ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМ. І. Мирошниченко

 

 

ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

 

Одеса – 2011

 

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

 

оДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра українознавства

 

 

ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Методичні рекомендації

 

 

для студентів усіх спеціальностей

 

 

Одеса – 2011

 

Методичні рекомендації підготувала Мирошниченко Марія Іванівна –старшийвикладач кафедри українознавства Одеського національного морського університету відповідно до робочих програм усіх факультетів і спеціальностей ОНМУ з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”.

 

Методичні рекомендації схвалено кафедрою українознавства ОНМУ 5 травня 2011 р. (протокол № 10).

 

 

Рецензент: кандидат філологічних наук, доцент Форманова С.В. (ПНПУ ім. К.Д. Ушинського)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Методичні рекомендації укладено відповідно до чинних робочих програм з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів перших – четвертих курсів усіх спеціальностей ОНМУ.

 

Методичні рекомендації можуть бути використані викладачами і студентами на практичних заняттях з української мови за професійним спрямуванням, а також студентами під час самостійного опрацювання відповідних тем робочої програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Мета створення методичних рекомендацій– за допомогою комплексу вправ різного спрямування активізувати національну самосвідомість студентів, розширити їх світогляд, навчити порівнювати українську мову з російською для запобігання помилкам у мовленні й уникнення суржикових слів.

 

Методичні рекомендації складаються з двох частин:

І. Вправи для вдосконалення знань про мовні норми літературної української мови, щоявляють собою добірку різноманітних вправ (для перекладу, словотвору, роботи зі словниками тощо) для закріплення вивчених теоретичних засад відповідних розділів робочих програм. Вправи виділені в окремі блоки за факультетами й спеціальностями. Усі вправи дібрано з урахуванням рівня підготовки студентів та їх володіння українською мовою в умовах російськомовного оточення.

 

ІІ. Вправи на редагування документів.У цьому розділі подано основні документи сучасного діловодства з метою їх опрацювання, виявлення помилок і вироблення вмінь і навичок практичного укладання необхідних для фахівця кожної спеціальності документів.

 

 

 

 

І. вПРАВИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО МОВНІ НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вправи для студентів

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

ВПРАВА 1. Перекладіть подані словосполучення.

Личное дело, частное предприятие, юридическое лицо, физическое лицо, объявить выговор, предоставить возможность, принимать участие, принять во внимание, совместное предприятие, исходящая бумага, состав Дирекции, заместитель директора, председательствует на собрании, информационные документы, протокол намерений, данный приказ, выразить благодарность, привлечение к ответственности, бывший заместитель, предупредительные меры, обращение к избирателям, отстранить от дел, в порядке, принятом общим собранием, гражданское законодательство, возмещение ущерба, грубое нарушение (прав, обязательств), действующее законодательство, споры по вопросу, пользоваться полномочиями, расчетный счет, с испытательным сроком, обеспечение деятельности, освободить с должности, поощрение в связи с, право относительно, указать мероприятия (условия, сроки), через формирующую дирекцию, брачные отношения, временно отсутствующий член семьи, удостоверен (мною), установить факт принадлежности, в полном объеме, надлежащее исполнение, обслуживание клиентов, заявитель иска, поисковая переписка, с целью, хранение товара, осмотр имущества.

 

ВПРАВА 2. Поставте подані слова в Родовому відмінку однини, поясніть вибір закінчень.

Прокурор, припис, об’єкт, шлюб, позивач, спонсор, територія, протокол, свідок, папір, ваучер, юрист, клієнт, арбітр, суд, замовник, лекція, семінар, правочин, вирок, відповідач, замовник, виконавець, висновок, закон, власник, директор, термін, позов, керівник, центр, процес, договір, нотаріат, час, міліціонер, режим, суб’єкт, фонд, фініш, апарат, акт, рахунок, авторитет.

 

ВПРАВА 3. Складіть речення з поданими словами.

Законодавство, законодавець, право, правник, правосуддя, правопорядок, правочинність, правоздатність, право на власність, правомірність, правозастосування, правосвідомість.

 

ВПРАВА 4. Провідміняйте подані прикметники, поясніть особливості їх уживання в ділових паперах.

Адвокатський, юридичний, процесуальний, правознавчий, державний, нормативний, районний, галузевий, захисний, службовий, внутрішній, колишній, верхній, дружній, дружний.

 

ВПРАВА 5. У поданих словосполученнях запишіть правильно складні прикметники, введіть їх у речення.

 

Цивільно/правові угоди, загально/державна програма, садово/парковий комплекс, водно/болотні угіддя, культурно/побутові заклади, земле/впорядні проекти, адміністративно/територіальні утворення, юридично/економічне обґрунтування, велико/промислові об’єднання, природо/охоронне призначення, агро/біологічні вимоги, службово/технічні приміщення, лісо/степова територія, природно/сільсько/господарське районування земель, геолого/розвідувальні роботи, внутрішньо/господарські об’єкти.

 

ВПРАВА 6. Утворіть від поданих цифр кількісні й порядкові числівники, запишіть їх словами.

3, 7, 16, 21, 54, 370, 691, 1035, 2005, 27 000, 250 000, 3 710 037.

 

ВПРАВА 7. Утворіть словосполучення із поданими словами, використовуючи слова, подані в дужках, як залежні.

Законодавство (чинний), відсутність (факти), говорити (справи), кафедра (правознавство), кабінет (юрист), ухвалити (закон), кожен (ми), зручний (робота), вибори (парламент), краще (вони).

 

ВПРАВА 8. Доберіть синоніми до поданих слів і словосполучень, поясніть особливості вживання синонімів у текстах документів.

Процент, стислий, авторитет, суспільний, ввічливість, громадянський, провадження справи, правоохоронні органи, державна мова, позбавлення волі, тягар доказування, залучати до злочинної діяльності, поборник, рапорт.

 

ВПРАВА 9. До поданих слів доберіть українські відповідники, за словником іншомовних слів з’ясуйте, з якої мови запозичені слова.

Юрисконсульт, ксерокс, резерв, реєстр, нотаріус, кримінал, критерій, електорат, депутат, депозит, вербальний, пріоритет, фіксація, експеримент, альтернатива, вакансія, конфіскація, журі, конфіденційний, імпічмент, номінація, шантаж, толерантний, апеляція, рапорт, факт, диктофон, селектор.

 

ВПРАВА 10. Перекладіть текст українською мовою.

Преступная организация, как правило, создается для систематической преступной деятельности. Поэтому законспирированность группы обеспечивается тщательной подготовленностью к совершению преступления, вплоть до рекогносцировки места преступления и хронометрирования планируемых действий соучастников, отработки логических алиби и линии поведения на следствии в случае ареста кого-нибудь из них.

 

ВПРАВА 12. Поясніть значення поданих паронімів.

Відпуск – відпустка, корисний – корисливий, особовий – особистий, реальний – реалістичний, громадський – громадянський, вид – вигляд, виділяти – приділяти, приписка – прописка, населення – поселення, компанія – кампанія, демонстративний – демонстраційний, ізоляторний – ізоляційний.

 

ВПРАВА 13. Утворіть форму Кличного відмінка для поданих імен та імен по батькові.

Марія Олегівна, Ганна Степанівна, Микола Васильович, Надія Дмитрівна, Наталя Хомівна, Корній Георгійович, Олег Петрович, Любов Олексіївна, Леся Мар’янівна, Ігор Павлович, Тамара Станіславівна, Юрій Валентинович, Іван Ігорович, Галина Богданівна, Світлана Юріївна, Леся Назарівна, Віталій Феліксович, Павло Петрович, Лілія Павлівна, Олена Георгіївна, Сергій Якович.

 

ВПРАВА 14. Замініть жаргонізми словами літературної мови.

Заліковка, «шапка», опер, анонімка, кадровик, законник, справа-глухар, по гарячих слідах, ксива, «перо».

 

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

СУДНОМЕХАНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

МЕХАНІЗАЦІЇ ПОРТІВ

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 034

17.08. Одеса

20 липня в 9 годин за адресом Ришельєвська, 28 відбудуться сбори директорів фірм з питання підготовки до нової виставки-продажі. Підпис.

 

НАКАЗ 20.04.2002 р.

 

№ 12 м. Київ

 

Про забезпечення протипожежної безпеки й посилення охрани на період 30.04, 01, 02 та 09.05.2002 р.

 

В цілях забезпечення протипожежної безпеки й посилення охрани на період празничних днів 30.04, 01, 02 та 09.05.2002 р.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. 22.04 провести субботник для прибирання території кафе й вивезення легкогорючих відходів за кордон міста (відп. замдиректора Авдєєв Й.М.).

2. Перевірити положення електрообладнання залів № 1 і № 2, потурбуватися про достатнє освітлення території, доповісти до 22.04 (відп. адміністратори Ковальський М. О., Іртишов С. А.).

3. Назначити Петренка В. В. та Савчука Л. О. на додаткове нічне чергування на території залів № 1 і № 2 з їхньою згодою з почасовою виплатою за святкові дні.

4. Скласти перелік керуючого персоналу кафе із зазначенням часу їхнього чергування у святкові дні (Малина І. О.).

5. Контроль по виконанню наказу покладаю на себе.

 

Директор (підпис) (Д. С. Швець)

 

Довідка

15.07.95 № 7

 

Журавльовой Єлені Сидорівні в тому, що вона працює з 5 травня 1975 року за адресою: вул. Обсерваторна, буд. 10, кв.13 майстром по ремонту локальних сітей.

Видано для подання в Шевченківську райдержадміністрацію.

 

Головний інженер (підпис) Ф. С. Захар’їн

 

 

Український університет

факультет

Кафедра теорії корабля

 

Акт № 17

10.07.96 м. Київ

 

Передавання матеріальних цінностей

Основа: наказ по університету № 9 від 6 червня 1996 р.

 

Складений комісією у складі:

Голова комісії - завідувач кафед­рою Козак С. Т.

Члени комісії: старший лаборант Мартиненко Л. С.,

доцент Мороз С. І.,

асистент Пет­ров М. І.

10.07.96 р. комісія перевірила матеріаль­ні цінності у кабінеті й вирішила передати Петро­ву М. слідуючі матеріальні цінності:

 

1. Магнітофон – 1 шт.;

2. Принтер – 1 шт.;

3. Компьютер – 1 шт

4. Факс- 1 шт..

 

1-й примірник — бухгалтерії;

2-й примірник — кафедрі;

3-й примірник — факультету.

 

С. П. Козак

Л. С. Мартиненко

С. І. Мороз

М. І. Петров

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

21.07.95 № ІЗ

 

Ректору ОНМУ

від Грачевського О.Б.

 

Пояснювальна записка

Я, Грачевський Олександр, 1986 року народження, українець, запізнився на роботу 20. 03. 06 у зв’язку з хворобою.

підпис

Начальнику Малиновського РВ

Довідка 17.03.95 № 86 м. Київ

 

Коваленку Юрію Леонтійовичу в тому, що він працює вчителем фізкультури. Його посадовий оклад 120 грн. на місяць. Видано для Інституту.

Директор школи О. С. Cамійленко

Секретар К. Г. Моторна

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене лаборантом кафедри хімії на півставки з 1. 09. 1999 р. за попередньою домовленістю з деканатом і зав. лабораторії проф. Кушликом Р. П.

Робота на кафедрі не стане на заваді до закінчення навчання.

(підпис) 28.07.99 р.

 

М. І. Мирошниченко

 

 

ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

 

Одеса – 2011

 

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

 

оДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра українознавства

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.012 с.)