Скільки категорій осіб щодо ризику іонізуючого опромінення виділяють НРБУ-97 ?



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скільки категорій осіб щодо ризику іонізуючого опромінення виділяють НРБУ-97 ?



2. 3

 

Скільки розрядів зорової роботи встановлюють ДБН?

3. 8

 

Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

3. 3;

 

Складовічастининаукиохоронапраці

2. Правовiтаорганiзацiйнiаспекти, виробничасанiтарiя, технiкабезпеки, пожежнабезпека

 

Сумарна вага вантажу, переміщеного протягом години жінкою не повинна перевищувати

2. 350 кг – з робочої поверхні і 175 кг з підлоги

 

Терміни проведення навчання керівних працівників з охорони праці

2. один раз в 3 роки

 

107. Тест-задача: При виділенні вологи кількість припливного повітря визначають за формулою:

2. ;

Визначити необхідну кількість припливного повітря при кількості вологи 5 кг/год, вологості повітря: в приміщенні 5,60г/кг, зовні 4,4 г/кг =1.205 при +20 С та 760ммрт. ст.

 

108. Тест-задача: При виділенні шкідливої речовини кількість припливного повітря визначають за формулою:

3. .

Визначити необхідну кількість припливного повітря при виділенні шкідливої речовини (метанол) в кількості 1 кг/год, ГДК 5 мг/куб. м, концентрації шкідливої речовини в атмосферному повітрі 0,5 мг/ куб м

 

Фільтруючий протигаз не можна застосовувати ?

1) при концентрації кисню менше 18

 

Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

4) державний інспектор Держгірпромнагляду;

 

Хто призначається головою комісії по розслідуванню нещасного випадку?

4.Керівник (спеціаліст) служби охорони праці

 

5.Хтоздійснюєдержавнеуправлінняохороноюпраці ?:

Державнеуправлінняохороноюпраціздійснюють:

1. Спеціальноуповноваженийцентральнийорганвиконавчоївлади з наглядузаохороноюпраці (Держгірпромнагляд).

Хто здійснює фінансування охорони праці на підприємстві?

1. Місцеві органи державної адміністрації.

Хто очолює комісію із спеціального розслідування групового нещасного випадку

2 посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду

 

Хто проводить інструктаж з безпеки праці на робочому місці?

4) керівник робіт.

 

39. Хто проводить первинний і повторний інструктажі з охорони праці?:

2. Безпосередній керівник робіт.

 

40. Хто проводить цільовий інструктаж з охорони праці:

3.Безпосередній керівник робіт.

 

Чи допускаються заміни відпустки грошовою компенсацією?

3) так, при звільненні працівника чи службовця.

 

Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці?

3. Має

 

Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні та у св'яткові дні

2. Не можуть.

Чи потрібно оформляти акт за формою Н-1 на нещасні випадки не повязані з виробництвом?

3) необхідно;

187. Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000 В при потужності генератора (трансформатора) 100 кВА і менше (Ом)?

1) 10;

214. Ширина шляхів евакуації повинна бути не меншою (м):

1. 1;

Шкідливі речовини відносяться до надзвичайно небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони

1 <0,1 мг/куб.м

Шкідливі речовини відносяться до особливо небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони

2 0,1- 1 мг/куб.м

Шкідливі речовини відносяться до помірно небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони

3 1,1-10 мг/куб.м

 

Шкідливі речовини відносяться до малонебезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони

4 10 мг/куб.м

90. Що визначає термін “граничнодопустима концентрація” (ГДК):

2. концентрацію речовини в повітрі робочої зони, яка при щоденній роботі протягом 8 годин чи при іншій тривалості, але не більше 40 год. за тиждень протягом усього робочого стажу не може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень в процесі роботи чи у віддалені періоди життя сучасного та майбутнього поколінь;

Що відносять ПБЕ до особливо небезпечних приміщень?

1. Де відносна вологість 100%.

Що враховують нормовані значення КПО?

2. коефіцієнт світлового клімату за формулою:

еN = енmN;

Що означає термін «вогнестійкість будівельних елементів та конструкцій»

3 здатність зберігати несучу спроможність, а також чинити опір нагріванню до критичної температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню

Що таке вентиляція?

Вентиляція – це:

2. Примусовий організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.005 с.)