних проблем та ухвалення колегіальних рішень.

13. До психологічних способів впливуна людей належать:

а) аутотренінг, саморозвиток, гіпноз;

б) навіювання, наслідування, психічне зараження, переконання;

в) маніпуляція, актуалізація.

14. До етично-мотиваційнихспособів впливу на людину належать:

а) маніпуляція, актуалізація;

б) трансляція, активізація;

в) оптимізація, криміналізація.

 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте форми усного фахового спілкування.

2. З’ясуйте види ділових бесід та особливості їх проведення.

3. Опишіть вимоги до проведення співбесіди з роботодавцем, зазначте особливості її підготовки.

4. Розкажіть про правила прийому відвідувачів.

5. Вкажіть на структуру та етикет телефонної розмови.

6. Проаналізуйте види нарад та зазначте мету їх проведення.

7. Простежте етапи підготовки до проведення нарад, зборів.

8. З’ясуйте специфіку ведення дискусії, вкажіть її види.

9. Охарактеризуйте перемовини як жанр усного ділового спілкування.

 

ТЕМА 9. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Вправи на закріплення

Вправа 1.Виправте помилки в оформленні реквізиту «адресат».

1. Декану юридичного факультету Петров І.П. 2. Міністерство юстиції України Управління справами Головний спеціаліст Левченко О.С. 3. Ректор національного університету державної податкової служби України академік АПН України професор Мельник П.В. 4. Генеральні директори виробничих об’єднань, директори підприємств і керівники організацій. 5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Вправа 2. Складіть зразки заяви:

– про зарахування на роботу;

– про надання позачергової відпустки;

– про приймання до вищого навчального закладу;

– про надання академічної відпустки;

– про відшкодування збитків, завданих внаслідок дорожньо- транспортної пригоди;

– позов до суду;

– про надання матеріальної допомоги.

 

Вправа 3. Відредагуйте фрагменти заяви.

1) Прошу надати мені академвідпустку у зв’язку з потребою догляду за дитиною.

2) Прошу Вашого дозволу на звільнення від роботи у зв’язку з сімейними обставинами з 10 по 14 грудня.

3) Прошу надати мені триденну відпустку за власний рахунок.

4) Прошу Вашого дозволу на переведення мене на заочну форму навчання за сімейними обставинами.

5) Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду юрисконсульта відділу продаж.

6) Прошу надати відпустку на три дня через необхідність відвідати батьків.

7) Прошу зачислити мене на роботу юристом.

8) Прошу прийняти мене на роботу на посаду адвоката з 1 червня по 31 серпня 2010 року.

 

Вправа 4.Оберіть правильну форму висловлення думки.

А. Призначити на посаду – назначити на посаду, визначити посадовий оклад – встановити посадовий оклад – установити посадовий оклад, випробний термін – випробувальний строк – випробувальний термін, проект наказу погоджено – проект наказу узгоджено – проект наказу погоджений;

Б. Відмінити раніше виданий наказ – скасувати раніше виданий наказ, винести подяку – оголосити подяку – скласти подяку, згідно штатного розпису – згідно зі штатним розкладом – згідно із штатним розписом;

В. Обіймати посаду – посідати посаду, працювати методистом – працювати на посаді методиста, видати довідку для подання в ЖЕК – видати довідку для пред’явлення в ЖЕК – видати довідку для ЖЕКу – видати довідку для подання до ЖЕК.

 

Вправа 5. Складіть автобіографію та резюме, дотримуючись правил написання цих документів.

Вправа 6. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Довіреність

Я, Присяжнюк Ольга Вікторівна, довіряю Зоренко Олегу Петровичу, який мешкає у м. Житомир по вул. Енергетиків, 33, кв 12 представляти мої інтереси в суді по справі наслідування майна.

2 травня 2011 року Підпис

Підпис громадянки Присяжнюк О.В. засвідчую:

Державний нотаріус М.І.Парубок

 

Вправа 7.Відредагуйте текст цього документа. Провідміняйте прізвище Костинюк.

Генеральному директору

ТОВ «Смерічка»

Костинюку І.М.

Макарової С.М

 

ЗАЯВА

 

Прошу зарахувати мене на роботу у ТОВ «Смерічка» у юридичний відділ на посаду юрисконсульта з 12 січня 2011 року.

 

12.01.2011р.

Макарова С.М.

 

 

Вправа 8.Відредагуйте текст наведеного нижче документа.

 

Скопенку В.В.

Риженка О.О.

 

ЗАЯВА

 

Я, Риженко Олександр Олександрович – 1994 року народження прошу ректора зарахувати мене на перший курс юридичного факультету.

До заяви додаю:

1) додаток про освіту;

2) характеристику зі школи;

3) автобіографію;

4) довідку про стан здоров’я (форма № 286);

5) три фотокартки розміром 3х4.

дата підпис

 

Вправа 9. Напишіть заяву про надання місця в гуртожитку. Проаналізуйте, які види речень використовуються у документах такого типу.

 

Вправа 10. Напишіть зразки таких документів:

1) протокол про адміністративне правопорушення;

2) витяг із протоколу загальних зборів;

3) позовну заяву;

4) службовий лист.

 

Вправа 11. Напишіть лист-запрошення на:

1) виставку нової продукції вашого підприємства (фірми);

2) презентацію книжкової продукції видавництва;

3) наукову студентську конференцію;

4) день відчинених дверей вашого навчального закладу, факультету.

 

Вправа 12. Напишіть позовну заяву, використавши подані словосполучення.

Матеріальні збитки від злочину, цивільний позивач К., кримінальна справа, відповідно до ст.___КПК України, стягнути з відповідача, вжити заходи, скоєння злочину, викликати свідків, відшкодувати, висновок експерта.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.017 с.)