ВПРАВА 11. Записати подані словосполучення, виправивши лексичні помилки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВПРАВА 11. Записати подані словосполучення, виправивши лексичні помилки.Прийняти участь, повістка дня, моральний облік, підписка газет, листати справу, через пару днів, дебошир, угон автомобіля, вимагательство, обеззброїти злочинця, вести себе добре, міроприємство, складаючих елементів, у якості кандидатів, осіб, займаючих посаду, акт, направлений на врегулювання, наладити стосунки, до внутрішніх вод відносяться, являється додатком, число осіб, при укладенні договорів, сама висока репутація, положені принципи, ситуація, нагадуюча попередню, продукт, виробляємий промисловістю, суд прийде до висновку, має місце захист, стягнення податку може приймати форму, транспортировка товарів, облагати податком, дальня відстань, способи, при допомоги котрих, технологія виготування, представляють собой послугу, грузовик прибув з Австрії, логіка складалась в тому, витрати будуть включені в ціну, саме важливе питання, благоприємний захист, мається два аспекти, погляди потребників, стали з’являтися правила зростання морської торгівлі, крупна держава, багато спірних питань, конференція ООН по морському праву, по пред’явленню, при укладанні договору, не пізніше чим за 10 днів, вони відносяться до іншої юрисдикції, ввіз продукції, держава приймає необхідні заходи, в цілях збереження, облік інтересів народів, включити до числа суб’єктів влади, вплив керуючого на керованого, в області морського права, з числа осіб, виклад доводів, державна служба підрозділяється, акти, регулюючі окрему діяльність, пограничні війська, у тій або іншій мірі, займаючі посади особи, невдача витікає з неточності, збори з продаж, у противному разі, витрати по репатріації, понесені затрати, арешт не включає заходів, включаючи багаж, устав підприємства, складення трудової угоди, льготи і компенсації, обоюдний збиток, органи внешніх зносин, клирінгова угода, мирне співсуществовання, не втручання у внутрінні діла, неопровержимий доказ, взаємний відказ від, зовнішньоторговий орбітраж, відомство іноземних справ, часовий повірений у справах, радіотрансляціонна сіть, регістраціонна книга, уставні задачі, нетрудоспособність членів сім`ї, остаточна вартість, письменна угода.


 

ВПРАВА 12. Поясніть значення поданих паронімів.

Відпуск – відпустка, корисний – корисливий, особовий – особистий, реальний – реалістичний, громадський – громадянський, вид – вигляд, виділяти – приділяти, приписка – прописка, населення – поселення, компанія – кампанія, демонстративний – демонстраційний, ізоляторний – ізоляційний.

 

ВПРАВА 13. Утворіть форму Кличного відмінка для поданих імен та імен по батькові.


Марія Олегівна, Ганна Степанівна, Микола Васильович, Надія Дмитрівна, Наталя Хомівна, Корній Георгійович, Олег Петрович, Любов Олексіївна, Леся Мар’янівна, Ігор Павлович, Тамара Станіславівна, Юрій Валентинович, Іван Ігорович, Галина Богданівна, Світлана Юріївна, Леся Назарівна, Віталій Феліксович, Павло Петрович, Лілія Павлівна, Олена Георгіївна, Сергій Якович.

 

ВПРАВА 14. Замініть жаргонізми словами літературної мови.

Заліковка, «шапка», опер, анонімка, кадровик, законник, справа-глухар, по гарячих слідах, ксива, «перо».

 

ВПРАВА 15. Подані розмовні форми замініть нормативними для ділового мовлення.

Петренків паспорт, височезна споруда, бухгалтерів звіт, продукція доброї якості, день для роботи, обіймати дуже високу посаду, точнісінько так, щоякнайкраще виразити думку, найцінніша річ.

 

ВПРАВА 16. Виправте помилки у поданих реченнях.

1. Скінчивши академію, мене призначили на посаду оперуповноваженого обласного управління міліції.

2. Не дивлячись на погодні умови, ми вирушили у подорож.

3. Повернувшись із командировки, йому вдалося відкрити власну фірму.

4. Невгасаючий ентузіазм молоді треба підтримувати й розвивати.

5. Ми вшануємо бувших ветеранів міліції.

6. Картина мала вражаючий ефект.

7. Існуючий закон не виконується на 70 відсотків.

8. Слід поступати слідуючим образом.

9. Працюючі на нашому предприємстві юристи задоволені зарплатнею.

10. Нехай зайде слідуючий, прийшовший на прийом відвідувач.

 

Вправи для студентів

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

ВПРАВА 1. Перекладіть подані словосполучення.

Заключать соглашение, согласно плану, принять меры, подводить итоги, базис поставки, обнаружить ошибку, уволить по собственному желанию, упущенная выгода, причитающаяся сумма, сметная документация, производственное помещение, коммерческое письмо, договор аренды, договор поставки, выгодное соглашение, стоимость работ, расчет за продукцию, предпосылки инфляции, предпринимательская деятельность, качество реализуемой продукции, расчетный счет, собственные средства, товары народного потребления, убытки, нанесенные предприятию, осуществлять поставки, стоимость работ, акт приемки, акцепт (согласие) плательщика, денежные средства.

 

ВПРАВА 2. Відредагуйте речення.

1. Об’єм випускаємої продукції збільшився в поточному році на 10 %.

2. Інформації про видачу довідок можна отримати в любий час.

3. Вважаю за необхідне прийняти заходів стосовно відповідальності.

4. Просимо Вас видати кредит на закупку системного блоку.

5. До повістки дня було включено три питання.

6. Ви запропонували сильно великий об’єм роботи.

7. У конференції прийняли участь провідні вчені університету.

8. Прошу дати відпустку за особовий рахунок.

9. Служба охорони підприємства працює круглу добу.

10. За останній час справи змінюються у кращу сторону.

 

ВПРАВА 3. Поясніть значення паронімів, увівши їх до складу речень або словосполучень.

Правильний – вірний, змістовий – змістовний, професійний – професіональний, діловий – діловитий, писемний – письмовий, економіка – економія, об’єм – обсяг, спільний – загальний, дружний – дружній.

 

ВПРАВА 4. Відредагуйте подані мовні конструкції відповідно до правил літературної української мови.

 

В значній мірі, бувший директор, бути на хорошому рахунку, підйом рівня виробництва, працювати на суспільних началах, приступити до виробництва, розглянути слідуючі питання, самий кращий результат, розробити міроприємства, професіональний рівень, трудові протиріччя, потребується перетворення ресурсів, при наявних суспільно-нормальних умов, таких питань не роздивляється, порядок людського співробітництва, робітники даного підприємства, згідно трудовій теорії, на ринку при обміні, обмінювальна вартість, володіє корисним ефектом, згідно вченню, термінологія вироблювання, невироблювальна праця, високо кваліфікаційні робітники, при впровадженні рішень, в залежності від відповіді, теперішнє і майбутнє, зростання підприємства, не справився з обов’язком, передача матеріалів, економічне зростання, являються світовим лідером, прибуток рівний витраті, направлена на споживача, розділити накладні витрати, чотири чоловіка, завідуючому кафедрою, пред’являти вимоги, потребуючому обережності, пануюча економічна теорія, до змінюваємої ситуації, у 30-ті роки бутувала думка, особистий орган підприємства, об механічній концепції не йде мова, найскоріше пристосуватися до змін, все діялося навпаки, зростання кількості вакансій, джерела, забезпечувающі прямування, пристосовно до управління, на виробітку мети, розділяя працівників на групи, темпи інфляції у рік, приймає вигляд формули, негативний реальний відсоток, скоротити запас товарів.

 

ВПРАВА 5. Поставте подані іменники у форму Родового відмінка однини, поясніть вибір закінчення.

План, бізнес, маркетинг, борг, сектор, економіст, імпорт, термін, фактор, акт, інвестор, блок, контракт, ринок, тариф, збут, товар, протокол.

ВПРАВА 6. Запишіть числа словами в потрібному відмінку, узгодивши з ними іменники, подані в дужках.

4 (пункт), 53 (відсоток), 1,5 (місяць), 2 (тиждень), 3 (варіант), 0,5 (бал), 3/4 (територія), 2/3 (площа), без 2785 (студент), через 65 (день), з 346 (делегат), 160 (телята), 40 (окуляри), дорівнювати 588 (гривня), 3/5 (гектар).

 

ВПРАВА 7. Утворіть словосполучення із поданими словами, використовуючи слова, подані в дужках, як залежні.

Дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), називати (ім’я), ввести (склад), комісія (складання проекту), звернутися (адреса), надсилати (адреса), мешкати (адреса), спілкуватися (українська мова), згідно (закон), відповідно (правила), півтора (рік).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 728; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.01 с.)