ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення судді до іншого суду в межах п’ятирічного строкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення судді до іншого суду в межах п’ятирічного строку1.2.2. Суддя, призначений на посаду вперше, який виявив бажання бути переведеним в межах п’ятирічного строку, разом із заявою про рекомендування на посаду судді відповідного суду подає до Комісії наступні документи:

1) письмову заяву на ім’я Президента України про переведення із зазначенням підстав переведення та найменування суду, до якого бажає бути переведеним суддя;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, форма якої затверджена Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

4) копію диплома про освіту;

5) копію трудової книжки, засвідченої належним чином;

6) медичну довідку форми № 133/о (облікова), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578;

7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

8) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;

9) довідку про показники роботи судді та інформацію про підстави змін та скасування рішень;

10) характеристику судді, засвідчену належним чином;

11) копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді, копію Указу Президента України про переведення судді до іншого суду в межах п’ятирічного строку (у разі наявності);

12) інші документи, що підтверджують зазначені в заяві підстави для переведення судді.

 

2.1.8. Під час конкурсу Комісія з’ясовує причини подання суддею заяви про рекомендування для переведення на роботу на посаді судді до іншого суду й може врахувати такі причини при прийнятті рішення.

 

2.1.8. Під час конкурсу Комісія з’ясовує причини подання суддею заяви про рекомендування для переведення на роботу на посаді судді до іншого суду й може врахувати такі причини при прийнятті рішення.

2.1.9 За результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді Комісія приймає рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні судді для переведення до іншого суду в межах п’ятирічного строку.

2.1.10. Подання Комісії та прийняте нею рішення про рекомендування судді для переведення в межах п’ятирічного строку до іншого судунаправляється Президентові України.

До подання додається довідка про наявність вакантної посади судді у відповідному суді, для переведення до якого Комісією рекомендований суддя.

 

Задача №19

На сайті ВККС України розміщено оголошення наступного змісту: «22 та 23 січня 2013 р. ВККС України прийнято рішення, яким оголошено конкурс на заміщення вакантних посад судців у місцевих судах загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад судді. Конкурс оголошено для заміщення 359 вакантних посад суддів, які утворилися в місцевих загальних, місцевих господарських та місцевих адміністративних судах. З оголошенням про конкурс та інформацією щодо його проведення, а також з умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ВККС України в розділі “Добір кандидатів на посаду судці вперше” в рубриці “Оголошення”».

Якими є умови проведення конкурсу серед кандидатів на посаду судді вперше, які перебуваюсь у резерві на заміщення вакантних посад суддів, відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів ” і Регламенту ВККС України? Які дії має вчинити кандидат на посаду судді, який перебуває у резерві, для участі в конкурсі? Якими є критерії визначення переможців конкурсу ВККС України? Якою є процедура призначення переможця відповідного конкурсу на посаду судді?

Умовами проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантних посад судді серед кандидатів на посаду судді вперше відповідно до ст. ст. 67, 71 ЗУ «Про судоустрій і статус судів»Регламенту ВККС України є:

1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб-порталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»;

2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;

3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду судді, та організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;

4) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права;

5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації;

6) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді після успішного проходження ними підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України;

7) допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;.

Кандидат на посаду судді, який перебуває у резерві, для участі в конкурсі має вчинити такі дії:

• у встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України письмові заяви.

• вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді..

Критерії визначення переможців конкурсу ВККС України:

При проведенні Комісією конкурсного добору першочерговим критерієм є кількість набраних кандидатами балів за результатами складення ними кваліфікаційного іспиту. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права. Стаж роботи в галузі права Комісія визначає станом на день проведення конкурсу відповідно до поданих кандидатами документів. Визначення переможців конкурсу затверджується рішенням Комісії. Результатом конкурсного добору є прийняття Комісією рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції.

 

Процедура призначення переможця відповідного конкурсу на посаду судді є:

• визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами складення кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді;

• оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі відкриття вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві;

• проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, виходячи з рейтингу кандидата відповідно до кількості наявних вакантних посад судді добору серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді;

• розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;

• прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на посаду судді.

 

Задача №20

 

Суддя Вінницького міського суду, застосовуючи заходи забезпечення позовів міноритарних акціонерів до ВАТ “Енергоспецбуд” (м. Харків), наклав арешт на акції консорціуму “ХК Інвест” - основного акціонера зазначеного господарського товариства. Консорціуму було заборонено брати участь у загальних зборах акціонерів, а реєстратору акцій - проводити розсипку повідомлення про проведення зборів акціонерів. Зазначені дії були вчинені суддею з порушенням правил територіальної та предметної підсудності, пов’язаної з втручанням у внутрішні питання організаційної та господарської діяльності товариств - учасників корпоративного спору, мають ознаки участі судді у “рейдерських” схемах. Це відзначили представники консорціуму “ХК Інвест” у скарзі, поданій на дії судді до Вищої ради юстиції.

Оцініть дії судді Вінницького міського суду з точки зору чинного зако.
Очевидне розуміння суддею того, що він порушує правила територіальної та предметної підсудності не зупинило його у прийнятті незаконної постанови про накладення арешту, що є порушенням процесуальних норм.

Відповідно до п. 1(а) ч. 1 ст. 92 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» за вчинення подібних дій суддя може понести дисциплінарну відповідальність.

 

Чи мають місце в діях судді ознаки порушення присяги?

В даній ситуації наявні ознаки порушення присяги передбаченої ст. 56 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», оскільки своїми діями суддя сприяв «рейдерству» , а це є однією з тих дій, які порочать звання судді і можуть викликати сумніви у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності і непідкупності судових органів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.008 с.)