На скільки категорій поділяються приміщення за небезпекою електротравм?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На скільки категорій поділяються приміщення за небезпекою електротравм?2. 3.

 

На скільки класів поділяються пожежі відповідно до ISO № 3941-77 та ГОСТ 27331-87

4. 5;

 

На скільки класів поділяють пожежовибухонебезпечний пил?

3. 4 класи: І і ІІ класи - вибухонебезпечний, ІІІ і IV класи – пожежонебезпечний пил

 

На скільки об’єм витяжки повинен перевищувати потік припливного повітря у виробничих приміщеннях, де виділяється значна кількість шкідливих газів, випарів, пилу?

3. На 10 %

 

На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю згідно ДБН В. 1.1.- 7-2002?

4. 8;

 

На протязі якого терміну комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт за формою Н-1

3. 3 доби

На які категорії поділяються приміщення за тепловиділеннями?

На які категорії поділяються приміщення за тепловиділеннями?

2. гарячі (приміщення з надлишком тепла понад 20 кКал/м3  год.)., холодні (приміщення з надлишком тепла до 20 кКал/м3  год.)

162. На які категорії відповідно ГОСТ 12.1.012–90 поділяються вібрації, що впливають на операторів різних машин?:

3 1, 2, 3

На які періоди поділяється рік при нормуванні умов мікроклімату?

2. теплий (середньодобова температура повітря зовнішнього середовища не менша +10°С), холодний (середньодобова температура повітря менша+10 °С)

НаякіпідприємствапоширюєтьсядіяЗаконуУкраїни «Проохоронупраці» ?

3. Навсідержавніпідприємства, установи і організації, якіпрацюють в усіхгалузяхгосподарства.

 

119. На якій відстані від викидних каналів витяжної вентиляції необхідно розташовувати повітрозабірні пристрої:

2. по висоті – не ближче 6 м і по горизонталі – не ближче 25 м.

 

168. Небезпека ураження найбільша, якщо струм протікає шляхом:

2. ліва рука – ноги.

 

132. Необхідна потужність електродвигуна вентилятора визначається за формулою, кВт:

1. Nвент= L× Н× К /3600×102×

 

133. Одиниці виміру сили світла:

Сила світла вимірюється у:

3. канделах;

 

Одиниці виміру світлового потоку

4. люменах.

 

Первинні прояви удару блискавки

1. Термічні, електричні, механічні

 

Під ультразвуком розуміють коливання з частотою?

3. Вище 20 000 Гц.

 

120. Повітря після очищення через повітропроводи (витяжку) виводиться на висоті не менше ніж :

3. 1 м над гребенем даху.

 

161. Поріг больової чутності (найбільша сила звуку, яку може витримати людина) складає:

1 Р = 2102 Па, I = 102 Вт/м2

 

Порядок дій при ураженні потерпілого електричним струмом

2. Звільнити потерпілого від дії струму і якщо він у свідомості йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.

 

128. При розрахунку напору насоса втрати тиску на тертя в трубопроводі розраховуються за формулою:

1.

 

При розрахунку напору насоса втрати тиску на місцевих опорах в трубопроводі розраховуються за формулою

3.

 

При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

1) 2 і більше;

 

Приякійчисельностіпрацюючихстворюєтьсяслужбаохоронипрацінапідприємстві?

5) 50

 

201. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа)

4. 5;

 

102. Примусовий організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні називається:

3. Вентиляція

 

Принцип нормування шуму

1. на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску ) в октавних смугах частот.

 

Про що містить відомості паспорт робочого місця

2. про робоче місце, найменування моделі устаткування, коефіцієнт завантаження обладнання, найменування професії осіб, що виконують виробничі завдання на даному робочому місці;

 

Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

1) 3;

 

Протягом якого часу комісія з розслідування аварій зобов'язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою?

2. 10 робочих днів.

 

Протягом якого часу слід провести спеціальне розслідування нещасного випадку?

1. -10 робочих днів.

 

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?

1) 1;

166. Проходження електричного струму через організм людини нерідко приводить до електротравм, котрі умовно поділяють на наступні підгрупи:

2. місцеві та загальні;

 

Рекомендована швидкість руху повітря в повітрообмінному трубопроводі складає (в м/с)

4 > 6-12 м/с

 

Рівень шуму для операторів ЕОМ не повинен перевищувати, дБ

2. 30;

 

106. Розрахувати нормативне значення вентиляції в аудиторії. Об’єм приміщення 200 куб.м. Кількість студентів 30 чол 20*30=600 куб м/год

 

Скільки є видів захисту від дотику до металевих неструмопривідних частин електрообладнання?

4. 2;

Скільки існує видів самозаймання?

2. 3 види

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.007 с.)