Що таке вибухонебезпечна зона класу 0 . 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що таке вибухонебезпечна зона класу 0 .1. Це простір, в якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу.

Що таке пожежовибухонебезпечний пил І класу?

3. пил, НКМ якого до 15 г/м3(пил сірки, цукру, каніфолі, магнію, алюмінію, сухого молока, титану).

Що таке еквівалентний розмір об'єкта розрізнення

1. це розмір рівнояскравого кола на рівнояскравому фоні, який має той самий пороговий контраст, що і об'єкт розрізнення при даній яскравості фону.

Що таке кратність повітрообміну?

1. відношення продуктивності (об’єму повітря, що подається в приміщення) нагнітального повітропроводу до продуктивності всмоктувального повітропроводу вентиляційної системи;

Що таке напруга кроку?

1. Це різниця потенціалів між стопами ніг на відстані кроку 0,8 м в зоні розтікання струму.

Що таке паспорт робочого місця?

3. типовий документ, у якому наведено відомості про регламентацію організації праці на робочому місці

Що приймається за малу напругу постійного струму?

2. Напруга нижча 42В;

Що приймається за умовну робочу поверхню при розрахунках освітлення?

3 горизонтальна поверхня на висоті 0,8 м від підлоги

159. Шум, як негативний виробничий фактор, приводить до наступних наслідків:

2. втомлення слуху і шумових травм, пониження рівня мінімальної чутливості, впливає на центральну нервову систему (в працюючого сповільнюється реакція на подразнення, знижується увага), діє на фізіологічні процеси (в працюючого звужуються капіляри, підвищується артеріальний тиск, виникають перебої в роботі серцево-судинної діяльності);

Як довго зберігається акт по формі Н-1?

3. 45 років

205.Як поділяються будівельні конструкції за вогнестійкістю згідно вимог ДБН В 1.1-7-2002?:

2. на вісім ступенів (I, II, III, IIIa, IIIб, IV, IVa, V);

178. Як поділяються приміщення за небезпекою ураження електричним струмом

1. Без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні.

Яка величина найменшого постійного струму, за якого людина вже не може самостійно керувати м'язами крізь які протікає струм (пороговийневідпускаючий струм)?

МА.

Яка величина постійного струму викликає явище фібриляції серця?

3. 300 мА.

Яка мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх?

3) календарний місяць;

Яка мінімальна тривалість відпустки для працівників таслужбовців?

4) не менше 24 календарні дні.

Яка може бути компенсація за роботу у вихідні дні?

1) оплата у подвійному розмірі;

Яка напруга не є небезпечною для людини, працюючої в сухому виробничому приміщенні?

1. Нижче 36В

Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?

1) 12;

Яка нормативна тривалість робочого тижня?

3) 40 год;

Яка оплата передбачена для робіт у нічний час?

3) у підвищеному розмірі не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час.

Яка оптимальна вологість повітря у виробничих приміщеннях

1. 60-40%

Яка оптимальна швидкість руху повітря у виробничих приміщеннях в холодний період року?

1. 0,0 – 0,2 м/с

Яка періодичність повторного інструктажу для робіт з підвищеною небезпекою?

3) один раз в 6 місяців;

Яка періодичність повторного інструктажу на звичайних роботах?

2) один раз в 3 місяці;

Яка повинна бути максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника, для громадських будівель (м)?

2. 20;

Яка тривалість робочого тижня для неповнолітніх 16-18 років?

3) 36 год;

 

Яка тривалість робочого тижня для осіб віком 15 років?

1) 24;

 

Яка швидкість поширення полум’я горіння характерна для вибуху?

3) сотні м/с;

 

Яке визначення охорони праці є правильним

4. Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності

 

Яке значення не може перевищувати допустимий рівень пожежної небезпеки для людей

5. 10-6;

 

Який вид відповідальності працівників за порушення законодавства з охорони праці передбачає стягнення штрафу?

2. Адміністративна.

 

Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

1. вступний

 

Який вид іонізуючого випромінювання має найвищу проникливу здатність?

2. γ - випромінювання;

 

Який документ встановлює вимоги до параметрів мікроклімату виробничого приміщення?

1. ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88

 

Який документ встановлює санітарно-гігієнічні вимоги до повітряного середовища?

1. Санітарні норми СН 245-

 

213. Який документ регламентує необхідний час евакуації людей (хв) із громадських і виробничих будівель?

2. СНиП ІІ-2-80.

 

Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

1) трудовий договір;

 

Який дотик до струмопровідних частин найнебезпечніший?

4. Двохфазний до трьохфазної мережі.

 

Який з інструктажів з охорони праці не проводиться на робочому місці?

1. Вступний.

 

Який з цих вогнегасників вуглекислотний?

5. ВВБ–7.

 

Який максимальний розмір штрафу можна накласти на працівника за порушення вимог охорони праці?

3. 5 % заробітної плати;

 

Який метод розрахунку штучного освітлення дозволяє врахувати як прямий світловий потік, так і відбитий від стін та стелі, робочої поверхні?

3. Метод коефіцієнту використання світлового потоку.

 

Який опір ізоляції повинен бути для побутових електроспоживачів?

2. 1000 кОм;

 

Який прилад використовується для вимірювання відносної вологості?

3.гігрометр;

 

Який прилад використовується для вимірювання швидкості руху повітря?

3. кататермометр

 

Який розрахунковий опір тіла людини

1. 1000 Ом

 

Який фактор не пов'язаний з пожежою?

4. Електромагнітні випромінювання.

 

Який час вважається нічним?

2) з 22 до 6 год;

 

Який шум (за частотою) найбільш шкідливий для організму людини

3.Високочастотний

Яким повинен бути опір заземлюючого пристрою електроустановок, що живляться від мережі напругою більше 1000 В, в мережах, ізольованих від землі?

2. не більше визначеного з виразу Rзн 125 / I3 і приймається розрахунковим, але не більше 10 Ом.

Яким документом регламентуються граничні величини шуму на робочих місцях?

1) ГОСТ 12.1.003-89 та ДСН 3.3.6.037– 99.

 

Яким повинен бути розмір одноразової допомоги сім'ї у разі смерті потерпілого?

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не менше:

3. П'ятирічного заробітку потерпілого.

 

Яким терміном називається природна організована вентиляція?

Організована природна вентиляція називається:

2. Аерація;

 

170. Якими є значення пороговогоневідпускаючого струму (найменший струм, за якого людина вже не може самостійно керувати м'язами крізь які протікає струм, і звільнитися від захоплених руками предметів)?

2. 10-15 мА при змінному струмі і 50-80 мА при постійному

 

Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації хімічних речовин (ГДК)?

5. ГОСТ ССБП, санітарними нормами.

 

Якими приладами вимірюється швидкість руху повітря?

3. Анемометри, кататермометри

 

Якими приладами вимірюється освітленість робочого місця

4 Люксметрами

 

Якою формулою зв’язані повний, динамічний і статичний тиск повітря?

1 р=рст. + рдн.;

 

Якщо у виробничому приміщенні виділяються гази та випари з густиною, яка перевищує густину повітря, то загальнообмінна вентиляція повинна забезпечити видалення

1. 60 % повітря з нижньої зони приміщення та 40 % – з верхньої

 

Які аварії відносяться до аварій І категорії?

3. аварії, внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.

 

Які вибухонебезпечні зони утворюють пилоповітряні середовища, згідно яким здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

2. 20, 21, 22;

 

Які види дій справляє електричний струм, проходячи через тіло людини?

2 термічну, електролітичну, механічну та біологічну;

 

62. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

5. 0,5%.

Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою?

1. Вуглекислотні вогнегасники

 

Які вогнегасники не застосовують для гасіння електрообладнання під напругою?

1. пінні;

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.27.215 (0.039 с.)