ВПРАВА 1. Записати подані словосполучення, виправивши лексичні помилки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВПРАВА 1. Записати подані словосполучення, виправивши лексичні помилки.При їх експлуатації, аварія крану, груз, утримуваний вантажозахоплювальним пристроєм, вельми різноманітне конструктивне виконання, крани підрозділяють, крани, маючі постійний виліт стріли, відділяються зони, для цієї мети, при більшій вантажності, вантажопідємність машини, схил підвішан до крану, інші рівні параметри, показники виробляють, завод-виготівник, число робочих циклів, об’єкти, які відмовилися, у різних умовах, передача з точки площини, гвинтівні і реїчні домкрати, домкрат на салазках, самотормозяща різьба, існуючі машини та встановки, обеспечення механізації, повишення вантажності, нанесення упрочняющих покриттів, свойства, визначаючі ефективність, крапка поверхності, виконана їми робота, пристрій домкрата, стальний гвинт, занурливо-розвантажувальні операції, зв’язувальні ланки, заготовчі операції, спеціалізуючі машини, розгрузка платформ, залізодорожні вагони, високовуглеводна сталь, кування та штамповка, при литві, потребується потужне обладнання, виповнення робіт, число степінів рухливості, управляємі кранівником, обслуговуюча машиною точка площини, самозаторможувальна різьба, конструкції машин надзвичайно різнобарвні, точна установка під вантажем, річні порти, по рейковому шляху, чотирьохстіїчний портал, переміщующийся уздовж фронту праці, стріла представляє собою, змінення вильоту стріли, перекатування канату по блокам, потужність розходується, середнє виробництво робіт за рік, приводить до скорочення простою, вантажозахоплюючі улаштування, істотний вплив оказує, машинобудівничий завод, підємно-транспортне обладнання, полуавтоматичні захоплюючі органи, полувагони, штабелірующі навантажувачі, від рівня полу, на горизонтальній площадці, переміщення містка крана, потребувальна кількість пристроїв, у значної ступені залежить, пристроїв, призводячих до, підшипники гойдання, вантажний крюк, підбирають підшипники, припущені зноси деталі, нормування виробляється, типорозмір ленти, застосовно до перевантажних машин, строк окупівлі, приведені витрати, на протязі встановленого часу, галузеві керуючі матеріали, оптимізація виробляється по критерію, несучі органи, при допомозі треку, часові роботи, у звіт включаються дані, машини числяться на балансі, перевалка вантажів, приватне від ділення, завод поставляє порту, здача-приймання машини, відмічені несправності, виконання заходів, свідчення машини, вантажозахватні пристосування.

 

ВПРАВА 2. Перекладіть текст українською мовою.

С помощью строительной техники и оборудования осуществляется перемещение грузов и материалов в пространстве с необходимой скоростью. Машины могут состоять из одного или нескольких механизмов. Поэтому какая-либо машина – это механизм или совокупность механизмов, но не каждый механизм – машина. Основное назначение механизма – передача и преобразование движения. Характерная особенность машины – выполнение полезной работы. В технологических процессах используются, как правило, машины, имеющие три составные: двигатель, механизм передачи и рабочий орган, который непосредственно влияет на предмет работы. Получают распространение машины и их комплексы с автоматическим управлением, то есть выполняющие процессы на основе программы без участия работника, а только под его присмотром и контролем.

 

ВПРАВА 3. Утворіть форму Кличного відмінка для поданих імен та імен по батькові.

Юлія Володимирівна, Валерій Йосипович, Валентина Семенівна, Андрій Степанович, Олег Ігорович, Федір Прокопович, Василь Григорович, Лідія Миколаївна, Роман Богданович, Мирослава Михайлівна, Павло Юхимович, Надія Петрівна, Григорій Максимович, Геннадій Ілліч, Віталій Леонтійович.

 

ВПРАВА 4. Виправте подані словосполучення, звертаючи особливу увагу на переклад прийменників.

Згідно наказу, у відповідності з інструкцією, проректор по науковій роботі, лекція по математиці, повідомити по факсу, робота по сумісництву, по розгляді заяви, не дивлячись на це, досвід по розробці, комісія по питанням, по замовленню, по формі, при допомозі, при наявності, так як, в деякій мірі, завод по виробництву, в залежності від.

 

ВПРАВА 5. Перекладіть подані словосполучення.

Балка разгрузочная, неподвижный блок, армированное сооружение, постоянный ток, процесс торможения, грузоподъемная машина, потоки жидкости, дефекты сварки, повреждение поверхности трения, остаточные деформации, подъемный механизм, центр кривизны, колебания ротора, перегрузочные машины, показатели надежности машины, отраслевые стандарты, типоразмер ленты, транспортера, срок окупаемости, компоновка узлов, вероятность отказа машины, суммарная стоимость, удельная стоимость, конструктивные особенности, реальная эксплуатация, несущие конструкции, колесные погрузчики, динамическая нагрузка, опытная эксплуатация, ходовые части машин, эксплуатационные предприятия, техническое обслуживание, состояние машины, групповой инженер-механик, контрольно-измерительные приборы, замена изделия, отдел механизации порта, устройство машины, портальный кран, аккумуляторная батарея, подъемно-транспортное оборудование, сложное грузозахватное приспособление, металлические конструкции, постепенные отказы, тормозная система, скачкообразные изменения, люфт шарниров, внешняя нагрузка, система управления.

 

ВПРАВА 6. Поясніть значення паронімів, увівши їх до складу речень або словосполучень.

Працювати – робити, посилати – надсилати, рахувати – вважати, відноситися – належати, являється – є, приймати – брати, вежа – башта, вигляд – вид, відносини – взаємини, комунікабельний – комунікаційний, викликати – покликати, особистий – особовий, прийти – дійти, привести – призвести, проявляти – виявляти, докладати – прикладати, настоювати – наполягати, перекласти – перевести.

 

ВПРАВА 7. Перекладіть подані дієприкметники українською мовою.

Разграбленный, командующий, истекший, насмотревшийся, оплаченный, вышедший, выращенный, сконцентрированный, дошедший, заземленный, смевший, зазеленевший, планирующий, ведущий, вышестоящий, проникающий, жизнеутверждающий.

 

ВПРАВА 8. До поданих слів доберіть українські відповідники, за словником іншомовних слів з’ясуйте, з якої мови запозичені слова.

Трек, експлуатація, кран, блок, дефект, деформація, техніка, механізм, машина, комплекс, центр, індикатор, термінал, кабель, щогла, об’єкт, екіпаж, магніт, фаза, енергія, гістерезис, схема, платформа, орган, цикл, шків, контейнер, трактор, полігон, стенд, конструкція, ремонт, інженер, механізація, люфт, шарнір, транспортер.

 

ВПРАВА 9. Відредагуйте речення.

1. В словнику зафіксованні самі вживані сучасні терміни.

2. Адрес – це точна вказівка міста проживання чи знаходження кого-небудь або місцеперебування чого-небудь.

3. Особистості, запрошенній на працю з іншого підприємства, не може бути відказано в складанні трудового договора.

4. Забороняється складання договора з громадянином, котрому по медичному підсумку запропонована робота заборонена.

5. Протокол являється одним із самих поширеніших документів організації.

6. Не дивлячись на гостру критику оппонентів, промовцю удалося переконати слухачей у вірності своєї теорії.

7. У довідкі пишеться про місто работи, посаду та середньомісячну зарплату Сидоренко Василя.

8. Надавлювати клавішу “Enter” треба для утворення нового абзаца чи порожньої строки.

9. Рахуємо потрібним напам’ятати вам про наближеня сроку сплати.

 

ВПРАВА 10. Поставте подані слова в Родовому відмінку однини, поясніть вибір закінчень.

Електроліз, іспит, інвентар, табун, пісок, вітер, квадрат, прилад, землетрус, дух, хід, кран, прогін, постріл, Ван, сектор, початок, Ватикан, термін, акт, спуск, лак, осад, привід, міст, склад, завод, індикатор, процес, стіл.

 

ВПРАВА 8. Запишіть подані цифри словами, уставивши, де потрібно, пропущені букви.

 

531 студент… присутн…, 3 важлив… закон…, у 4 розбит… вікн…, за півтор… місяц…, 4 тижн…, від 78-х депутат…, 67 міл…йонам тон…, 2 конкретн… план…, через півтор… рок…, 84 стільц…, 56-ма гривн….

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.005 с.)