Яке рішення за скаргою представників консорціуму “ХК Інвест” має ухвалити Вища рада юстиції? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке рішення за скаргою представників консорціуму “ХК Інвест” має ухвалити Вища рада юстиції?Відповідно до ст. 32 Закону України «Про вищу раду юстиції». Вища рада юстиції розглядає питання щодо звільнення судді з посади за порушення суддею присяги.

Тому, Вища рада юстиції має ухвалити рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді, яке приймається більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції.

 

Задача 22.

На плівці прихованої відеокамери, розташованої в одній із саун м. Запоріжжя, було зафіксовано факт подружньої невірності судді Комунарського районного суду X., який вступив в інтимні стосунки із жінкою. Відеофайл було розміщено в мережі Інтернет на регіональному сайті новин, а в одній із місцевих газет з’явилася публікація, що висвітлювала подробиці особистого життя цього судді. Зокрема, у замітці йшлося про те, що суддя X. неодноразово приводив до Комунарського районного суду м. Запоріжжя у свій робочий кабінет різних жінок і зачинявся у своєму кабінеті в робочий час, ігноруючи при цьому свої службові обов’язки. Окрім того, суддя X. декілька разів з’являвся в суді в нетверезому стані, грубо поводячись при цьому зі своїм помічником та іншими співробітниками суду. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі аналізу цих даних було ухвалено рішення про внесення подання до Вищої ради юстиції для вирішення питання про звільнення судді X. за аморальну поведінку.

Оцініть дії судді X. з точки зору дотримання ним суддівської етики. Розкрийте зміст положень, які регламентують службову й позаслужбову поведінку судді. Яке рішення має ухвалити Вища рада юстиції по справі судді X. ?

Відповідь:

Оцініть дії судді X. з точки зору дотримання ним суддівської етики.
Згідно з кодексом суддівської етики суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержуватися присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду .

Суддя повинен старанно і неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні.
Суддя у визначеному законом порядку надає засобам масової інформації можливість одержувати відомості, виключаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а також авторитету суду та статусу судді

Суддя має утримуватися від образливого ставлення до учасників процесу, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до втрати віри у високий статус представника судової влади, гідність і честь професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя. Суддя Комунарського районного суду X не дотримувався правил суддівської етики та неодноразово їх порушував. Своєю аморальною поведінкою він підірвав авторитет всього суду та його працівників, а також не виконував покладених на нього обов’язків .

 

Розкрийте зміст положень, які регламентують службову й позаслужбову поведінку судді.

Вимоги щодо здійснення професійної діяльності судді:

1.Суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов’язану зі здійсненням правосуддя. Він не вправі використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб.

2.Суддя не має права розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи в закритому судовому засіданні. Він не може робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.

3.Суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб, не допускати тяганину, затримку розгляду справ або безпідставне ухилення від виконання інших процесуальних дій передбачених законами України.

4.Суддя при здійсненні правосуддя не повинен допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо.

5.Суддя, що перебуває на адміністративній посадів суді, повинен утримуватися від поведінки, дій або висловлювань, які можуть призвести до втрати віри в рівність статусу суддів і в те, що професійні судді колективно управляють внутрішньою діяльністю судів.

Вимоги щодо позаслужбової діяльності судді:

1.Позаслужбова діяльність судді не повинна бути такою, що порочить звання судді і може викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості і незалежності.

2.Суддя не може належати до політичних партій і професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

3.Суддя вправі брати участь у громадській діяльності, публічних заходах, якщо вони не завдають шкоди його статусу, авторитетові суду і не можуть вплинути на здійснення правосуддя.

4.Суддя повинен уникати особистих стосунків або вчинків в публічній сфері чи особистому житті, що можуть зашкодити його репутації, честі та гідності.

5.Суддівська недоторканість є не особистою привілею судді, а гарантом захисту публічних інтересів правосуддя.

 

Яке рішення має ухвалити Вища рада юстиції по справі судді X. ?

Відповідно до ч.2 ст.56 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» у своїй присязі суддя обіцяє об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя. Суддя Комунарського районного суду X неодноразово порушував присягу а також недотримувався суддівської етики цим самим підірвав авторитет суду та його працівників. Суддя не виконував покладених на нього повноважень та ігнорував свої службові обов’язки,що є недопустимим. Тому Вища рада юстиції враховуючи всі обставини, повинна ухвалити рішення про звільнення з посади судді Комунарського районного суду громадянина Х .

 

Задача №23

До Ради суддів загальних судів звернуласі З. зі скаргою на дії судді Жовтневого районного суду м.Луганська І. при розгляді цивільної справі, по якій З. Виступала позивачкою. Зокрема З. вказала., що суддя І. не розглянула всі докази, подані позивачкою, а також відмовила у задоволенні її клопотання про призначення додаткової експертизи по справі. З цих причин по справі З було винесено несправедливе на думку позивачки рішення. Отже, З просить Раду суддів загальних судів вжити всіх незалежних заходів для покарання судді І. й відновлення справедливості по її справі.

Яке рішення має ухвалити Рада суддів загальних суддів по цьому зверненню З. ? Дайте характеристику повноваженням Ради суддів загальних суддів і порядку її роботи. Для якого кола суб’єктів є обов’язковими рішення Ради суддів загальних суддів.

Рада суддів у період між конференціями суддів організовує виконання рішень конференції та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання конференції суддів. Рада суддів у межах своїх повноважень:

1) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів, заслуховує інформацію голів цих судів про діяльність судів, інформацію Голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-матеріального забезпечення відповідних судів;

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їхніх сімей, заслуховує з цих питань представників Державної судової адміністрації України, приймає відповідні рішення;

3) вносить подання Вищій раді юстиції щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення їх з таких посад;

4) визначає на основі поданих зборами суддів пропозицій щодо делегатів на конференцію суддів, склад відповідної конференції суддів виходячи з досвіду роботи кандидатів у делегати та їх авторитету;

5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

6) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.

Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які займають адміністративні посади в судах відповідної судової юрисдикції. Рішення ради суддів може бути скасовано конференцією суддів (адміністративними посадами в судді є посади голови суду та заступника голови суду.)

Рада суддів загальних суддів уповноважена розглядати звернення громадян та юридичних осіб.

За захистом порушених прав громадянці слід звернутись з позовом до апеляційного суду. Оскільки вирішення таких питань не входить до компетенції Ради суддів загальних судів.


Задача №24

Суддя Харківського районного суду Харківської області К. звернувся із заявою до територіального управління Державної судової адміністрації в Харківській області із заявою про забезпечення його особистої безпеки, зокрема, про надання йому особистої охорони й встановлення сигналізації в його квартирі. У своєму зверненні судді К. вказав, що підставою для вжиття заходів забезпечення його безпеки є погрози, які він отримує протягом останніх двох тижнів, по телефону та е-мейлу. На думку І. Колобова, вказані неправомірні дії пов’язані із розглядом резонансної кримінальної справи по обвинуваченню гр. Х. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. По цій справі гр. Х. у нетверезому стані, керуючи власним автомобілем, збив на пішохідному переході 15-ти річну дівчину, яка загибла на місці пригоди від отриманих травм. Гр. Х. втік з місця пригоди, намагався приховатися від слідства, перешкоджав процесу розслідування цієї справи. Ці події привернули увагу місцевої громади, зокрема, хід справи висвітлювався журналістами на шпальтах місцевих газет, в Інтернеті та в соціальних мережах. Суддя І. Колобов при розгляді цієї справи теж потравив під прицільну увагу представників ЗМІ, які активно коментували хід судового розгляду та всі події, пов’язані з ним. Окрім того, на адресу судді стали поступати погрози від високопоставлених осіб Харківської державної обласної адміністрації, а також від невідомих осіб. У зв’язку з цим суддя К. дав інтерв’ю газеті «Слобожанщина», в якому попросив журналістів дати йому спокій та запевнив їх, що по справі щодо обвинуваченню Х. зібрано достатньо доказів його винуватості, а отже, він понесе покарання по всій суворості закону.

 

Оцініть вищеописану ситуацію з точки зору чинного законодавства. Чи правильно вчинив суддя К.? Які заходи забезпечення безпеки суддів передбачені у чинному законодавстві? Хто вправі ухвалювати рішення про застосування цих заходів безпеки? Чи мають право журналісти оцінювати дії суддів та органів досудового розслідування до винесення остаточного рішення по кримінальному провадженню?

 

Розв’язання

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)