Тема 4. Лексичні особливості ділового мовленняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Лексичні особливості ділового мовленняТема 4. Лексичні особливості ділового мовлення

Вправи на закріплення

Вправа 1. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькувань.

В конце концов, оказывать сопротивление, в порядке исключения, в целях предотвращения, зайти в тупик, быть на хорошем счету, восстановить в должности, на ступень выше, выписка из протокола, наносить вред, держаться в стороне, вынести благодарность, общими силами, краеугольный камень, приложить усилия, приступаем к обсуждению, повестка дня, по непредвиденным обстоятельствам, прибегать у суровым мерам, прийти к согласию, прошу без личностей, быть в сознании, в крайнем случае, в следующий раз, свидетельские показания, принимать участие, во главе учреждения, вовлечь в работу, захватить на месте преступления, быть в сохранности, оказывать сопротивление, исковое заявление, совершить правонарушение, вещественное доказательство, судебные издержки.

 

Вправа 2.Доберіть синоніми до поданих слів, укладіть, де можливо, синонімічний ряд.

Аварія, адвокат, амністія, апеляція, арештований, афера, бешкет, божевільний, ватажок, власник, допитувати, довідка, догана, зрада, злодій, конвоїр, розбійник, стежити, суд, убивця, шантаж, юрист.

 

Вправа 3. Поясніть різницю в значенні слів, склавши з ними словосполучення.

Порядок – лад, старий – давній, особа – особистість, обвинувальний – обвинувачений, сутичка – зіткнення, цивільний – громадянський, рятівник – рятувальник, підслідний – підслідчий.

 

Вправа 4. Доберіть синоніми до нижчеподаних термінів. Складіть із ними речення.

А. Алібі, актив, екстрадиція, депортація, де-юре, аргументи.

Б. Юриспруденція, адвокат, прокурор.

 

Вправа 5. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження. Вкажіть, в яких стилях вони можуть вживатися.

Автономія, адекватний, амністія, амортизація, апеляція, дискримінація, диспут, девальвація, делікт, дефіцит, експерт, експорт, екстрадиція, інвестиція, імпорт, імпічмент, інфляція, кілер, комюніке, конкуренція, конвенція, консенсус, консультативний, контракт, конфіденційний, конфронтація, ліміт, мандат, мінімальний, оратор, преамбула, превентивний, предикат, президент, прейскурант, плагіат, пролонгація, протест, прерогатива, презумпція, престиж, претензія, прецедент, резонанс, репатріація, санкція, субсидія, стандарт, сутенер, узурпувати, фабрикувати, шантаж, юриспруденція, юрисдикція, юстиція.

 

Вправа 6. Виберіть правильний варіант, запишіть словосполучення. Визначте, як називаються слова, подані в дужках.

(Громадянський, цивільний) шлюб; вчинив (самогубство, самовбивство); (миротворчі, миротворницькі) сили; (зложити, скласти) повноваження; провести (обшук, трус); державн…(казначейство, скарбниця); (порівняти, співставити, зіставити) факти; вимушен… (міра, захід); (одобрити, ухвалити) пропозицію; професійний (ризик, риск); (явочний, реєстраційний) список; договір (заключається, укладається).

 

Вправа 7.Користуючись словниками,наведені нижче синоніми диференціюйте за семантичними та стилістичними ознаками. Запишіть їх у дві колонки: 1) кодифіковані; 2) народнорозмовні, застарілі, стилістично забарвлені.

Адвокат – судовий захисник – прокуратор – оборонець –захисник – речник; аномалія – ненормальність – патологія – відхилення – викривлення; афера – махінація – сумнівна угода – оборудка; вартовий – караульний – страж – конвойний – чатовий – вартівник – конвоїр; в’язень – невольник – арештант – ув’язнений –кримінальник; в’язниця – тюрма – острог – темниця – арештантська – допр – каталажка – буцегарня; грабіжник – злодій – розбійник – драпіжник; суд – трибунал – арбітраж – ареопаг – судовище – розправа; убивця – убійник – душогуб – душогубець – кат – горлоріз – різун – зарізяка – братовбивця – убийбатько – кілер.

Вправа 8. Утворіть словосполучення з написаними в дужках словами.

Аргументація – аргументування (переконлив.., положень; положення, підкріплені солідною); відділ – відділення (особливий, зв’язку, постачання, освіти, міліції, політичні, поліцейські, Академії наук, підготовчі, кадрів, охорони здоров’я, спеціалізовані), парламентарний – парламентський – парламентерський (вибори, режим, республіка, боротьба, республіка, дебати); посвідчення – свідоцтво – свідчення посвідка (про одруження, духовного багатства, авторське, нотаріальне (підтвердження), про народження, правдиве, посвідчення, про відрядження, очевидця, про винахід, на проживання, медичне, записувати), колоніальний – колонізаційний (країна, питання, війна, рух); підслідний – підслідчий – піддослідний (заарештований, допитати, камера, тварини, тюрма, пшениця); церемонія – церемоніал (прийому посла, вручення нагород, шлюбн...).

 

Вправа 9.З’ясуйте значення паронімів, склавши з ними словосполучення або речення.

Автономія – автономність, авторитарний – авторитетний, воєнний – військовий, замісник – заступник, засуджувати – осуджувати, корисливий – корисний, обвинувачений – обвинувальний, обшукати – ошукати, підданий – підданий, позовний – позивний, примусовий – примусний, уповноваження – повноваження.

 

Вправа 10. Запишіть нормативний варіант фразеологізмів.

Пил в очі пускати, з відкритою душею, зійти з розуму, був у шоці, вбити собі в голову, не в своїй тарілці, приймати міри, загубити голову, комар носа не підсунув, доки грім на грянув, кидається в очі, подалися в біги, подати допомогу, не підіймається рука, триматимуть за це відповідь, не порахували потрібним бути тут, його може постигнути доля, закон вступає в силу, робити поблажку, вмінити в вину, дати наганяй.

 

Вправа 11.Поясніть значення наведених фразеологізмів, підібравши до них, де можливо, українські відповідники. Складіть з ними речення.

Аgua vitae (aква віта); alter ego (альтер его); ars longa, vita brevis (арс льонга, віта бревіс); aut Ceasar, aut nihil (аут Цезар, аут нігіль); veni, vidi, vici (вені, віді, віці); homo sapiens (гомо сапіенс); homo homini lupus est (гомо гоміні люпус ест); de jure (де-юре); de facto (де-факто); dum spiro, spero (дум спіро, сперо); cogito, ergo sum (когіто, ерґо сум); memento mori (мементо морі); modus vivendi (модус вівенді); nota bene (нота бене); nolens-volens (ноленс-воленс); o tempora, o mores (о темпора, о морес); post factum (постфактум); pro et contra (про ет контра); status quo (статус квo); tabula rasa (табула раза); terra incognita (терра інкогніта); fiat justicia (фіат юстіціа), pereat mundus (переат мундус).

 

Вправа 12. Перекладіть українською мовою мовленнєві штампи.

Я считаю, мы начнем с обсуждения плана. Я думаю, что вопрос можна считать решенным. Полностью с вами согласен. Совершенно верно. Это противоречит нашей практике. Я хотел бы продолжить разговор позже. Я с удовольствием представляю вам гостей. Вы в этом несколько ошибаетесь. Дело в том, что не все еще собрались.

 

Вправа 13.Відредагуйте наведені словосполучення та фрагменти речень.

Повідомляю Вас, що Ваше повідомлення; перевірка по повідомленню; 1932р. н.,проживає м. Тернопіль; виїхала по вказівці; при обслідуванні; по прибуттю; осіб які могли вчинити скандал виявлено не було; як повідомила у своєму поясненні..., що вона...; вона будучи у своїй квартирі почула...; що раніше такого не було, та хто це був їй невідомо; він знаходився за місцем проживання але нічого не чув...; отримати інформацію яка представляла б інтерес по даному зверненню не представилось можливим; виходячи з вище викладеного, та керуючись...; у порушенні кримінальної справи по повідомленню відмовити.

Вправа 14.Виконайте тестові завдання:

1.Слова є синонімами у рядку:

а) увага – уява – уявлення;

б) стосунки – відносини – взаємини;

в) арешт – арештований – арештант.

2. Слова є синонімами у рядку:

а) юрист – юрисконсульт – юриспруденція;

б) пам’ять – пам’ятка – пам’ятник;

в) афера – махінація – оборудка.

3. Слова є синонімами у рядку:

а) головний – основний – базовий;

б) правий – правовий – правничий;

в) збірка – збірник – зібрання.

4. Слова є синонімами у рядку:

а) хронічний – затяжний – тривалий;

б) завдання – задача – завдаток;

в) кваліфікація – декваліфікація – дискваліфікація.

5. Слова є паронімами у рядку:

а) виплата – оплата – плата;

б) старанність – ретельність – завзяття;

в) здобуток – досягнення – завоювання.

6. Слова є паронімами у рядку:

а) стислий – короткий – лаконічний;

б) адрес – адреса – адресат;

в) витрати – втрати – затрати.

7. Слова є паронімами у рядку:

а) галузь – сфера – ділянка;

б) писемний – письменний – письмовий;

в) вимисел – домисел – умисел.

8. Слова є паронімами у рядку:

а) чисельний – численний – числовий;

б) кримінальний – карний – криміналізований;

в) зміст – смисл – умисел.

9. Власне українською є лексика у рядку:

а) громада, галузь, держава;

б) закон, механізм, прокурор;

в) лексика, олімпіада, бланк.

10. Власне українською є лексика у рядку:

а) адвокат, прокурор, кожух;

б) іспит, освіта, кисень;

в) дебати, власність, читати.

11. Корінною є лексика у рядку:

а) аферист, штраф, долоня;

б) філолог, пошана, симптом;

в) мати, пам’ять, свідок.

12. Корінною є лексика у рядку:

а) піраміда, адаптація, розумний;

б) митник, суддя, речник;

в) фонд, майно, компенсація.

13. Запозиченою є лексика у рядку:

а) адаптація, професор, проїхати;

б) поштовх, справжній, лімітувати;

в) арбітраж, юрист, протокол.

14. Запозиченою є лексика у рядку:

а) лекція, газета, часопис;

б) аргумент, імпічмент, інцидент;

в) конференція, свідоцтво, перевага.

15. Правильно поєднано слова у рядку:

а) на протязі години, через необережність;

б) згідно до наказу, залежно від умов;

в) у черговий раз, для годиться.

16. Правильно поєднано слова у рядку:

а) крупні недоліки, працює на таможні;

б) приймати участь, протягом тижня;

в) подавати позов, ділові папери.

17. Правильно поєднано слова у рядку:

а) думки співпадають, старший по посаді;

б) збори відбулися, ухвалити рішення;

в) взяти з поличним, вам слідує з'явитися.

18. Правильно поєднано слова у рядку:

а) для видимості, працювати на таможні;

б) встановити відносини, залагодити справу;

в) говорити українською, зайти у тупік.

19. Тавтологію допущено у рядку:

а) скористатися допомогою, завершити дослідження;

б) надіслати повідомлення, опублікувати тези;

в) відшкодувати шкоду, спільно співпрацювати.

20. Тавтологію допущено у рядку:

а) ринкові реформи, успішна презентація;

б) у березні місяці, свідчення свідків;

в) посадова інструкція, витяг із протоколу.

21. Мовна надмірність наявна у словосполученнях рядка:

а) уникнути небезпеки, порушити питання;

б) виголосити промову, спровокувати конфлікт;

в) ухвалити рішення одностайно і однодушно, виявляти неповагу і непошану.

22. Мовна надмірність наявна у словосполученнях рядка:

а) порушити дисципліну, завершити будівництво;

б) неослабно і пильно контролювати, почерк чіткий і каліграфічний;

в) відновити справедливість, дійти згоди.

23. Мовна недостатність наявна у реченні рядка:

а) При опорному пункті створено загін по хуліганству і випивках;

б) Після лекції доповідачеві поставили запитання;

в) Ревізор провів аудит підприємства.

24. Мовна недостатність наявна у реченні рядка:

а) На підприємстві є вакантні місця;

б) Надсилаємо протокол загальних зборів. Доповідачі прикладаються;

в) Порушено кримінальну справу.

25. Мовними кліше є слова у рядку:

а) прикре непорозуміння, діловий лист;

б) професійна лексика, згадати правило;

в) реалізація завдань, відповідно до чинного законодавства.

26. Мовними кліше є слова у рядку:

а) культурне середовище, вказувати професію;

б) зважаючи на обставини, здійснювати контроль;

в) мовленнєвий етикет, висловити подяку.

27. Мовними штампами є слова у рядку:

а) зміст висловлювання, чимала відстань;

б) докласти чимало зусиль, державне мислення;

в) уважно вивчити, прочитати лекцію.

28. Мовними штампами є слова у рядку:

а) культура мовлення, корисна робота;

б) загальні збори, рахунок у банку;

в) кредит довіри, вирішальний фактор.

29. Неправильно вжиті іншомовні слова у рядку:

а) придбано в декрет, правила аморальної поведінки;

б) матеріальні цінності, розпочате будівництво;

в) заробітна плата, фінансові втрати.

30. Неправильно вжиті іншомовні слова у рядку:

а) гарантійний лист, професійний рівень;

б) чисельна перевага, виборна посада;

в) негігієнічна чистота, автобус ходить факультативно.

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «одиниця лексики». Наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте поняття «лексичне значення слова». Наведіть приклади.

3. Поясніть, у чому полягає відмінність між багатозначними словами та омонімами.

4. З’ясуйте відмінність між корінною та запозиченою лексикою.

5. Проаналізуйте на прикладах сутність поняття «калька».

6. Поясніть, які слова називаються синонімами. Наведіть приклади.

7. Вкажіть, на які групи діляться синоніми.

8. З’ясуйте, з якою метою вживаються в мові евфемізми.

9. Дайте визначення поняттю «пароніми».

10. Проаналізуйте різницю між мовними кліше та мовними штампами.

11. Проілюструйте на прикладах сутність таких мовних явищ, як мовна надмірність та мовна недостатність.

Літературні джерела: [8; 15; 26; 27; 29; 45; 55; 56; 57; 60].

 

 

Вправи на закріплення

Вправа 1. Перекладіть українською мовою терміни і термінологічні словосполучення. Складіть із ними 6-8 речень.

Надзор, обвиняемый, лишение родительских прав, поличное, правонарушение, взыскивать штраф, подвергаться санкциям, возмещать убытки, возбуждать уголовное дело, преследуя нарушителя, следуя советам адвоката, из сказанного следует, отсюда следует вывод, вам следует сто гривен, продолжение следует, лестный отзыв, крупные недостатки, прошло собрание, состоять на учете, следующим будет выступать, считать возможным, действующее законодательство, аккуратная запись, ложная мысль, приступить к обсуждению.

 

Вправа 2. Поясніть значення юридичних термінів та вкажіть джерела їх походження. Утворіть словосполучення з виділеними словами.

Санкція, злочин, закон, правова держава, реалізація норм права, випадок, юридична відповідальність,корупція, акти громадянського стану, явка з повинною, законність, правовідносини, консолідація, усиновлення, шлюбний контракт, рекламація.

 

Вправа 3. Складіть словосполучення з наведеними нижче словами, які виступали б у юридичних і неюридичних значеннях.

Захист, оголошувати, вчинок, акт, утримувати, місце, скарга, подавати, розглядати, розкрити.

 

Вправа 4.Прочитайте текст, випишіть із нього юридичні терміни. Класифікуйте їх за походженням, будовою.

15 листопада 1959 року в США було скоєне жахливе вбивство. В містечку Голкомб, штат Канзас, невідомі холоднокровно вбили фермера Г. Клатера, його дружину та двох неповнолітніх дітей. Готівки в будинку не тримали, цінних речей також не було, тож оселя навіть не була пограбована. Така невідповідність між мізерністю здобичі та жорстокістю вбивства додала події сенсаційності. Злочинців було затримано 30 грудня того ж року, засуджено і страчено 14 квітня 1965 року. Подія широко висвітлювалася в американській пресі, матеріали справи використовувалися і досі використовуються при обговоренні проблем злочинності в країні і в дискусії щодо можливості скасування смертної кари в США.

Саме про це групове вбивство і його розкриття розповідає роман Т.Капоте «З холодним серцем». Автор працював над романом шість років, мешкав в Голкомбі під час слідства, опитував людей, що добре знали Клатерів, постійно спілкувався з засудженими, коли ті перебували в камері смертників, очікуючи виконання вироку. В роботі над романом йому активно допомагала письменниця Харпер Лі, правник за професією.

«З холодним серцем» є, фактично, художнім звітом про злочин, шляхи до його розкриття, засудження і покарання вбивць. Докладно розповідаючи про життя злочинців, Т.Капоте намагається зрозуміти, які обставини перетворили пересічних американських хлопців на жорстоких убивць. Юридичні терміни виконують тут властиву їм функцію — придання подіям очевидності. Використання юридичної лексики додає твору документальності, створює атмосферу репортажу. Автор нібито йде поруч з дійовими особами. Також докладно зображена робота різних ланок правоохоронних органів США – від прибуття поліції на місце злочину до суду і, через процедури оскарження вироку, до його виконання ( Зі статті).

 

Вправа 5.До українських слів запишіть іншомовний відповідник.

Владний, вимога, виторг, відповідний, відступник, договір, запас, захисник, з’їзд, криза, модний, неспроможність, оточення, помилування, посередник, порука, перелік, підтримка, постанова, погроза, послуги, розширення, чин.

(довідка: ранг, резолюція, гарантія, амністія, пакт, інкасо, протекція, експансія, конгрес, адвокат, дистриб’ютор, ультиматум, еквівалентний, ренегат, авторитарний, занепад, стильний, шантаж, блокада, сервіс, банкрутство, номенклатура, резерв).

 

Вправа 6. Прочитайте текст, випишіть із нього юридичні терміни. Класифікуйте їх за походженням, будовою.

Сучасна українська нормативно-правова база загалом відповідає міжнародним нормам і теоретично здатна забезпечити правову охорону об’єктів інтелектуальної власності та правомірний порядок їх використання. Однак на практиці виявляється низка проблем, які не дають забезпечити ефективний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності та унеможливлюють створення цивілізованого ринку цих об’єктів. Саме тому найважливішим завданням держави є не стільки вдосконалення законодавства, скільки розробка ефективного механізму його застосування та захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Одна з основних проблем України – правовий нігілізм у сфері інтелектуальної власності. Тому доцільно впровадити послідовну та ефективну програму просвітницької діяльності серед населення, метою якої має стати формування правової культури, поваги до інтелектуальної власності, інформування про обов’язковість відповідних відрахувань на користь суб’єктів авторського права. Необхідно змінити думку суспільства щодо безкарності порушення прав інтелектуальної власності (З газети).

 

Вправа 7. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть з ними словосполучення, які не втратили б термінологічного значення.

Валюта, дискримінація, дипломат, депутат, закон, злочин, інвестиція, касація, компетенція, консул, контрабанда, кримінал, мито, наклеп, план, податок, позов, спекуляція, спонсор, суд, рентабельність, розшук, прокурор, товар, фермер, шлюб, штраф, юрист.

 

Вправа 8.З фахових джерел (підручники, законодавчі акти тощо) випишітьпрофесіоналізми, що вживаються в юридичній галузі.

 

Вправа 9. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок, випишіть ключові слова, юридичні терміни.

Гегель у «Філософії права», розмежовуючи мораль і моральність, наполягав на зв’язку останньої з інститутами сім'ї, соціального стану, держави. Важливість уведення цих та інших соціальних інститутів у поле загального розуміння моральної ситуації в суспільстві є для сучасної етики річчю цілком очевидною. Безсумнівний прогрес саме з точки зору моралі становить інституціоналізація тих норм, які цього потребують. За останні роки почастішали випадки, коли ті чи інші правові акти приводяться у відповідність із вимогами моралі, починають адекватніше відображати їхню суть. Зрушення в моральній свідомості, безперечно, впливають нині на законодавство в галузі захисту прав громадян, національних відносин, охорони природи тощо. Взагалі, чим гармонійніше узгоджуються за своїм змістом моральні й правові норми, чим більше спільного закладено в їхній основі, чим більше здатні вони доповнювати й конкретизувати одні одних – тим краще для суспільства, для кожної свідомої особистості.

У цьому зв’язку варто зауважити, що ще в XI ст. предки нинішніх українців мали правничий кодекс, який саме за своїми моральними засадами посідав гідне місце в тодішньому європейському світі – славнозвісну «Руську правду». Як указують дослідники цієї пам’ятки вітчизняної правової культури, вона засвідчує, зокрема, високу повагу до гідності людини (щоправда, лише вільної), розвинене поняття честі, піклування про правову охорону чужинців та ін. Жінка згідно з настановами «Руської правди» дістає відчутно вищий правовий статус, ніж це було властиво візантійським або давньонімецьким юридичним стандартам. Зберігаючи зв’язок із візантійськими джерелами права («Еклогою» імператора Лева Ісавра, укладеною у VIII ст., «Прохіроном» X ст. та ін.), «Руська правда», на відміну від них, відмовляється у судових вироках від тілесних покарань (часто-густо надзвичайно жорстоких у Візантії), замінюючи їх грошовими стягненнями (вирою) і викупами тощо. Всі ці її особливості, безперечно, підтверджують досить високий моральний рівень правової культури Київської Русі (В. Малахов).

 

Вправа 10. Поясніть значення професійних висловів, підібравши синоніми.

Липовий звіт, заморозити рахунки, тверді ціни, ліпити справу, фабрикувати справу, відмивання грошей, брудні гроші, вакуум права, правове поле, тіньова економіка.

 

Вправа 11.Виконайте тестове завдання (Правильною є тільки одна відповідь).

1. Термінами називаються слова, які:

а) вживаються у певному професійному середовищі;

б) образні слова і вирази;

в) вживаються для точного визначення спеціальних понять.

2. За структурою терміни бувають:

а) питомі та запозичені;

б) однокомпонентні та багатокомпонентні;

в) загальнонаукові та вузькоспеціальні.

3. За походженням терміни поділяються:

а) власне терміни та терміноїди;

б) загальнонаукові та вузькоспеціальні;

в) створені власними засобами та запозичені.

4. Терміни мають такі ознаки:

а) системність, однозначність, точність, мотивованість;

б) образність, емоційність, експресивність;

в) багатозначність, поліфункціональність.

5. Наука, що вивчає терміни, називається:

а) терміносистемою;

б) термінознавством;

в) термінологією.

6. До терміноїдів належать:

а) жаргони;

б) терміни;

в) професіоналізми та номенклатури.

7. Професійними називаються слова, які:

а) запозичені з інших мов;

б) вживаються всіма і зрозумілі всім;

в) вживаються у певному професійному середовищі.

8. Різниця між термінами і професіоналізмами полягає в тому, що:

а) в основі терміна лежить загальне поняття, а в основі професіоналізма – одиничне;

б) терміни є офіційними назвами спеціальних понять, а професіоналізми – неофіційними їх замінниками;

в) терміни однозначні, а професіоналізми багатозначні.

9. До номенклатури відносять:

а) соціальні діалекти;

б) запозичені слова-терміни;

в) сукупність назв об’єктів певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

10. Термін «номенклатура» з’явився вперше у:

а) ХVІ ст.;

б) ХVІІІ ст.;

в) ХІХ ст.

11. Термінологія – це:

а) система номенклатурних назв;

б) сукупність термінів певної галузі;

в) наука, що вивчає терміни.

12. Терміносистема – це:

а) система назв певної галузі;

б) поняття, позначене певним терміном;

в) структурне утворення, до якого входять терміни.

13. У рядку всі слова – терміни:

а) апеляція, прокурор, банк, кредит;

б) стіл, дієслово, вікно, рубанок;

в) справа, дерево, баркас, квартет.

14. У рядку всі слова – терміни:

а) вклад, вивірка, стимул, сюжет;

б) санкція, законодавство, базис, депонент;

в) шпон, трус, кок, кубрик.

15. Всі слова та словосполучення у рядку є професіоналізмами:

а) демократія, циркуляр, пенальті, катер;

б) межа, мінерал, персонаж, рослина;

в) ляп, пересадка, вікно, бублик.

16. Всі слова та словосполучення у рядку є професіоналізмами:

а) підбити баланс, зняти касу, ліпити справу;

б) пити воду, подати позов, мама;

в) інтеграція, судова справа, сюжет.

17. Слова такого рядка мають синоніми:

а) юриспруденція, адвокат;

б) дебет, термометр;

в) банк, позов.

18. Слова такого рядка мають синоніми:

а) прокурор, діловодство;

б) вклад, канцелярія;

в) уряд, мережа.

19. Номенклатурними є назви в рядку:

а) організація, бюджет, фабрика, клопіт;

б) професор, доцент, старший викладач, асистент;

в) бекон, водій, довідник, інспектор.

20. Номенклатурними є назви в рядку:

а) показник, редактор, податок, обмін;

б) бесіда, експерт, вимога, перепустка;

в) береза, дуб, липа, каштан, осика.

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «термінознавство». Розкажіть, що вам відомо з історії його становлення.

2. Охарактеризуйте основні напрямки термінознавства.

3. Дайте визначення поняттю «термін» та назвіть ознаки терміна.

4. Розкрийте значення поняття «термінологія».

5. Поясніть, на які групи поділяються терміни за походженням, структурою.

5. Зясуйте сутність поняття «терміносистема» та назвіть її типові ознаки.

6. Вкажіть, на які групи поділяються терміни за семантичним значенням.

7. Розкрийте значення понять «професіоналізми» та «номенклатурні назви». Наведіть приклади.

ТЕМА 6. Застосування ТА роль морфологічних ІСИНТАКСИЧНИХ засобів у ділових паперах

Вправи на закріплення

Вправа 1. Поставте наведені нижче іменники у родовому відмінку однини.

Адвокат, акт, арбітр, біжненець, бланк, вердикт, власник, висновок, вирок, випадок, відбиток, відгул, діагноз, договір, долар, замовник, заповіт, зв’язок, злочин, з’їзд, зразок, інцидент, інструктор, Ірпінь, епізод, етап, квартал, клієнт, конкурс, контроль, конфлікт, кодекс, компроміс, корпус, Крим, мандат, мільйон, начальник, натяк, об'єкт, обов’язок, обшук, оратор, орган, ордер, позов, папір, позивач, правочин, припис, перепис, предмет, претендент, прокурор, припис, сантиметр, секрет, секретар, сертифікат, спосіб, стаж, статут, студент, суїцид, суддя, термін, факт, фініш, фонд, фрагмент, шлюб, юрист.

 

Вправа 2. Утворіть форму родового відмінка однини. Розкрийте дужки, вибравши написання разом, окремо, через дефіс.

Аналіз, аналог, аукціон, бакалавр, бойовик, ватажок, (виставка)ярмарок, візит, (військово)зобов’язаний, (віце)президент, громадянин, ґрунт, документ, (законо)проект, (законо)давець, захист, запит, (земле)устрій, інвестор, (екс)міністр, кадастр, кілер, керівник, (контр)атака, (падо)лист, механізм, (обер)лейтенант, обсяг, оптимізм, погляд, податок, (політ)в’язень, (право)охоронець, (право)свідомість, (право)суддя, протокол, пункт, (рай)відділ, (фін)ринок, розшук, розбійник, розвиток, рух, спадок, ступінь, (судо)чинство, (теле)марафон, (заява)ультиматум, учасник, форум, (міні)футбол, шантаж, (юрис)консульт.

 

Вправа 3. Утворіть від іменників форму кличного відмінка.

Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, пан директор, доповідач, шановний претендент, адвокат, високоповажний суддя, засновник фірми, редактор, секретар, посередник, громада, референт, економіст, Максим Петрович, Нінель Миколаївна, Зоя Павлівна, товариш командир, народний депутат, друг Андрій, пані Марія, колега Бондарчук, шановний прокурор, пан полковник, громадянин слідчий, добродій Клименко.

 

Вправа 4.Провідміняйте прізвища, імена та по батькові.

Ігор Дмитрович Гайдамака, Олег Максимович Білокінь, Марія Василівна Коваленко, Любов Іванівна Петльоха, Поліщук Ілля Савович, Гончаренко Олександр Євгенович, Ваньо Ярослав Васильович, Панікаровська Ольга Яківна.

 

Вправа 5. Утворіть від поданих імен форми по батькові для осіб чоловічої та жіночої статі.

Ілля, Лука, Сава, Броніслав, Кузьма, Валерій, Олексій, Микола, Василь, Микита, Данило, Анатолій, Савелій, Юрій, Олег, Ігор, Петро, Артем, Мар’ян, Вадим, Степан.

 

Вправи на закріплення

Вправа 1. Підготуйте короткий виступ (1-3 хв.) на одну із тем:

– Мета виправдовує засоби ?!

– Тоді лиш пізнається цінність часу, коли він утрачений (Г.Сковорода).

– Порядна та людина, яка своє право вимірює своїм обов’язком (Лакордер).

– Добробут держави залежить від її законів.

 

Вправа 2.Підготуйте промову на одну із тем, дотримуючись таких вимог:

1.Змістовність, логічність, переконливість, аргументованість, актуальність.

2. Правильність, образність, доступність, чіткість, доречність.

3. Використання невербальних засобів спілкування.

– Великим служити не сором, сором служити нікчемам (А. Коваль).

– Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу (О. Теліга).

– Незнання законів не звільняє від відповідальності.

– Закон, як дишло, куди повернув, туди й вийшло (Н. тв.)

– Суд совісті страшніший від людського суду.

– Страх – рясне джерело пороків (К. Ушинський).

– Адвокату потрібно чітко й ясно пояснити суть справи, потім він і сам зуміє заплутати її. (А.Манцоні).

– Найжорстокіша тиранія – та, яка виступає під виглядом законності і під прапором справедливості (Ш .Монтеск’є).

– Потрібно вислухати і протилежну сторону (Свіфт).

– За свої думки ніхто не може бути покараним (Ульпіан).

– Закон, встановлений для охорони суспільства, не може бути справедливішим, ніж саме суспільство.

– Суддя – це закон, що говорить, а закон – це німий суддя (Цицерон).


Вправа 3. До поданих тез доберіть по 3–4 аргументи на їх підтвердження та контраргументи на спростування.

– Бізнес часто спричиняє такі соціальні ситуації, які завдають шкоди людям і породжують несправедливість, хоч не лише бізнес несе за це відповідальність.

– Істина визначається як корисність, а критерій істини – відповідність між наміром і результатом.

– Засоби масової інформації стали вагомим чинником провокування аморалізму та злочинності.

– Здоровий глузд і працьовитість компенсують у вас недостачу таланту, тоді як ви можете бути найгеніальнішим, однак марно згубити своє життя (Б.Шоу).

– Хитрощі – зброя слабких (Ф. Іскандер).

– Добро беззахисне без памяті про зло (Ф. Іскандер).

– Неправду завжди довго слід пояснювати, правда ж упізнається з півслова (Ф. Іскандер).

– Розум без совісті стає злоякісним (Ф. Іскандер).

 

Вправа 4.Підготуйте презентацію вашої майбутньої спеціальності, розкривши такі питання:

– Що спонукало обрати цей фах?

– Що ви про нього знаєте?

– Наскільки він є актуальним сьогодні?

– Які ділові та моральні якості необхідні для вашої майбутньої професії?

– Ким ви бачите себе в майбутньому?

Вправа 5.Придумайте рекламний текст за професійним спрямуванням (професії, юридичних послуг, юридичної установи тощо).

 

Вправа 6.Напишіть текст-презентаціюсвого навчального закладу, улюбленогожурналу, газети, книги, компанії, організації.

 

Вправа 7. «Інтерв’ю». Метавправи: розвиток уміння слухати партнера та удосконалювати комунікативні навички; скорочення комунікативної дистанції між учасниками тренінгу.

(Правила виконання: Учасники розбиваються на пари та протягом 10 хвилин розмовляють зі своїм партнером, намагаючись довідатися про нього якнайбільше. Потім кожний готує коротку презентацію свого співрозмовника. Головне завдання – підкреслити його індивідуальність, несхожість на інших. Після чого учасники по черзі представляють один одного).

 

Вправа 8.Прочитайте текст, вкажіть, за якими характеристиками класифікують види спілкування.

Спілкування – це багатовимірний, поліфункціональний, різновидовий процес. У психології є кілька класифікацій видів спілкування. Вони подають цей феномен різнопланово, збагачуючи палітру його характеристик. Найуживанішими є ті, які можна описати так:

– залежно від специфіки суб’єктів (особистість чи група) виокремлюють міжособистісне, міжгрупове, міжсоціумне спілкування, а також спілкування між особистістю та групою;

– за кількісними характеристиками суб’єктів розрізняють самоспілкування, міжособистісне спілкування та масові комунікації;

– за характером спілкування може бути опосередкованим і безпосереднім, діалогічним і монологічним;

– за цільовою спрямованістю розрізняють спілкування анонімне, функціонально-рольове, неформальне, у тому числі інтимно-сімейне.

Кожному з нас щодня доводиться контактувати з багатьма незнайомими людьми. Це спілкування є анонімним. Коли в людини багато контактів одночасно, їй хочеться час від часу зняти нервове напруження, трохи розслабитися, заспокоїтися. Тому нерідко люди намагаються уникнути контактів у транспорті чи в черзі: заплющують очі, гортають газети, див­ляться у вікно і т. ін. Якщо ж спілкування відбувається, то на ритуальному рівні.

Спілкування виявляється вже з перших хвилин нашого ставлення до ролі, яку ми обрали. Скажімо, хтось із нас підлеглий, а хтось керівник. Кожен має діяти відповідно до своїх функціональних обов’язків, дотримуючись правил професійної культури у спілкуванні. Але нерідко керівник поводиться зверхньо, нехтує людською гідністю підлеглого, розмовляє з ним грубо та безцеремонно. А підлеглий розуміє, що керівник тому вдається до таких дій, бо не впевнений у собі, боїться втратити своє місце, за такою формою поведінки прагне приховати свою неспроможність. Для функціонально-рольового спілкування дуже важливі доброзичливість, повага до людей, вміння бачити перед собою особистість. Про таке ставлення свідчать, зокрема, посмішка, а також уміння сказати людині щось добре (наприклад, комплімент на фоні антикомпліменту собі: «У Вас така пам’ять, що можна по-доброму позаздрити», «Ви так добре працюєте на комп’ютері, я так не вмію»).

Нарешті, неформальне спілкування (дуже умовно) передбачає обмін духовними цінностями. Воно динамічне, у центрі його – увага до міжособистісних взаємин, а не до престижу чи меркантильних інтересів. Особливим різновидом неформального спілкування є інтимно-сімейне. Воно стосується кожного з нас. Усі ми хочемо, щоб близька нам людина була у спілкуванні з нами культурною, чутливою, розуміла те, що вголос ми не сказали, могла читати по наших очах, за мімікою, жестами те, що нас хвилює. Але треба пам’ятати, що рівень культури близької нам людини залежить від нас. Якщо вона не виправдала наших сподівань, це означає, що ми не змогли їй допомогти знайти відповідні способи й засоби спілкування, не показали своїм прикладом, як потрібно поводитись ( З посібника).

 

 

Вправа 9.Підготуйте промови:

а) присвячену ювілею навчального закладу (фірми, установи);

б) агітаційну (яка зорієнтована на вступ до навчального закладу, залучення до роботи у студентському самоврядування, до роботи у студентському науковому товаристві тощо);

в) мітингову (яка торкається питань виборів студентського ректора, захисту довкілля та ін.);

г) судову (захисну, обвинувальну);

д) похвальну промову.

 

Вправа 10.Прочитайте речення з інтонаційними варіаціями. Поясніть, як змінюється зміст речення при зміні інтонації.

– Дуже добре все у вас виходить.

– Ви вважаєте, ми зазнали збитків.

 

Вправа 11.Поставте наголос у словах і поясніть різницю в лексичних знПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.078 с.)