За рахунок чого відбувається природна вентиляція? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За рахунок чого відбувається природна вентиляція?3. Через різницю густини зовнішнього та внутрішнього повітря

92 За якою формулою здійснюють оцінку сумарного впливу шкідливих речовин на працівника при вмісті у повітрі робочої зони одночасно декількох шкідливих речовин односпрямованої дії:

3. + + +…+ 1;

174. Зануленням відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 вважають:

2. заплановане з’єднання неструмопровідних частин електрообладнання з нульовим провідником, які можуть опинитись під напругою в результаті пошкодження ізоляції

173. Захисне заземлення – це:

2. навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмопровідних частин електрообладнання, які випадково можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції;

216. Зона А захисту блискавковідводу – простір, всередині якого об’єкт захищений від прямого удару з надійністю:

1. 99,5 %

Якою формулою зв’язані повний, динамічний і статичний тиск повітря?

1 р=рст. + рдн.;

 

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря у приміщення гарячих цехів металургійних виробництв,

2. За кількістю виділень шкідливих речовин

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в технологічні цехи хімічних виробництв

2. За кількістю виділень шкідливих речовин

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в аудиторії і лекційні зали

3. За кількістю людей в приміщенні.

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в книгосховищах бібліотек

1. За кількістю тепловиділень

За якими критеріями здійснюється гігієнічна оцінка вібрації, що діє на людину у виробничих умовах відповідно до ГОСТ 12.1.012–90

2) частотний аналіз нормованого параметра, інтегральна оцінка за частотою нормованого параметра, доза вібрації

За якими метеорологічними показниками мікроклімату виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці?

3.температура, швидкість руху і вологість повітря

За якими показниками проводиться нормування шуму?

3. за граничним спектром (октавними смугами) та за загальним рівнем шуму з корекцією “А” (дБА), яка відображає підвищену чутливість органів слуху до середньо- та високочастотних звуків.

За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

2) НПВ;

Завдання системи вентиляції?

Система вентиляції повинна:

3. забезпечувати санітарно-гігієнічні умови праці.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати

3. 59 календарних днів

І розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення

1. менше 0,15 мм

 

VIIІ розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення

1. не залежить від розміру.;

Ким проводиться вступний інструктаж?

1. Спеціалістом служби охорони праці.

 

Коли дозволено відсторонювати працівника від роботи?

1) якщо він (вона) є в нетверезому стані;

35. Коли проводиться позаплановий інструктаж:

4. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів

Колистворюєтьсяслужбаохоронипрацінапідприємствівиробничоїсфери

2. Прикількостіпрацівників 50 і більше;

Компенсація за понаднормові роботи

2. оплата у збільшеному розмірі – перші 2 години в 1,5 рази, наступні 2 години – в подвійному

195. Легкозаймисті рідини – це рідини в яких температура спалаху:

2. <61 оС;

153. Логарифмічний рівень звукового тиску визначається за формулою:

1. L1 = 101g ;

Методи аналізу виробничого травматизму поділяються на такі основні групи

1. Імовірнісно-статистичні, детерміністичні

На кого покладають відповідальність за заходи пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт?

1.керівників цехів, підприємств.

На скільки груп поділяються небезпечні і шкідливі фактори?

3. 5;

На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

2. 2;

 

На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

5. 4;

 

176. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з "Правилами будови електроустановок" (ПБЕ)?

3. 4;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.006 с.)