ВПРАВА 5. Відредагувати документ. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВПРАВА 5. Відредагувати документ. 

Відділ розповсюдження інформації Головному

завскладом

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

№ 60/123 25.05.91

Про подання матеріалів до проекту

 

Прошу в термін до 15 листопада 1998 р. подати до відділу перераховані розхідні матеріали: картриджі чорні –2 штук, цвітні – 12 штук, бумага друкувальна – 15 пачек.

Начальник. Печатка.

 

ВПРАВА 6. Відредагувати документ.

ЛИСТ-ЗАПИТ

 

Київський університет Шевченка

деканові комп’ютерного факультету

проф. Наєнкові М. К.

Міністерство освіти і науки України

15.09.99 №2

Про відрядження в Донецький державний університет

 

Шановний Михайло Кузьмовичу!

 

Просимо повідомити про погодження на командирування сроком на 15 днів з 15.06 до 30.06.2001 р. доктора комп’ютерних них наук професора Кучеренко Іллі Корнієвича для виконання зобов’язань голови Державної іспитової комісії факультету Донецького державного університету.

Замісник міністра освіти

і науки України підпис П. І. Луговий

 

ВПРАВА 7. Відредагувати документ.

 

КИЇВСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-КАФЕ “АНТИХАКЕР”

 

НАКАЗ 20.04.2002 р.

 

№ 12 м. Київ

 

Про забезпечення протипожежної безпеки й посилення охрани на період 30.04, 01, 02 та 09.05.2002 р.

 

В цілях забезпечення протипожежної безпеки й посилення охрани на період празничних днів 30.04, 01, 02 та 09.05.2002 р.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. 22.04 провести субботник для прибирання території кафе й вивезення легкогорючих відходів за кордон міста (відп. замдиректора Авдєєв Й.М.).

2. Перевірити положення електрообладнання залів № 1 і № 2, потурбуватися про достатнє освітлення території, доповісти до 22.04 (відп. адміністратори Ковальський М. О., Іртишов С. А.).

3. Назначити Петренка В. В. та Савчука Л. О. на додаткове нічне чергування на території залів № 1 і № 2 з їхньою згодою з почасовою виплатою за святкові дні.

4. Скласти перелік керуючого персоналу кафе із зазначенням часу їхнього чергування у святкові дні (Малина І. О.).

5. Контроль по виконанню наказу покладаю на себе.

 

Директор (підпис) (Д. С. Швець)

 

ВПРАВА 8. Відредагувати документ.

 

Х а р а к т е р и с т и к а

 

випускниці

факультету КБФ ОНМУ

(спеціальність: комп’ютерщик)

Шевченко Оксани Олексієвни

 

Шевченко О. О. являється випускницею КСФ ОНМУ. На протязі навчання виявила себе добросовісною студенткою, постійно підвищувала свій професійний рівень. Шевченко О. О. неодноразово приймала участь у наукових студентських конференціях. Виступила із змістовними докладами з проблемних питань розвитку комп’ютерних технологій та ремонту периферійних приладів. Випускниця також прийняла участь в міжвузівській студентській науково-теоретичній конференції “Сучасні методики створення сайтів”, на якій виступила з темою: “Сучасне оформлювання Web-сторінки” (Національний технічний університет України “КПІ”, 13 мая 1997 року).

Шевченко О. О. с першого курсу працювала над темою дипломної праці: “Синтез традицій і новаторства у питаннях утворювання домашніх сторінок”. Дипломна робота є свідком, що випускниця прекрасно орієнтується у досліджувальному матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо поєднує теорію з практичним аналізом матеріалу з обраної теми.

Слід відмітити, що Шевченко О. О. має друковані статті у журналах “ЧіП” та “Мир комп’ютерів”.

 

Декан (підпис) М. І. Кравчук

 

ВПРАВА 9. Відредагувати документ.

 

Частне підприємство “Спайдернет” м. Києва

Довідка

15.07.95 № 7

 

Журавльовой Єлені Сидорівні в тому, що вона працює з 5 травня 1975 року за адресою: вул. Обсерваторна, буд. 10, кв.13 майстром по ремонту локальних сітей.

Видано для подання в Шевченківську райдержадміністрацію.

 

Головний інженер (підпис) Ф. С. Захар’їн

 

 

ВПРАВА 10. Відредагувати документ.

 

Автобіографія

Виннишин Ярослав Іванович, народився 5.07.1984 р. в місті Івано-Франківську в сім’ї службовців.

Мій батько, Виннишин Іван Ярославович, працює бухгалтером Івано-Франківського консервного комбінату. Мати, Виннишин Марія Романівна,- вчитель математики Івано-Франківської СШ № 5.

Навчався в школі № 22 та в Республіканській спеціалізованій школі фізико-математичного профілю при держуніверситеті, яку закінчив у 1981 р. із золотою медаллю.

В якості учасника Міжнародної олімпіади по інформатиці 1981 р. поступив без іспитів на КБФ факультет національного політехнічного університету, отримав вищу освіту в 2006 році.

Працюю в Інституту математики як лаборант факультету.

Одружений. Дружина - лікар-терапевт лікарні № 10 Московського району. Син Андрій, 10 років, учень середньої школи № 110.

10.01.1999 р.

(підпис)

 

ВПРАВА 11. Відредагувати документ.

Кафедра технічної кібернетики Деканові КБФ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА факультету доц. Кравчуку О.

25.09.95 № 34/243

 

Про збільшення часів

 

Технічна кібернетика – один з найважливіших показників професійності.

Щоб грамотно утворювати програми, потрібно передусім постійно вивчати алгоритмічні мови, досконалювати знання, набуті на уроках по інформатиці в школі. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з інформатиці, випрацювати навички грамотного письма програм. Значна частина занять зорієнтована на вдосконалення здібності програмувати та вичислювати з допомогою машини. Нажаль, таких занятть лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це й збільшити число тижневих годин на вивчення.

 

Завідувач кафедрою (підпис)

 

ВПРАВА 12. Відредагувати документ.

 

Характеристика

 

студента ІІ курсу ОНМУ Петренко Віктора Михайловича,

1981 р. народження, українця, освіта середньо-спеціальна

 

Студент Петренко Віктор навчається в ОНМУ з вересня 1998 року, після закінчення Київського ліцею. На протязі цього часу проявив відмінні знання по предметам спеціального й гуманітарного циклів. Учбову програму засвоює на «8» і «9». Виявив особливі здатності у вивченні англійської мови та програмування на мові Паскаль. Досить добре розмовляє українською, російською, французькою мовами, вміє творити програми на мовах фортран і Інтернет.

Добре фізично розвинутий, відвідує городську секцію кікбоксингу, приймав участь у республіканських змаганнях. По характеру чесний, тактичний, розсудливий, щирий товариш. Зауваження сприймає спокійно, реагує на них адекватно.

Вимогливий староста групи, дисциплінарний, авторитарний серед однокурсників.

Характеристика подана за місцем вимоги.

 

28.03.2000 р. (підпис) Климчик А. Д.

(печатка)

 

ВПРАВА 13. Відредагувати документ.

 

Український університет

факультет

Кафедра теорії корабля

 

Акт № 17

10.07.96 м. Київ

 

Передавання матеріальних цінностей

Основа: наказ по університету № 9 від 6 червня 1996 р.

 

Складений комісією у складі:

Голова комісії - завідувач кафед­рою Козак С. Т.

Члени комісії: старший лаборант Мартиненко Л. С.,

доцент Мороз С. І.,

асистент Пет­ров М. І.

10.07.96 р. комісія перевірила матеріаль­ні цінності у кабінеті й вирішила передати Петро­ву М. слідуючі матеріальні цінності:

 

1. Магнітофон – 1 шт.;

2. Принтер – 1 шт.;

3. Компьютер – 1 шт

4. Факс- 1 шт..

 

1-й примірник — бухгалтерії;

2-й примірник — кафедрі;

3-й примірник — факультету.

 

С. П. Козак

Л. С. Мартиненко

С. І. Мороз

М. І. Петров

 

ВПРАВА 14. Відредагувати документ.

 

ДОРУЧЕННЯ

м.Київ

Двадцяте жовтня дві тисячі п’ятого року

Видано Григоренку Геннадію Сергійовичу у тому, що йому поручається здійснити угоду по закупці продукції із вінницькою торгівельною фірмою “Комп’ютерний Будинок”, для чого доручено вести від імені Київського торгового приватного підприємства справи в усіх державних і громадянських ор­ганізаціях, отримувати усі необхідні документи, росписува­тися і виробляти усі діяння, пов'язані з виконанням цього дору­чення.

Повноваження по цьому дорученню можуть бути передані іншим особистостям.

 

Доручення видано сроком на 7 років.

 

Доручення зареєстроване під № 548.

 

Керівник: Л.Л. Леонідов

Головний бухгалтер: В.В. Гаврилов

 

Печатка

 

ВПРАВА 15. Відредагувати документ.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

21.07.95 № ІЗ

 

Про нарушення учбової дисципліни

 

Студенти 4-ї групи спеціальності "Комп’ютерщик" 20.07.95 не появилися на заняття з вичислювальної техніки (II пара) тому, що ходили на виставку-продажу комп'юте­рів.

Виставку організувала фірма "Інтеграл" і просила студентів прийти в 11 годин.

Староста 4-ї групи: (підпис)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.019 с.)